بازارها گذشته مرجع
پول 0.78 2021-05
بازار سهام 7014 2021-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.71 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.1 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.1 2020-12
نرخ بیکاری 5.6 2021-03
نرخ تورم 1.1 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2021-03
نرخ بهره 0.1 2021-05
موازنه تجاری 5574 2021-03
حساب جاری 14523 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.5 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.8 2020-12
بودجه دولت -4.3 2020-12
اطمینان کسب و کار 26 2021-04
شاخص PMI تولید 61.7 2021-04
شاخص PMI خدمات 61 2021-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 119 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.3 2021-03
جواز ساختمان 17.4 2021-03
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
موارد کروناویروس 29957 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 910 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 25486 2021-05
تخت بیمارستان 3.84 2016-12
بیمارستان ها 55.89 2016-12
پزشکان پزشکی 3.87 2017-12
پرستاران 12.98 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.1 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.1 2020-12
تولید ناخالص داخلی 1393 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 491525 2020-12
تولید ناخالص ملی 495434 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 110814 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 57071 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49756 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 11462 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33123 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 27046 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 48871 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 28221 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11611 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.6 2021-03
افراد شاغل 13078 2021-03
افراد بیکار 778 2021-03
استخدام تمام وقت -20799 2021-03
قسمت مدت زمان اشتغال 91505 2021-03
تغییر اشتغال 70706 2021-03
نرخ مشارکت نیروی کار 66.3 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 11.8 2021-03
هزینه های کار 100 2020-12
بهره وری 102 2020-12
پست های خالی شغلی 289 2021-03
آگهی های کار 196612 2021-04
دستمزد 1280 2020-12
حداقل دستمزد 754 2020-07
رشد دستمزد 1.4 2020-12
دستمزد در تولید 1458 2020-12
جمعیت 25.68 2020-12
سن بازنشستگی زنان 66 2020-12
سن بازنشستگی مردان 66 2020-12
نرخ اشتغال 62.6 2021-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.1 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118 2021-03
قیمت مصرف کننده اصلی 118 2021-03
اندازه اصل تورم 1.1 2021-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103 2020-12
قیمت تولید 113 2021-03
تغییر قیمت تولید کننده 0.2 2021-03
قیمت صادرات 121 2021-03
قیمت واردات 106 2021-03
تورم مواد غذایی 0.7 2021-03
CPI مسکن آب و برق 121 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2021-03
انتظارات تورم 3.2 2021-04

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 11.35 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 2894770 2021-05
موارد کروناویروس 29957 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 910 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 25486 2021-05
تخت بیمارستان 3.84 2016-12
بیمارستان ها 55.89 2016-12
پزشکان پزشکی 3.87 2017-12
پرستاران 12.98 2017-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.1 2021-05
عرضه پول M0 294 2021-03
عرضه پول M1 1437 2021-03
عرضه پول M3 2464 2021-03
ترازنامه بانک 5170 2021-03
ترازنامه بانک مرکزی 431750 2021-05
ذخایر ارزی 61532 2021-04
وام به بخش خصوصی 1002 2021-03
نرخ بهره سپرده 0.1 2021-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 200 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5574 2021-03
حساب جاری 14523 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.5 2020-12
صادرات 38274 2021-03
واردات 32700 2021-03
بدهی خارجی 2165261 2020-12
رابطه مبادله 114 2021-03
گردش سرمایه -9999 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 29274 2020-12
ورود توریست 8320 2021-03
ذخایر طلا 79.85 2020-12
تولید نفت خام 338 2021-01
شاخص تروریسم 2.15 2019-12
فروش اسلحه 396 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.8 2020-12
بودجه دولت -4.3 2020-12
ارزش بودجه دولت -1126 2021-03
هزینه های دولت 104618 2020-12
درآمدهای دولت 47682 2021-03
هزینه های مالی 48808 2021-03
ارزیابی اعتبار 100 2021-05
بدهی های دولت 583254 2021-02
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 27.7 2020-12
مخارج نظامی 27395 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 11.5 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 26 2021-04
شاخص PMI تولید 61.7 2021-04
شاخص PMI خدمات 61 2021-04
تولید صنعتی -3 2020-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.3 2020-12
تولید صنعتی -1.8 2020-12
استفاده از ظرفیت 85.26 2021-04
میزان سفارشات جدید 46 2021-03
تغییرات موجودی انبار 126 2020-12
ورشکستگی 439 2021-03
سود شرکت سهامی 109698 2020-12
ثبت خودرو 21360 2021-03
مجموع فروش خودرو 92347 2021-04
شاخص اقتصادی مقدم 0.38 2021-03
تمایلات کسب و کار کوچک 19.77 2021-03
سرعت اینترنت 11063 2017-03
آدرس های IP 9859878 2017-03
موجودی انبارهای تجاری 0 2020-12
شاخص رقابتی 78.75 2019-12
رتبه رقابتی 16 2019-12
پی ام آی مرکب 58.9 2021-04
شاخص فساد مالی 77 2020-12
رتبه فساد مالی 11 2020-12
آسانی کسب و کار 14 2019-12
تمایلات صنعتی 59.7 2021-04
استخراج معدن -3.8 2020-12
سرمایه گذاری خصوصی 3 2020-12
خدمات تمایلات 58.8 2021-04
تولید فولاد 473 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 119 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.3 2021-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.1 2021-02
هزینه های مصرف کننده 264679 2020-12
درآمد قابل تصرف شخص 338128 2020-12
پس انداز های شخصی 12 2020-12
تسهیلات اعتباری خریدار 3034 2021-03
اعتبار بخش خصوصی 0.4 2021-03
نرخ وام بانکی 6.51 2021-04
قیمت گازوئیل 1.08 2021-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 123 2020-09

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 17.4 2021-03
فروش خانه جدید 4418 2021-04
شاخص مسکن 3 2020-12
میزان ساخت و ساز -0.9 2020-12
پی ام آی ساخت و ساز 59.1 2021-04
صفحه اصلی وام 22413 2021-03
نرخ مالکیت مسکن 65 2016-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: استرالیا - شاخص های اقتصادی.