ایالات متحده قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Dow Jones 24,557 93.16 0.38% -2.09% -3.00% 4.38% 2018-11-21
S&P 500 2,653 10.91 0.41% -1.81% -3.75% 2.14% 2018-11-21
NASDAQ 100 6,568 61.32 0.94% -2.98% -8.03% 2.85% 2018-11-21
NASDAQ 6,909 119.65 -1.70% -4.06% -7.50% 0.60% 2018-11-21
Russell 2000 1,469 27.53 -1.84% -3.28% -4.58% -3.15% 2018-11-20
S&P VIX 22.48 2.38 1.96% -0.35% 0.46% 10.22% 2018-11-20

اروپا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
FTSE 100 6,963 16.42 0.24% -1.00% -1.13% -6.14% 2018-11-21
FTSE All 3,819 14.22 0.37% -1.15% -1.16% -6.32% 2018-11-21
DAX 11,155 88.57 0.80% -2.26% -3.21% -14.29% 2018-11-21
CAC 40 4,946 21.50 0.44% -2.43% -2.13% -7.60% 2018-11-21
FTSE MIB 18,684 212.92 1.15% -2.82% -1.49% -16.27% 2018-11-21
IBEX 35 8,916 52.13 0.59% -2.10% 1.24% -10.97% 2018-11-21
MICEX 2,339 2.73 -0.12% -1.67% 1.31% 8.27% 2018-11-21
AEX 514 3.10 0.61% -2.58% -1.07% -4.91% 2018-11-21
BIST 100 91,999 313.03 0.34% -0.77% -2.83% -13.18% 2018-11-21
SMI 8,769 43.16 -0.49% -1.81% -1.08% -5.62% 2018-11-20
OMXS 30 1,461 4.07 0.28% -2.76% -4.27% -9.68% 2018-11-21
WIG 20 2,185 24.71 1.14% -2.09% -0.36% -12.22% 2018-11-21
WIG 55,657 451.60 0.82% -1.76% -1.52% -13.03% 2018-11-21
Euronext BEL 20 3,456 25.98 0.76% -2.33% -1.54% -12.92% 2018-11-21
Oslo Bors All-Share 950 26.95 -2.76% -3.66% -5.59% 6.11% 2018-11-20
ATX 3,059 29.69 0.98% -2.94% -5.07% -7.75% 2018-11-21
OMX Copenhagen 896 2.02 -0.22% -3.30% -1.61% -10.77% 2018-11-21
OMX Helsinki 9,072 26.45 0.29% -3.03% -2.52% -5.05% 2018-11-21
OMX Helsinki 25 3,842 10.07 0.26% -2.88% -2.85% -2.76% 2018-11-21
ISEQ 5,855 37.68 0.65% -5.48% -2.81% -14.90% 2018-11-21
Athens General 593 24.13 -3.91% -7.91% -5.36% -17.82% 2018-11-20
PSI 20 4,830 74.06 -1.51% -2.54% -3.78% -8.73% 2018-11-20
PSI Geral 2,848 18.23 0.64% -1.17% -4.04% -3.53% 2018-11-21
PX 1,064 3.94 0.37% -1.38% -1.59% 1.66% 2018-11-21
BET 8,488 10.86 -0.13% -0.73% -1.48% 9.20% 2018-11-21
BUX 39,126 68.19 0.17% 0.03% 7.33% -2.50% 2018-11-21
PFTS 574 1.18 0.21% -5.50% 2.43% 89.39% 2018-11-21
SAX 330 0.00 0.00% -1.22% -1.20% 1.85% 2018-11-20
LuxX 1,431 5.69 0.40% -4.39% -13.15% -11.54% 2018-11-21
CROBEX 1,734 13.09 -0.75% -1.50% -2.97% -6.56% 2018-11-20
SOFIX 587 5.70 -0.96% -1.16% -3.29% -12.39% 2018-11-20
SBITOP 815 2.84 -0.35% 0.38% 0.27% 2.99% 2018-11-20
OMX Vilnius 634 6.74 -1.05% -0.92% -5.31% -3.50% 2018-11-20
BELEX 15 742 3.18 -0.43% -1.02% 0.30% 1.80% 2018-11-20
SASX-10 628 1.11 -0.18% -0.40% -1.37% 1.03% 2018-11-20
CSE General 67 0.07 -0.11% -1.61% -1.54% -6.85% 2018-11-20
MSE 4,488 3.23 -0.07% -0.22% -0.88% 0.66% 2018-11-20
Euronext 100 958 14.51 -1.49% -3.08% -2.95% -7.53% 2018-11-20
MBI 10 3,523 0.00 0.00% -2.61% -4.46% 39.99% 2018-11-21
OMX Riga 935 3.50 -0.37% -1.49% -0.38% -9.58% 2018-11-21
OMX Tallinn 1,191 2.16 0.18% 0.12% -2.80% -3.85% 2018-11-21
ICEX 1,267 0.00 0.00% 0.33% 2.81% -4.08% 2018-11-21
Euro Stoxx 50 3,134 19.00 0.61% -2.22% -1.76% -12.03% 2018-11-21
MONEX INDEX 10,898.96 29.71 0.27% 0.19% 3.16% 4.82% 2018-11-20

امریکا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Dow Jones 24,557 93.16 0.38% -2.09% -3.00% 4.38% 2018-11-21
S&P 500 2,653 10.91 0.41% -1.81% -3.75% 2.14% 2018-11-21
NASDAQ 100 6,568 61.32 0.94% -2.98% -8.03% 2.85% 2018-11-21
NASDAQ 6,909 119.65 -1.70% -4.06% -7.50% 0.60% 2018-11-21
S&P MidCap 400 1,808 31.08 -1.69% -1.83% -2.96% -2.69% 2018-11-21
US 600 928 17.41 -1.84% -2.62% -3.49% 0.26% 2018-11-20
Russell 2000 1,469 27.53 -1.84% -3.28% -4.58% -3.15% 2018-11-20
S&P VIX 22.48 2.38 1.96% -0.35% 0.46% 10.22% 2018-11-20
US 100 10,100 204.05 -1.98% -1.66% -1.75% 1.85% 2018-11-21
NYSE International 5,096 0.00 0.00% -2.10% -3.57% -10.72% 2018-11-21
NYSE Arca Networking 497 10.48 -2.06% -2.98% -4.78% 1.98% 2018-11-21
NYSE Composite 12,049 232.25 -1.89% -2.27% -2.64% -2.76% 2018-11-21
NYSE TMT 8,218 164.20 -1.96% -2.59% -4.00% -1.44% 2018-11-21
NYSE Arca Airline 99 1.40 -1.40% -3.54% 0.49% -10.92% 2018-11-21
NYSE AMEX Composite 2,436 72.86 -2.90% -2.48% -7.67% -6.32% 2018-11-21
NYSE Arca Major 2,462 49.37 -1.97% -2.94% -2.13% 3.81% 2018-11-21
NYSE Arca Oil & Gas 1,283 44.16 -3.33% -1.50% -10.52% 2.82% 2018-11-21
Ecuador General Index 1,388 0.98 -0.07% -0.42% -0.63% 13.65% 2018-11-20
TSX 14,874 3.07 -0.02% -1.70% -3.50% -7.46% 2018-11-20
iBovespa 87,901 614.44 -0.69% 2.78% 2.69% 17.96% 2018-11-19
IPC Mexico 41,797 521.90 -1.23% -1.47% -11.00% -13.28% 2018-11-20
S&P/BVL Peru General Index TR (PEN) 19,047 317.00 -1.64% 0.59% 0.75% -4.22% 2018-11-20
Merval 29,715 1,394.57 -4.48% -0.66% 3.46% 8.73% 2018-11-20
IBC 516 35.56 -6.44% -9.17% -99.86% -26.15% 2018-11-20
COLCAP 1,389 33.85 -2.38% 0.13% -3.55% -4.29% 2018-11-20
IGPA 25,940 276.30 -1.05% -0.55% -0.56% 0.50% 2018-11-20
BVPSI 461 0.09 -0.02% 0.20% 0.48% 4.26% 2018-11-20
JSE 368,373 5,046.19 1.39% 1.10% -0.59% 25.03% 2018-11-20
BSX 2,344 22.56 -0.95% -1.40% -19.06% 7.12% 2018-11-20

آسیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
NIKKEI 225 21,508 75.58 -0.35% -1.55% -4.90% -4.51% 2018-11-21
CSI 300 3,226 8.08 0.25% 0.67% -1.34% -23.68% 2018-11-21
SHANGHAI 50 2,451 4.48 0.18% 0.88% -3.50% -18.63% 2018-11-21
SHANGHAI 2,651 5.12 0.19% 0.71% -0.15% -22.72% 2018-11-21
SENSEX 35,205 269.70 -0.76% 0.38% 3.14% 4.90% 2018-11-21
KOSPI 2,077 6.03 -0.29% 0.41% -3.94% -18.26% 2018-11-21
DSE Broad 5,299 41.73 0.79% 0.77% -0.61% -15.65% 2018-11-20
JCI 5,934 70.95 -1.18% 1.30% 1.61% -2.23% 2018-11-21
TASI 7,487 18.12 -0.24% -3.41% -2.26% 9.74% 2018-11-21
TAIEX 9,742 2.47 -0.03% -0.51% -2.33% -9.99% 2018-11-21
ADX General 4,965 25.87 -0.52% -1.05% 0.18% 16.17% 2018-11-21
SET 50 1,077 4.91 0.46% -1.58% -1.50% -1.48% 2018-11-21
FKLCI 1,692 18.33 -1.07% 0.50% -1.75% -1.81% 2018-11-21
STI 3,039 11.55 0.38% 0.08% -1.28% -11.41% 2018-11-21
TA-100 1,455 8.46 0.58% -1.50% 0.03% 11.77% 2018-11-21
Hang Seng 25,971 131.13 0.51% 1.24% -0.69% -13.44% 2018-11-21
PSEi 7,265 37.49 -0.51% 4.95% 0.40% -12.10% 2018-11-21
KSE 100 41,419 66.47 0.16% 0.65% 8.02% 2.15% 2018-11-20
KASE 2,249 1.04 -0.05% 2.71% 1.06% 7.03% 2018-11-21
QE 10,253 15.02 -0.15% 0.64% -0.21% 31.48% 2018-11-21
VN 923 3.54 0.39% 2.40% -3.25% -1.08% 2018-11-21
HNX 104 0.01 -0.01% 2.67% -3.39% -4.93% 2018-11-21
MSM TOP 30 4,453 1.18 0.03% -0.59% 0.01% -12.43% 2018-11-19
ASPI 5,956 7.83 0.13% 0.14% 3.29% -7.87% 2018-11-21
Blom 973 0.15 -0.02% -0.87% -1.87% -10.69% 2018-11-19
ASE 1,957 6.70 -0.34% 0.67% -0.59% -6.96% 2018-11-19
DFM general 2,760 10.05 0.37% -0.58% 0.47% -19.88% 2018-11-21
LSX Composite 834 7.45 0.90% -0.81% -0.66% -18.33% 2018-11-21
MSE TOP 20 19,845 207.44 1.06% -2.67% -1.91% -13.51% 2018-11-21
NIFTY 50 10,582 74.10 -0.70% 0.25% 3.29% 2.32% 2018-11-21
All-Share Index 5,066.36 14.13 -0.28% -0.44% 1.59% 2.08% 2018-11-21
Nikkei Volatility Index 21.21 0.02 0.09% -5.10% -2.71% 16.92% 2018-11-21
Estirad 1,304.92 1.58 -0.12% -0.43% -1.34% 2.83% 2018-11-21

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Australian All 5,722 31.10 0.55% -1.96% -4.73% -5.69% 2018-11-21
ASX 200 5,643 40.43 0.72% -1.82% -4.44% -5.74% 2018-11-21
ASX 50 5,544 35.90 0.65% -1.27% -3.78% -5.51% 2018-11-21
NZX 50 8,672 7.53 0.09% -1.76% -0.92% 7.00% 2018-11-21

افریقا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
NSE-All Share 32,222 163.96 0.51% 0.07% -0.66% -12.42% 2018-11-19
JALSH-All Share 51,364 296.61 0.58% -1.22% -1.61% -15.45% 2018-11-21
FTSE/JSE TOP 40 45,173 329.30 0.73% -1.38% -1.87% -17.11% 2018-11-21
Egypt EGX 30 13,829 77.69 -0.56% 1.10% 2.25% -0.08% 2018-11-21
Casablanca CFG 25 11,210 66.80 0.60% 1.21% 0.51% -11.01% 2018-11-19
Nairobi 20 2,796 5.70 -0.20% -1.46% -0.25% -27.18% 2018-11-20
NSE All Share 144 0.22 0.15% -2.01% -1.40% -16.26% 2018-11-20
DSEI 2,023 2.75 -0.14% -2.03% -2.65% -4.80% 2018-11-19
TUN 7,303 7.90 0.11% 0.49% -2.63% 18.85% 2018-11-19
GGSECI 2,599 48.44 -1.83% -2.59% -8.59% 1.63% 2018-11-20
Gaborone 7,914 4.88 -0.06% -0.28% -0.41% -11.08% 2018-11-20
NSX Overall 1,269 0.10 0.01% -1.07% 2.45% 6.10% 2018-11-21
SEMDEX 2,236 3.78 -0.17% -0.37% 0.26% 0.67% 2018-11-21
Zimbabwe Industrial Index 522.08 49.39 -8.64% -3.46% -14.64% 58.38% 2018-11-20

لیست کشور - بازار سهام

ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - لیست کشور - بازار سهام.