بازارها گذشته مرجع
پول 0.69 2019-05
بازار سهام 6511 2019-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.61 2019-05
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2018-12
نرخ بیکاری 5.2 2019-04
نرخ تورم 1.3 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-03
نرخ بهره 1.5 2019-05
موازنه تجاری 4949 2019-03
حساب جاری -7203 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.7 2018-12
بودجه دولت -0.6 2018-12
اطمینان کسب و کار 0 2019-04
شاخص PMI تولید 54.8 2019-04
شاخص PMI خدمات 46.5 2019-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 101 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-03
جواز ساختمان -15.5 2019-03
نرخ مالیات شرکت 30 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2018-12
تولید ناخالص داخلی 1323 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 461547 2018-12
تولید ناخالص ملی 453201 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 110681 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 55926 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44649 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10698 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 34105 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25824 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 36287 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 24447 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11122 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.2 2019-04
افراد شاغل 12823 2019-04
افراد بیکار 704 2019-04
استخدام تمام وقت -6330 2019-04
قسمت مدت زمان اشتغال 34723 2019-04
تغییر اشتغال 28393 2019-04
نرخ مشارکت نیروی کار 65.8 2019-04
نرخ بیکاری جوانان 11.8 2019-04
هزینه های کار 104 2018-12
بهره وری 100 2018-12
پست های خالی شغلی 245 2019-03
آگهی های کار 166464 2019-04
دستمزد 1225 2018-12
حداقل دستمزد 719 2018-07
رشد دستمزد 2.3 2019-03
دستمزد در تولید 1340 2018-12
جمعیت 24.7 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65.5 2018-12
نرخ اشتغال 62.4 2019-04
هزینه زندگی خانواده 2790 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1770 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 6120 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2710 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.3 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 115 2019-03
اندازه اصل تورم 1.6 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2018-12
قیمت تولید 111 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 1.9 2019-03
قیمت صادرات 109 2019-03
قیمت واردات 112 2019-03
تورم مواد غذایی 2.3 2019-03
CPI مسکن آب و برق 122 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2019-03
انتظارات تورم 3.3 2019-05
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 2019-05
نرخ بهره بین بانکی 1.75 2019-04
عرضه پول M0 113 2019-03
عرضه پول M1 358 2019-03
عرضه پول M3 2150 2019-03
ترازنامه بانک 4405 2019-03
ترازنامه بانک مرکزی 171127 2019-05
ذخایر ارزی 75668 2019-04
وام به بخش خصوصی 962 2019-03
نرخ بهره سپرده 1.85 2019-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 206 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4949 2019-03
حساب جاری -7203 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2018-12
صادرات 39340 2019-03
واردات 34391 2019-03
بدهی خارجی 2084046 2018-12
رابطه مبادله 97.4 2019-03
گردش سرمایه 9862 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 80891 2018-12
ورود توریست 836300 2019-03
ذخایر طلا 68.7 2019-03
تولید نفت خام 331 2019-01
شاخص تروریسم 2.83 2017-12
فروش اسلحه 97 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.7 2018-12
بودجه دولت -0.6 2018-12
ارزش بودجه دولت -1569 2019-03
هزینه های دولت 89290 2018-12
درآمدهای دولت 37332 2019-03
هزینه های مالی 38902 2019-03
درخواست پناهندگی 1724 2018-07
ارزیابی اعتبار 97.44
مخارج نظامی 26836 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 11.5 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 0 2019-04
شاخص PMI تولید 54.8 2019-04
شاخص PMI خدمات 46.5 2019-04
تولید صنعتی 2.8 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.7 2018-12
تولید صنعتی -0.9 2018-12
استفاده از ظرفیت 81.12 2019-04
میزان سفارشات جدید 22 2019-03
تغییرات موجودی انبار 685 2018-12
ورشکستگی 718 2019-03
سود شرکت سهامی 90060 2018-12
ثبت خودرو 14330 2018-12
مجموع فروش خودرو 75550 2019-04
شاخص اقتصادی مقدم -0.09 2019-04
تمایلات کسب و کار کوچک -4.92 2019-03
سرعت اینترنت 11063 2017-03
آدرس های IP 9859878 2017-03
موجودی انبارهای تجاری -0.2 2018-12
شاخص رقابتی 78.85 2018-12
رتبه رقابتی 14 2018-12
پی ام آی مرکب 50 2019-04
شاخص فساد مالی 77 2018-12
رتبه فساد مالی 13 2018-12
آسانی کسب و کار 18 2018-12
استخراج معدن 6.5 2018-12
سرمایه گذاری خصوصی 2 2018-12
تولید فولاد 424 2019-03
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 101 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3 2019-03
هزینه های مصرف کننده 261905 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 306322 2018-12
پس انداز های شخصی 2.5 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 2827 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 0.3 2019-03
نرخ وام بانکی 8.66 2019-04
قیمت گازوئیل 1.04 2019-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 120 2018-09
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان -15.5 2019-03
فروش خانه جدید 4576 2019-03
شاخص مسکن -2.4 2018-12
میزان ساخت و ساز -1.9 2019-03
پی ام آی ساخت و ساز 42.6 2019-04
نرخ مالکیت مسکن 65 2016-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: استرالیا - شاخص های اقتصادی.