بازارها گذشته مرجع
پول 0.68 2019-09
بازار سهام 6734 2019-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.07 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2019-06
نرخ بیکاری 5.3 2019-08
نرخ تورم 1.6 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2019-06
نرخ بهره 1 2019-09
موازنه تجاری 7268 2019-07
حساب جاری 5853 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.7 2018-12
بودجه دولت -0.6 2018-12
اطمینان کسب و کار 1 2019-08
شاخص PMI تولید 53.1 2019-08
شاخص PMI خدمات 51.4 2019-08
ضریب اطمینان مصرف کننده 98.2 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 2019-07
جواز ساختمان -9.7 2019-07
نرخ مالیات شرکت 30 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2019-06
تولید ناخالص داخلی 1432 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 465885 2019-06
تولید ناخالص ملی 464323 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 107275 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 56919 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45439 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10618 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33319 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25618 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 37875 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 24676 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11176 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.3 2019-08
افراد شاغل 12908 2019-07
افراد بیکار 713 2019-07
استخدام تمام وقت -15500 2019-08
قسمت مدت زمان اشتغال 50200 2019-08
تغییر اشتغال 34700 2019-08
نرخ مشارکت نیروی کار 66.2 2019-08
نرخ بیکاری جوانان 11.7 2019-08
هزینه های کار 105 2019-06
بهره وری 100 2019-06
پست های خالی شغلی 243 2019-06
آگهی های کار 156978 2019-08
دستمزد 1238 2019-06
حداقل دستمزد 741 2019-07
رشد دستمزد 2.3 2019-06
دستمزد در تولید 1338 2019-06
جمعیت 25.18 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65.5 2018-12
نرخ اشتغال 62.6 2019-07
هزینه زندگی خانواده 2790 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1770 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 6120 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2710 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.6 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115 2019-06
قیمت مصرف کننده اصلی 116 2019-06
اندازه اصل تورم 1.6 2019-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2019-06
قیمت تولید 112 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده 2 2019-06
قیمت صادرات 113 2019-06
قیمت واردات 113 2019-06
تورم مواد غذایی 2.4 2019-06
CPI مسکن آب و برق 121 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2019-06
انتظارات تورم 3.1 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1 2019-09
نرخ بهره بین بانکی 1.1 2019-08
عرضه پول M0 114 2019-07
عرضه پول M1 1015 2019-07
عرضه پول M3 2128 2019-07
ترازنامه بانک 4483 2019-06
ترازنامه بانک مرکزی 169138 2019-09
ذخایر ارزی 72210 2019-08
وام به بخش خصوصی 950 2019-07
نرخ بهره سپرده 1.45 2019-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 205 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 7268 2019-07
حساب جاری 5853 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.5 2018-12
صادرات 42538 2019-07
واردات 35270 2019-07
بدهی خارجی 2139816 2019-06
رابطه مبادله 100 2019-06
گردش سرمایه -4163 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 80891 2018-12
ورود توریست 790400 2019-07
ذخایر طلا 68.74 2019-09
تولید نفت خام 329 2019-05
شاخص تروریسم 2.83 2017-12
فروش اسلحه 38 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.7 2018-12
بودجه دولت -0.6 2018-12
ارزش بودجه دولت 13326 2019-05
هزینه های دولت 91328 2019-06
درآمدهای دولت 53576 2019-05
هزینه های مالی 40251 2019-05
درخواست پناهندگی 1724 2018-07
ارزیابی اعتبار 97.44
مخارج نظامی 26836 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 11.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 1 2019-08
شاخص PMI تولید 53.1 2019-08
شاخص PMI خدمات 51.4 2019-08
تولید صنعتی 1.9 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.2 2019-06
تولید صنعتی -3.1 2019-06
استفاده از ظرفیت 82.04 2019-08
میزان سفارشات جدید 36 2019-06
تغییرات موجودی انبار -1982 2019-06
ورشکستگی 846 2019-07
سود شرکت سهامی 98026 2019-06
ثبت خودرو 14330 2018-12
مجموع فروش خودرو 85633 2019-08
شاخص اقتصادی مقدم -0.3 2019-08
تمایلات کسب و کار کوچک 0.84 2019-06
سرعت اینترنت 11063 2017-03
آدرس های IP 9859878 2017-03
موجودی انبارهای تجاری -0.9 2019-06
شاخص رقابتی 78.85 2018-12
رتبه رقابتی 14 2018-12
پی ام آی مرکب 49.3 2019-08
شاخص فساد مالی 77 2018-12
رتبه فساد مالی 13 2018-12
آسانی کسب و کار 18 2018-12
تمایلات صنعتی 50.9 2019-08
استخراج معدن 6.5 2019-06
سرمایه گذاری خصوصی -0.5 2019-06
خدمات تمایلات 49.1 2019-08
تولید فولاد 429 2019-07
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 98.2 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 2019-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.4 2019-07
هزینه های مصرف کننده 263544 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 310782 2019-06
پس انداز های شخصی 2.3 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 2900 2019-07
اعتبار بخش خصوصی 0.2 2019-07
نرخ وام بانکی 8.03 2019-08
قیمت گازوئیل 0.96 2019-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 120 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان -9.7 2019-07
فروش خانه جدید 4237 2019-07
شاخص مسکن -0.7 2019-08
میزان ساخت و ساز -3.8 2019-06
پی ام آی ساخت و ساز 44.6 2019-08
صفحه اصلی وام 48662 2019-07
نرخ مالکیت مسکن 65 2016-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: استرالیا - شاخص های اقتصادی.