ایالات متحده قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Dow Jones 25,025 30.83 -0.12% -0.16% 3.19% 16.33% 2018-07-23
S&P 500 2,798 3.94 -0.14% -0.03% 2.97% 13.27% 2018-07-23
NASDAQ 100 7,321 28.80 -0.39% -0.50% 4.02% 23.22% 2018-07-23
NASDAQ 7,820 0.00 0.00% -0.08% 1.39% 21.98% 2018-07-21
Russell 2000 1,697 4.50 -0.26% 0.56% 0.47% 18.18% 2018-07-20
S&P VIX 13.53 0.67 0.50% 0.53% -3.97% 3.93% 2018-07-23

اروپا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
FTSE 100 7,654 24.22 -0.32% 0.71% 1.92% 3.75% 2018-07-23
FTSE All 4,225 1.63 -0.04% 0.93% 1.90% 4.50% 2018-07-20
DAX 12,524 36.97 -0.29% -0.30% 2.07% 2.58% 2018-07-23
CAC 40 5,363 35.08 -0.65% -0.86% 1.49% 4.58% 2018-07-23
FTSE MIB 21,661 133.35 -0.61% -0.74% 1.43% 1.57% 2018-07-23
IBEX 35 9,691 32.04 -0.33% -0.27% 0.76% -7.23% 2018-07-23
MICEX 2,260 12.47 0.55% -3.17% 1.06% 17.01% 2018-07-23
AEX 571 0.71 -0.12% 2.32% 4.48% 9.52% 2018-07-23
BIST 100 95,400 1,317.58 1.40% 5.97% 0.36% -10.60% 2018-07-23
SMI 8,930 61.28 -0.68% 0.93% 5.57% 0.36% 2018-07-23
OMXS 30 1,580 0.14 0.01% 1.73% 2.92% 0.81% 2018-07-23
WIG 57,756 452.22 0.79% 2.76% 2.37% -6.59% 2018-07-23
WIG 20 2,205 21.96 1.01% 3.32% 2.27% -5.56% 2018-07-23
Euronext BEL 20 3,815 5.73 0.15% 0.22% 2.82% -1.48% 2018-07-20
Oslo Bors All-Share 999 4.41 0.44% 0.98% 0.77% 26.03% 2018-07-23
ATX 3,309 6.47 0.20% 0.52% 2.51% 4.75% 2018-07-20
OMX Copenhagen 1,011 0.65 -0.06% 1.45% 3.50% 2.39% 2018-07-23
OMX Helsinki 10,020 35.89 -0.36% -0.34% 1.29% 4.59% 2018-07-23
OMX Helsinki 25 4,191 17.64 -0.42% -0.44% 1.17% 6.57% 2018-07-23
ISEQ 6,872 63.33 -0.91% -2.62% -1.50% 3.38% 2018-07-23
Athens General 754 12.28 -1.60% -1.48% -2.92% -11.15% 2018-07-20
PSI Geral 3,283 0.34 -0.01% 0.03% 2.02% 14.32% 2018-07-20
PSI 20 5,639 33.64 0.60% 0.33% 2.00% 7.13% 2018-07-23
PX 1,087 2.10 0.19% -0.11% 1.94% 7.88% 2018-07-23
BET 7,964 65.89 0.83% -0.25% -0.02% -4.51% 2018-07-23
BUX 35,194 7.01 0.02% -0.21% 0.37% -0.48% 2018-07-23
PFTS 500 3.75 -0.74% 0.79% 9.17% 75.99% 2018-07-23
SAX 331 13.35 -3.88% -3.13% 1.34% -2.04% 2018-07-20
LuxX 1,611 2.35 0.15% -2.89% -1.11% -5.25% 2018-07-23
CROBEX 1,810 18.69 1.04% 0.40% -0.21% -3.64% 2018-07-23
SOFIX 632 0.31 -0.05% 1.26% -0.11% -11.38% 2018-07-23
SBITOP 881 4.28 -0.48% -0.83% -0.22% 9.53% 2018-07-23
OMX Vilnius 714 0.96 -0.13% -0.12% 0.27% 14.97% 2018-07-23
BELEX 15 742 6.44 0.88% 1.32% 1.94% 4.39% 2018-07-20
CSE General 76 0.18 0.24% 3.76% 10.04% 1.23% 2018-07-20
MSE 4,401 25.79 0.59% 0.63% 0.59% -6.96% 2018-07-20
MBI 10 3,330 0.00 0.00% -0.80% 0.08% 29.22% 2018-07-23
ICEX 1,289 4.02 0.31% 1.21% -3.97% -4.89% 2018-07-23
SASX-10 639 3.81 -0.59% 1.44% 4.33% 1.14% 2018-07-20
OMX Tallinn 1,259 0.26 -0.02% 0.16% -0.62% 2.31% 2018-07-23
OMX Riga 1,027 3.78 -0.37% -1.82% -2.82% 3.69% 2018-07-23
Euronext 100 1,062 5.31 -0.50% -0.06% 2.64% 6.79% 2018-07-23
Euro Stoxx 50 3,446 13.38 -0.39% -0.10% 2.27% -0.22% 2018-07-23
MONEX INDEX 10,440.14 40.45 0.39% 2.23% 4.78% -6.27% 2018-07-20

امریکا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Dow Jones 25,025 30.83 -0.12% -0.16% 3.19% 16.33% 2018-07-23
S&P 500 2,798 3.94 -0.14% -0.03% 2.97% 13.27% 2018-07-23
NASDAQ 100 7,321 28.80 -0.39% -0.50% 4.02% 23.22% 2018-07-23
NASDAQ 7,820 0.00 0.00% -0.08% 1.39% 21.98% 2018-07-21
S&P MidCap 400 1,998 10.69 -0.53% 0.12% 0.55% 12.47% 2018-07-20
US 600 1,056 2.98 -0.28% 0.97% 1.30% 21.62% 2018-07-20
Russell 2000 1,697 4.50 -0.26% 0.56% 0.47% 18.18% 2018-07-20
S&P VIX 13.53 0.67 0.50% 0.53% -3.97% 3.93% 2018-07-23
NYSE Arca Airline 105 0.18 -0.17% 1.91% 0.19% -10.60% 2018-07-20
NYSE AMEX Composite 2,709 3.19 -0.12% -0.85% -0.49% 3.63% 2018-07-20
NYSE Arca Major 2,489 0.35 0.01% 0.38% 3.22% 12.94% 2018-07-20
NYSE Arca Oil & Gas 1,493 1.58 0.11% -1.85% 1.75% 33.37% 2018-07-20
NYSE Arca Networking 552 2.98 -0.54% -0.63% 1.13% 18.82% 2018-07-20
US 100 10,314 3.95 -0.04% 0.19% 2.18% 8.29% 2018-07-20
NYSE Composite 12,790 3.43 0.03% 0.16% 1.83% 7.26% 2018-07-20
NYSE TMT 8,610 5.24 -0.06% -0.46% 2.60% 4.30% 2018-07-20
NYSE International 5,611 37.55 0.67% 0.45% 2.63% 1.88% 2018-07-20
Ecuador General Index 1,319 0.33 0.03% 0.17% -1.33% 13.01% 2018-07-20
TSX 16,435 107.55 -0.65% -0.76% 0.61% 8.25% 2018-07-20
iBovespa 78,571 1,084.45 1.40% 2.58% 12.12% 21.47% 2018-07-20
IPC Mexico 48,908 160.45 0.33% 0.94% 5.28% -5.15% 2018-07-20
S&P/BVL Peru General Index TR (PEN) 20,046 79.75 0.40% 1.60% -1.96% 20.60% 2018-07-20
Merval 27,625 810.92 3.02% 5.18% -10.51% 28.50% 2018-07-20
IBC 99,516 1,410.66 -1.40% -2.51% 44.01% 74,989.55% 2018-07-20
COLCAP 1,547 4.81 -0.31% 0.12% 0.98% 5.17% 2018-07-19
IGPA 27,338 254.25 0.94% 1.82% 0.38% 9.23% 2018-07-20
BVPSI 481 2.38 -0.49% -0.47% 0.70% 13.69% 2018-07-20
BSX 2,726 44.98 1.68% 1.75% 0.12% 32.68% 2018-07-20
JSE 317,397 849.03 0.27% -0.04% 1.37% 28.68% 2018-07-20

آسیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
NIKKEI 225 22,397 300.89 -1.33% -1.32% 0.26% 12.12% 2018-07-23
SHANGHAI 2,860 30.37 1.07% 1.62% -0.01% -12.03% 2018-07-23
CSI 300 3,526 32.77 0.94% 2.20% -0.99% -5.82% 2018-07-23
SHANGHAI 50 2,527 32.83 1.32% 1.99% -2.02% -4.81% 2018-07-23
SENSEX 36,683 186.77 0.51% 0.99% 3.42% 13.76% 2018-07-23
KOSPI 2,269 19.88 -0.87% -1.42% -3.76% -7.43% 2018-07-23
DSE Broad 5,372 33.15 0.62% 0.61% -2.71% -7.34% 2018-07-23
JCI 5,916 43.01 0.73% 0.18% 0.97% 1.97% 2018-07-23
TASI 8,470 19.70 0.23% -0.25% 1.42% 16.78% 2018-07-23
TAIEX 10,947 14.78 0.14% 1.20% 1.49% 4.64% 2018-07-23
ADX General 4,771 0.96 0.02% 1.79% 4.85% 5.45% 2018-07-22
SET 50 1,108 4.41 0.40% 3.62% 4.34% 10.67% 2018-07-23
FKLCI 1,757 2.68 0.15% 1.78% 4.72% -0.26% 2018-07-23
STI 3,294 4.12 -0.12% 1.88% 1.01% -0.52% 2018-07-23
TA-100 1,381 1.66 -0.12% -0.15% -0.22% 6.14% 2018-07-23
Hang Seng 28,212 12.14 -0.04% -1.15% -2.59% 5.09% 2018-07-23
PSEi 7,377 22.81 -0.31% 0.10% 5.58% -7.36% 2018-07-23
KSE 100 40,522 700.11 -1.70% 2.16% -1.11% -11.00% 2018-07-23
KASE 2,379 0.60 -0.03% -0.89% -0.35% 37.28% 2018-07-23
QE 9,397 34.65 0.37% -0.45% 4.35% -1.90% 2018-07-23
HNX 106 1.32 -1.23% 3.08% -5.08% 9.67% 2018-07-23
VN 942 10.58 -1.12% 2.45% -5.77% 22.86% 2018-07-23
Kuwait Price 6,633 0.00 0.00% -0.43% -2.56% -1.65% 2018-03-29
SECTMIND 416 0.00 0.00% 1.48% 0.33% 2.85% 2018-03-29
MSM TOP 30 4,433 15.22 -0.34% -0.17% -3.49% -11.25% 2018-07-22
ASPI 6,192 9.18 0.15% 0.95% -0.65% -7.16% 2018-07-20
Blom 1,033 0.00 0.00% -0.77% -3.70% -10.71% 2018-07-20
ASE 2,017 1.29 -0.06% -0.96% -3.75% -6.63% 2018-07-23
DFM general 2,921 4.69 -0.16% 0.06% -0.26% -18.84% 2018-07-22
LSX Composite 913 0.00 0.00% 1.47% 0.26% -10.58% 2018-07-23
MSE TOP 20 19,598 35.96 -0.18% -1.00% -0.33% 41.67% 2018-07-23
NIFTY 50 11,035 24.30 0.22% 0.89% 2.53% 10.72% 2018-07-23
All-Share Index 5,201.46 9.39 -0.18% -0.23% 7.71% 4.80% 2018-07-22
Nikkei Volatility Index 18.19 1.81 11.05% 12.35% 9.12% 37.18% 2018-07-23
Estirad 1,352.12 2.54 -0.19% 0.72% 3.92% 2.20% 2018-07-22

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Australian All 6,324 53.10 -0.83% -0.04% 0.25% 10.22% 2018-07-23
ASX 200 6,230 56.27 -0.90% -0.19% 0.31% 9.52% 2018-07-23
ASX 50 6,087 51.00 -0.83% -0.09% 0.69% 7.88% 2018-07-23
NZX 50 8,873 44.59 -0.50% -1.25% -1.26% 15.49% 2018-07-23

افریقا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
NSE-All Share 36,603 133.39 0.37% -1.78% -3.66% 5.63% 2018-07-20
FTSE/JSE TOP 40 50,323 581.07 -1.14% 1.99% 1.24% 4.71% 2018-07-23
JALSH-All Share 56,276 713.87 -1.25% 1.50% 0.69% 3.51% 2018-07-23
Egypt EGX 30 15,304 112.52 -0.73% -3.40% -6.66% 11.28% 2018-07-22
Casablanca CFG 25 11,428 0.14 0.00% -0.51% -6.24% -5.72% 2018-07-23
NSE All Share 172 1.74 -1.00% 0.30% 1.31% 10.99% 2018-07-20
Nairobi 20 3,315 11.38 0.34% 0.38% -0.17% -10.43% 2018-07-20
DSEI 2,282 17.39 -0.76% -1.39% -1.15% 6.92% 2018-07-20
TUN 8,163 54.32 0.67% 1.34% 3.11% 33.07% 2018-07-20
GGSECI 2,863 1.78 -0.06% -0.63% -2.32% 29.09% 2018-07-20
Gaborone 8,375 1.11 -0.01% -0.21% -1.67% -9.01% 2018-07-20
SEMDEX 2,234 2.89 -0.13% 0.47% -0.20% 2.84% 2018-07-23
NSX Overall 1,270 0.72 -0.06% 2.03% 0.07% 19.04% 2018-07-23
Zimbabwe Industrial Index 394.35 10.90 2.84% 12.09% 5.51% 97.14% 2018-07-20

لیست کشور - بازار سهام

ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - لیست کشور - بازار سهام.