بازارها گذشته مرجع
پول 0.68 2019-09
بازار سهام 7517 2021-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.17 2021-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 2021-03
نرخ بیکاری 4.9 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 50.23 2021-08
نرخ تورم 3.8 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 12808398 2021-08
نرخ بهره 0.1 2021-08
موازنه تجاری 10496 2021-06
حساب جاری 18283 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.5 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.8 2020-12
بودجه دولت -4.3 2020-12
اطمینان کسب و کار 11 2021-06
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 60.8 2021-07
PMI شاخص خدمات 57.8 2021-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 109 2021-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.8 2021-06
جواز ساختمان -6.7 2021-06
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2021-12
موارد کروناویروس 34833 2021-08
مرگ و میر کروناویروس 925 2021-08
Coronavirus بهبود یافت 25486 2021-08
تخت بیمارستان 3.84 2016-12
بیمارستان ها 55.89 2016-12
پزشکان پزشکی 3.87 2017-12
پرستاران 12.98 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.8 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 2021-03
تولید ناخالص داخلی 1331 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 501065 2021-03
تولید ناخالص ملی 510848 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 115937 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 56307 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48698 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12627 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 34574 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 27893 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 49257 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 27926 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11529 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.9 2021-06
افراد شاغل 13154 2021-06
افراد بیکار 679 2021-06
استخدام تمام وقت 51600 2021-06
قسمت مدت زمان اشتغال -22500 2021-06
تغییر اشتغال 29100 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 66.2 2021-06
نرخ بیکاری جوانان 10.23 2021-06
هزینه های کار 102 2021-03
بهره وری 103 2021-03
پست های خالی شغلی 362 2021-06
آگهی های کار 206819 2021-07
دستمزد 1280 2020-12
حداقل دستمزد 773 2021-07
رشد دستمزد 1.5 2021-03
دستمزد در تولید 1458 2020-12
جمعیت 25.68 2020-12
سن بازنشستگی زنان 66 2020-12
سن بازنشستگی مردان 66 2020-12
نرخ اشتغال 62.8 2021-05

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 50.23 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 12808398 2021-08
موارد کروناویروس 34833 2021-08
مرگ و میر کروناویروس 925 2021-08
Coronavirus بهبود یافت 25486 2021-08
تخت بیمارستان 3.84 2016-12
بیمارستان ها 55.89 2016-12
پزشکان پزشکی 3.87 2017-12
پرستاران 12.98 2017-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.8 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 119 2021-06
اندازه اصل تورم 1.6 2021-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 2021-03
قیمت تولید 114 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 2.2 2021-06
قیمت صادرات 137 2021-06
قیمت واردات 108 2021-06
تورم مواد غذایی 0.7 2021-06
CPI مسکن آب و برق 121 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 2021-06
انتظارات تورم 3.7 2021-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.1 2021-08
عرضه پول M0 391 2021-06
عرضه پول M1 1485 2021-06
عرضه پول M3 2512 2021-06
ترازنامه بانک 5170 2021-03
ترازنامه بانک مرکزی 564169 2021-07
ذخایر ارزی خارجی 64734 2021-06
وام به بخش خصوصی 1016 2021-06
نرخ بهره سپرده 0.1 2021-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 212 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 10496 2021-06
حساب جاری 18283 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.5 2020-12
صادرات 43337 2021-06
واردات 32840 2021-06
بدهی خارجی 2126051 2021-03
رابطه مبادله 127 2021-06
گردش سرمایه -15363 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 29274 2020-12
ورود توریست 36190 2021-05
ذخایر طلا 79.85 2021-03
تولید نفت خام 334 2021-04
شاخص تروریسم 2.15 2019-12
فروش اسلحه 396 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.8 2020-12
بودجه دولت -4.3 2020-12
ارزش بودجه دولت 6809 2021-05
هزینه های دولت 104151 2021-03
درآمدهای دولت 55260 2021-05
هزینه های مالی 48451 2021-05
ارزیابی اعتبار 100 2021-08
بدهی های دولت 583023 2021-05
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 27.7 2020-12
مخارج نظامی 27618 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 11.5 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.5 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 2 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 11 2021-06
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 60.8 2021-07
PMI شاخص خدمات 57.8 2021-06
تولید صنعتی -1.6 2021-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.2 2021-03
تولید صنعتی -0.5 2021-03
میزان استفاده ازظرفیت تولید 83.89 2021-06
میزان سفارشات جدید 28 2021-06
تغییرات موجودی انبار 3339 2021-03
ورشکستگی 431 2021-05
سود شرکت سهامی 110721 2021-03
ثبت خودرو 23361 2021-06
مجموع فروش خودرو 110664 2021-06
شاخص اقتصادی مقدم -0.07 2021-06
تمایلات کسب و کار کوچک 15.9 2021-06
سرعت اینترنت 11063 2017-03
آدرس های IP 9859878 2017-03
موجودی انبارهای تجاری 2.1 2021-03
شاخص رقابتی 78.75 2019-12
رتبه رقابتی 16 2019-12
پی ام آی مرکب 45.2 2021-07
شاخص فساد مالی 77 2020-12
رتبه فساد مالی 11 2020-12
آسانی کسب و کار 14 2019-12
تمایلات صنعتی 56.9 2021-07
استخراج معدن -2.5 2021-03
سرمایه گذاری خصوصی 6.3 2021-03
خدمات تمایلات 44.2 2021-07
تولید فولاد 473 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 109 2021-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.8 2021-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 25 2021-04
هزینه های مصرف کننده 268245 2021-03
درآمد قابل تصرف شخص 342480 2021-03
پس انداز های شخصی 11.6 2021-03
تسهیلات اعتباری خریدار 3089 2021-06
اعتبار بخش خصوصی 0.9 2021-06
نرخ وام بانکی 6.51 2021-06
قیمت گازوئیل 1.09 2021-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 124 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان -6.7 2021-06
فروش خانه جدید 5841 2021-06
شاخص مسکن 5.4 2021-03
میزان ساخت و ساز 2.4 2021-03
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 48.7 2021-07
صفحه اصلی وام 22860 2021-06
نرخ مالکیت مسکن 65 2016-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: استرالیا - شاخص های اقتصادی.