ایالات متحده قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Dow Jones 25,658 140.90 0.55% -0.89% -1.26% 7.54% 2019-03-26
S&P 500 2,818 20.10 0.72% -0.50% 0.93% 7.88% 2019-03-26
NASDAQ 100 7,351 34.19 0.47% 0.03% 3.29% 12.58% 2019-03-26
S&P VIX 14.68 1.65 -1.65% 1.12% -0.02% -7.82% 2019-03-26

اروپا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
FTSE 100 7,196 18.71 0.26% -1.74% 1.25% 2.80% 2019-03-26
FTSE All 3,933 10.83 0.28% -2.01% 0.77% 1.70% 2019-03-26
DAX 11,419 72.83 0.64% -3.13% -0.59% -4.61% 2019-03-26
CAC 40 5,307 46.74 0.89% -2.18% 1.57% 3.75% 2019-03-26
FTSE MIB 21,139 79.80 0.38% -1.36% 3.13% -4.82% 2019-03-26
IBEX 35 9,183 3.20 0.03% -3.26% -0.31% -3.07% 2019-03-26
MOEX 2,513 15.04 0.60% 0.78% 0.88% 11.06% 2019-03-26
AEX 545 4.21 0.78% -1.32% 0.94% 3.73% 2019-03-26
BIST 100 97,379 1,947.34 -1.96% -7.14% -6.49% -16.19% 2019-03-26
SMI 9,389 83.80 0.90% -1.43% -0.24% 8.69% 2019-03-26
OMXS 30 1,574 0.50 0.03% -2.54% -0.15% 4.24% 2019-03-26
WIG 60,026 266.90 0.45% -1.25% 0.09% 1.61% 2019-03-26
WIG 20 2,325 12.12 0.52% -1.17% -0.38% 3.50% 2019-03-26
Euronext BEL 20 3,592 30.89 0.87% -2.63% -0.11% -6.09% 2019-03-26
Oslo Bors All-Share 983 3.19 0.33% -2.22% -0.24% 8.23% 2019-03-26
ATX 3,036 20.45 0.68% -1.36% 0.27% -11.28% 2019-03-26
OMX Copenhagen 1,015 12.73 1.27% -0.87% 3.62% 4.77% 2019-03-26
OMX Helsinki 9,673 20.12 0.21% -3.83% 0.03% 0.86% 2019-03-26
OMX Helsinki 25 4,103 6.60 0.16% -4.10% -0.18% 2.44% 2019-03-26
ISEQ 6,038 14.26 0.24% -3.23% -0.53% -7.35% 2019-03-26
Athens General 712 4.01 0.57% -0.31% 2.45% -10.36% 2019-03-26
PSI Geral 3,054 5.42 0.18% -2.15% 0.60% 2.55% 2019-03-26
PSI 20 5,145 2.83 0.06% -2.93% -0.32% -4.28% 2019-03-26
PX 1,074 1.98 -0.18% -0.09% 0.66% -3.65% 2019-03-26
BET 8,044 89.83 1.13% 1.21% 4.89% -7.97% 2019-03-26
BUX 41,741 135.80 0.33% -0.65% 3.00% 11.90% 2019-03-26
PFTS 581 28.03 5.07% 2.61% 3.82% 62.41% 2019-03-26
SAX 351 5.25 1.52% 2.40% 2.93% 3.50% 2019-03-26
LuxX 1,361 6.30 -0.46% -6.79% -6.47% -10.94% 2019-03-26
CROBEX 1,792 1.62 -0.09% 0.82% 0.61% -1.93% 2019-03-26
SOFIX 578 4.43 -0.76% -3.67% -1.71% -11.73% 2019-03-26
SBITOP 875 2.81 0.32% 0.28% 3.61% 5.87% 2019-03-26
OMX Vilnius 659 2.90 0.44% 0.34% 1.60% -4.81% 2019-03-26
BELEX 15 730 0.11 -0.02% 1.04% 6.65% -2.25% 2019-03-26
CSE General 65 0.24 0.37% -0.08% 7.11% -3.44% 2019-03-26
MSE 4,762 28.46 0.60% 0.57% 6.10% 5.24% 2019-03-25
Euronext 100 1,033 9.89 0.97% -1.92% 1.89% 3.09% 2019-03-26
OMX Riga 970 0.48 -0.05% -0.07% -2.46% -6.76% 2019-03-26
SASX-10 763 1.98 0.26% -0.21% 10.85% 19.07% 2019-03-26
MBI 10 3,669 10.85 -0.29% -0.60% 0.03% 30.96% 2019-03-26
ICEX 1,350 23.23 1.75% -0.22% 3.33% -0.45% 2019-03-26
Euro Stoxx 50 3,320 19.05 0.58% -2.62% 1.12% 0.08% 2019-03-26
OMX Tallinn 1,243 3.99 0.32% 0.20% 0.65% -2.26% 2019-03-26
MONEX INDEX 10,563.20 42.17 -0.40% 0.43% -0.12% 2.61% 2019-03-26

امریکا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Dow Jones 25,658 140.90 0.55% -0.89% -1.26% 7.54% 2019-03-26
S&P 500 2,818 20.10 0.72% -0.50% 0.93% 7.88% 2019-03-26
NASDAQ 100 7,351 34.19 0.47% 0.03% 3.29% 12.58% 2019-03-26
NASDAQ 7,692 53.98 0.71% -0.42% 1.81% 9.74% 2019-03-26
S&P MidCap 400 1,877 18.31 0.99% -1.19% -2.18% 1.34% 2019-03-26
US 600 931 8.39 0.91% -1.78% -4.73% 0.31% 2019-03-26
Russell 2000 1,528 15.30 1.01% -1.72% -3.35% 0.96% 2019-03-26
S&P VIX 14.68 1.65 -1.65% 1.12% -0.02% -7.82% 2019-03-26
NYSE Arca Airline 94 0.57 0.61% -4.09% -8.76% -17.70% 2019-03-26
NYSE AMEX Composite 2,532 20.39 0.81% -0.72% 0.62% 3.66% 2019-03-26
NYSE Arca Major 2,615 23.74 0.92% -0.61% -1.92% 10.89% 2019-03-26
NYSE Arca Oil & Gas 1,319 21.41 1.65% -0.06% 1.13% -0.30% 2019-03-26
NYSE International 5,414 46.14 0.86% -1.48% 0.06% -2.78% 2019-03-26
NYSE Arca Networking 578 5.49 0.96% -0.93% -2.68% 9.74% 2019-03-26
US 100 10,438 91.20 0.88% -1.02% -0.45% 5.83% 2019-03-26
NYSE Composite 12,641 105.68 0.84% -0.94% -0.38% 2.75% 2019-03-26
NYSE TMT 8,829 90.96 1.04% 0.16% 0.51% 5.59% 2019-03-26
Ecuador General Index 1,403 2.24 -0.16% 0.23% -1.34% 10.73% 2019-03-25
TSX 16,155 89.30 0.56% -0.20% 0.50% 6.17% 2019-03-26
iBovespa 95,307 1,644.81 1.76% -4.30% -2.06% 13.72% 2019-03-26
IPC Mexico 42,826 122.78 0.29% 1.06% -1.12% -8.48% 2019-03-26
S&P/BVL Peru General Index TR (PEN) 21,030 47.38 0.23% -0.49% 2.24% 2.09% 2019-03-26
Merval 32,628 538.73 -1.62% -5.08% -7.69% 4.45% 2019-03-26
IBC 8,961 526.66 -5.55% 0.99% -1.37% 54.04% 2019-03-25
COLCAP 1,607 9.84 0.62% -0.41% 5.96% 10.83% 2019-03-26
IGPA 26,322 8.02 -0.03% -1.85% -3.02% -4.16% 2019-03-26
BVPSI 440 0.00 0.00% -0.03% 0.16% -4.01% 2019-03-25
JSE 386,430 1,941.50 0.51% -0.41% -0.48% 27.94% 2019-03-26
BSX 2,075 0.00 0.00% -10.91% -15.65% -18.12% 2019-03-26

آسیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
NIKKEI 225 21,428 451.28 2.15% -0.64% -0.59% 0.52% 2019-03-26
SHANGHAI 2,997 45.94 -1.51% -3.04% 1.46% -5.35% 2019-03-26
CSI 300 3,700 42.39 -1.13% -3.48% 0.60% -5.44% 2019-03-26
SHANGHAI 50 2,706 12.03 -0.44% -3.59% -1.61% -1.51% 2019-03-26
SENSEX 38,233 424.50 1.12% -0.34% 6.48% 15.25% 2019-03-26
KOSPI 2,149 3.94 0.18% -1.32% -3.85% -12.37% 2019-03-26
DSE Broad 5,530 18.00 0.33% -1.34% -3.63% 0.70% 2019-03-25
JCI 6,470 58.75 0.92% -0.16% -0.85% 4.20% 2019-03-26
TASI 8,679 12.19 0.14% 0.23% 2.44% 9.27% 2019-03-26
TAIEX 10,559 79.72 0.76% 0.45% 1.64% -3.89% 2019-03-26
ADX General 5,127 8.91 0.17% 0.93% -0.49% 11.17% 2019-03-26
SET 50 1,088 5.42 0.50% 0.38% -1.93% -8.39% 2019-03-26
FKLCI 1,650 0.79 0.05% -2.24% -3.71% -11.41% 2019-03-26
STI 3,200 17.36 0.55% -0.64% -1.53% -6.95% 2019-03-26
TA-100 1,413 19.77 1.42% -0.83% -0.88% 6.85% 2019-03-26
Hang Seng 28,567 43.56 0.15% -3.05% -0.66% -7.22% 2019-03-26
PSEi 7,907 44.01 0.56% 0.81% 0.23% -1.74% 2019-03-26
KSE 100 38,329 200.47 0.53% -0.73% -0.94% -14.83% 2019-03-26
KASE 2,378 3.06 -0.13% -0.55% 0.17% -2.35% 2019-03-26
QE 9,935 13.55 -0.14% -0.22% -1.98% 14.28% 2019-03-26
HNX 107 0.44 0.41% -2.92% -0.72% -19.84% 2019-03-26
VN 970 0.28 -0.03% -3.66% -2.07% -17.23% 2019-03-26
MSM TOP 30 4,049 78.44 -1.90% -2.58% -1.53% -14.92% 2019-03-26
ASPI 5,514 15.99 -0.29% -1.39% -4.94% -14.39% 2019-03-26
Blom 960 0.28 -0.03% -0.18% 2.35% -18.85% 2019-03-26
ASE 1,929 15.68 -0.81% -1.57% -3.05% -13.23% 2019-03-26
LSX Composite 834 1.25 -0.15% 1.76% 2.35% -9.13% 2019-03-26
MSE TOP 20 20,879 129.04 -0.61% 0.38% -0.61% -1.92% 2019-03-26
DFM general 2,615 19.12 -0.73% -0.99% -2.27% -15.44% 2019-03-26
All-Share Index 5,538.28 26.98 -0.48% 3.08% 4.98% 11.58% 2019-03-26
NIFTY 50 11,483 129.00 1.14% -0.43% 6.26% 12.76% 2019-03-26
Nikkei Volatility Index 17.95 1.45 -7.47% 14.04% 7.68% -21.34% 2019-03-26
Estirad 1,408.04 7.96 -0.56% -0.86% -0.74% 6.08% 2019-03-26

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Australian All 6,213 4.40 0.07% -1.01% -0.33% 4.53% 2019-03-26
ASX 200 6,131 4.40 0.07% -0.88% -0.32% 5.11% 2019-03-26
ASX 50 6,049 4.10 -0.07% -0.61% 0.03% 6.89% 2019-03-26
NZX 50 9,519 31.68 -0.33% 0.23% 2.56% 11.89% 2019-03-25

افریقا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
NSE-All Share 31,039 3.46 -0.01% -0.14% -3.74% -24.74% 2019-03-26
JALSH-All Share 55,638 271.32 0.49% -2.13% -1.17% -0.74% 2019-03-26
FTSE/JSE TOP 40 49,372 210.68 0.43% -2.19% -1.17% -0.09% 2019-03-26
Egypt EGX 30 14,671 170.10 -1.15% 0.17% -0.69% -15.05% 2019-03-25
Casablanca CFG 25 11,076 47.59 0.43% -0.33% -1.56% -15.00% 2019-03-26
NSE All Share 157 1.70 -1.07% -0.98% 1.80% -17.41% 2019-03-26
Nairobi 20 2,872 15.27 -0.53% -1.10% -2.56% -25.04% 2019-03-25
DSEI 2,067 25.09 -1.20% -0.71% -2.04% -12.77% 2019-03-25
TUN 6,950 67.12 0.98% 1.75% -2.97% -1.40% 2019-03-25
GGSECI 2,422 12.78 0.53% 0.06% 0.08% -26.75% 2019-03-26
Gaborone 7,889 10.34 0.13% 0.14% 0.30% -8.45% 2019-03-26
NSX Overall 1,300 13.32 1.04% -2.13% -5.41% -6.27% 2019-03-26
SEMDEX 2,169 2.62 -0.12% -0.88% -1.56% -5.14% 2019-03-26
Zimbabwe Industrial Index 402.58 3.13 -0.77% -6.91% -19.23% 38.37% 2019-03-26

ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - لیست کشور - بازار سهام.