ایالات متحده قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Dow Jones 24,671 300.50 1.23% 2.92% 5.78% -5.37% 2019-01-18
S&P 500 2,666 29.80 1.13% 2.73% 6.33% -5.14% 2019-01-18
NASDAQ 100 6,771 59.20 0.88% 2.57% 6.75% -0.92% 2019-01-18
NASDAQ 7,084 49.77 0.71% 1.41% 6.74% -3.43% 2019-01-18
Russell 2000 1,467 12.55 0.86% 2.40% 8.75% -8.16% 2019-01-17
S&P VIX 17.72 0.34 -0.26% -1.79% -7.78% 6.53% 2019-01-18

اروپا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
FTSE 100 6,968 133.41 1.95% 0.85% 2.99% -9.86% 2019-01-18
FTSE All 3,826 68.26 1.82% 0.86% 3.55% -9.77% 2019-01-18
DAX 11,206 286.92 2.63% 2.96% 4.08% -16.59% 2019-01-18
CAC 40 4,876 81.56 1.70% 2.09% 2.06% -11.77% 2019-01-18
FTSE MIB 19,708 237.68 1.22% 2.34% 4.04% -17.02% 2019-01-18
IBEX 35 9,069 160.50 1.80% 2.29% 3.42% -13.46% 2019-01-18
MICEX 2,474 25.97 1.06% 1.19% 4.88% 8.19% 2019-01-18
AEX 510 9.86 1.97% 2.31% 2.76% -10.47% 2019-01-18
BIST 100 98,455 1,637.52 1.69% 7.38% 6.38% -14.50% 2019-01-18
SMI 9,024 109.82 1.23% 2.44% 5.67% -5.11% 2019-01-18
OMXS 30 1,500 25.89 1.76% 2.34% 3.43% -8.02% 2019-01-18
WIG 60,290 394.61 0.66% 1.63% 1.80% -9.88% 2019-01-18
WIG 20 2,378 18.90 0.80% 1.83% 1.50% -8.61% 2019-01-18
Euronext BEL 20 3,483 53.76 1.57% 1.78% 4.71% -16.24% 2019-01-18
Oslo Bors All-Share 964 16.23 1.71% 1.66% 3.74% 3.12% 2019-01-18
ATX 2,987 70.56 2.42% 1.67% 5.66% -17.99% 2019-01-18
OMX Copenhagen 937 8.53 0.92% 0.50% 2.94% -10.48% 2019-01-18
OMX Helsinki 9,437 113.41 1.22% 2.46% 5.01% -4.40% 2019-01-18
OMX Helsinki 25 4,004 48.34 1.22% 2.91% 5.35% -2.12% 2019-01-18
ISEQ 5,800 94.31 1.65% 1.85% 6.54% -18.97% 2019-01-18
Athens General 617 0.41 0.07% -2.88% -0.26% -27.16% 2019-01-18
PSI Geral 2,949 22.34 0.76% 2.09% 6.56% -5.41% 2019-01-18
PSI 20 5,068 38.34 0.76% 2.36% 6.83% -10.92% 2019-01-18
PX 1,020 5.48 0.54% 0.88% 1.22% -9.19% 2019-01-18
BET 7,201 16.59 0.23% -0.54% -3.66% -13.88% 2019-01-18
BUX 41,504 323.86 0.79% 1.51% 3.85% 3.70% 2019-01-18
PFTS 555 0.58 0.10% -1.03% -1.67% 67.40% 2019-01-18
SAX 333 3.00 -0.89% -0.54% -0.27% -1.70% 2019-01-18
LuxX 1,409 64.05 4.76% 1.59% 3.48% -18.12% 2019-01-18
CROBEX 1,759 2.76 0.16% 1.43% 1.06% -6.11% 2019-01-18
SOFIX 567 0.28 0.05% -0.07% -3.83% -20.32% 2019-01-18
SBITOP 843 7.54 0.90% 4.93% 6.54% 1.29% 2019-01-18
OMX Vilnius 637 1.97 0.31% 0.74% 2.82% -4.24% 2019-01-18
BELEX 15 699 1.55 0.22% 0.97% -7.24% -9.83% 2019-01-18
MSE 4,381 26.32 0.60% -2.32% -1.61% -1.95% 2019-01-17
CSE General 64 0.18 0.28% -2.03% -2.64% -6.81% 2019-01-18
OMX Riga 984 6.12 0.63% 2.61% 3.25% -5.41% 2019-01-18
SASX-10 655 5.31 -0.80% 2.55% 2.70% 12.23% 2019-01-18
MBI 10 3,600 21.94 -0.61% -0.01% 3.41% 33.87% 2019-01-18
Euronext 100 953 17.59 1.88% 1.55% 2.76% -11.23% 2019-01-18
ICEX 1,229 2.22 -0.18% 1.00% -0.56% -10.38% 2019-01-18
Euro Stoxx 50 3,135 65.57 2.14% 2.13% 2.74% -14.09% 2019-01-18
OMX Tallinn 1,222 11.30 0.93% 2.58% 4.14% -4.46% 2019-01-18
MONEX INDEX 10,583.26 98.14 -0.92% -1.78% -1.71% 4.55% 2019-01-17

امریکا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Dow Jones 24,671 300.50 1.23% 2.92% 5.78% -5.37% 2019-01-18
S&P 500 2,666 29.80 1.13% 2.73% 6.33% -5.14% 2019-01-18
NASDAQ 100 6,771 59.20 0.88% 2.57% 6.75% -0.92% 2019-01-18
NASDAQ 7,084 49.77 0.71% 1.41% 6.74% -3.43% 2019-01-18
S&P MidCap 400 1,792 16.30 0.92% 1.75% 7.59% -9.45% 2019-01-18
US 600 923 8.10 0.88% 2.35% 9.85% -5.41% 2019-01-18
Russell 2000 1,467 12.55 0.86% 2.40% 8.75% -8.16% 2019-01-17
S&P VIX 17.72 0.34 -0.26% -1.79% -7.78% 6.53% 2019-01-18
NYSE Arca Airline 100 1.25 1.26% 2.33% 6.76% -18.22% 2019-01-18
NYSE AMEX Composite 2,472 12.94 0.53% 0.94% 7.28% -8.46% 2019-01-18
NYSE Arca Major 2,463 20.46 0.84% 0.50% 4.29% -5.98% 2019-01-18
NYSE Arca Oil & Gas 1,259 11.88 0.95% -0.08% 6.05% -11.09% 2019-01-18
NYSE International 5,174 0.00 0.00% 0.69% 4.92% -15.19% 2019-01-18
NYSE Arca Networking 516 1.00 0.19% 1.53% 5.55% 0.76% 2019-01-18
US 100 9,947 70.37 0.71% 1.57% 4.78% -8.40% 2019-01-18
NYSE Composite 11,995 86.93 0.73% 1.31% 4.28% -10.38% 2019-01-18
NYSE TMT 8,378 0.00 0.00% 0.66% 3.00% -4.89% 2019-01-18
Ecuador General Index 1,406 6.66 -0.47% 0.22% 0.70% 12.21% 2019-01-17
TSX 15,302 99.96 0.66% 1.57% 6.64% -6.98% 2019-01-18
iBovespa 96,293 958.02 1.01% 0.93% 11.30% 17.40% 2019-01-18
IPC Mexico 44,285 112.55 0.26% 1.23% 6.15% -11.60% 2019-01-18
S&P/BVL Peru General Index TR (PEN) 19,659 76.90 0.39% 0.48% 2.77% -6.09% 2019-01-17
Merval 35,141 214.72 0.63% 1.46% 14.33% 2.00% 2019-01-18
IBC 5,854 233.46 -3.77% -1.11% 624.32% 154.68% 2019-01-18
COLCAP 1,393 1.51 0.11% 0.56% 4.55% -10.19% 2019-01-18
IGPA 27,599 187.83 0.69% 1.94% 6.28% -6.13% 2019-01-18
BVPSI 438 3.60 -0.82% -2.09% -3.27% -2.68% 2019-01-17
BSX 2,051 1.45 -0.07% 2.42% -1.23% -11.32% 2019-01-16
JSE 376,233 1,632.78 -0.43% -1.21% -0.06% 29.47% 2019-01-17

آسیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
NIKKEI 225 20,666 263.80 1.29% 1.50% -1.53% -13.20% 2019-01-18
SHANGHAI 2,596 36.37 1.42% 1.65% 1.82% -25.57% 2019-01-18
CSI 300 3,168 56.76 1.82% 2.37% 2.49% -26.07% 2019-01-18
SHANGHAI 50 2,417 46.01 1.94% 2.67% 2.02% -22.47% 2019-01-18
SENSEX 36,387 12.53 0.03% 1.05% -0.27% 2.46% 2019-01-18
KOSPI 2,124 17.22 0.82% 6,396.27% 6,699.87% -15.71% 2019-01-18
DSE Broad 5,826 13.91 -0.24% 0.49% 11.31% -4.85% 2019-01-17
JCI 6,448 24.38 0.38% 19,619.13% 20,540.70% -0.66% 2019-01-18
TASI 8,434 27.44 0.33% 2.73% 6.18% 12.25% 2019-01-17
TAIEX 9,836 46.91 0.48% 0.79% 0.54% -11.79% 2019-01-18
ADX General 4,985 4,929.39 8,816.65% 8,740.75% 8,903.61% 7.78% 2019-01-17
SET 50 1,061 3.03 0.29% -0.79% -0.70% -10.36% 2019-01-18
FKLCI 1,692 9.25 0.55% 0.53% 2.21% -7.47% 2019-01-18
STI 3,224 9.90 0.31% 5,681.50% 6,427.00% -9.18% 2019-01-18
TA-100 1,369 0.14 -0.01% 0.60% -2.16% -1.40% 2019-01-17
Hang Seng 27,091 335.18 1.25% 1.59% 4.74% -16.01% 2019-01-18
PSEi 8,047 119.92 1.51% 1.81% 6.17% -9.74% 2019-01-18
KSE 100 39,277 33.40 0.09% 0.58% 3.19% -11.09% 2019-01-18
KASE 2,334 9.19 0.40% -0.18% 2.14% 0.63% 2019-01-18
QE 10,788 25.96 0.24% 1.22% 2.78% 17.96% 2019-01-17
HNX 102 0.36 -0.35% -0.30% -2.50% -17.02% 2019-01-18
VN 902 0.41 0.05% -0.05% -1.84% -15.04% 2019-01-18
Kuwait Price 56 0.18 0.32% -99.16% -99.18% -99.16% 2019-01-16
MSM TOP 30 4,237 21.35 -0.50% -1.71% -3.26% -14.90% 2019-01-17
ASPI 5,988 1.05 -0.02% 0.35% -1.04% -6.58% 2019-01-18
Blom 958 5.06 -0.53% -1.59% -0.65% -18.10% 2019-01-17
ASE 1,914 4.56 -0.24% -0.36% 2.74% -10.74% 2019-01-16
DFM general 2,517 2,484.27 7,634.51% 7,538.27% 7,987.44% -28.72% 2019-01-17
LSX Composite 818 0.88 -0.11% 0.16% -0.32% -15.68% 2019-01-18
MSE TOP 20 21,602 12.87 -0.06% -0.76% 5.58% 2.19% 2019-01-18
NIFTY 50 10,907 1.75 0.02% 1.04% -0.55% 0.11% 2019-01-18
Nikkei Volatility Index 20.78 0.96 -4.42% -14.98% -8.22% 31.10% 2019-01-18
All-Share Index 5,237.42 12.27 0.23% 0.36% 2.08% 5.52% 2019-01-17
Estirad 1,341.22 1.50 0.11% -0.04% 2.05% 0.60% 2019-01-17

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Australian All 5,941 31.40 0.53% 18,068.81% 18,917.93% -2.91% 2019-01-18
ASX 200 5,880 11.49 0.20% 1.82% 5.36% -2.10% 2019-01-18
ASX 50 5,789 23.60 0.41% 17,603.98% 18,431.37% -1.49% 2019-01-18
NZX 50 9,098 17.37 -0.19% 27,721.74% 29,021.99% 9.74% 2019-01-18

افریقا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
NSE-All Share 31,005 122.53 0.40% 2.52% -0.40% -32.18% 2019-01-18
FTSE/JSE TOP 40 47,650 351.19 0.74% 0.33% 4.64% -11.86% 2019-01-18
JALSH-All Share 53,831 394.42 0.74% 0.33% 4.38% -11.63% 2019-01-18
Egypt EGX 30 13,483 27.28 -0.20% 0.86% 2.76% -12.51% 2019-01-17
Casablanca CFG 25 11,193 1.55 -0.01% 1.24% -0.10% -13.57% 2019-01-18
Nairobi 20 2,850 5.56 0.20% 2.70% 2.54% -23.74% 2019-01-17
NSE All Share 145 0.25 0.17% 4.09% 1.93% -19.51% 2019-01-17
DSEI 2,006 0.33 -0.02% 0.10% -1.63% -15.61% 2019-01-17
TUN 7,255 6.42 0.09% 0.90% 0.45% 14.03% 2019-01-18
GGSECI 2,489 14.37 -0.57% -0.84% 0.57% -13.31% 2019-01-17
NSX Overall 1,323 0.58 -0.04% -0.91% 3.52% -1.67% 2019-01-18
SEMDEX 2,227 2.87 0.13% 0.98% 0.29% -1.37% 2019-01-18
Gaborone 7,882 6.71 0.09% 0.09% 0.21% -10.02% 2019-01-17
Zimbabwe Industrial Index 511.67 14.33 2.88% 7.15% 2.00% 67.38% 2019-01-17

ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - لیست کشور - بازار سهام.