بازارها گذشته مرجع
پول 0.72 2019-02
بازار سهام 6096 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.1 2019-02
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2018-09
نرخ بیکاری 5 2018-12
نرخ تورم 1.8 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2018-12
نرخ بهره 1.5 2019-01
موازنه تجاری 3681 2018-12
حساب جاری -10688 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2017-12
بودجه دولت -1.9 2017-12
اطمینان کسب و کار 4 2019-01
شاخص PMI تولید 52.5 2019-01
شاخص PMI خدمات 44.3 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 104 2019-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.4 2018-12
جواز ساختمان -8.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 30 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.8 2018-09
تولید ناخالص داخلی 1323 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 460827 2018-09
تولید ناخالص ملی 447653 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 111181 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 55926 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44649 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 11101 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 35037 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 26179 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 35800 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 23769 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11189 2018-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5 2018-12
افراد شاغل 12714 2018-12
افراد بیکار 667 2018-12
استخدام تمام وقت -3046 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 24643 2018-12
تغییر اشتغال 21597 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 65.6 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 11.2 2018-12
هزینه های کار 102 2018-09
بهره وری 101 2018-09
پست های خالی شغلی 243 2018-12
آگهی های کار 171392 2019-01
دستمزد 1207 2018-06
حداقل دستمزد 719 2018-07
رشد دستمزد 2.3 2018-12
دستمزد در تولید 1304 2018-06
جمعیت 24.7 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65.5 2018-12
نرخ اشتغال 62.4 2018-12
هزینه زندگی خانواده 2790 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1770 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 6120 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2710 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.8 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 115 2018-12
اندازه اصل تورم 1.8 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103 2018-09
قیمت تولید 111 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 2 2018-12
قیمت صادرات 104 2018-12
قیمت واردات 113 2018-12
تورم مواد غذایی 1.5 2018-12
CPI مسکن آب و برق 122 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2018-12
انتظارات تورم 3.7 2019-02
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 2019-01
نرخ بهره بین بانکی 2.2 2019-01
عرضه پول M0 115 2018-12
عرضه پول M1 355 2018-12
عرضه پول M3 2097 2018-12
ترازنامه بانک 4278 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 162261 2019-02
ذخایر ارزی 61319 2019-01
وام به بخش خصوصی 953 2018-12
نرخ بهره سپرده 1.85 2019-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 206 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 3681 2018-12
حساب جاری -10688 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 2017-12
صادرات 37924 2018-12
واردات 34244 2018-12
بدهی خارجی 2031327 2018-09
رابطه مبادله 92.7 2018-12
گردش سرمایه 11116 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 60499 2017-12
ورود توریست 802200 2018-11
ذخایر طلا 68.7 2019-03
تولید نفت خام 281 2018-08
شاخص تروریسم 2.83 2017-12
فروش اسلحه 97 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2017-12
بودجه دولت -1.9 2017-12
ارزش بودجه دولت -292 2018-12
هزینه های دولت 87057 2018-09
درآمدهای دولت 40511 2018-12
هزینه های مالی 40803 2018-12
درخواست پناهندگی 2042 2018-04
ارزیابی اعتبار 97.44
مخارج نظامی 26102 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 11.5 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 4 2019-01
شاخص PMI تولید 52.5 2019-01
شاخص PMI خدمات 44.3 2019-01
تولید صنعتی 2.8 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.8 2018-09
تولید صنعتی -0.7 2018-09
استفاده از ظرفیت 81.45 2019-01
میزان سفارشات جدید 34 2018-12
تغییرات موجودی انبار 47 2018-09
ورشکستگی 564 2018-12
سود شرکت سهامی 90221 2018-09
ثبت خودرو 14079 2017-12
مجموع فروش خودرو 87528 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم -0.01 2019-01
تمایلات کسب و کار کوچک -1.12 2018-12
سرعت اینترنت 11063 2017-03
آدرس های IP 9859878 2017-03
موجودی انبارهای تجاری 0 2018-09
شاخص رقابتی 78.85 2018-12
رتبه رقابتی 14 2018-12
پی ام آی مرکب 51.5 2019-01
شاخص فساد مالی 77 2018-12
رتبه فساد مالی 13 2018-12
آسانی کسب و کار 18 2018-12
استخراج معدن 6.1 2018-09
سرمایه گذاری خصوصی -0.5 2018-09
تولید فولاد 449 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 104 2019-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.4 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.2 2018-12
هزینه های مصرف کننده 260656 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 303619 2018-09
پس انداز های شخصی 2.4 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 2803 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 0.2 2018-12
نرخ وام بانکی 8.66 2019-01
قیمت گازوئیل 0.94 2019-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 121 2018-06
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان -8.4 2018-12
فروش خانه جدید 4622 2018-12
شاخص مسکن -1.5 2018-09
میزان ساخت و ساز -2.8 2018-09
پی ام آی ساخت و ساز 43.1 2019-01
نرخ مالکیت مسکن 65 2016-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: استرالیا - شاخص های اقتصادی.