بازارها گذشته مرجع
پول 0.78 2021-03
بازار سهام 6818 2021-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.76 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.1 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.1 2020-12
نرخ بیکاری 6.4 2021-01
نرخ تورم 0.9 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2020-12
نرخ بهره 0.1 2021-03
موازنه تجاری 6785 2020-12
حساب جاری 14523 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.1 2019-12
بودجه دولت -4.3 2020-12
اطمینان کسب و کار 10 2021-01
شاخص PMI تولید 58.8 2021-02
شاخص PMI خدمات 54.3 2021-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 109 2021-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2021-01
جواز ساختمان -19.4 2021-01
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
موارد کروناویروس 28978 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 909 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 25486 2021-03
تخت بیمارستان 3.84 2016-12
بیمارستان ها 55.89 2016-12
پزشکان پزشکی 3.87 2017-12
پرستاران 12.98 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.1 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.1 2020-12
تولید ناخالص داخلی 1393 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 491525 2020-12
تولید ناخالص ملی 495434 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 110814 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 57071 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49756 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 11462 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33123 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 27046 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 48871 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 28221 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11611 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.4 2021-01
افراد شاغل 12940 2021-01
افراد بیکار 878 2021-01
استخدام تمام وقت 59000 2021-01
قسمت مدت زمان اشتغال 14300 2020-12
تغییر اشتغال 29100 2021-01
نرخ مشارکت نیروی کار 66.1 2021-01
نرخ بیکاری جوانان 13.9 2021-01
هزینه های کار 92.6 2020-09
بهره وری 103 2020-09
پست های خالی شغلی 254 2020-12
آگهی های کار 174010 2021-02
دستمزد 1280 2020-12
حداقل دستمزد 754 2020-07
رشد دستمزد 1.4 2020-12
دستمزد در تولید 1458 2020-12
جمعیت 25.68 2020-12
سن بازنشستگی زنان 66 2019-12
سن بازنشستگی مردان 66 2019-12
نرخ اشتغال 61.8 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.9 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117 2020-12
قیمت مصرف کننده اصلی 118 2020-12
اندازه اصل تورم 1.2 2020-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103 2020-12
قیمت تولید 112 2020-12
تغییر قیمت تولید کننده -0.1 2020-12
قیمت صادرات 109 2020-12
قیمت واردات 106 2020-12
تورم مواد غذایی 2.3 2020-12
CPI مسکن آب و برق 121 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2020-12
انتظارات تورم 3.4 2021-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.1 2021-03
عرضه پول M0 235 2021-01
عرضه پول M1 1409 2021-01
عرضه پول M3 2461 2021-01
ترازنامه بانک 5283 2020-12
ترازنامه بانک مرکزی 352957 2021-02
ذخایر ارزی 54829 2021-01
وام به بخش خصوصی 987 2021-01
نرخ بهره سپرده 0.15 2021-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 200 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 6785 2020-12
حساب جاری 14523 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-12
صادرات 37268 2020-12
واردات 30483 2020-12
بدهی خارجی 2187215 2020-09
رابطه مبادله 103 2020-12
گردش سرمایه -9999 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 52011 2019-12
ورود توریست 8820 2020-12
ذخایر طلا 79.85 2020-12
تولید نفت خام 348 2020-11
شاخص تروریسم 2.15 2019-12
فروش اسلحه 148 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.1 2019-12
بودجه دولت -4.3 2020-12
ارزش بودجه دولت -15920 2021-01
هزینه های دولت 104618 2020-12
درآمدهای دولت 34126 2021-01
هزینه های مالی 50046 2021-01
ارزیابی اعتبار 100 2021-03
بدهی های دولت 611100 2020-12
مخارج نظامی 26836 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 11.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 10 2021-01
شاخص PMI تولید 58.8 2021-02
شاخص PMI خدمات 54.3 2021-01
تولید صنعتی -2 2020-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.3 2020-09
تولید صنعتی -1.8 2020-09
استفاده از ظرفیت 80.96 2021-01
میزان سفارشات جدید 60 2020-12
تغییرات موجودی انبار 126 2020-12
ورشکستگی 462 2020-12
سود شرکت سهامی 109698 2020-12
ثبت خودرو 14504 2019-12
مجموع فروش خودرو 79666 2021-01
شاخص اقتصادی مقدم 0.3 2021-01
تمایلات کسب و کار کوچک 17.52 2020-12
سرعت اینترنت 11063 2017-03
آدرس های IP 9859878 2017-03
موجودی انبارهای تجاری 0 2020-12
شاخص رقابتی 78.75 2019-12
رتبه رقابتی 16 2019-12
پی ام آی مرکب 53.7 2021-02
شاخص فساد مالی 77 2020-12
رتبه فساد مالی 11 2020-12
آسانی کسب و کار 14 2019-12
تمایلات صنعتی 56.9 2021-02
استخراج معدن -2.2 2020-09
سرمایه گذاری خصوصی 3 2020-12
خدمات تمایلات 53.4 2021-02
تولید فولاد 473 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 109 2021-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2021-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.8 2020-12
هزینه های مصرف کننده 264679 2020-12
درآمد قابل تصرف شخص 338128 2020-12
پس انداز های شخصی 12 2020-12
تسهیلات اعتباری خریدار 3010 2021-01
اعتبار بخش خصوصی 0.2 2021-01
نرخ وام بانکی 6.51 2021-01
قیمت گازوئیل 1.03 2021-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 121 2020-06

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان -19.4 2021-01
فروش خانه جدید 4143 2021-01
شاخص مسکن 0.8 2020-09
میزان ساخت و ساز -0.9 2020-12
پی ام آی ساخت و ساز 57.4 2021-02
صفحه اصلی وام 22111 2021-01
نرخ مالکیت مسکن 65 2016-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 28978 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 909 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 25486 2021-03
تخت بیمارستان 3.84 2016-12
بیمارستان ها 55.89 2016-12
پزشکان پزشکی 3.87 2017-12
پرستاران 12.98 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: استرالیا - شاخص های اقتصادی.