ایالات متحده قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Dow Jones 27,687 3.66 -0.01% 0.71% 3.36% 9.49% 2019-11-12
S&P 500 3,092 5.14 0.17% 0.56% 4.24% 13.58% 2019-11-12
NASDAQ 100 8,265 23.07 0.28% 0.66% 5.39% 20.99% 2019-11-12
S&P VIX 12.68 0.01 -0.02% -0.42% -1.89% -7.34% 2019-11-12

اروپا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
FTSE 100 7,357 30.27 0.41% -0.42% 1.99% 4.30% 2019-11-12
FTSE All 4,061 16.97 0.42% -0.12% 2.17% 4.82% 2019-11-12
DAX 13,284 85.14 0.65% 1.03% 6.38% 16.39% 2019-11-12
CAC 40 5,920 25.93 0.44% 1.25% 4.90% 16.79% 2019-11-12
FTSE MIB 23,782 292.22 1.24% 1.79% 7.62% 23.69% 2019-11-12
IBEX 35 9,304 79.60 -0.85% -1.11% 0.62% 1.73% 2019-11-12
MOEX 2,951 10.30 -0.35% 0.05% 9.41% 24.26% 2019-11-12
AEX 599 2.64 0.44% 1.42% 4.14% 13.64% 2019-11-12
BIST 100 103,972 853.88 0.83% 3.43% 10.63% 12.15% 2019-11-12
SMI 10,318 12.98 0.13% 0.44% 3.55% 14.45% 2019-11-12
OMXS 30 1,775 11.21 0.64% 0.29% 7.39% 16.74% 2019-11-12
WIG 59,141 50.36 -0.09% -0.63% 4.40% 4.39% 2019-11-12
WIG 20 2,249 6.65 -0.29% -1.04% 4.67% 1.39% 2019-11-12
Euronext BEL 20 3,898 30.21 0.78% 1.21% 4.98% 9.86% 2019-11-12
Oslo Bors All-Share 1,013 1.96 -0.19% 0.57% 3.96% 2.72% 2019-11-12
ATX 3,234 6.29 0.19% -0.38% 7.72% 2.91% 2019-11-12
OMX Copenhagen 1,101 2.82 0.26% 2.50% 6.95% 18.97% 2019-11-12
OMX Helsinki 9,718 32.88 0.34% 0.10% 3.59% 3.23% 2019-11-12
OMX Helsinki 25 4,168 15.73 0.38% -0.06% 4.11% 4.77% 2019-11-12
ISEQ 6,863 23.38 0.34% 1.21% 6.50% 11.81% 2019-11-12
Athens General 866 10.56 1.23% -0.79% 1.24% 34.55% 2019-11-12
PSI Geral 3,373 7.26 0.22% 1.08% 5.72% 17.05% 2019-11-12
PSI 20 5,304 9.35 0.18% 1.33% 6.61% 7.03% 2019-11-12
PX 1,083 2.51 -0.23% 0.53% 6.20% 0.36% 2019-11-12
BET 9,693 27.98 -0.29% 0.15% 1.84% 13.36% 2019-11-12
BUX 43,444 405.41 0.94% 0.48% 6.65% 11.07% 2019-11-12
PFTS 518 0.40 0.08% -0.80% -2.00% -12.88% 2019-11-07
SAX 343 0.00 0.00% -0.95% -0.57% 3.24% 2019-11-12
LuxX 1,438 6.19 0.43% 1.65% 8.85% -3.95% 2019-11-12
CROBEX 1,971 1.06 -0.05% -0.38% -0.77% 11.96% 2019-11-12
SOFIX 558 0.47 0.08% 0.94% -0.63% -6.00% 2019-11-12
SBITOP 876 4.74 0.54% 1.96% 0.42% 8.03% 2019-11-12
OMX Vilnius 714 1.43 -0.20% 1.45% 2.64% 11.46% 2019-11-12
BELEX 15 763 10.62 1.41% 1.48% 2.25% 1.77% 2019-11-12
SASX-10 872 8.96 -1.02% -1.12% 2.31% 38.31% 2019-11-11
CSE General 67 0.44 0.67% 1.90% 0.45% -1.58% 2019-11-12
ICEX 1,459 2.42 -0.17% 0.00% 7.21% 15.52% 2019-11-12
Euronext 100 1,131 4.84 0.43% 1.06% 3.72% 13.85% 2019-11-12
S&P Europe 350 1,644.34 7.75 0.47% 0.71% 4.48% 12.11% 2019-11-12
S&P Global 1200 2,526.57 4.92 0.20% 0.35% 4.32% 11.98% 2019-11-12
OMX Tallinn 1,259 1.16 0.09% -0.09% 1.82% 5.80% 2019-11-12
MSE 4,822 9.33 -0.19% -0.08% 0.01% 7.77% 2019-11-12
MBI 10 4,342 27.96 -0.64% 0.84% 0.76% 20.01% 2019-11-12
OMX Riga 1,019 3.00 -0.29% 0.75% -1.61% 7.42% 2019-11-12
Euro Stoxx 50 3,708 11.92 0.32% 0.85% 4.26% 14.98% 2019-11-12
MONEX INDEX 11,670.58 5.67 -0.05% 0.86% 2.78% 7.58% 2019-11-12

امریکا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Dow Jones 27,687 3.66 -0.01% 0.71% 3.36% 9.49% 2019-11-12
S&P 500 3,092 5.14 0.17% 0.56% 4.24% 13.58% 2019-11-12
NASDAQ 100 8,265 23.07 0.28% 0.66% 5.39% 20.99% 2019-11-12
NASDAQ 8,486 21.81 0.26% 0.61% 5.44% 17.85% 2019-11-12
S&P MidCap 400 1,991 3.47 -0.17% -0.42% 4.29% 7.48% 2019-11-12
US 600 985 0.15 -0.01% -0.48% 5.72% 3.37% 2019-11-12
Russell 2000 1,595 0.35 0.02% -0.28% 5.96% 5.30% 2019-11-12
S&P VIX 12.68 0.01 -0.02% -0.42% -1.89% -7.34% 2019-11-12
NYSE Arca Airline 109 1.77 -1.60% -1.72% 7.62% 6.70% 2019-11-12
NYSE AMEX Composite 2,476 22.72 -0.91% -1.28% 2.05% -0.42% 2019-11-12
NYSE Arca Major 2,738 0.59 -0.02% 0.59% 1.48% 7.97% 2019-11-12
NYSE Arca Oil & Gas 1,247 7.63 -0.61% -2.45% 4.11% -4.29% 2019-11-12
NYSE Arca Networking 584 1.21 0.21% 6.14% 6.69% 14.04% 2019-11-12
US 100 11,246 6.61 0.06% 0.61% 4.15% 8.86% 2019-11-12
NYSE Composite 13,388 0.50 0.00% 0.24% 3.81% 8.59% 2019-11-12
NYSE TMT 9,354 3.68 0.04% 0.75% 2.46% 11.08% 2019-11-12
NYSE International 5,608 5.66 -0.10% 0.37% 4.25% 7.73% 2019-11-12
Ecuador General Index 1,341 8.97 0.67% 0.79% 0.82% -3.85% 2019-11-11
TSX 16,909 26.55 0.16% 1.36% 2.99% 11.75% 2019-11-12
iBovespa 106,751 1,616.33 -1.49% -1.81% 2.35% 25.72% 2019-11-12
IPC Mexico 43,101 494.83 -1.14% -1.17% -0.46% 1.60% 2019-11-12
S&P/BVL Peru General Index TR (PEN) 19,771 4.08 0.02% -1.48% 1.91% 4.19% 2019-11-12
Merval 33,430 230.97 -0.69% -9.33% 6.69% 17.12% 2019-11-12
IBC 58,380 1,302.44 2.28% 21.31% 14.06% 10,016.04% 2019-11-12
COLCAP 1,632 4.21 -0.26% -2.02% 3.37% 17.63% 2019-11-12
IGPA 22,710 400.82 -1.73% -4.33% -12.16% -12.94% 2019-11-12
BVPSI 460 0.00 0.00% 0.34% 0.31% -0.06% 2019-11-11
BSX 2,244 0.00 0.00% 1.66% 10.30% -5.59% 2019-11-12
JSE 500,411 5,121.97 1.03% 1.82% 0.67% 38.02% 2019-11-12

آسیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
NIKKEI 225 23,388 62.82 0.27% 0.58% 5.32% 7.23% 2019-11-13
CSI 300 3,904 0.71 0.02% -2.48% -1.25% 20.58% 2019-11-12
SHANGHAI 2,915 4.85 0.17% -2.57% -3.09% 10.74% 2019-11-12
SHANGHAI 50 2,971 5.65 0.19% -2.26% -1.40% 20.64% 2019-11-12
SENSEX 40,345 21.47 0.05% 0.11% 5.58% 14.80% 2019-11-11
KOSPI 2,141 16.83 0.79% -0.08% 3.56% 3.36% 2019-11-12
DSE Broad 4,779 2.29 -0.05% 1.60% 0.36% -9.12% 2019-11-12
JCI 6,181 32.25 0.52% -1.33% 0.88% 5.93% 2019-11-12
TASI 7,981 58.90 0.74% 2.56% 4.59% 2.97% 2019-11-12
TAIEX 11,520 93.09 0.81% -1.06% 4.10% 17.85% 2019-11-12
ADX General 5,075 12.03 -0.24% -1.53% -0.25% 2.19% 2019-11-12
SET 50 1,096 2.99 0.27% -0.10% 0.95% -0.35% 2019-11-12
FKLCI 1,610 1.58 0.10% 0.19% 2.69% -4.61% 2019-11-12
STI 3,268 27.15 0.84% 0.59% 4.59% 7.01% 2019-11-12
TA-100 1,569 2.61 -0.17% -1.41% 1.03% 5.68% 2019-11-12
Hang Seng 27,065 138.73 0.52% -2.23% 2.05% 4.93% 2019-11-12
PSEi 8,012 2.96 0.04% -2.49% 1.62% 17.07% 2019-11-12
KSE 100 36,766 37.54 -0.10% 3.98% 7.54% -10.66% 2019-11-12
KASE 2,320 15.48 0.67% 1.53% 5.98% 4.50% 2019-11-12
QE 10,226 77.74 -0.75% -0.75% -0.57% -0.86% 2019-11-12
HNX 107 0.20 0.19% 0.23% 0.86% 4.38% 2019-11-12
VN 1,018 1.58 0.16% -0.59% 2.49% 12.48% 2019-11-12
MSM TOP 30 4,053 18.97 -0.47% 0.67% 1.02% -9.27% 2019-11-12
ASPI 5,955 22.55 0.38% -1.28% 2.50% -0.40% 2019-11-08
Blom 759 4.50 -0.59% 0.97% -3.64% -22.74% 2019-11-08
ASE 1,810 3.76 0.21% -0.14% -1.14% -7.51% 2019-11-12
DFM general 2,663 11.13 -0.42% -0.94% -5.73% -4.07% 2019-11-12
LSX Composite 682 1.64 0.24% -0.64% -6.25% -18.84% 2019-11-12
MSE TOP 20 18,739 158.01 0.85% 1.81% -0.17% -8.10% 2019-11-12
All-Share Index 5,730.71 12.60 -0.22% 1.11% 0.16% 12.33% 2019-11-12
NIFTY 50 11,913 5.30 0.04% -0.23% 5.05% 13.65% 2019-11-11
Nikkei Volatility Index 14.67 0.03 0.20% 0.00% -6.56% -34.36% 2019-11-11
TEDPIX 306,655.30 2,711.20 0.89% 0.43% -5.99% 67.38% 2019-11-12
Estirad 1,510.25 5.67 -0.37% -0.51% -0.63% 15.73% 2019-11-12

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ASX 50 6,704 28.80 -0.43% 0.65% 1.44% 19.49% 2019-11-13
Australian All 6,844 13.50 -0.20% 1.04% 1.27% 17.54% 2019-11-13
ASX 200 6,739 16.01 -0.24% 1.18% 1.45% 17.55% 2019-11-13
NZX 50 10,991 71.46 0.65% 1.38% -0.59% 24.03% 2019-11-12

افریقا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
NSE-All Share 26,456 141.90 0.54% 0.31% -0.38% -17.72% 2019-11-12
FTSE/JSE TOP 40 50,210 234.47 0.47% -1.52% 2.24% 9.55% 2019-11-12
JALSH-All Share 56,399 224.17 0.40% -1.48% 2.14% 8.23% 2019-11-12
Egypt EGX 30 14,670 99.97 -0.68% -0.81% 3.16% 8.32% 2019-11-12
Casablanca CFG 25 11,562 16.58 -0.14% 0.41% 1.63% 4.59% 2019-11-12
NSE All Share 157 1.94 -1.22% -3.51% 7.25% 6.98% 2019-11-12
Nairobi 20 2,672 25.20 -0.93% -2.12% 9.67% -5.56% 2019-11-12
DSEI 2,054 7.47 0.37% 0.00% 7.07% 0.52% 2019-11-12
TUN 6,995 8.94 -0.13% 0.24% -0.22% -3.57% 2019-11-12
GGSECI 2,207 1.07 -0.05% 0.64% -0.08% -18.02% 2019-11-12
NSX Overall 1,338 9.01 0.68% -1.25% 3.91% 3.31% 2019-11-12
USE All Share Index 1,766.07 1.85 0.10% -1.03% 14.75% 4.56% 2019-11-12
Gaborone 7,532 0.00 0.00% 0.01% 0.90% -5.07% 2019-11-12
SEMDEX 2,117 1.56 0.07% -0.32% -0.70% -5.04% 2019-11-12
Zimbabwe Industrial Index 814.33 2.03 0.25% 0.50% 5.71% 45.91% 2019-11-12

ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - لیست کشور - بازار سهام.