بازارها گذشته مرجع
پول 0.7 2019-07
بازار سهام 6673 2019-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.4 2019-07
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2019-03
نرخ بیکاری 5.2 2019-05
نرخ تورم 1.3 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-03
نرخ بهره 1 2019-07
موازنه تجاری 5745 2019-05
حساب جاری -2900 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.7 2018-12
بودجه دولت -0.6 2018-12
اطمینان کسب و کار 2 2019-06
شاخص PMI تولید 49.43 2019-06
شاخص PMI خدمات 52.2 2019-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 96.5 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2019-05
جواز ساختمان 0.7 2019-05
نرخ مالیات شرکت 30 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2019-03
تولید ناخالص داخلی 1432 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 463907 2019-03
تولید ناخالص ملی 458418 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 109559 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 56919 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45439 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10747 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33733 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 26118 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 36408 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 24583 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11270 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.2 2019-05
افراد شاغل 12868 2019-05
افراد بیکار 705 2019-05
استخدام تمام وقت 2426 2019-05
قسمت مدت زمان اشتغال 39837 2019-05
تغییر اشتغال 42264 2019-05
نرخ مشارکت نیروی کار 66 2019-05
نرخ بیکاری جوانان 11.9 2019-05
هزینه های کار 104 2019-03
بهره وری 99.9 2019-03
پست های خالی شغلی 243 2019-06
آگهی های کار 159717 2019-06
دستمزد 1225 2018-12
حداقل دستمزد 741 2019-07
رشد دستمزد 2.3 2019-03
دستمزد در تولید 1340 2018-12
جمعیت 25.18 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65.5 2018-12
نرخ اشتغال 62.6 2019-05
هزینه زندگی خانواده 2790 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1770 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 6120 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2710 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.3 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 115 2019-03
اندازه اصل تورم 1.6 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 2019-03
قیمت تولید 111 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 1.9 2019-03
قیمت صادرات 109 2019-03
قیمت واردات 112 2019-03
تورم مواد غذایی 2.3 2019-03
CPI مسکن آب و برق 122 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2019-03
انتظارات تورم 3.2 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1 2019-07
نرخ بهره بین بانکی 1.25 2019-06
عرضه پول M0 112 2019-05
عرضه پول M1 356 2019-05
عرضه پول M3 2155 2019-05
ترازنامه بانک 4405 2019-03
ترازنامه بانک مرکزی 174276 2019-07
ذخایر ارزی 77470 2019-06
وام به بخش خصوصی 956 2019-05
نرخ بهره سپرده 1.75 2019-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 205 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5745 2019-05
حساب جاری -2900 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2018-12
صادرات 41585 2019-05
واردات 35839 2019-05
بدهی خارجی 2095650 2019-03
رابطه مبادله 97.4 2019-03
گردش سرمایه 812 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 80891 2018-12
ورود توریست 668300 2019-05
ذخایر طلا 68.7 2019-06
تولید نفت خام 326 2019-03
شاخص تروریسم 2.83 2017-12
فروش اسلحه 38 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.7 2018-12
بودجه دولت -0.6 2018-12
ارزش بودجه دولت 13326 2019-05
هزینه های دولت 90142 2019-03
درآمدهای دولت 53576 2019-05
هزینه های مالی 40251 2019-05
درخواست پناهندگی 1724 2018-07
ارزیابی اعتبار 97.44
مخارج نظامی 26836 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 11.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 2 2019-06
شاخص PMI تولید 49.43 2019-06
شاخص PMI خدمات 52.2 2019-06
تولید صنعتی 1.2 2019-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.5 2019-03
تولید صنعتی -1.3 2019-03
استفاده از ظرفیت 82.06 2019-06
میزان سفارشات جدید 36 2019-06
تغییرات موجودی انبار 460 2019-03
ورشکستگی 772 2019-05
سود شرکت سهامی 93026 2019-03
ثبت خودرو 14330 2018-12
مجموع فروش خودرو 117817 2019-06
شاخص اقتصادی مقدم -0.1 2019-06
تمایلات کسب و کار کوچک -4.92 2019-03
سرعت اینترنت 11063 2017-03
آدرس های IP 9859878 2017-03
موجودی انبارهای تجاری 0.7 2019-03
شاخص رقابتی 78.85 2018-12
رتبه رقابتی 14 2018-12
پی ام آی مرکب 52.5 2019-06
شاخص فساد مالی 77 2018-12
رتبه فساد مالی 13 2018-12
آسانی کسب و کار 18 2018-12
استخراج معدن 3.2 2019-03
سرمایه گذاری خصوصی -1.7 2019-03
تولید فولاد 494 2019-05
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 96.5 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2019-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.7 2019-05
هزینه های مصرف کننده 262566 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 309216 2019-03
پس انداز های شخصی 2.8 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 2829 2019-05
اعتبار بخش خصوصی 0.2 2019-05
نرخ وام بانکی 8.55 2019-06
قیمت گازوئیل 0.97 2019-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 120 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 0.7 2019-05
فروش خانه جدید 5198 2019-05
شاخص مسکن -3 2019-03
میزان ساخت و ساز -1.9 2019-03
پی ام آی ساخت و ساز 43 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 65 2016-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: استرالیا - شاخص های اقتصادی.