بازارها گذشته مرجع
پول 0.75 2021-10
بازار سهام 7416 2021-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.77 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.6 2021-06
نرخ بیکاری 4.6 2021-09
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 131 2021-10
نرخ تورم 3.8 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 33770321 2021-10
نرخ بهره 0.1 2021-10
موازنه تجاری 15077 2021-08
حساب جاری 20461 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.5 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.8 2020-12
بودجه دولت -4.3 2020-12
اطمینان کسب و کار 13 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.2 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 45.7 2021-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 105 2021-10
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -1.7 2021-08
جواز ساختمان 6.8 2021-08
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2021-12
موارد کروناویروس 151943 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 1590 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 25486 2021-10
تخت بیمارستان 3.84 2016-12
بیمارستان ها 55.89 2016-12
پزشکان پزشکی 3.87 2017-12
پرستاران 12.98 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.6 2021-06
تولید ناخالص داخلی 1331 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 505134 2021-06
تولید ناخالص ملی 521999 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 120588 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 56307 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48698 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13185 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 34908 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 28139 2021-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 48557 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 28011 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11735 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.6 2021-09
افراد شاغل 12885 2021-09
افراد بیکار 626 2021-09
استخدام تمام وقت 26684 2021-09
قسمت مدت زمان اشتغال -164681 2021-09
تغییر اشتغال -137997 2021-09
نرخ مشارکت نیروی کار 64.5 2021-09
نرخ بیکاری جوانان 10.8 2021-09
هزینه های کار 105 2021-06
بهره وری 102 2021-06
پست های خالی شغلی 334 2021-09
آگهی های کار 189272 2021-09
دستمزد 1306 2021-06
حداقل دستمزد 773 2021-07
رشد دستمزد 1.7 2021-06
دستمزد در تولید 1433 2021-06
جمعیت 25.68 2020-12
سن بازنشستگی زنان 66 2020-12
سن بازنشستگی مردان 66 2020-12
نرخ اشتغال 61.5 2021-09

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 131 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 33770321 2021-10
موارد کروناویروس 151943 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 1590 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 25486 2021-10
تخت بیمارستان 3.84 2016-12
بیمارستان ها 55.89 2016-12
پزشکان پزشکی 3.87 2017-12
پرستاران 12.98 2017-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.8 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 119 2021-06
اندازه اصل تورم 1.6 2021-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108 2021-06
قیمت تولید 114 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 2.2 2021-06
قیمت صادرات 137 2021-06
قیمت واردات 108 2021-06
تورم مواد غذایی 0.7 2021-06
CPI مسکن آب و برق 121 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 2021-06
انتظارات تورم 3.6 2021-10

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.1 2021-10
عرضه پول M0 479 2021-08
عرضه پول M1 1512 2021-08
عرضه پول M3 2548 2021-08
ترازنامه بانک 5170 2021-03
ترازنامه بانک مرکزی 591054 2021-10
ذخایر ارزی خارجی 82142 2021-09
وام به بخش خصوصی 1030 2021-08
نرخ بهره سپرده 0.05 2021-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 212 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 15077 2021-08
حساب جاری 20461 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.5 2020-12
صادرات 48524 2021-08
واردات 33446 2021-08
بدهی خارجی 2150759 2021-06
رابطه مبادله 127 2021-06
گردش سرمایه -24448 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 29274 2020-12
ورود توریست 6240 2021-08
ذخایر طلا 79.85 2021-06
تولید نفت خام 251 2021-06
شاخص تروریسم 2.15 2019-12
فروش اسلحه 396 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.8 2020-12
بودجه دولت -4.3 2020-12
ارزش بودجه دولت -7693 2021-08
هزینه های دولت 105543 2021-06
درآمدهای دولت 45400 2021-08
هزینه های مالی 53093 2021-08
ارزیابی اعتبار 100 2021-10
بدهی های دولت 626303 2021-08
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 27.7 2020-12
مخارج نظامی 27618 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 11.5 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.5 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 13 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.2 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 45.7 2021-09
تولید صنعتی 0.8 2021-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.2 2021-06
تولید صنعتی 9.5 2021-06
میزان استفاده ازظرفیت تولید 78.37 2021-09
میزان سفارشات جدید 21 2021-09
تغییرات موجودی انبار 2529 2021-06
ورشکستگی 354 2021-08
سود شرکت سهامی 118299 2021-06
ثبت خودرو 18531 2021-09
مجموع فروش خودرو 83312 2021-09
شاخص اقتصادی مقدم -0.02 2021-09
تمایلات کسب و کار کوچک 15.9 2021-06
سرعت اینترنت 11063 2017-03
آدرس های IP 9859878 2017-03
موجودی انبارهای تجاری 0.2 2021-06
شاخص رقابتی 78.75 2019-12
رتبه رقابتی 16 2019-12
پی ام آی مرکب 52.2 2021-10
شاخص فساد مالی 77 2020-12
رتبه فساد مالی 11 2020-12
آسانی کسب و کار 14 2019-12
تمایلات صنعتی 57.3 2021-10
استخراج معدن -4.1 2021-06
سرمایه گذاری خصوصی 4.4 2021-06
خدمات تمایلات 52 2021-10

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 105 2021-10
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -1.7 2021-08
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -0.7 2021-08
هزینه های مصرف کننده 271490 2021-06
درآمد قابل تصرف شخص 341835 2021-06
پس انداز های شخصی 9.7 2021-06
تسهیلات اعتباری خریدار 3123 2021-08
اعتبار بخش خصوصی 0.6 2021-08
نرخ وام بانکی 6.51 2021-09
قیمت گازوئیل 1.12 2021-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 123 2021-03

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 6.8 2021-08
فروش خانه جدید 7617 2021-09
شاخص مسکن 6.7 2021-06
میزان ساخت و ساز 0.8 2021-06
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 53.3 2021-09
صفحه اصلی وام 21260 2021-08
نرخ مالکیت مسکن 66.2 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: استرالیا - شاخص های اقتصادی.