ایالات متحده قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Dow Jones 24,025 3.22 0.01% -3.07% -0.73% 14.54% 2018-04-25
S&P 500 2,628 5.71 -0.22% -2.88% -1.14% 10.09% 2018-04-25
NASDAQ 100 6,511 2.58 0.04% -4.48% -3.59% 17.51% 2018-04-25
NASDAQ 7,007 121.25 -1.70% -3.76% -2.95% 16.30% 2018-04-24
Russell 2000 1,553 8.84 -0.57% -1.68% 0.62% 9.43% 2018-04-24
S&P VIX 18.56 0.54 0.54% 2.96% -2.47% 7.71% 2018-04-25

اروپا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
FTSE 100 7,371 53.88 -0.73% 0.73% 6.99% 1.12% 2018-04-25
FTSE All 4,056 30.49 -0.75% 0.61% 6.45% 1.36% 2018-04-25
DAX 12,385 164.63 -1.31% -1.63% 5.07% -0.70% 2018-04-25
CAC 40 5,409 34.07 -0.63% 0.54% 6.77% 2.29% 2018-04-25
FTSE MIB 23,763 272.17 -1.13% 0.01% 7.96% 14.05% 2018-04-25
IBEX 35 9,812 69.19 -0.70% -0.46% 4.60% -8.84% 2018-04-25
MICEX 2,245 8.53 -0.38% 0.17% 0.20% 10.77% 2018-04-25
AEX 552 4.55 -0.82% -0.28% 6.37% 5.21% 2018-04-25
BIST 100 108,489 1,569.35 -1.43% -3.22% -6.81% 14.78% 2018-04-25
SMI 8,742 55.08 -0.63% -1.02% 2.73% -1.00% 2018-04-25
OMXS 30 1,551 23.98 -1.52% -0.07% 3.66% -4.25% 2018-04-25
WIG 59,270 215.69 -0.36% -2.06% 0.52% -3.94% 2018-04-25
WIG 20 2,260 8.79 -0.39% -2.39% 0.88% -5.19% 2018-04-25
Euronext BEL 20 3,882 49.33 -1.25% -0.72% 2.24% -0.22% 2018-04-25
Oslo Bors All-Share 955 11.29 -1.17% -0.51% 6.14% 24.59% 2018-04-25
ATX 3,443 76.72 -2.18% -0.18% 0.88% 15.73% 2018-04-25
OMX Copenhagen 959 11.66 -1.20% -1.57% -0.82% 0.43% 2018-04-25
OMX Helsinki 9,702 34.83 -0.36% -0.41% 2.32% 2.27% 2018-04-25
OMX Helsinki 25 4,059 16.93 -0.42% -0.29% 2.58% 2.63% 2018-04-25
ISEQ 6,773 1.27 -0.02% 0.14% 5.07% -2.14% 2018-04-25
Athens General 824 13.07 -1.56% -2.12% 4.36% 16.71% 2018-04-25
PSI Geral 3,101 17.30 0.56% 1.42% 5.39% 13.16% 2018-04-24
PSI 20 5,527 58.42 -1.05% 0.47% 3.89% 9.34% 2018-04-25
PX 1,120 7.76 -0.69% -0.82% 0.84% 12.12% 2018-04-25
BET 9,012 6.35 0.07% 0.87% 3.31% 9.39% 2018-04-25
BUX 37,805 87.55 -0.23% -2.48% 1.94% 13.88% 2018-04-25
PFTS 473 1.04 -0.22% 27.41% 33.16% 76.01% 2018-04-25
SAX 333 2.67 -0.80% -3.26% 0.04% 6.32% 2018-04-25
LuxX 1,592 19.04 -1.18% -2.08% 4.57% -10.39% 2018-04-25
CROBEX 1,772 16.70 -0.93% -0.92% -2.50% -8.61% 2018-04-25
SOFIX 661 1.60 0.24% 0.04% 1.05% 1.53% 2018-04-25
SBITOP 843 6.23 0.74% 0.90% 1.94% 6.97% 2018-04-25
OMX Vilnius 699 4.81 -0.68% -0.51% 1.56% 20.50% 2018-04-25
BELEX 15 747 4.81 0.65% 1.27% -0.28% 2.07% 2018-04-25
OMX Riga 1,047 1.25 0.12% -0.67% 0.66% 28.16% 2018-04-25
MSE 4,339 1.80 -0.04% 0.02% -4.42% -7.63% 2018-04-24
MBI 10 2,812 2.44 -0.09% 1.08% 0.19% 28.43% 2018-04-25
Euronext 100 1,048 7.16 -0.68% -0.10% 5.75% 3.28% 2018-04-25
ICEX 1,399 9.51 0.68% 2.99% 3.81% 4.51% 2018-04-25
OMX Tallinn 1,257 2.28 0.18% -0.34% -0.86% 11.66% 2018-04-25
SASX-10 609 0.63 -0.10% -0.46% -4.73% -1.86% 2018-04-25
Euro Stoxx 50 3,477 32.68 -0.93% -0.39% 6.05% -2.84% 2018-04-25
CSE General 68 0.08 0.12% -0.26% 0.55% -3.00% 2018-04-25
MONEX INDEX 10,118.18 65.53 -0.64% -0.95% -2.41% -12.02% 2018-04-24

امریکا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Dow Jones 24,025 3.22 0.01% -3.07% -0.73% 14.54% 2018-04-25
S&P 500 2,628 5.71 -0.22% -2.88% -1.14% 10.09% 2018-04-25
NASDAQ 100 6,511 2.58 0.04% -4.48% -3.59% 17.51% 2018-04-25
NASDAQ 7,007 121.25 -1.70% -3.76% -2.95% 16.30% 2018-04-24
S&P MidCap 400 1,887 14.14 -0.74% -1.59% 0.39% 7.92% 2018-04-24
US 600 957 4.40 -0.46% -1.52% 1.44% 10.92% 2018-04-24
Russell 2000 1,553 8.84 -0.57% -1.68% 0.62% 9.43% 2018-04-24
S&P VIX 18.56 0.54 0.54% 2.96% -2.47% 7.71% 2018-04-25
NYSE Arca Airline 110 1.66 -1.49% -3.31% -5.29% -3.17% 2018-04-24
NYSE AMEX Composite 2,560 28.33 -1.09% -0.78% 4.30% 0.21% 2018-04-24
NYSE Arca Major 2,381 45.25 -1.87% -2.89% -0.44% 11.78% 2018-04-24
NYSE Arca Networking 544 2.07 -0.38% -1.43% 1.22% 19.41% 2018-04-24
US 100 9,997 98.15 -0.97% -1.80% 0.30% 7.04% 2018-04-24
NYSE Composite 12,514 96.77 -0.77% -1.51% 0.65% 7.95% 2018-04-24
NYSE TMT 8,431 12.33 -0.15% -2.08% -0.15% 2.94% 2018-04-24
NYSE International 5,676 16.02 -0.28% -1.18% 0.92% 9.06% 2018-04-24
NYSE Arca Oil & Gas 1,465 9.62 -0.65% 1.90% 9.40% 25.77% 2018-04-24
Ecuador General Index 1,261 4.41 -0.35% -0.15% -0.52% 6.35% 2018-04-24
TSX 15,477 75.06 -0.48% 0.81% 1.17% -1.10% 2018-04-24
iBovespa 85,469 133.42 -0.16% 1.64% 0.45% 31.77% 2018-04-24
IPC Mexico 48,047 395.42 -0.82% -1.81% 2.54% -3.06% 2018-04-24
S&P/BVL Peru General Index TR (PEN) 21,504 11.92 -0.06% 0.92% 4.05% 37.36% 2018-04-24
Merval 30,569 372.22 -1.20% -2.66% -3.37% 45.37% 2018-04-24
IBC 22,317 2,001.69 -8.23% -1.03% 283.63% 36,308.33% 2018-04-24
COLCAP 1,563 14.10 -0.89% 0.67% 6.37% 13.67% 2018-04-24
IGPA 28,610 67.29 0.24% 1.55% 4.69% 17.46% 2018-04-25
BVPSI 467 0.08 0.02% 0.64% 1.85% 11.42% 2018-04-24
BSX 2,643 127.41 5.07% 3.63% 2.47% 32.88% 2018-04-24
JSE 306,080 355.16 -0.12% 1.99% 0.87% 26.03% 2018-04-24

آسیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
NIKKEI 225 22,215 62.80 -0.28% 0.26% 6.98% 15.17% 2018-04-25
SHANGHAI 3,118 10.93 -0.35% 0.86% -0.50% -0.73% 2018-04-25
CSI 300 3,829 14.47 -0.38% 1.67% -1.31% 11.14% 2018-04-25
SHANGHAI 50 2,703 19.86 -0.73% 1.85% -1.31% 15.29% 2018-04-25
SENSEX 34,510 106.80 -0.31% 0.52% 4.37% 14.52% 2018-04-25
KOSPI 2,449 15.33 -0.62% -1.26% 0.48% 10.91% 2018-04-25
DSE Broad 5,802 24.67 0.43% -0.36% 5.65% 5.16% 2018-04-25
JCI 6,080 149.79 -2.40% -3.80% -1.94% 6.17% 2018-04-25
TASI 8,233 82.84 -1.00% 1.06% 4.77% 19.02% 2018-04-25
TAIEX 10,560 19.53 -0.18% -2.65% -2.58% 7.14% 2018-04-25
ADX General 4,666 23.05 -0.49% -0.34% 0.32% 1.78% 2018-04-25
SET 50 1,177 6.80 -0.57% 0.55% -0.95% 18.02% 2018-04-25
FKLCI 1,852 13.41 -0.72% -1.46% -0.43% 4.69% 2018-04-25
STI 3,568 16.55 -0.46% 0.29% 4.56% 12.42% 2018-04-25
TA-100 1,331 12.27 -0.91% -1.49% 1.61% 4.43% 2018-04-25
Hang Seng 30,351 285.37 -0.93% 0.22% -0.65% 23.49% 2018-04-25
PSEi 7,558 42.45 -0.56% -3.02% -4.72% -2.18% 2018-04-25
KSE 100 45,718 158.36 -0.35% 0.53% 1.41% -8.25% 2018-04-25
KASE 2,403 34.55 -1.42% -2.53% -1.40% 55.56% 2018-04-25
QE 9,144 52.62 0.58% 0.98% 4.96% -10.40% 2018-04-25
VN 1,081 3.96 0.37% -6.29% -7.73% 52.21% 2018-04-24
HNX 126 0.16 0.13% -5.92% -5.51% 42.63% 2018-04-24
SECTMIND 416 6.21 1.52% 1.48% 0.33% 2.45% 2018-03-29
Kuwait Price 6,633 29.93 0.45% -0.43% -2.56% -3.22% 2018-03-29
MSM TOP 30 4,741 21.29 -0.45% -0.24% -0.37% -13.96% 2018-04-25
ASPI 6,535 18.44 0.28% -0.25% 1.34% 0.29% 2018-04-25
Blom 1,128 2.67 -0.24% -1.12% -3.92% -2.01% 2018-04-25
ASE 2,189 2.28 0.10% -0.18% -1.45% -0.06% 2018-04-25
LSX Composite 939 11.48 1.24% -1.64% 4.08% -9.45% 2018-04-25
DFM general 3,026 7.95 -0.26% -1.99% -2.50% -12.00% 2018-04-25
MSE TOP 20 20,020 148.50 -0.74% 1.67% -7.14% 52.81% 2018-04-25
All-Share Index 4,810.20 21.03 0.44% 0.13% -3.09% -3.09% 2018-04-25
Nikkei Volatility Index 16.43 0.33 2.05% -2.67% -35.34% 9.24% 2018-04-25
NIFTY 50 10,589 25.40 -0.24% 0.60% 4.52% 13.23% 2018-04-25
Estirad 1,282.44 16.16 -1.24% -1.50% -3.93% -3.87% 2018-04-24

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Australian All 6,009 33.40 0.56% 1.27% 1.83% 1.22% 2018-04-24
ASX 200 5,922 35.60 0.60% 1.37% 2.26% 0.16% 2018-04-24
ASX 50 5,781 40.10 0.70% 1.51% 2.74% -2.40% 2018-04-24
NZX 50 8,289 14.98 -0.18% -0.67% -1.71% 13.00% 2018-04-24

افریقا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
NSE-All Share 40,904 101.15 0.25% 0.28% -1.33% 59.65% 2018-04-25
JALSH-All Share 57,023 652.54 -1.13% -1.20% 1.51% 6.23% 2018-04-25
FTSE/JSE TOP 40 50,246 624.71 -1.23% -1.53% 1.37% 6.94% 2018-04-25
Egypt EGX 30 18,122 41.26 0.23% 1.79% 6.70% 43.02% 2018-04-24
Casablanca CFG 25 12,964 3.88 0.03% 0.59% -1.02% 13.87% 2018-04-24
NSE All Share 180 0.71 -0.39% -3.69% -6.00% 35.18% 2018-04-24
Nairobi 20 3,697 19.08 -0.51% -1.95% -3.49% 16.91% 2018-04-24
DSEI 2,463 6.97 0.28% 1.37% 3.94% 4.32% 2018-04-24
TUN 7,132 12.86 -0.18% -0.21% 1.18% 25.99% 2018-04-25
GGSECI 3,466 0.12 0.00% 1.04% 5.16% 83.30% 2018-04-25
NSX Overall 1,397 6.49 -0.46% -1.95% 0.19% 30.52% 2018-04-25
SEMDEX 2,270 0.73 -0.03% -0.35% -0.78% 12.73% 2018-04-25
Gaborone 8,426 0.97 -0.01% -0.44% -2.28% -9.59% 2018-04-24
Zimbabwe Industrial Index 324.31 3.62 1.13% 3.88% 11.53% 128.15% 2018-04-24

لیست کشور - بازار سهام

ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - لیست کشور - بازار سهام.