بازارها گذشته مرجع
پول 0.62 2020-03
بازار سهام 5140 2020-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.87 2020-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2019-12
نرخ بیکاری 5.1 2020-02
نرخ تورم 1.8 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2019-12
نرخ بهره 0.25 2020-03
موازنه تجاری 5210 2020-01
حساب جاری 955 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.7 2018-12
بودجه دولت -0.6 2018-12
اطمینان کسب و کار -4 2020-02
شاخص PMI تولید 44.3 2020-02
شاخص PMI خدمات 47 2020-02
ضریب اطمینان مصرف کننده 91.9 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2020-02
جواز ساختمان -15.3 2020-01
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
موارد کروناویروس 4245 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 18 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 244 2020-03
تخت بیمارستان 3.84 2016-12
بیمارستان ها 55.89 2016-12
پزشکان پزشکی 3.87 2017-12
پرستاران 12.98 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2019-12
تولید ناخالص داخلی 1450 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 480379 2019-12
تولید ناخالص ملی 472070 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 109651 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 56919 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45439 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9826 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33085 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 26442 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 42615 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 25533 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11532 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.1 2020-02
افراد شاغل 13015 2020-02
افراد بیکار 699 2020-02
استخدام تمام وقت 6700 2020-02
قسمت مدت زمان اشتغال 20000 2020-02
تغییر اشتغال 26700 2020-02
نرخ مشارکت نیروی کار 66 2020-02
نرخ بیکاری جوانان 12.2 2020-02
هزینه های کار 105 2019-12
بهره وری 100 2019-12
پست های خالی شغلی 237 2019-12
آگهی های کار 151146 2020-02
دستمزد 1257 2019-12
حداقل دستمزد 741 2019-07
رشد دستمزد 2.2 2019-12
دستمزد در تولید 1351 2019-12
جمعیت 25.6 2019-12
سن بازنشستگی زنان 65.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65.5 2018-12
نرخ اشتغال 62.6 2020-02
هزینه زندگی خانواده 2790 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1770 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 6120 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2710 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.8 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 117 2019-12
اندازه اصل تورم 1.6 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 2019-12
قیمت تولید 112 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 1.4 2019-12
قیمت صادرات 109 2019-12
قیمت واردات 114 2019-12
تورم مواد غذایی 2.6 2019-12
CPI مسکن آب و برق 122 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 2019-12
انتظارات تورم 4 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2020-03
عرضه پول M0 117 2020-01
عرضه پول M1 1083 2020-01
عرضه پول M3 2164 2020-01
ترازنامه بانک 4758 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 260801 2020-03
ذخایر ارزی 83597 2020-02
وام به بخش خصوصی 977 2020-01
نرخ بهره سپرده 1.15 2020-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 205 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5210 2020-01
حساب جاری 955 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-12
صادرات 40122 2020-01
واردات 34911 2020-01
بدهی خارجی 2172006 2019-12
رابطه مبادله 95.2 2019-12
گردش سرمایه -1833 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 80891 2018-12
ورود توریست 766600 2020-01
ذخایر طلا 68.74 2019-12
تولید نفت خام 391 2019-12
شاخص تروریسم 2.65 2018-12
فروش اسلحه 38 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.7 2018-12
بودجه دولت -0.6 2018-12
ارزش بودجه دولت -9682 2020-01
هزینه های دولت 94271 2019-12
درآمدهای دولت 34849 2020-01
هزینه های مالی 44531 2020-01
درخواست پناهندگی 1724 2018-07
ارزیابی اعتبار 100 2020-03
بدهی های دولت 403036 2019-12
مخارج نظامی 26836 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 11.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -4 2020-02
شاخص PMI تولید 44.3 2020-02
شاخص PMI خدمات 47 2020-02
تولید صنعتی 3.8 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.5 2019-12
تولید صنعتی 0.1 2019-12
استفاده از ظرفیت 81.13 2020-02
میزان سفارشات جدید 23 2020-03
تغییرات موجودی انبار 118 2019-12
ورشکستگی 397 2020-01
سود شرکت سهامی 94066 2019-12
ثبت خودرو 14330 2018-12
مجموع فروش خودرو 79940 2020-02
شاخص اقتصادی مقدم -0.4 2020-02
تمایلات کسب و کار کوچک -3.76 2019-12
سرعت اینترنت 11063 2017-03
آدرس های IP 9859878 2017-03
موجودی انبارهای تجاری 0.3 2019-12
شاخص رقابتی 78.75 2019-12
رتبه رقابتی 16 2019-12
پی ام آی مرکب 40.7 2020-03
شاخص فساد مالی 77 2019-12
رتبه فساد مالی 12 2019-12
آسانی کسب و کار 14 2019-12
تمایلات صنعتی 50.1 2020-03
استخراج معدن 8 2019-12
سرمایه گذاری خصوصی -2.8 2019-12
خدمات تمایلات 39.8 2020-03
تولید فولاد 464 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 91.9 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2020-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.3 2020-01
هزینه های مصرف کننده 268845 2019-12
درآمد قابل تصرف شخص 319158 2019-12
پس انداز های شخصی 3.6 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 2948 2020-01
اعتبار بخش خصوصی 0.4 2020-02
نرخ وام بانکی 7.92 2020-02
قیمت گازوئیل 0.96 2020-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 120 2019-09

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان -15.3 2020-01
فروش خانه جدید 4715 2020-01
شاخص مسکن 3.9 2019-12
میزان ساخت و ساز -3 2019-12
پی ام آی ساخت و ساز 42.7 2020-02
صفحه اصلی وام 20734 2020-01
نرخ مالکیت مسکن 65 2016-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 4245 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 18 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 244 2020-03
تخت بیمارستان 3.84 2016-12
بیمارستان ها 55.89 2016-12
پزشکان پزشکی 3.87 2017-12
پرستاران 12.98 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: استرالیا - شاخص های اقتصادی.