بازارها گذشته مرجع
پول 0.68 2020-01
بازار سهام 7147 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.11 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2019-09
نرخ بیکاری 5.2 2019-11
نرخ تورم 1.7 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-09
نرخ بهره 0.75 2019-12
موازنه تجاری 5800 2019-11
حساب جاری 7855 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.7 2018-12
بودجه دولت -0.6 2018-12
اطمینان کسب و کار 0 2019-11
شاخص PMI تولید 48.3 2019-12
شاخص PMI خدمات 48.7 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.4 2020-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.9 2019-11
جواز ساختمان 11.8 2019-11
نرخ مالیات شرکت 30 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2019-09
تولید ناخالص داخلی 1432 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 477294 2019-09
تولید ناخالص ملی 474787 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 109237 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 56919 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45439 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9841 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33758 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25840 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 41963 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 25206 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11521 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.2 2019-11
افراد شاغل 12954 2019-11
افراد بیکار 708 2019-11
استخدام تمام وقت 4158 2019-11
قسمت مدت زمان اشتغال 35698 2019-11
تغییر اشتغال 39856 2019-11
نرخ مشارکت نیروی کار 66 2019-11
نرخ بیکاری جوانان 11.5 2019-11
هزینه های کار 104 2019-09
بهره وری 100 2019-09
پست های خالی شغلی 237 2019-12
آگهی های کار 142569 2019-12
دستمزد 1238 2019-06
حداقل دستمزد 741 2019-07
رشد دستمزد 2.2 2019-09
دستمزد در تولید 1338 2019-06
جمعیت 25.18 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65.5 2018-12
نرخ اشتغال 62.6 2019-11
هزینه زندگی خانواده 2790 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1770 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 6120 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2710 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.7 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 116 2019-09
اندازه اصل تورم 1.6 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 2019-09
قیمت تولید 112 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده 1.6 2019-09
قیمت صادرات 115 2019-09
قیمت واردات 114 2019-09
تورم مواد غذایی 2.3 2019-09
CPI مسکن آب و برق 122 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2019-09
انتظارات تورم 4 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.75 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 1.22 2019-09
عرضه پول M0 115 2019-11
عرضه پول M1 1058 2019-11
عرضه پول M3 2156 2019-11
ترازنامه بانک 4807 2019-09
ترازنامه بانک مرکزی 161463 2020-01
ذخایر ارزی 83844 2019-12
وام به بخش خصوصی 972 2019-11
نرخ بهره سپرده 1.3 2019-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 205 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5800 2019-11
حساب جاری 7855 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2018-12
صادرات 40893 2019-11
واردات 35093 2019-11
بدهی خارجی 2189706 2019-09
رابطه مبادله 101 2019-09
گردش سرمایه -7893 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 80891 2018-12
ورود توریست 815900 2019-11
ذخایر طلا 68.74 2019-12
تولید نفت خام 375 2019-09
شاخص تروریسم 2.65 2018-12
فروش اسلحه 38 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.7 2018-12
بودجه دولت -0.6 2018-12
ارزش بودجه دولت 4749 2019-11
هزینه های دولت 93553 2019-09
درآمدهای دولت 44122 2019-11
هزینه های مالی 39373 2019-11
درخواست پناهندگی 1724 2018-07
ارزیابی اعتبار 100 2020-01
بدهی های دولت 401749 2019-09
مخارج نظامی 26836 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 11.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 0 2019-11
شاخص PMI تولید 48.3 2019-12
شاخص PMI خدمات 48.7 2019-12
تولید صنعتی 1.9 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.2 2019-06
تولید صنعتی -3.1 2019-06
استفاده از ظرفیت 81.07 2019-11
میزان سفارشات جدید 31 2019-12
تغییرات موجودی انبار -941 2019-09
ورشکستگی 748 2019-11
سود شرکت سهامی 97460 2019-09
ثبت خودرو 14330 2018-12
مجموع فروش خودرو 84239 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -0.09 2019-11
تمایلات کسب و کار کوچک 1.21 2019-09
سرعت اینترنت 11063 2017-03
آدرس های IP 9859878 2017-03
موجودی انبارهای تجاری -0.4 2019-09
شاخص رقابتی 78.75 2019-12
رتبه رقابتی 16 2019-12
پی ام آی مرکب 49.6 2019-12
شاخص فساد مالی 77 2018-12
رتبه فساد مالی 13 2018-12
آسانی کسب و کار 14 2019-12
تمایلات صنعتی 49.2 2019-12
استخراج معدن 6.5 2019-06
سرمایه گذاری خصوصی -0.2 2019-09
خدمات تمایلات 49.8 2019-12
تولید فولاد 448 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.4 2020-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.9 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.9 2019-11
هزینه های مصرف کننده 267716 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 320300 2019-09
پس انداز های شخصی 4.8 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 2926 2019-11
اعتبار بخش خصوصی 0.1 2019-11
نرخ وام بانکی 7.92 2019-12
قیمت گازوئیل 1.02 2019-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 119 2019-06
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 11.8 2019-11
فروش خانه جدید 4374 2019-11
شاخص مسکن 2.4 2019-09
میزان ساخت و ساز -0.4 2019-09
پی ام آی ساخت و ساز 38.9 2019-12
صفحه اصلی وام 18594 2019-11
نرخ مالکیت مسکن 65 2016-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: استرالیا - شاخص های اقتصادی.