استرالیا - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-06
نرخ بیکاری 5 2018-09
نرخ تورم 2.1 2018-06
نرخ بهره 1.5 2018-10
موازنه تجاری 1604 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 0.71 2018-10
بازار سهام 5935 امتیاز 2018-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.71 % 2018-10
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 1323 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 441942 AUD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 442164 AUD - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 110021 AUD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 55926 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44649 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10402 AUD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33503 AUD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25521 AUD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 26745 AUD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 24245 AUD - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10636 AUD - میلیون 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5 % 2018-09
افراد شاغل 12636 هزار 2018-09
افراد بیکار 666 هزار 2018-09
استخدام تمام وقت 20300 افراد 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال -14698 افراد 2018-09
تغییر اشتغال 5600 افراد 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 65.4 % 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 11.4 % 2018-09
هزینه های کار 101 نقاط شاخص 2018-06
بهره وری 102 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 241 هزار 2018-09
آگهی های کار 175555 2018-09
دستمزد 1207 AUD / هفته 2018-06
حداقل دستمزد 719 AUD / هفته 2018-07
رشد دستمزد 2.1 % 2018-06
دستمزد در تولید 1304 AUD / هفته 2018-06
جمعیت 24.7 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65.5 2018-12
نرخ اشتغال 62.2 % 2018-09
هزینه زندگی خانواده 3420 AUD / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 2420 AUD / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 6110 AUD / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2440 AUD / ماه 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.1 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 114 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 1.9 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 109 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 1.5 % 2018-06
قیمت صادرات 96.5 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 110 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 0.3 % 2018-06
CPI مسکن آب و برق 121 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2018-06
انتظارات تورم 4 % 2018-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی 2.44 % 2018-09
عرضه پول M0 109 AUD - میلیارد 2018-08
عرضه پول M1 355 AUD - میلیارد 2018-08
عرضه پول M3 2091 AUD - میلیارد 2018-08
ترازنامه بانک 4268 AUD - میلیارد 2018-06
ترازنامه بانک مرکزی 168431 AUD - میلیون 2018-10
ذخایر ارزی 73681 AUD - میلیون 2018-09
وام به بخش خصوصی 933 AUD - میلیارد 2018-08
نرخ بهره سپرده 1.9 % 2018-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 206 % 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1604 AUD - میلیون 2018-08
صادرات 36562 AUD - میلیون 2018-08
واردات 34958 AUD - میلیون 2018-08
حساب جاری -13472 AUD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 % 2017-12
بدهی خارجی 2045588 AUD - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 87.7 نقاط شاخص 2018-06
گردش سرمایه 12538 AUD - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 60499 AUD - میلیون 2017-12
ورود توریست 741700 2018-08
ذخایر طلا 68.7 تن 2018-09
تولید نفت خام 279 BBL/D/1K 2018-06
شاخص تروریسم 3.09 2016-12
فروش اسلحه 97 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.9 % 2017-12
بودجه دولت -1.9 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 80 AUD - میلیون 2018-08
هزینه های دولت 85568 AUD - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 38390 AUD - میلیون 2018-08
هزینه های مالی 38309 AUD - میلیون 2018-08
درخواست پناهندگی 2042 افراد 2018-04
ارزیابی اعتبار 97.44
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 36.2 % 2015-12
مخارج نظامی 26102 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 6 نقاط شاخص 2018-09
شاخص PMI تولید 59 2018-09
شاخص PMI خدمات 52.5 نقاط شاخص 2018-09
تولید صنعتی 3.5 % 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.2 % 2018-06
تولید صنعتی 1.9 % 2018-06
استفاده از ظرفیت 82.1 % 2018-09
میزان سفارشات جدید 31 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات موجودی انبار 1160 AUD - میلیون 2018-06
ورشکستگی 764 بانک اطلاعات شرکتها 2018-07
سود شرکت سهامی 88467 AUD - میلیون 2018-06
ثبت خودرو 14079 هزار 2017-12
مجموع فروش خودرو 85551 2018-07
شاخص اقتصادی مقدم -0.07 % 2018-09
تمایلات کسب و کار کوچک 1.54 2018-06
سرعت اینترنت 11063 KBps 2017-03
آدرس های IP 9859878 IP 2017-03
موجودی انبارهای تجاری 0.6 % 2018-06
شاخص رقابتی 78.85 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 14 2018-12
پی ام آی مرکب 52.5 نقاط شاخص 2018-09
شاخص فساد مالی 77 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 13 2017-12
آسانی کسب و کار 14 2017-12
استخراج معدن 4.5 % 2018-06
سرمایه گذاری خصوصی -2.5 % 2018-06
تولید فولاد 520 هزار تن 2018-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 % 2018-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.4 % 2018-08
هزینه های مصرف کننده 258440 AUD - میلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 298813 AUD - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 1 % 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 2769 AUD - میلیارد 2018-08
اعتبار بخش خصوصی 0.5 % 2018-08
نرخ وام بانکی 8.65 % 2018-09
قیمت گازوئیل 1.13 USD / لیتر 2018-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 122 % of GDP 2018-03
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان -9.4 % 2018-08
فروش خانه جدید 4767 2018-08
شاخص مسکن -0.7 % 2018-06
میزان ساخت و ساز 1.6 % 2018-06
پی ام آی ساخت و ساز 49.3 نقاط شاخص 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 65 % 2016-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 11.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 52.6 mm 2015-12
درجه حرارت 28.06 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: استرالیا - شاخص های اقتصادی.