ایالات متحده قیمت روز هفتگی ماهیانه YTD تاریخ
Dow Jones 34,725 176.06 0.51% 2.51% 3.64% 13.46% 2021-05-07
S&P 500 4,229 27.77 0.66% 1.15% 3.23% 12.60% 2021-05-07
NASDAQ 100 13,732 118.37 0.87% -0.93% -0.19% 6.55% 2021-05-07
S&P VIX 17.15 1.24 -1.24% -1.46% 0.20% -5.60% 2021-05-07
Wilshire 5000 44,091.56 367.64 0.84% 0.50% 2.49% 11.75% 2021-05-07

اروپا قیمت روز هفتگی ماهیانه YTD تاریخ
FTSE 100 7,132 56.14 0.79% 2.33% 2.74% 10.40% 2021-05-07
DAX 15,396 199.39 1.31% 1.72% 1.27% 12.23% 2021-05-07
CAC 40 6,381 24.40 0.38% 1.79% 3.50% 14.95% 2021-05-07
FTSE MIB 24,535 45.06 0.18% 1.63% -0.17% 10.35% 2021-05-07
IBEX 35 9,070 87.42 0.97% 2.89% 5.00% 12.34% 2021-05-07
MOEX 3,683 24.42 0.67% 3.91% 4.98% 11.97% 2021-05-07
AEX 718 5.08 0.71% 1.41% 0.58% 14.88% 2021-05-07
BIST 100 1,441 13.70 0.96% 3.12% 1.76% -2.39% 2021-05-07
SMI 11,167 55.48 0.50% 1.31% -0.36% 4.33% 2021-05-07
OMXS 30 2,260 13.52 0.60% 1.94% 0.88% 20.56% 2021-05-07
WIG 62,109 1,210.08 1.99% 2.14% 4.50% 8.91% 2021-05-07
Euronext BEL 20 4,044 26.49 0.66% 0.74% 2.60% 11.68% 2021-05-07
Oslo Bors All-Share 1,177 19.15 1.65% 1.49% 2.35% 12.39% 2021-05-07
ATX 3,331 20.73 0.63% 3.21% 4.37% 19.80% 2021-05-07
OMX Copenhagen 1,558 26.19 1.71% 0.36% 4.75% 6.33% 2021-05-07
OMX Helsinki 12,149 154.83 1.29% 1.92% 4.66% 11.74% 2021-05-07
OMX Helsinki 25 5,220 66.80 1.30% 1.96% 4.36% 13.82% 2021-05-07
ISEQ 8,337 35.04 0.42% 3.01% 2.58% 13.02% 2021-05-07
Athens General 897 13.20 -1.45% -1.58% 1.38% 10.88% 2021-05-07
PSI Geral 3,803 60.27 1.61% 1.63% 1.39% 0.08% 2021-05-07
PSI 20 5,149 57.61 1.13% 1.95% 2.37% 5.12% 2021-05-07
PX 1,110 13.36 1.22% 0.87% 2.00% 8.05% 2021-05-07
BET 11,591 86.40 0.75% 1.13% 3.43% 18.21% 2021-05-07
BUX 44,164 308.34 -0.69% 2.27% -0.07% 4.88% 2021-05-07
PFTS 527 0.00 0.00% 0.00% 1.96% 5.54% 2021-05-06
SAX 375 0.08 0.02% 2.02% 3.35% 8.79% 2021-05-07
LuxX 1,579 0.95 -0.06% 4.00% 2.78% 17.31% 2021-05-07
CROBEX 1,936 4.88 0.25% 2.22% 2.52% 11.28% 2021-05-07
SOFIX 518 4.69 -0.90% -0.90% 1.85% 15.76% 2021-05-07
SBITOP 1,068 3.02 0.28% -0.04% 5.55% 18.54% 2021-05-07
OMX Vilnius 894 1.22 -0.14% 1.28% 3.19% 9.52% 2021-05-07
BELEX 15 756 0.03 0.00% -0.13% 1.29% 0.98% 2021-05-07
CSE General 64 0.05 0.08% 1.40% 5.44% 13.58% 2021-05-07
ICEX 2,167 4.82 -0.22% -1.21% 2.57% 14.95% 2021-05-07
S&P Europe 350 1,755.43 2.15 -0.12% 0.58% 1.58% 10.71% 2021-05-06
S&P Global 1200 3,273.95 25.34 0.78% 22.36% 25.28% 23.70% 2021-05-06
OMX Riga 1,132 0.61 0.05% -1.31% 0.96% -0.41% 2021-05-07
SASX-10 758 0.59 0.08% 0.02% 2.25% -1.31% 2021-05-07
MSE 4,029 52.50 1.32% -0.54% 5.39% -2.47% 2021-05-06
MBI 10 5,076 21.98 0.43% 0.78% 3.04% 7.90% 2021-05-07
Euronext 100 1,248 8.04 0.65% 1.61% 2.51% 13.10% 2021-05-07
Euro Stoxx 50 4,034 35.02 0.88% 1.50% 1.42% 13.56% 2021-05-07
OMX Tallinn 1,639 0.64 0.04% 1.33% 3.81% 21.97% 2021-05-07
MONEX INDEX 11,135.74 62.52 0.56% 1.19% 2.44% 7.81% 2021-05-06
STOXX Europe 600 444.93 3.91 0.89% 1.72% 1.85% 11.50% 2021-05-07

امریکا قیمت روز هفتگی ماهیانه YTD تاریخ
Dow Jones 34,725 176.06 0.51% 2.51% 3.64% 13.46% 2021-05-07
S&P 500 4,229 27.77 0.66% 1.15% 3.23% 12.60% 2021-05-07
NASDAQ 100 13,732 118.37 0.87% -0.93% -0.19% 6.55% 2021-05-07
S&P VIX 17.15 1.24 -1.24% -1.46% 0.20% -5.60% 2021-05-07
Ecuador General Index 1,344 0.77 -0.06% 0.00% 1.37% -3.53% 2021-05-06
TSX 19,456 165.50 0.86% 1.82% 1.18% 11.60% 2021-05-07
iBovespa 120,783 862.78 0.72% 1.59% 2.09% 1.48% 2021-05-07
IPC Mexico 49,057 121.95 0.25% 2.18% 1.80% 11.32% 2021-05-07
S&P/BVL Peru General Index TR (PEN) 19,521 87.80 -0.45% 1.04% -8.50% -6.25% 2021-05-06
Merval 51,088 1,698.62 3.44% 4.14% 2.94% -0.27% 2021-05-07
IBC 5,525 440.17 8.66% 17.78% 89.17% -99.59% 2021-05-07
COLCAP 1,279 12.63 1.00% 2.28% -3.53% -11.04% 2021-05-07
IGPA 23,345 11.34 -0.05% 3.19% -5.73% 11.13% 2021-05-07
BVPSI 376 0.00 0.00% 0.05% 1.45% 5.58% 2021-05-06
BSX 2,601 0.00 0.00% -0.23% 0.22% 27.99% 2021-05-06
JSE 425,386 1,685.10 0.40% 3.84% 7.51% 8.40% 2021-05-07

آسیا قیمت روز هفتگی ماهیانه YTD تاریخ
NIKKEI 225 29,358 26.45 0.09% 1.89% -1.18% 6.97% 2021-05-07
SHANGHAI 3,420 20.85 -0.61% -0.77% -1.78% -1.52% 2021-05-07
CSI 300 4,996 65.07 -1.29% -2.49% -2.27% -4.13% 2021-05-07
SHANGHAI 50 3,409 40.78 -1.18% -2.35% -4.59% -6.36% 2021-05-07
FTSE CHINA A50 16,931.77 168.18 -0.98% -2.30% -2.61% -4.38% 2021-05-07
SENSEX 49,206 256.71 0.52% 0.87% -1.09% 3.05% 2021-05-07
DSE Broad 5,606 17.18 0.31% 2.31% 5.03% 3.78% 2021-05-06
JCI 5,928 41.93 -0.70% -1.12% -2.36% -0.85% 2021-05-07
TASI 10,228 23.80 -0.23% -1.83% 2.14% 17.26% 2021-05-06
TAIEX 17,285 290.64 1.71% 0.36% 2.12% 17.33% 2021-05-07
ADX General 6,152 36.15 0.59% 1.74% 1.97% 21.94% 2021-05-06
SET 50 956 10.25 1.08% -0.02% 0.61% 4.98% 2021-05-07
FKLCI 1,587 9.12 0.58% -0.89% -0.93% -2.44% 2021-05-07
STI 3,200 27.26 0.86% -0.56% 0.44% 12.53% 2021-05-07
TA-125 1,722 7.41 -0.43% 0.41% 1.84% 9.80% 2021-05-06
Hang Seng 28,611 26.81 -0.09% -0.40% -1.37% 5.07% 2021-05-07
PSEi 6,259 24.07 -0.38% -1.76% -4.38% -12.34% 2021-05-07
KSE 100 45,175 231.06 0.51% 0.69% 2.78% 3.24% 2021-05-06
KASE 3,262 14.25 0.44% 0.53% 1.55% 21.92% 2021-05-06
QE 10,896 1.14 -0.01% -0.14% 3.79% 4.41% 2021-05-06
HNX 280 1.23 -0.44% 0.77% -4.73% 37.78% 2021-05-07
VN 1,242 8.76 -0.70% -0.03% 0.56% 12.50% 2021-05-07
MSM TOP 30 3,808 5.30 0.14% 1.53% 2.52% 4.08% 2021-05-06
ASPI 7,242 53.91 0.75% 0.47% -2.30% 6.91% 2021-05-07
Blom 918 0.00 0.00% 0.00% 3.19% 39.51% 2021-05-07
ASE 1,821 9.88 0.55% 1.45% 1.34% 9.90% 2021-05-06
LSX Composite 560 0.87 0.16% 2.02% -2.66% -6.54% 2021-05-07
MSE TOP 20 37,057 3.50 -0.01% 2.69% 9.32% 92.14% 2021-05-07
DFM general 2,664 13.75 0.52% 2.25% 4.09% 6.90% 2021-05-06
All-Share Index 6,252.48 19.51 0.31% 2.27% 6.57% 12.74% 2021-05-06
NIFTY 50 14,823 98.35 0.67% 1.31% -0.34% 6.02% 2021-05-07
Nikkei Volatility Index 18.48 1.14 -5.81% -6.81% 6.15% -7.00% 2021-05-07
Estirad 1,521.77 7.78 0.51% 2.49% 4.64% 2.15% 2021-05-06

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه YTD تاریخ
Australian All 7,325 19.20 0.26% 0.47% 1.03% 6.93% 2021-05-07
ASX 200 7,081 19.10 0.27% 0.78% 1.17% 7.50% 2021-05-07
ASX 50 6,856 12.90 0.19% 1.22% 1.74% 8.61% 2021-05-07
NZX 50 12,707 44.37 -0.35% -0.19% 0.59% -2.94% 2021-05-07

افریقا قیمت روز هفتگی ماهیانه YTD تاریخ
NSE-All Share 39,199 84.02 0.21% -1.61% 0.83% -2.66% 2021-05-07
FTSE/JSE TOP 40 62,579 873.41 1.42% 2.43% 2.08% 15.08% 2021-05-07
JALSH-All Share 68,527 918.54 1.36% 2.38% 2.20% 15.35% 2021-05-07
Egypt EGX 30 10,588 75.25 0.72% 1.17% 3.52% -2.37% 2021-05-06
Casablanca CFG 25 12,012 2.44 0.02% 1.70% 3.95% 6.42% 2021-05-07
Nairobi 20 1,863 0.69 0.04% -0.22% 0.30% -0.32% 2021-05-07
NSE All Share 171 0.58 0.34% 1.12% 7.07% 12.48% 2021-05-07
DSEI 1,889 0.00 0.00% 0.62% 1.27% 3.99% 2021-05-07
TUN 7,251 16.04 -0.22% 1.21% 1.18% 5.31% 2021-05-07
GGSECI 2,696 18.65 -0.69% 10.61% 19.56% 38.87% 2021-05-07
NSX Overall 1,448 32.44 2.29% 4.53% 6.80% 17.47% 2021-05-07
USE All Share Index 1,411.44 19.41 1.39% 1.43% 2.97% 7.76% 2021-05-07
Gaborone 6,584 2.03 0.03% 0.25% 0.87% -4.30% 2021-05-07
SEMDEX 1,684 0.09 -0.01% 1.81% 4.76% 2.16% 2021-05-07

ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - لیست کشور - بازار سهام.