ایالات متحده قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Dow Jones 25,841 162.34 0.63% 1.21% -2.53% 4.05% 2019-05-21
S&P 500 2,865 24.81 0.87% 1.07% -1.48% 5.15% 2019-05-21
NASDAQ 100 7,456 79.46 1.08% 0.73% -3.34% 8.16% 2019-05-21
S&P VIX 15.07 1.24 -1.24% -2.99% 2.65% 2.10% 2019-05-21

اروپا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
FTSE 100 7,340 29.82 0.41% 1.36% -2.43% -6.82% 2019-05-21
FTSE All 4,014 11.56 0.29% 1.06% -2.46% -7.17% 2019-05-21
DAX 12,142 101.49 0.84% 1.25% -0.77% -7.81% 2019-05-21
CAC 40 5,382 24.81 0.46% 0.77% -3.74% -4.57% 2019-05-21
FTSE MIB 20,699 158.74 0.77% -0.93% -5.47% -10.85% 2019-05-21
IBEX 35 9,243 46.18 0.50% 1.26% -2.98% -8.84% 2019-05-21
MOEX 2,617 44.88 1.75% 2.12% 1.41% 12.45% 2019-05-21
AEX 553 2.05 0.37% 0.48% -3.04% -3.27% 2019-05-21
BIST 100 85,310 1,461.89 -1.68% -3.08% -11.09% -17.44% 2019-05-21
SMI 9,624 42.08 0.44% 2.34% -0.11% 7.70% 2019-05-21
OMXS 30 1,603 14.01 0.88% 0.76% -4.14% -1.33% 2019-05-21
WIG 20 2,191 15.42 0.71% 1.25% -7.58% -2.57% 2019-05-21
WIG 56,772 454.84 0.81% 1.00% -6.84% -3.80% 2019-05-21
Euronext BEL 20 3,495 18.45 0.53% -0.01% -8.20% -10.77% 2019-05-21
Oslo Bors All-Share 999 3.68 0.37% 2.61% -1.72% -1.43% 2019-05-21
ATX 3,026 11.26 0.37% -0.69% -8.23% -13.89% 2019-05-21
OMX Copenhagen 991 9.50 0.97% 1.26% -1.78% -1.26% 2019-05-21
OMX Helsinki 9,359 116.86 1.26% 3.02% -4.59% -10.30% 2019-05-21
OMX Helsinki 25 3,969 53.23 1.36% 3.10% -4.74% -9.03% 2019-05-21
ISEQ 6,232 8.55 0.14% 0.02% -4.03% -13.41% 2019-05-21
Athens General 733 15.97 2.23% 0.15% -5.57% -8.08% 2019-05-21
PSI 20 5,123 23.75 0.47% 0.26% -4.66% -11.49% 2019-05-21
PSI Geral 3,116 33.49 1.09% 1.26% -1.75% -5.58% 2019-05-21
PX 1,048 1.01 -0.10% -0.19% -4.57% -4.98% 2019-05-21
BET 8,153 52.45 -0.64% 0.21% -2.98% -3.28% 2019-05-21
BUX 39,576 54.73 -0.14% -1.27% -8.49% 8.72% 2019-05-21
PFTS 574 2.67 0.47% 0.68% 7.19% 19.95% 2019-05-21
SAX 345 1.63 0.47% -4.77% -1.32% 6.23% 2019-05-21
LuxX 1,286 8.31 -0.64% -2.75% -11.55% -22.60% 2019-05-21
CROBEX 1,858 4.79 0.26% 0.94% 1.74% -0.08% 2019-05-21
SOFIX 569 0.54 -0.09% 0.96% -0.31% -11.73% 2019-05-21
SBITOP 860 6.41 -0.74% -0.41% -2.36% -4.14% 2019-05-21
OMX Vilnius 681 1.24 0.18% -0.46% 1.00% -4.07% 2019-05-21
BELEX 15 733 0.32 -0.04% -0.27% -2.04% -1.37% 2019-05-21
MSE 4,763 13.68 0.29% 0.47% 1.10% 10.11% 2019-05-20
SASX-10 772 0.81 0.11% -0.35% -1.06% 26.82% 2019-05-20
ICEX 1,482 8.10 0.55% 0.82% 8.45% 10.22% 2019-05-21
CSE General 69 0.51 0.74% -1.27% -1.56% 5.16% 2019-05-21
MBI 10 3,917 18.61 0.48% 4.37% 7.69% 33.85% 2019-05-21
Euronext 100 1,049 4.47 0.43% 0.58% -3.59% -3.53% 2019-05-21
OMX Tallinn 1,243 1.83 -0.15% -0.51% -0.74% -0.86% 2019-05-21
OMX Riga 1,025 2.67 -0.26% 0.94% 1.04% -1.50% 2019-05-21
Euro Stoxx 50 3,383 14.00 0.42% 0.55% -3.46% -5.70% 2019-05-21
MONEX INDEX 10,739.37 14.39 -0.13% -0.45% 0.45% 5.57% 2019-05-17

امریکا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Dow Jones 25,841 162.34 0.63% 1.21% -2.53% 4.05% 2019-05-21
S&P 500 2,865 24.81 0.87% 1.07% -1.48% 5.15% 2019-05-21
NASDAQ 100 7,456 79.46 1.08% 0.73% -3.34% 8.16% 2019-05-21
NASDAQ 7,702 0.00 0.00% -0.42% -3.90% 4.39% 2019-05-21
S&P MidCap 400 1,899 22.92 1.22% 1.17% -2.45% -2.58% 2019-05-21
US 600 939 10.89 1.17% 0.48% -1.89% -6.41% 2019-05-21
Russell 2000 1,525 10.80 -0.70% -1.17% -2.25% -6.17% 2019-05-20
S&P VIX 15.07 1.24 -1.24% -2.99% 2.65% 2.10% 2019-05-21
NYSE Arca Airline 98 0.86 -0.87% -1.09% -4.09% -8.91% 2019-05-20
NYSE AMEX Composite 2,551 1.08 -0.04% -1.02% -1.45% -6.75% 2019-05-20
NYSE Arca Major 2,613 7.60 -0.29% -0.59% -3.27% 5.90% 2019-05-20
NYSE Arca Oil & Gas 1,267 0.93 0.07% -0.53% -5.49% -20.04% 2019-05-20
NYSE International 5,298 27.70 -0.52% -1.90% -4.39% -7.68% 2019-05-20
NYSE Arca Networking 560 7.08 -1.25% -4.30% -10.08% 4.45% 2019-05-20
US 100 10,477 0.91 -0.01% 0.61% -1.30% 2.33% 2019-05-20
NYSE Composite 12,617 40.83 -0.32% 0.72% -2.30% -1.46% 2019-05-20
NYSE TMT 8,942 20.73 -0.23% 1.80% -1.60% 6.01% 2019-05-20
Ecuador General Index 1,355 0.91 -0.07% -0.41% -0.81% 4.18% 2019-05-20
TSX 16,406 4.62 0.03% 0.75% -1.03% 1.35% 2019-05-21
iBovespa 94,257 1,953.46 2.17% -0.16% -2.79% 13.70% 2019-05-21
IPC Mexico 43,137 382.02 -0.88% -0.68% -4.94% -5.40% 2019-05-21
S&P/BVL Peru General Index TR (PEN) 19,941 22.11 0.11% -0.08% -4.47% -5.56% 2019-05-20
Merval 33,492 176.78 0.53% 3.02% 8.79% 8.07% 2019-05-20
IBC 16,560 603.29 3.66% 5.97% 44.51% -25.72% 2019-05-21
COLCAP 1,491 8.43 0.57% -1.19% -6.29% -2.21% 2019-05-21
IGPA 25,125 61.08 -0.24% -0.98% -5.32% -11.97% 2019-05-20
BVPSI 438 0.00 0.00% 0.07% -0.03% -10.63% 2019-05-20
JSE 415,147 2,754.42 0.67% -0.04% 6.23% 35.82% 2019-05-20
BSX 2,300 8.12 -0.35% -4.23% 3.01% -15.54% 2019-05-20

آسیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
NIKKEI 225 21,272 29.28 -0.14% 0.97% -4.26% -7.35% 2019-05-21
SHANGHAI 2,907 36.36 1.27% 0.81% -9.58% -9.56% 2019-05-21
SHANGHAI 50 2,741 25.90 0.95% 0.61% -7.71% 0.48% 2019-05-21
CSI 300 3,667 48.98 1.35% 0.59% -8.91% -6.14% 2019-05-21
SENSEX 39,053 300.05 -0.76% 4.65% 1.05% 12.74% 2019-05-21
KOSPI 2,063 7.48 0.36% -0.90% -6.92% -16.53% 2019-05-21
DSE Broad 5,237 39.30 -0.74% 0.36% -0.46% -2.88% 2019-05-21
JCI 5,951 44.25 0.75% -1.97% -7.22% 3.48% 2019-05-21
TASI 8,574 104.64 1.24% 2.38% -6.76% 7.27% 2019-05-21
TAIEX 10,465 66.09 0.64% -0.52% -4.76% -4.34% 2019-05-21
ADX General 4,782 49.53 1.05% -0.42% -11.21% 5.65% 2019-05-21
SET 50 1,072 3.15 0.29% -1.38% -3.72% -8.02% 2019-05-21
FKLCI 1,604 1.62 -0.10% 0.28% -1.13% -13.08% 2019-05-21
STI 3,183 22.20 -0.69% -1.25% -5.20% -10.16% 2019-05-21
TA-100 1,453 9.59 0.66% 1.21% -0.56% 6.00% 2019-05-21
Hang Seng 27,657 130.37 -0.47% -1.65% -7.70% -9.81% 2019-05-21
PSEi 7,722 61.42 0.80% 0.98% -1.42% 0.99% 2019-05-21
KSE 100 33,442 191.56 0.58% -1.31% -9.38% -21.76% 2019-05-21
KASE 2,308 8.04 0.35% 0.99% -3.30% -8.45% 2019-05-21
QE 9,816 82.29 -0.83% 0.18% -5.63% 9.82% 2019-05-21
HNX 106 0.03 -0.03% 0.55% 0.62% -8.94% 2019-05-21
VN 986 0.84 -0.09% 2.17% 2.12% 0.04% 2019-05-21
MSM TOP 30 3,840 4.57 -0.12% 0.31% -3.48% -16.14% 2019-05-21
ASPI 5,291 31.57 0.60% 1.29% -2.06% -18.30% 2019-05-21
Blom 840 11.83 -1.39% -3.54% -7.92% -25.67% 2019-05-17
ASE 1,815 15.85 -0.87% -1.07% -4.40% -14.65% 2019-05-21
LSX Composite 805 4.98 0.62% 0.02% -0.80% -15.13% 2019-05-21
MSE TOP 20 20,247 58.16 0.29% -0.01% 1.58% 5.38% 2019-05-17
DFM general 2,539 26.02 1.04% -2.82% -9.99% -14.59% 2019-05-21
Nikkei Volatility Index 18.18 0.38 -2.05% -18.84% 14.85% 27.94% 2019-05-20
NIFTY 50 11,735 92.95 -0.79% 4.57% 1.21% 11.44% 2019-05-21
All-Share Index 5,598.72 37.88 0.68% 0.24% -2.61% 17.17% 2019-05-21
Estirad 1,409.43 12.97 0.93% 0.07% -2.31% 11.37% 2019-05-21

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Australian All 6,584 19.70 0.30% 4.07% 2.70% 7.07% 2019-05-21
ASX 200 6,500 24.00 0.37% 4.17% 2.86% 7.58% 2019-05-21
ASX 50 6,447 32.20 0.50% 4.65% 3.63% 9.50% 2019-05-21
NZX 50 10,216 18.06 -0.18% 1.45% 2.11% 18.61% 2019-05-21

افریقا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
NSE-All Share 30,218 844.74 2.88% 5.78% 0.47% -24.92% 2019-05-21
FTSE/JSE TOP 40 49,402 149.22 -0.30% -1.35% -7.11% -3.91% 2019-05-21
JALSH-All Share 55,451 166.02 -0.30% -1.39% -6.88% -4.26% 2019-05-21
Egypt EGX 30 13,615 236.00 1.76% -2.91% -8.01% -18.26% 2019-05-21
Casablanca CFG 25 11,324 66.91 -0.59% 0.68% 1.58% -9.77% 2019-05-21
Nairobi 20 2,636 29.05 -1.09% -3.48% -8.00% -24.18% 2019-05-20
NSE All Share 145 0.15 -0.10% -3.39% -8.49% -18.31% 2019-05-20
DSEI 1,872 3.60 0.19% -2.01% -7.32% -21.19% 2019-05-20
TUN 6,911 26.05 -0.38% -0.12% -0.70% -6.47% 2019-05-21
GGSECI 2,390 13.77 0.58% 4.07% 1.41% -28.14% 2019-05-20
SEMDEX 2,153 1.68 -0.08% 0.53% -0.19% -5.41% 2019-05-21
Gaborone 7,658 0.62 0.01% -2.60% -2.62% -10.18% 2019-05-20
NSX Overall 1,322 12.82 -0.96% -2.55% -5.74% -3.13% 2019-05-21
Zimbabwe Industrial Index 487.37 0.61 0.13% 3.00% 15.41% 39.38% 2019-05-20

ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - لیست کشور - بازار سهام.