استرالیا - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2018-03
نرخ بیکاری 5.3 2018-07
نرخ تورم 2.1 2018-06
نرخ بهره 1.5 2018-08
موازنه تجاری 1873 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 0.73 2018-08
بازار سهام 6339 امتیاز 2018-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.55 % 2018-08
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 1323 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 437246 AUD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 440282 AUD - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 108617 AUD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 55926 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44649 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10243 AUD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 32447 AUD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25955 AUD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 26142 AUD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 24022 AUD - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10448 AUD - میلیون 2018-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.3 % 2018-07
افراد شاغل 12575 هزار 2018-07
افراد بیکار 706 هزار 2018-07
استخدام تمام وقت 19300 افراد 2018-07
قسمت مدت زمان اشتغال -23189 افراد 2018-07
تغییر اشتغال -3900 افراد 2018-07
نرخ مشارکت نیروی کار 65.5 % 2018-07
نرخ بیکاری جوانان 11.1 % 2018-07
هزینه های کار 101 نقاط شاخص 2018-03
بهره وری 101 نقاط شاخص 2018-03
پست های خالی شغلی 234 هزار 2018-06
آگهی های کار 178322 2018-07
دستمزد 1207 AUD / هفته 2018-06
حداقل دستمزد 719 AUD / هفته 2018-07
رشد دستمزد 2.1 % 2018-06
دستمزد در تولید 1304 AUD / هفته 2018-06
جمعیت 24.7 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65.5 2018-12
نرخ اشتغال 62.1 % 2018-07
هزینه زندگی خانواده 3420 AUD / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 2420 AUD / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 6110 AUD / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2440 AUD / ماه 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.1 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 114 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 1.9 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 109 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 1.5 % 2018-06
قیمت صادرات 96.5 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 110 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 0.3 % 2018-06
CPI مسکن آب و برق 121 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2018-06
انتظارات تورم 4 % 2018-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2018-08
نرخ بهره بین بانکی 2.16 % 2018-07
عرضه پول M0 108 AUD - میلیارد 2018-06
عرضه پول M1 353 AUD - میلیارد 2018-06
عرضه پول M3 2075 AUD - میلیارد 2018-06
ترازنامه بانک 4268 AUD - میلیارد 2018-06
ترازنامه بانک مرکزی 166277 AUD - میلیون 2018-08
ذخایر ارزی 69102 AUD - میلیون 2018-07
وام به بخش خصوصی 922 AUD - میلیارد 2018-06
نرخ بهره سپرده 1.9 % 2018-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 205 % 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1873 AUD - میلیون 2018-06
صادرات 36439 AUD - میلیون 2018-06
واردات 34567 AUD - میلیون 2018-06
حساب جاری -10469 AUD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 % 2017-12
بدهی خارجی 2005834 AUD - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 87.7 نقاط شاخص 2018-06
گردش سرمایه 7339 AUD - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 60499 AUD - میلیون 2017-12
ورود توریست 609300 2018-05
ذخایر طلا 72.8 تن 2018-06
تولید نفت خام 276 BBL/D/1K 2018-04
شاخص تروریسم 3.09 2016-12
فروش اسلحه 97 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 % 2017-12
بودجه دولت -1.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 10417 AUD - میلیون 2018-05
هزینه های دولت 84615 AUD - میلیون 2018-03
درآمدهای دولت 49256 AUD - میلیون 2018-05
هزینه های مالی 38839 AUD - میلیون 2018-05
درخواست پناهندگی 2042 افراد 2018-04
ارزیابی اعتبار 97.44
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.2 % 2015-12
مخارج نظامی 26102 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 7 نقاط شاخص 2018-07
شاخص PMI تولید 52 2018-07
شاخص PMI خدمات 53.6 نقاط شاخص 2018-07
تولید صنعتی 4.4 % 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.2 % 2018-03
تولید صنعتی 6.5 % 2018-03
استفاده از ظرفیت 82.19 % 2018-07
میزان سفارشات جدید 49 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات موجودی انبار 1222 AUD - میلیون 2018-03
ورشکستگی 669 بانک اطلاعات شرکتها 2018-06
سود شرکت سهامی 86499 AUD - میلیون 2018-03
ثبت خودرو 14079 هزار 2017-12
مجموع فروش خودرو 130300 2018-06
شاخص اقتصادی مقدم 0.01 % 2018-06
تمایلات کسب و کار کوچک 1.54 2018-06
سرعت اینترنت 11063 KBps 2017-03
آدرس های IP 9859878 IP 2017-03
موجودی انبارهای تجاری 0.7 % 2018-03
شاخص رقابتی 5.19 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 21 2018-12
پی ام آی مرکب 52.3 نقاط شاخص 2018-07
شاخص فساد مالی 77 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 13 2017-12
آسانی کسب و کار 14 2017-12
استخراج معدن 4.4 % 2018-03
سرمایه گذاری خصوصی 0.4 % 2018-03
تولید فولاد 507 هزار تن 2018-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2018-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 % 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.8 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 256004 AUD - میلیون 2018-03
درآمد قابل تصرف شخص 297957 AUD - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی 2.1 % 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 2739 AUD - میلیارد 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 0.3 % 2018-06
نرخ وام بانکی 8.65 % 2018-07
قیمت گازوئیل 1.09 USD / لیتر 2018-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 122 % of GDP 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 6.4 % 2018-06
فروش خانه جدید 5065 2018-06
شاخص مسکن -0.7 % 2018-03
میزان ساخت و ساز 0.2 % 2018-03
پی ام آی ساخت و ساز 52 نقاط شاخص 2018-07
نرخ مالکیت مسکن 65 % 2016-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 11.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 52.6 mm 2015-12
درجه حرارت 28.06 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: استرالیا - شاخص های اقتصادی.