گذشته قبلی
پول 0.71 0.71
بازار سهام 7148 7149 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.4 -1.9 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 3.9 در صد
نرخ بیکاری 3.9 3.9 در صد
نرخ تورم 5.1 3.5 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 2.1 1.3 در صد
نرخ بهره 0.35 0.1 در صد
موازنه تجاری 9314 7437 AUD - میلیون
حساب جاری 12677 21981 AUD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 4.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.8 19.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -7.8 -4.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 10 16 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 58.5 55.7 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 57.8 56.2 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده 90.4 95.77 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.6 1.8 در صد
جواز ساختمان -18.5 42 در صد
نرخ مالیات شرکت 30 30 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 45 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.4 -1.9 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 3.9 در صد
تولید ناخالص داخلی 1331 1397 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 521931 504638 AUD - میلیون
تولید ناخالص ملی 521833 514723 AUD - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 120176 122024 AUD - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 58020 58923 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48698 49456 USD
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 14942 13706 AUD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 36525 35834 AUD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 29254 28747 AUD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 49606 50129 AUD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 28448 27988 AUD - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11684 11798 AUD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 3.9 3.9 در صد
افراد شاغل 13402 13390 هزار
افراد بیکار 537 551 هزار
استخدام تمام وقت 92400 20000 افراد
قسمت مدت زمان اشتغال -88400 400 افراد
تغییر اشتغال 4000 20000 افراد
نرخ مشارکت نیروی کار 66.3 66.4 در صد
نرخ بیکاری جوانان 8.27 9.29 در صد
هزینه های کار 105 106 امتیاز
بهره وری 103 103 امتیاز
پست های خالی شغلی 424 396 هزار
آگهی های کار 242536 243645
دستمزد 1329 1306 AUD / هفته
حداقل دستمزد 773 754 AUD / هفته
رشد دستمزد 2.4 2.3 در صد
دستمزد در تولید 1462 1433 AUD / هفته
جمعیت 25.68 25.6 میلیون
سن بازنشستگی زنان 66 66
سن بازنشستگی مردان 66 66
نرخ اشتغال 63.8 63.4 در صد
گذشته قبلی
نرخ تورم 5.1 3.5 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 2.1 1.3 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 124 121 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 123 121 امتیاز
اندازه اصل تورم 3.7 2.6 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 107 امتیاز
قیمت تولید 118 116 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 4.9 3.7 در صد
قیمت صادرات 178 151 امتیاز
قیمت واردات 127 120 امتیاز
تورم مواد غذایی 4.3 1.9 در صد
قیمت کالاها (سالانه) 39.9 40.9 در صد
MI Inflation Gauge (ماهانه) -0.1 0.8 در صد
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) 1.6 1.3 در صد
میانگین CPI QoQ بریده شده 1.4 1 در صد
میانگین وزنی CPI QoQ 1 0.9 در صد
میانگین وزنی CPI (سالانه) 3.2 2.7 در صد
CPI مسکن آب و برق 129 126 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 122 117 امتیاز
انتظارات تورم 5 5.2 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 223 223 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 57529212 57521253 دوزها
موارد کروناویروس 6857879 6807726 افراد
مرگ و میر کروناویروس 8027 7976 افراد
تخت بیمارستان 3.84 3.82 به ازای هر 1000 نفر
بیمارستان ها 53.6 53.94 به ازای هر - یک - میلیون نفر
پزشکان پزشکی 4.01 3.94 به ازای هر 1000 نفر
پرستاران 13.41 13.2 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 0.35 0.1 در صد
عرضه پول M0 542 552 AUD - میلیارد
عرضه پول M1 1678 1664 AUD - میلیارد
عرضه پول M3 2690 2667 AUD - میلیارد
ترازنامه بانک مرکزی 617050 617224 AUD - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 77499 77014 AUD - میلیون
وام به بخش خصوصی 1094 1086 AUD - میلیارد
نرخ بهره سپرده 0.05 0.05 در صد
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 212 207 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری 9314 7437 AUD - میلیون
حساب جاری 12677 21981 AUD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 4.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 49453 49525 AUD - میلیون
واردات 40139 42088 AUD - میلیون
بدهی خارجی 2224079 2201681 AUD - میلیون
رابطه مبادله 141 125 امتیاز
گردش سرمایه -6470 -21835 AUD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 33394 29274 AUD - میلیون
ورود توریست 161720 80760
ذخایر طلا 79.85 79.85 تن
تولید نفت خام 313 331 BBL/D/1K
شاخص تروریسم 2.15 2.65
فروش اسلحه 396 103 SIPRI - TIV - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.8 19.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -7.8 -4.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -1806 10463 AUD - میلیون
هزینه های دولت 114956 114778 AUD - میلیون
درآمدهای دولت 49073 56244 AUD - میلیون
هزینه های مالی 50879 45781 AUD - میلیون
ارزیابی اعتبار 100
بدهی های دولت 626303 623311 AUD - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 27.7 24.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
مخارج نظامی 27618 26079 USD - میلیون
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 10 16 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 58.5 55.7 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 57.8 56.2 امتیاز
تولید صنعتی 1.39 1.5 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.2 1.1 در صد
تولید صنعتی 4.43 3.46 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 83.9 83.15 در صد
میزان سفارشات جدید 31 71 امتیاز
تغییرات موجودی انبار 1502 -3532 AUD - میلیون
ورشکستگی 463 353 بانک اطلاعات شرکتها
سود شرکت سهامی 131840 128287 AUD - میلیون
ثبت خودرو 21999 15685
مجموع فروش خودرو 81065 101233 واحد
شاخص اقتصادی مقدم -0.2 0.3 در صد
تمایلات کسب و کار کوچک 7.99 14.16
ساخت مخارج سرمایه ای 2.2 -0.2 در صد
سرعت اینترنت 11063 10098 KBps
آدرس های IP 9859878 9310525 IP
هزینه های سرمایه ای ماشین آلات کارخانه -0.1 -4.1 در صد
موجودی انبارهای تجاری 1.1 -1.7 در صد
شاخص رقابتی 78.75 78.85 امتیاز
رتبه رقابتی 16 14
پی ام آی مرکب 52.5 55.9 امتیاز
شاخص فساد مالی 73 77 امتیاز
رتبه فساد مالی 18 11
آسانی کسب و کار 14 18
تمایلات صنعتی 55.3 58.8 امتیاز
استخراج معدن -0.61 0 در صد
سرمایه گذاری خصوصی 1.1 -2.2 در صد
خدمات تمایلات 53 56.6 امتیاز
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده 90.4 95.77 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.6 1.8 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 4.8 5.8 در صد
هزینه های مصرف کننده 274577 258305 AUD - میلیون
درآمد قابل تصرف شخص 359612 361219 AUD - میلیون
پس انداز های شخصی 13.6 19.8 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار 3287 3273 AUD - میلیارد
اعتبار بخش خصوصی 0.4 0.6 در صد
نرخ وام بانکی 6.51 6.51 در صد
قیمت گازوئیل 1.21 1.55 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 119 120 درصد از تولید ناخالص داخلی
گذشته قبلی
جواز ساختمان -18.5 42 در صد
فروش خانه جدید 5310 5374 واحد
شاخص مسکن 184 176 امتیاز
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن 4.7 5 در صد
شاخص بهای مسکن (سالانه) 23.7 21.7 در صد
وام سرمایه گذاری در بخش مسکن 0 10750 AUD - میلیون
نرخ رهن 4.34 3.77 در صد
تاییدیه های خانه خصوصی -3 14.6 در صد
میزان ساخت و ساز -0.4 -0.3 در صد
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 55.9 56.5 امتیاز
صفحه اصلی وام 21570 21533 AUD - میلیون
نرخ مالکیت مسکن 66.2 67.5 در صد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: استرالیا - شاخص های اقتصادی.