بازارها گذشته مرجع
پول 0.7 2020-07
بازار سهام 6013 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.91 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2020-03
نرخ بیکاری 7.1 2020-05
نرخ تورم 2.2 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2020-03
نرخ بهره 0.25 2020-07
موازنه تجاری 8025 2020-05
حساب جاری 8395 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.1 2019-12
بودجه دولت -0.2 2019-12
اطمینان کسب و کار -20 2020-05
شاخص PMI تولید 51.5 2020-06
شاخص PMI خدمات 31.5 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.7 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 16.9 2020-05
جواز ساختمان -16.4 2020-05
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
موارد کروناویروس 8586 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 106 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 7420 2020-07
تخت بیمارستان 3.84 2016-12
بیمارستان ها 55.89 2016-12
پزشکان پزشکی 3.87 2017-12
پرستاران 12.98 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2020-03
تولید ناخالص داخلی 1393 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 478811 2020-03
تولید ناخالص ملی 475348 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 108668 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 57071 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 49756 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9137 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 32882 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 26992 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 41771 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 25911 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11354 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.1 2020-05
افراد شاغل 12154 2020-05
افراد بیکار 928 2020-05
استخدام تمام وقت -89100 2020-05
قسمت مدت زمان اشتغال -138584 2020-05
تغییر اشتغال -227700 2020-05
نرخ مشارکت نیروی کار 62.9 2020-05
نرخ بیکاری جوانان 16.1 2020-05
هزینه های کار 105 2020-03
بهره وری 100 2019-12
پست های خالی شغلی 226 2020-03
آگهی های کار 89252 2020-06
دستمزد 1257 2019-12
حداقل دستمزد 754 2020-07
رشد دستمزد 2.1 2020-03
دستمزد در تولید 1351 2019-12
جمعیت 25.6 2019-12
سن بازنشستگی زنان 66 2019-12
سن بازنشستگی مردان 66 2019-12
نرخ اشتغال 58.4 2020-05

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.2 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2020-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117 2020-03
قیمت مصرف کننده اصلی 117 2020-03
اندازه اصل تورم 1.8 2020-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2020-03
قیمت تولید 113 2020-03
تغییر قیمت تولید کننده 1.3 2020-03
قیمت صادرات 112 2020-03
قیمت واردات 113 2020-03
تورم مواد غذایی 3.2 2020-03
CPI مسکن آب و برق 122 2020-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2020-03
انتظارات تورم 3.3 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2020-07
عرضه پول M0 182 2020-05
عرضه پول M1 1242 2020-05
عرضه پول M3 2302 2020-05
ترازنامه بانک 5511 2020-03
ترازنامه بانک مرکزی 280977 2020-07
ذخایر ارزی 60813 2020-05
وام به بخش خصوصی 1015 2020-05
نرخ بهره سپرده 0.6 2020-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 205 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 8025 2020-05
حساب جاری 8395 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-12
صادرات 35742 2020-05
واردات 27717 2020-05
بدهی خارجی 2328330 2020-03
رابطه مبادله 98.8 2020-03
گردش سرمایه -11599 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 52011 2019-12
ورود توریست 2250 2020-04
ذخایر طلا 79.9 2020-03
تولید نفت خام 381 2020-03
شاخص تروریسم 2.65 2018-12
فروش اسلحه 38 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.1 2019-12
بودجه دولت -0.2 2019-12
ارزش بودجه دولت -35675 2020-05
هزینه های دولت 96125 2020-03
درآمدهای دولت 43870 2020-05
هزینه های مالی 79545 2020-05
درخواست پناهندگی 1724 2018-07
ارزیابی اعتبار 100 2020-07
بدهی های دولت 424164 2020-02
مخارج نظامی 26836 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 11.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -20 2020-05
شاخص PMI تولید 51.5 2020-06
شاخص PMI خدمات 31.5 2020-06
تولید صنعتی 2.5 2020-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.1 2020-03
تولید صنعتی 2.7 2020-03
استفاده از ظرفیت 74.48 2020-05
میزان سفارشات جدید 7 2020-06
تغییرات موجودی انبار -909 2020-03
ورشکستگی 410 2020-04
سود شرکت سهامی 95029 2020-03
ثبت خودرو 14504 2019-12
مجموع فروش خودرو 110234 2020-06
شاخص اقتصادی مقدم 0.2 2020-05
تمایلات کسب و کار کوچک -4.93 2020-03
سرعت اینترنت 11063 2017-03
آدرس های IP 9859878 2017-03
موجودی انبارهای تجاری -1.2 2020-03
شاخص رقابتی 78.75 2019-12
رتبه رقابتی 16 2019-12
پی ام آی مرکب 52.7 2020-06
شاخص فساد مالی 77 2019-12
رتبه فساد مالی 12 2019-12
آسانی کسب و کار 14 2019-12
تمایلات صنعتی 51.2 2020-06
استخراج معدن 4.3 2020-03
سرمایه گذاری خصوصی -1.6 2020-03
خدمات تمایلات 53.1 2020-06
تولید فولاد 471 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.7 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 16.9 2020-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.3 2020-01
هزینه های مصرف کننده 265949 2020-03
درآمد قابل تصرف شخص 323419 2020-03
پس انداز های شخصی 5.5 2020-03
تسهیلات اعتباری خریدار 2999 2020-05
اعتبار بخش خصوصی -0.1 2020-05
نرخ وام بانکی 7.92 2020-02
قیمت گازوئیل 0.82 2020-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 120 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان -16.4 2020-05
فروش خانه جدید 3647 2020-05
شاخص مسکن 1.6 2020-03
میزان ساخت و ساز -1 2020-03
پی ام آی ساخت و ساز 35.5 2020-06
صفحه اصلی وام 13707 2020-04
نرخ مالکیت مسکن 65 2016-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 8586 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 106 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 7420 2020-07
تخت بیمارستان 3.84 2016-12
بیمارستان ها 55.89 2016-12
پزشکان پزشکی 3.87 2017-12
پرستاران 12.98 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: استرالیا - شاخص های اقتصادی.