Ok
width
height
Australia Employment Change


تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2019-09-19 01:30 AM Aug 34.7K 36.4K 10K
2019-10-17 12:30 AM Sep 14.7K 37.9K 15K
2019-11-14 12:30 AM Oct -19K 12.4K 15K
2019-12-19 12:30 AM Nov 39.9K -24.8K 14K
2020-01-23 12:30 AM Dec 39.9K 15K

استرالیا کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 5.20 5.30 11.20 4.00 در صد [+]
افراد شاغل 12954.44 12919.19 12954.44 5997.67 هزار [+]
افراد بیکار 708.10 724.89 960.16 364.70 هزار [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 35698.00 -14319.00 72514.00 -73096.00 افراد [+]
استخدام تمام وقت 4158.00 -10463.00 74789.00 -80833.00 افراد [+]
تغییر اشتغال 39856.00 -24782.00 99155.00 -74924.00 افراد [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 66.00 66.00 66.20 60.10 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 11.50 12.50 20.10 7.60 در صد [+]
هزینه های کار 104.20 103.40 104.20 43.30 امتیاز [+]
بهره وری 100.10 99.90 104.21 55.70 امتیاز [+]
پست های خالی شغلی 237.10 236.50 244.90 28.40 هزار [+]
آگهی های کار 142569.00 152817.00 258085.00 69799.00 [+]
دستمزد 1237.90 1225.30 1237.90 59.10 AUD / هفته [+]
رشد دستمزد 2.20 2.30 4.30 1.90 در صد [+]
دستمزد در تولید 1338.30 1340.30 1340.30 333.00 AUD / هفته [+]
حداقل دستمزد 740.80 719.20 740.80 522.12 AUD / هفته [+]
جمعیت 25.18 24.70 25.18 10.39 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 65.50 65.50 65.50 62.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 65.50 65.50 65.50 65.00 [+]
هزینه زندگی خانواده 2790.00 2920.00 2920.00 2770.00 AUD / ماه [+]
هزینه زندگی انفرادی 1770.00 1820.00 1820.00 1750.00 AUD / ماه [+]
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 6120.00 6250.00 6250.00 6120.00 AUD / ماه [+]
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2710.00 2670.00 2710.00 2670.00 AUD / ماه [+]
نرخ اشتغال 62.60 62.50 62.90 54.00 در صد [+]
[+]