بازارها گذشته مرجع
پول 0.7 2020-10
بازار سهام 5960 2020-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.79 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -7 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.3 2020-06
نرخ بیکاری 6.9 2020-09
نرخ تورم 0.7 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 1.6 2020-09
نرخ بهره 0.25 2020-10
موازنه تجاری 2643 2020-08
حساب جاری 17738 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.1 2019-12
بودجه دولت -0.2 2019-12
اطمینان کسب و کار -4 2020-09
شاخص PMI تولید 46.7 2020-09
شاخص PMI خدمات 36.2 2020-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 105 2020-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4 2020-08
جواز ساختمان -1.6 2020-08
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
موارد کروناویروس 27541 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 905 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 25055 2020-10
تخت بیمارستان 3.84 2016-12
بیمارستان ها 55.89 2016-12
پزشکان پزشکی 3.87 2017-12
پرستاران 12.98 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -7 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.3 2020-06
تولید ناخالص داخلی 1393 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 445799 2020-06
تولید ناخالص ملی 447165 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 104432 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 57071 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49756 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9151 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30249 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 24409 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 41872 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 26229 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11156 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.9 2020-09
افراد شاغل 12572 2020-09
افراد بیکار 937 2020-09
استخدام تمام وقت -20100 2020-09
قسمت مدت زمان اشتغال -9400 2020-09
تغییر اشتغال -29500 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 64.8 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 14.5 2020-09
هزینه های کار 94 2020-06
بهره وری 100 2019-12
پست های خالی شغلی 226 2020-03
آگهی های کار 118424 2020-09
دستمزد 1305 2020-06
حداقل دستمزد 754 2020-07
رشد دستمزد 1.8 2020-06
دستمزد در تولید 1381 2020-06
جمعیت 25.6 2019-12
سن بازنشستگی زنان 66 2019-12
سن بازنشستگی مردان 66 2019-12
نرخ اشتغال 60.3 2020-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.7 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 1.6 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116 2020-09
قیمت مصرف کننده اصلی 117 2020-09
اندازه اصل تورم 1.2 2020-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 2020-06
قیمت تولید 111 2020-06
تغییر قیمت تولید کننده -0.4 2020-06
قیمت صادرات 103 2020-09
قیمت واردات 107 2020-09
تورم مواد غذایی 3.4 2020-09
CPI مسکن آب و برق 122 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2020-09
انتظارات تورم 3.4 2020-10

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2020-10
عرضه پول M0 167 2020-08
عرضه پول M1 1283 2020-08
عرضه پول M3 2378 2020-08
ترازنامه بانک 5410 2020-06
ترازنامه بانک مرکزی 294952 2020-10
ذخایر ارزی 61558 2020-09
وام به بخش خصوصی 992 2020-08
نرخ بهره سپرده 0.55 2020-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 200 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2643 2020-08
حساب جاری 17738 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-12
صادرات 32638 2020-08
واردات 29996 2020-08
بدهی خارجی 2176567 2020-06
رابطه مبادله 96.6 2020-09
گردش سرمایه -18636 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 52011 2019-12
ورود توریست 3030 2020-08
ذخایر طلا 60.7 2020-06
تولید نفت خام 353 2020-06
شاخص تروریسم 2.65 2018-12
فروش اسلحه 148 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.1 2019-12
بودجه دولت -0.2 2019-12
ارزش بودجه دولت -33613 2020-09
هزینه های دولت 99676 2020-06
درآمدهای دولت 33349 2020-09
هزینه های مالی 66962 2020-09
ارزیابی اعتبار 100 2020-10
بدهی های دولت 463654 2020-05
مخارج نظامی 26836 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 11.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -4 2020-09
شاخص PMI تولید 46.7 2020-09
شاخص PMI خدمات 36.2 2020-09
تولید صنعتی 2.5 2020-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.1 2020-03
تولید صنعتی 2.7 2020-03
استفاده از ظرفیت 76.89 2020-09
میزان سفارشات جدید -10 2020-09
تغییرات موجودی انبار -4085 2020-06
ورشکستگی 275 2020-08
سود شرکت سهامی 109606 2020-06
ثبت خودرو 14504 2019-12
مجموع فروش خودرو 68985 2020-09
شاخص اقتصادی مقدم 0.22 2020-09
تمایلات کسب و کار کوچک -11.56 2020-09
سرعت اینترنت 11063 2017-03
آدرس های IP 9859878 2017-03
موجودی انبارهای تجاری -3 2020-06
شاخص رقابتی 78.75 2019-12
رتبه رقابتی 16 2019-12
پی ام آی مرکب 53.6 2020-10
شاخص فساد مالی 77 2019-12
رتبه فساد مالی 12 2019-12
آسانی کسب و کار 14 2019-12
تمایلات صنعتی 54.2 2020-10
استخراج معدن 4.3 2020-03
سرمایه گذاری خصوصی -5.9 2020-06
خدمات تمایلات 53.8 2020-10
تولید فولاد 391 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 105 2020-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4 2020-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.3 2020-01
هزینه های مصرف کننده 233518 2020-06
درآمد قابل تصرف شخص 331505 2020-06
پس انداز های شخصی 19.8 2020-06
تسهیلات اعتباری خریدار 2976 2020-08
اعتبار بخش خصوصی 0 2020-08
نرخ وام بانکی 6.51 2020-09
قیمت گازوئیل 0.87 2020-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 119 2020-03

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان -1.6 2020-08
فروش خانه جدید 6204 2020-09
شاخص مسکن -1.8 2020-06
میزان ساخت و ساز -0.7 2020-06
پی ام آی ساخت و ساز 45.2 2020-09
صفحه اصلی وام 16276 2020-08
نرخ مالکیت مسکن 65 2016-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 27541 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 905 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 25055 2020-10
تخت بیمارستان 3.84 2016-12
بیمارستان ها 55.89 2016-12
پزشکان پزشکی 3.87 2017-12
پرستاران 12.98 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: استرالیا - شاخص های اقتصادی.