استرالیا - جمعیت

Australia Population
width
height

استرالیا کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 5.00 5.30 11.20 4.00 در صد [+]
افراد شاغل 12636.31 12630.71 12636.31 5997.89 هزار [+]
افراد بیکار 665.75 702.91 959.93 364.59 هزار [+]
قسمت مدت زمان اشتغال -14698.00 9478.00 73029.00 -73001.00 افراد [+]
استخدام تمام وقت 20300.00 35200.00 80800.00 -81000.00 افراد [+]
تغییر اشتغال 5600.00 44600.00 99100.00 -75000.00 افراد [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 65.40 65.70 65.80 60.10 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 11.40 11.60 20.10 7.60 در صد [+]
بهره وری 101.80 100.90 104.21 58.20 نقاط شاخص [+]
هزینه های کار 100.60 101.10 102.50 45.40 نقاط شاخص [+]
پست های خالی شغلی 240.90 234.20 240.90 28.40 هزار [+]
آگهی های کار 175554.51 176989.78 258085.00 69799.00 [+]
دستمزد 1207.40 1191.50 1207.40 59.10 AUD / هفته [+]
رشد دستمزد 2.10 2.10 4.30 1.90 در صد [+]
دستمزد در تولید 1304.50 1309.40 1309.40 333.00 AUD / هفته [+]
حداقل دستمزد 719.20 694.90 719.20 522.12 AUD / هفته [+]
جمعیت 24.70 24.13 24.70 10.39 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 65.50 65.50 65.50 62.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 65.50 65.50 65.50 65.00 [+]
هزینه زندگی خانواده 3420.00 3440.00 3460.00 3420.00 AUD / ماه [+]
هزینه زندگی انفرادی 2420.00 2430.00 2440.00 2420.00 AUD / ماه [+]
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2440.00 2660.00 2660.00 2440.00 AUD / ماه [+]
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 6110.00 6250.00 6250.00 6110.00 AUD / ماه [+]
نرخ اشتغال 62.20 62.20 62.90 54.00 در صد [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - استرالیا - جمعیت.