ایالات متحده قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Dow Jones 29,187 163.62 -0.56% 0.89% 2.27% 18.76% 2020-01-21
S&P 500 3,321 8.79 -0.26% 1.19% 3.04% 25.84% 2020-01-21
NASDAQ 100 9,164 10.58 -0.12% 1.49% 5.40% 37.62% 2020-01-21
S&P VIX 12.85 0.75 0.93% 0.46% 0.24% -7.95% 2020-01-21

اروپا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
FTSE 100 7,610 38.71 -0.51% -0.21% -0.12% 11.21% 2020-01-21
FTSE All 4,223 22.22 -0.52% -0.14% -0.17% 12.18% 2020-01-21
DAX 13,550 0.84 0.01% 0.75% 1.89% 22.38% 2020-01-21
CAC 40 6,045 33.75 -0.56% 0.15% 0.21% 24.88% 2020-01-21
FTSE MIB 23,845 157.17 -0.65% -0.35% -0.22% 22.68% 2020-01-21
IBEX 35 9,605 54.20 -0.56% 0.92% -0.48% 5.21% 2020-01-21
MOEX 3,209 10.70 -0.33% 2.54% 5.78% 29.99% 2020-01-21
AEX 612 2.45 -0.40% 0.04% 0.48% 20.56% 2020-01-21
BIST 100 123,556 936.33 0.76% 1.76% 10.15% 23.96% 2020-01-21
SMI 10,885 38.22 0.35% 2.15% 1.49% 21.39% 2020-01-21
OMXS 30 1,826 4.33 0.24% 1.82% 1.67% 22.83% 2020-01-21
WIG 58,616 494.05 -0.84% -0.85% 1.82% -1.87% 2020-01-21
WIG 20 2,158 20.02 -0.92% -1.14% 0.72% -8.53% 2020-01-21
Euronext BEL 20 4,019 6.18 0.15% 0.71% 0.73% 16.52% 2020-01-21
Oslo Bors All-Share 1,047 6.45 -0.61% 0.27% 1.08% 9.51% 2020-01-21
ATX 3,159 13.80 -0.44% -1.61% -1.94% 7.15% 2020-01-21
OMX Copenhagen 1,179 1.49 -0.13% 2.92% 3.23% 26.28% 2020-01-21
OMX Helsinki 10,257 71.11 -0.69% 1.57% 3.36% 8.65% 2020-01-21
OMX Helsinki 25 4,365 31.89 -0.73% 1.59% 2.73% 8.82% 2020-01-21
ISEQ 7,140 44.79 -0.62% -1.51% -0.68% 22.74% 2020-01-21
Athens General 942 2.07 0.22% 2.01% 3.26% 49.53% 2020-01-21
PSI Geral 3,455 14.29 -0.41% 0.63% 2.32% 17.17% 2020-01-21
PSI 20 5,276 27.69 -0.52% -0.30% 0.69% 4.09% 2020-01-21
PX 1,130 1.33 -0.12% -0.79% 1.38% 11.13% 2020-01-21
BET 10,096 1.03 0.01% 0.61% 2.21% 40.36% 2020-01-21
BUX 44,132 338.93 -0.76% -1.84% -4.03% 8.12% 2020-01-21
PFTS 506 0.12 0.02% 0.21% -1.01% -9.19% 2020-01-21
SAX 348 0.00 0.00% 1.28% -0.76% 5.13% 2020-01-21
LuxX 1,375 4.77 -0.35% -0.48% 0.27% -0.08% 2020-01-21
CROBEX 2,051 2.92 -0.14% -0.05% 1.33% 16.46% 2020-01-21
SOFIX 585 0.45 -0.08% 0.89% 3.96% 3.20% 2020-01-21
SBITOP 958 1.59 0.17% -1.64% 3.63% 14.05% 2020-01-21
OMX Vilnius 739 0.33 -0.04% 1.19% 4.11% 14.50% 2020-01-21
BELEX 15 801 0.89 0.11% -0.09% 3.25% 14.35% 2020-01-21
CSE General 68 0.64 0.95% 0.94% 3.52% 7.20% 2020-01-21
ICEX 1,551 5.69 -0.37% -0.29% 1.90% 24.44% 2020-01-21
OMX Riga 1,034 4.92 -0.47% -0.61% 0.46% 6.81% 2020-01-21
SASX-10 774 15.91 -2.01% -4.91% -8.68% 18.32% 2020-01-21
MSE 4,668 7.00 -0.15% 0.22% 1.76% 6.78% 2020-01-21
MBI 10 4,922 15.54 0.32% -0.55% 10.35% 36.99% 2020-01-21
Euronext 100 1,161 5.60 -0.48% 0.32% 0.65% 22.49% 2020-01-21
S&P Europe 350 1,705.58 2.84 -0.17% 0.87% 1.16% 18.91% 2020-01-21
S&P Global 1200 2,681.78 10.26 -0.38% 0.72% 2.32% 21.40% 2020-01-21
Euro Stoxx 50 3,788 6.97 -0.18% 0.34% 0.36% 21.73% 2020-01-21
OMX Tallinn 1,327 2.10 0.16% 1.17% 4.46% 8.50% 2020-01-21
MONEX INDEX 11,483.83 84.81 0.74% 0.22% -0.34% 7.85% 2020-01-21

امریکا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Dow Jones 29,187 163.62 -0.56% 0.89% 2.27% 18.76% 2020-01-21
S&P 500 3,321 8.79 -0.26% 1.19% 3.04% 25.84% 2020-01-21
NASDAQ 100 9,164 10.58 -0.12% 1.49% 5.40% 37.62% 2020-01-21
NASDAQ 9,371 18.14 -0.19% 1.29% 4.75% 33.48% 2020-01-21
S&P MidCap 400 2,083 12.62 -0.60% 0.48% 0.95% 16.58% 2020-01-21
US 600 1,029 9.91 -0.95% 0.59% 0.71% 13.25% 2020-01-21
Russell 2000 1,686 13.74 -0.81% 0.61% 0.70% 15.93% 2020-01-21
S&P VIX 12.85 0.75 0.93% 0.46% 0.24% -7.95% 2020-01-21
NYSE Arca Airline 109 2.98 -2.65% -0.57% -2.82% 10.44% 2020-01-21
NYSE AMEX Composite 2,582 39.95 -1.52% 0.22% 1.79% 6.19% 2020-01-21
NYSE International 5,862 0.00 0.00% -0.39% 0.62% 13.59% 2020-01-22
NYSE Arca Networking 590 0.00 0.00% 0.15% 0.61% 13.17% 2020-01-22
NYSE TMT 9,742 0.00 0.00% 0.75% 1.84% 15.33% 2020-01-22
NYSE Arca Major 2,805 0.00 0.00% 0.06% 0.62% 12.77% 2020-01-22
NYSE Arca Oil & Gas 1,232 0.00 0.00% -3.29% -2.68% -0.38% 2020-01-22
US 100 11,896 36.91 -0.31% 0.82% 1.73% 18.86% 2020-01-21
NYSE Composite 14,110 73.22 -0.52% 0.52% 1.51% 17.59% 2020-01-21
Ecuador General Index 1,403 0.00 0.00% -1.52% 2.89% -0.59% 2020-01-21
TSX 17,572 25.11 -0.14% 1.26% 2.59% 15.35% 2020-01-21
iBovespa 117,026 1,835.59 -1.54% -0.52% 1.00% 21.20% 2020-01-21
IPC Mexico 45,637 265.36 -0.58% 1.93% 3.07% 4.27% 2020-01-21
S&P/BVL Peru General Index TR (PEN) 20,612 122.56 -0.59% 0.60% 1.26% 5.63% 2020-01-21
Merval 41,486 1,568.15 -3.64% -0.36% 3.93% 21.86% 2020-01-21
IBC 118,617 4,280.13 -3.48% -2.55% 48.74% 1,968.42% 2020-01-21
COLCAP 1,657 3.38 0.20% 0.22% -0.49% 17.80% 2020-01-21
IGPA 23,581 532.37 -2.21% -4.01% -0.14% -13.46% 2020-01-21
BVPSI 457 2.28 0.50% 0.34% 0.57% 3.30% 2020-01-21
BSX 2,337 0.00 0.00% -1.54% -1.82% 10.55% 2020-01-21
JSE 497,739 7,002.16 1.43% -0.41% -0.44% 32.86% 2020-01-21

آسیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
NIKKEI 225 24,006 148.80 0.62% 0.38% 0.74% 16.57% 2020-01-22
SHANGHAI 3,038 14.14 -0.46% -1.68% 2.54% 17.71% 2020-01-22
CSI 300 4,099 14.84 -0.36% -1.61% 3.34% 30.51% 2020-01-22
SHANGHAI 50 3,005 6.95 -0.23% -1.73% 0.70% 25.37% 2020-01-22
SENSEX 41,324 205.10 -0.49% -1.50% -0.77% 13.39% 2020-01-21
KOSPI 2,258 18.37 0.82% 1.21% 2.47% 6.12% 2020-01-22
DSE Broad 4,408 26.14 -0.59% 9.21% -0.52% -24.85% 2020-01-21
JCI 6,252 13.89 0.22% -0.50% -0.85% -3.09% 2020-01-22
TASI 8,445 24.38 -0.29% -0.35% 1.74% 0.55% 2020-01-21
TAIEX 12,119 28.42 0.24% 0.78% -0.03% 22.54% 2020-01-20
ADX General 5,185 28.72 -0.55% 0.31% 2.15% 4.61% 2020-01-21
SET 50 1,061 1.19 -0.11% -0.62% -0.79% -1.99% 2020-01-22
FKLCI 1,589 1.55 0.10% 0.24% -1.57% -5.88% 2020-01-22
STI 3,244 3.44 -0.11% -0.41% 0.93% 2.29% 2020-01-22
TA-100 1,664 1.90 0.11% 2.04% 3.16% 21.48% 2020-01-21
Hang Seng 28,205 220.48 0.79% -1.92% 1.28% 4.43% 2020-01-22
PSEi 7,452 14.42 -0.19% -2.77% -5.34% -6.73% 2020-01-22
KSE 100 42,626 121.15 -0.28% -1.34% 6.54% 6.83% 2020-01-21
KASE 2,346 37.03 -1.55% -1.70% 0.30% 3.17% 2020-01-21
QE 10,694 4.70 0.04% 0.54% 2.10% 0.07% 2020-01-21
HNX 106 0.02 -0.02% 2.31% 3.15% 2.82% 2020-01-22
VN 988 1.74 0.18% 2.12% 2.99% 8.80% 2020-01-22
MSM TOP 30 4,060 15.86 -0.39% 0.51% 3.37% -2.91% 2020-01-21
ASPI 5,914 8.13 0.14% -0.91% -1.95% -0.50% 2020-01-21
Blom 715 0.83 -0.12% -1.59% -6.84% -24.21% 2020-01-21
ASE 1,884 0.02 0.00% 2.98% 4.16% -3.07% 2020-01-21
LSX Composite 681 11.32 -1.64% -1.37% -6.46% -16.15% 2020-01-21
MSE TOP 20 19,117 60.85 -0.32% -0.08% 0.95% -11.25% 2020-01-21
DFM general 2,855 3.97 0.14% 1.86% 3.33% 14.48% 2020-01-21
TEDPIX 409,807.00 887.00 -0.22% 4.53% 15.77% 151.72% 2020-01-20
All-Share Index 6,371.38 10.48 -0.16% 0.60% 1.72% 21.18% 2020-01-21
Nikkei Volatility Index 13.48 0.28 2.12% -4.80% -20.09% -34.63% 2020-01-20
NIFTY 50 12,170 0.00 0.00% -1.56% -0.76% 12.36% 2020-01-22
Estirad 1,643.59 0.94 0.06% 1.43% 3.16% 21.53% 2020-01-21

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Australian All 7,251 70.00 0.97% 1.93% 5.16% 22.71% 2020-01-22
ASX 50 7,081 63.90 0.91% 2.15% 5.10% 23.17% 2020-01-22
ASX 200 7,134 59.72 0.84% 1.37% 5.11% 22.08% 2020-01-22
NZX 50 11,883 78.26 0.66% 1.77% 2.91% 30.50% 2020-01-22

افریقا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
NSE-All Share 29,463 247.80 -0.83% 0.61% 12.82% -4.15% 2020-01-21
FTSE/JSE TOP 40 51,835 803.17 -1.53% 0.21% 1.89% 8.10% 2020-01-21
JALSH-All Share 57,976 874.02 -1.49% 0.02% 1.55% 7.21% 2020-01-21
Egypt EGX 30 13,640 134.01 -0.97% -0.85% -1.82% 0.99% 2020-01-21
Casablanca CFG 25 12,521 33.93 0.27% 1.58% 2.63% 11.34% 2020-01-21
NSE All Share 166 0.38 -0.23% -2.55% 0.51% 14.27% 2020-01-21
Nairobi 20 2,659 7.73 -0.29% -0.35% 2.43% -7.37% 2020-01-21
DSEI 2,087 2.97 -0.14% -0.43% 1.32% 3.96% 2020-01-21
TUN 6,957 16.15 0.23% 0.79% -0.24% -4.08% 2020-01-21
GGSECI 2,266 23.99 -1.05% -1.25% -0.99% -7.00% 2020-01-21
NSX Overall 1,301 11.05 -0.84% -0.39% -0.70% -1.68% 2020-01-21
USE All Share Index 1,818.39 5.31 0.29% -1.67% 1.00% 8.02% 2020-01-21
Gaborone 7,515 0.86 0.01% -0.02% 0.14% -4.61% 2020-01-21
SEMDEX 2,239 5.38 0.24% -0.39% 3.21% 0.67% 2020-01-21
Zimbabwe Industrial Index 806.34 11.22 1.41% 2.27% 6.23% 50.10% 2020-01-21

ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - لیست کشور - بازار سهام.