بازارها گذشته مرجع
پول 0.68 2019-11
بازار سهام 6814 2019-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.14 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2019-06
نرخ بیکاری 5.3 2019-10
نرخ تورم 1.7 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-09
نرخ بهره 0.75 2019-11
موازنه تجاری 7180 2019-09
حساب جاری 5853 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.7 2018-12
بودجه دولت -0.6 2018-12
اطمینان کسب و کار 2 2019-10
شاخص PMI تولید 51.6 2019-10
شاخص PMI خدمات 54.2 2019-10
ضریب اطمینان مصرف کننده 97 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2019-09
جواز ساختمان 7.6 2019-09
نرخ مالیات شرکت 30 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2019-06
تولید ناخالص داخلی 1432 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 465885 2019-06
تولید ناخالص ملی 464323 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 107275 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 56919 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45439 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10618 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33319 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25618 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 37875 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 24676 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11176 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.3 2019-10
افراد شاغل 12919 2019-10
افراد بیکار 726 2019-10
استخدام تمام وقت -10300 2019-10
قسمت مدت زمان اشتغال -8714 2019-10
تغییر اشتغال -19000 2019-10
نرخ مشارکت نیروی کار 66 2019-10
نرخ بیکاری جوانان 12.4 2019-10
هزینه های کار 105 2019-06
بهره وری 100 2019-06
پست های خالی شغلی 236 2019-09
آگهی های کار 155972 2019-10
دستمزد 1238 2019-06
حداقل دستمزد 741 2019-07
رشد دستمزد 2.2 2019-09
دستمزد در تولید 1338 2019-06
جمعیت 25.18 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65.5 2018-12
نرخ اشتغال 62.5 2019-10
هزینه زندگی خانواده 2790 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1770 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 6120 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2710 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.7 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 116 2019-09
اندازه اصل تورم 1.6 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2019-06
قیمت تولید 112 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده 1.6 2019-09
قیمت صادرات 115 2019-09
قیمت واردات 114 2019-09
تورم مواد غذایی 2.3 2019-09
CPI مسکن آب و برق 122 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2019-09
انتظارات تورم 4 2019-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.75 2019-11
نرخ بهره بین بانکی 1.22 2019-09
عرضه پول M0 114 2019-09
عرضه پول M1 1033 2019-09
عرضه پول M3 2138 2019-09
ترازنامه بانک 4807 2019-09
ترازنامه بانک مرکزی 165974 2019-11
ذخایر ارزی 67909 2019-10
وام به بخش خصوصی 964 2019-09
نرخ بهره سپرده 1.3 2019-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 205 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 7180 2019-09
حساب جاری 5853 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2018-12
صادرات 43215 2019-09
واردات 36034 2019-09
بدهی خارجی 2139816 2019-06
رابطه مبادله 101 2019-09
گردش سرمایه -4163 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 80891 2018-12
ورود توریست 695000 2019-09
ذخایر طلا 68.74 2019-12
تولید نفت خام 365 2019-07
شاخص تروریسم 2.83 2017-12
فروش اسلحه 38 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.7 2018-12
بودجه دولت -0.6 2018-12
ارزش بودجه دولت -6791 2019-09
هزینه های دولت 91328 2019-06
درآمدهای دولت 32563 2019-09
هزینه های مالی 39353 2019-09
درخواست پناهندگی 1724 2018-07
ارزیابی اعتبار 97.44
بدهی های دولت 401749 2019-09
مخارج نظامی 26836 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 11.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 2 2019-10
شاخص PMI تولید 51.6 2019-10
شاخص PMI خدمات 54.2 2019-10
تولید صنعتی 1.9 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.2 2019-06
تولید صنعتی -3.1 2019-06
استفاده از ظرفیت 81.68 2019-10
میزان سفارشات جدید 25 2019-09
تغییرات موجودی انبار -1982 2019-06
ورشکستگی 685 2019-09
سود شرکت سهامی 98026 2019-06
ثبت خودرو 14330 2018-12
مجموع فروش خودرو 82456 2019-10
شاخص اقتصادی مقدم -0.09 2019-09
تمایلات کسب و کار کوچک 1.21 2019-09
سرعت اینترنت 11063 2017-03
آدرس های IP 9859878 2017-03
موجودی انبارهای تجاری -0.9 2019-06
شاخص رقابتی 78.75 2019-12
رتبه رقابتی 16 2019-12
پی ام آی مرکب 50 2019-10
شاخص فساد مالی 77 2018-12
رتبه فساد مالی 13 2018-12
آسانی کسب و کار 14 2019-12
تمایلات صنعتی 50 2019-10
استخراج معدن 6.5 2019-06
سرمایه گذاری خصوصی -0.5 2019-06
خدمات تمایلات 50.1 2019-10
تولید فولاد 459 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 97 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.4 2019-09
هزینه های مصرف کننده 263544 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 310782 2019-06
پس انداز های شخصی 2.3 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 2913 2019-09
اعتبار بخش خصوصی 0.2 2019-09
نرخ وام بانکی 7.92 2019-10
قیمت گازوئیل 1.06 2019-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 119 2019-03
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 7.6 2019-09
فروش خانه جدید 4806 2019-09
شاخص مسکن -0.7 2019-06
میزان ساخت و ساز -3.8 2019-06
پی ام آی ساخت و ساز 43.9 2019-10
صفحه اصلی وام 50896 2019-09
نرخ مالکیت مسکن 65 2016-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: استرالیا - شاخص های اقتصادی.