ایالات متحده قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Dow Jones 26,690 73.13 -0.27% -4.34% -5.52% -1.04% 2020-09-24
S&P 500 3,235 1.92 -0.06% -3.63% -6.06% 8.38% 2020-09-24
NASDAQ 100 10,852 18.67 0.17% -2.07% -7.42% 39.07% 2020-09-24
S&P VIX 28.79 0.21 0.21% 2.33% 6.76% 12.83% 2020-09-24

اروپا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
FTSE 100 5,821 77.85 -1.32% -3.78% -3.57% -20.15% 2020-09-24
DAX 12,583 59.54 -0.47% -4.73% -3.66% 2.85% 2020-09-24
CAC 40 4,760 42.70 -0.89% -5.55% -4.97% -14.76% 2020-09-24
FTSE MIB 18,877 52.89 -0.28% -4.37% -5.76% -13.36% 2020-09-24
IBEX 35 6,643 10.80 -0.16% -6.25% -6.54% -26.88% 2020-09-24
MOEX 2,913 3.63 -0.12% -1.98% -3.84% 5.52% 2020-09-24
AEX 541 5.19 -0.95% -1.88% -3.30% -5.60% 2020-09-24
BIST 100 1,120 16.91 1.53% 0.80% 2.51% 9.10% 2020-09-24
SMI 10,189 141.14 -1.37% -3.12% -0.41% 2.76% 2020-09-24
OMXS 30 1,778 18.13 -1.01% -3.07% -0.49% 9.68% 2020-09-24
WIG 48,009 473.15 -0.98% -4.05% -7.61% -15.90% 2020-09-24
Euronext BEL 20 3,173 43.03 -1.34% -6.42% -5.84% -13.76% 2020-09-24
Oslo Bors All-Share 919 9.65 -1.04% -3.09% -3.53% -6.40% 2020-09-24
ATX 2,102 9.28 -0.44% -6.27% -5.91% -29.87% 2020-09-24
OMX Copenhagen 1,329 17.81 -1.32% -1.24% 0.22% 27.64% 2020-09-24
OMX Helsinki 9,920 94.66 -0.95% -3.01% -1.07% 6.66% 2020-09-24
OMX Helsinki 25 4,249 50.84 -1.18% -3.43% -1.23% 7.41% 2020-09-24
ISEQ 6,239 50.40 -0.80% -4.96% -3.56% 2.84% 2020-09-24
Athens General 620 2.38 -0.38% -6.53% -1.49% -28.09% 2020-09-24
PSI Geral 3,030 19.95 -0.65% -3.73% -5.44% -4.23% 2020-09-24
PSI 20 4,050 37.99 -0.93% -5.53% -7.58% -16.94% 2020-09-24
PX 863 1.40 0.16% -2.32% -5.06% -16.29% 2020-09-24
BET 9,031 79.68 -0.87% -1.95% 2.80% -4.96% 2020-09-24
BUX 31,898 617.38 -1.90% -5.87% -10.38% -21.34% 2020-09-24
PFTS 500 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -4.41% 2020-09-24
SAX 371 0.00 0.00% -0.26% 10.85% 9.38% 2020-09-24
LuxX 995 4.02 0.41% -5.94% -2.52% -24.47% 2020-09-24
CROBEX 1,638 7.47 -0.45% 1.71% 1.31% -15.33% 2020-09-24
SOFIX 425 0.10 0.02% -1.02% -1.96% -25.88% 2020-09-24
SBITOP 847 12.03 1.44% 0.83% -0.58% -1.20% 2020-09-24
OMX Vilnius 779 4.07 -0.52% -1.13% 0.76% 13.25% 2020-09-24
BELEX 15 692 3.23 0.47% 0.38% 0.09% -8.15% 2020-09-24
MBI 10 4,440 40.02 -0.89% -0.54% 5.80% 2.02% 2020-09-24
OMX Riga 1,126 1.38 0.12% 1.59% 3.20% 9.52% 2020-09-24
OMX Tallinn 1,157 14.85 -1.27% -2.01% -1.55% -6.08% 2020-09-24
S&P Europe 350 1,414.26 14.54 -1.02% -4.64% -4.13% -9.66% 2020-09-24
SASX-10 810 0.82 -0.10% 0.39% 3.15% -1.87% 2020-09-24
S&P Global 1200 2,549.44 41.25 -1.59% -4.17% -4.68% 4.98% 2020-09-23
MSE 3,577 0.29 -0.01% 0.36% -3.58% -27.16% 2020-09-24
CSE General 44 0.36 -0.81% -1.58% -3.01% -32.87% 2020-09-24
ICEX 1,480 11.94 -0.80% -3.94% 0.03% 5.15% 2020-09-24
Euronext 100 948 8.90 -0.93% -4.43% -4.46% -12.35% 2020-09-24
Euro Stoxx 50 3,153 23.27 -0.73% -4.79% -5.32% -10.26% 2020-09-24
MONEX INDEX 9,879.94 4.24 -0.04% 0.42% -1.39% -11.69% 2020-09-24
STOXX Europe 600 355.85 3.68 -1.02% -4.14% -3.76% -8.19% 2020-09-24

امریکا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Dow Jones 26,690 73.13 -0.27% -4.34% -5.52% -1.04% 2020-09-24
S&P 500 3,235 1.92 -0.06% -3.63% -6.06% 8.38% 2020-09-24
NASDAQ 100 10,852 18.67 0.17% -2.07% -7.42% 39.07% 2020-09-24
NASDAQ 10,683 49.69 0.47% -2.09% -6.84% 32.25% 2020-09-24
S&P MidCap 400 1,794 1.83 0.10% -4.99% -7.33% -7.88% 2020-09-24
Russell 2000 1,455 3.19 0.22% -5.70% -7.42% -6.19% 2020-09-24
S&P VIX 28.79 0.21 0.21% 2.33% 6.76% 12.83% 2020-09-24
Ecuador General Index 1,344 0.00 0.00% -0.09% -0.42% 1.38% 2020-09-23
TSX 15,910 92.63 0.59% -2.07% -4.26% -5.21% 2020-09-24
iBovespa 97,148 1,413.64 1.48% -2.95% -4.87% -7.02% 2020-09-24
IPC Mexico 36,328 498.46 1.39% 0.55% -5.02% -15.54% 2020-09-24
S&P/BVL Peru General Index TR (PEN) 17,497 279.90 -1.57% -3.30% -4.36% -9.77% 2020-09-23
Merval 42,052 1,077.95 2.63% 5.66% -9.72% 49.06% 2020-09-24
IBC 509,009 4,589.00 0.91% -0.49% -1.22% 909.01% 2020-09-24
COLCAP 1,177 2.16 -0.18% -1.28% -4.33% -26.26% 2020-09-24
IGPA 18,169 219.03 1.22% -3.87% -8.05% -27.90% 2020-09-24
BVPSI 370 0.46 0.12% 0.12% 0.03% -18.49% 2020-09-24
BSX 1,731 70.79 -3.93% -4.18% -5.39% -18.19% 2020-09-23
JSE 371,992 3,958.66 1.08% 2.33% 2.26% -26.52% 2020-09-24

آسیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
NIKKEI 225 23,088 258.67 -1.11% -0.99% -0.90% 4.85% 2020-09-24
SHANGHAI 3,223 56.53 -1.72% -1.45% -4.46% 9.06% 2020-09-24
SHANGHAI 50 3,219 57.02 -1.74% -1.41% -2.78% 9.90% 2020-09-24
CSI 300 4,563 89.26 -1.92% -1.50% -4.18% 17.88% 2020-09-24
SENSEX 36,554 1,114.82 -2.96% -6.22% -5.90% -5.29% 2020-09-24
KOSPI 2,273 60.54 -2.59% -5.55% -3.97% 9.61% 2020-09-24
DSE Broad 4,979 6.64 0.13% -2.47% 4.12% 0.55% 2020-09-24
JCI 4,843 75.20 -1.53% -3.88% -9.29% -21.21% 2020-09-24
TASI 8,236 15.57 -0.19% -1.22% 3.75% 2.56% 2020-09-24
TAIEX 12,264 319.50 -2.54% -4.73% -3.87% 12.79% 2020-09-24
ADX General 4,467 23.41 -0.52% -0.97% -2.02% -12.22% 2020-09-24
SET 50 787 15.09 -1.88% -4.66% -7.81% -27.21% 2020-09-24
FKLCI 1,501 4.32 0.29% -0.81% -3.48% -5.59% 2020-09-24
STI 2,451 30.32 -1.22% -2.00% -4.23% -21.59% 2020-09-24
TA-100 1,305 19.15 -1.45% -3.80% -9.45% -14.20% 2020-09-24
Hang Seng 23,311 431.44 -1.82% -4.23% -8.53% -10.15% 2020-09-24
PSEi 5,846 46.92 -0.80% -1.64% -1.81% -25.97% 2020-09-24
KSE 100 41,806 69.89 -0.17% -1.25% 3.76% 32.44% 2020-09-24
KASE 2,435 19.83 -0.81% -1.83% 0.03% 12.36% 2020-09-24
QE 9,788 1.02 0.01% -1.55% -1.22% -6.25% 2020-09-24
HNX 132 0.93 -0.70% 2.52% 6.76% 26.88% 2020-09-24
VN 909 3.92 -0.43% 1.63% 3.94% -7.97% 2020-09-24
MSM TOP 30 3,627 5.34 0.15% -0.57% -2.76% -9.81% 2020-09-24
ASPI 5,811 39.10 0.68% 2.70% 8.35% 0.85% 2020-09-24
Blom 614 4.03 -0.65% -0.53% 3.10% -22.71% 2020-09-24
ASE 1,585 0.27 -0.02% -0.04% 0.68% -12.99% 2020-09-24
DFM general 2,252 33.21 -1.45% -2.96% -2.27% -19.63% 2020-09-24
LSX Composite 585 0.92 -0.16% -1.66% 1.55% -18.69% 2020-09-24
MSE TOP 20 17,478 249.56 1.45% 1.09% 2.94% -8.01% 2020-09-24
NIFTY 50 10,806 326.30 -2.93% -6.17% -5.81% -5.55% 2020-09-24
Nikkei Volatility Index 24.38 1.74 7.69% 11.73% 14.62% 38.44% 2020-09-24
TEDPIX 1,581,180.12 13,979.99 -0.88% -5.01% -4.88% 402.91% 2020-09-22
All-Share Index 5,608.82 15.57 -0.28% 2.97% 6.86% -2.30% 2020-09-24
Estirad 1,450.39 0.52 -0.04% 1.05% 5.57% -4.58% 2020-09-24

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ASX 200 5,876 48.00 -0.81% -0.12% -4.63% -12.43% 2020-09-24
Australian All 6,057 54.80 -0.90% -0.21% -4.35% -11.13% 2020-09-24
ASX 50 5,681 30.10 -0.53% 0.13% -4.62% -15.01% 2020-09-24
NZX 50 11,690 14.73 -0.13% -0.74% -2.53% 7.63% 2020-09-24

افریقا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
NSE-All Share 25,987 204.12 0.79% 1.78% 2.75% -4.75% 2020-09-24
FTSE/JSE TOP 40 50,127 1,000.89 2.04% -2.91% -4.08% 2.58% 2020-09-23
JALSH-All Share 54,248 982.48 1.84% -3.06% -4.20% -1.15% 2020-09-23
Egypt EGX 30 10,911 68.00 -0.62% -1.26% -4.80% -19.74% 2020-09-24
Casablanca CFG 25 9,995 107.32 -1.06% -0.69% -2.40% -12.80% 2020-09-24
Nairobi 20 1,832 8.68 -0.47% -1.83% 4.78% -25.15% 2020-09-24
NSE All Share 140 0.08 0.06% -0.67% 5.43% -4.11% 2020-09-24
DSEI 1,811 16.68 0.93% -0.60% 2.38% -6.04% 2020-09-24
TUN 6,797 36.01 -0.53% -0.82% 1.14% -3.80% 2020-09-24
GGSECI 1,835 7.15 -0.39% -0.38% -0.25% -17.21% 2020-09-24
SEMDEX 1,523 3.72 -0.24% -1.27% -1.46% -27.78% 2020-09-24
NSX Overall 1,050 5.87 0.56% -4.55% -5.69% -15.40% 2020-09-23
USE All Share Index 1,346.98 3.99 0.30% -1.34% 6.40% -13.64% 2020-09-24
Gaborone 7,004 0.00 0.00% -0.07% -0.90% -5.94% 2020-09-24
Zimbabwe Industrial Index 5,418.45 6.47 -0.12% -1.65% 29.62% 569.22% 2020-09-24

ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - لیست کشور - بازار سهام.