ایالات متحده قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Dow Jones 26,067 177.10 0.68% 1.29% -4.42% -2.67% 2020-07-08
S&P 500 3,170 24.62 0.78% 1.74% -1.16% 6.39% 2020-07-08
NASDAQ 100 10,667 142.69 1.36% 3.77% 7.02% 36.28% 2020-07-08
S&P VIX 28.08 1.35 -1.35% -0.54% 0.51% 13.99% 2020-07-08

اروپا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
FTSE 100 6,156 33.74 -0.55% -0.03% -2.83% -18.32% 2020-07-08
DAX 12,495 121.99 -0.97% 1.91% -0.98% 0.47% 2020-07-08
CAC 40 4,981 62.60 -1.24% 1.10% -2.24% -10.61% 2020-07-08
FTSE MIB 19,900 113.15 -0.57% 2.94% -0.15% -9.08% 2020-07-08
IBEX 35 7,316 131.82 -1.77% 1.41% -5.53% -21.12% 2020-07-08
MOEX 2,816 9.38 -0.33% 0.97% 0.71% -0.24% 2020-07-08
AEX 572 3.70 -0.64% 1.66% 2.00% 0.98% 2020-07-08
BIST 100 118,713 626.34 -0.52% 2.95% 8.67% 22.62% 2020-07-08
SMI 10,178 29.55 -0.29% 0.88% -0.06% 2.18% 2020-07-08
OMXS 30 1,713 7.92 -0.46% 2.24% 0.93% 5.01% 2020-07-08
WIG 50,726 247.44 -0.49% 1.24% -1.10% -15.74% 2020-07-08
Euronext BEL 20 3,419 43.92 -1.27% 2.61% -1.96% -4.71% 2020-07-08
Oslo Bors All-Share 885 0.89 0.10% 0.82% -4.17% -10.28% 2020-07-08
ATX 2,289 28.02 -1.21% 1.56% -6.48% -23.34% 2020-07-08
OMX Copenhagen 1,282 7.46 0.59% 2.16% 4.27% 26.42% 2020-07-08
OMX Helsinki 9,171 76.41 -0.83% 0.37% -4.01% -1.94% 2020-07-08
OMX Helsinki 25 3,966 40.15 -1.00% 0.57% -3.01% 0.34% 2020-07-08
ISEQ 6,039 102.93 -1.68% 0.79% -1.53% -3.63% 2020-07-08
Athens General 641 3.05 -0.47% -0.06% -5.54% -23.73% 2020-07-08
PSI Geral 3,285 34.18 1.05% 4.03% 2.52% 3.79% 2020-07-08
PSI 20 4,476 24.25 0.54% 2.88% -1.03% -13.14% 2020-07-08
PX 939 2.06 0.22% 1.64% -0.66% -10.45% 2020-07-08
BET 8,531 7.79 0.09% -1.82% -3.20% -4.24% 2020-07-08
BUX 35,932 184.68 0.52% 1.52% -5.35% -10.90% 2020-07-08
PFTS 499 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -8.33% 2020-07-08
SAX 339 19.17 6.00% 0.44% -5.47% -1.94% 2020-07-08
LuxX 996 25.98 -2.54% 2.74% -8.34% -21.61% 2020-07-08
CROBEX 1,614 1.76 -0.11% -0.04% -2.65% -14.38% 2020-07-08
SOFIX 448 1.97 0.44% -1.07% -3.76% -22.54% 2020-07-08
SBITOP 854 1.46 0.17% 0.42% -1.33% -4.13% 2020-07-08
OMX Vilnius 750 3.37 0.45% 1.92% 1.93% 9.60% 2020-07-08
BELEX 15 660 0.26 -0.04% -1.12% -3.11% -12.65% 2020-07-08
MBI 10 4,145 7.39 0.18% 0.50% -0.58% 8.18% 2020-07-08
OMX Riga 1,054 5.40 -0.51% 0.09% 1.92% 3.22% 2020-07-08
MSE 3,991 3.26 0.08% -1.43% -1.37% -17.10% 2020-07-08
S&P Europe 350 1,463.01 9.29 -0.63% 1.34% -1.17% -6.68% 2020-07-08
S&P Global 1200 2,499.12 13.46 0.54% 2.35% -1.72% 2.54% 2020-07-08
SASX-10 782 4.58 0.59% -0.04% 8.58% 8.72% 2020-07-08
OMX Tallinn 1,243 0.81 0.07% 1.47% 4.63% -2.12% 2020-07-08
CSE General 48 0.88 -1.79% -1.81% -0.92% -32.13% 2020-07-08
Euronext 100 995 7.71 -0.77% 1.82% -0.03% -7.92% 2020-07-08
ICEX 1,476 17.37 -1.16% -0.62% 0.12% 2.03% 2020-07-08
Euro Stoxx 50 3,289 32.67 -0.98% 1.59% -0.81% -6.29% 2020-07-08
STOXX Europe 600 366.48 2.48 -0.67% 1.46% -0.83% -5.53% 2020-07-08
MONEX INDEX 10,307.34 0.00 0.00% 0.47% -0.55% -5.92% 2020-07-08

امریکا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Dow Jones 26,067 177.10 0.68% 1.29% -4.42% -2.67% 2020-07-08
S&P 500 3,170 24.62 0.78% 1.74% -1.16% 6.39% 2020-07-08
NASDAQ 100 10,667 142.69 1.36% 3.77% 7.02% 36.28% 2020-07-08
NASDAQ 10,493 148.61 1.44% 3.33% 5.41% 28.87% 2020-07-08
S&P MidCap 400 1,775 11.94 0.68% 0.24% -6.85% -8.85% 2020-07-08
Russell 2000 1,427 11.41 0.81% 0.01% -5.29% -8.65% 2020-07-08
S&P VIX 28.08 1.35 -1.35% -0.54% 0.51% 13.99% 2020-07-08
Ecuador General Index 1,371 1.83 0.13% -0.26% -0.93% 2.76% 2020-07-07
TSX 15,629 33.69 0.22% 0.04% -1.29% -5.54% 2020-07-08
iBovespa 99,770 2,008.84 2.05% 3.71% 3.13% -5.71% 2020-07-08
IPC Mexico 37,484 353.51 -0.93% -0.36% -4.34% -12.46% 2020-07-08
S&P/BVL Peru General Index TR (PEN) 16,836 77.89 -0.46% 0.67% -2.81% -18.70% 2020-07-08
Merval 42,748 249.95 0.59% 7.28% -8.01% -0.14% 2020-07-08
IBC 328,014 5,862.09 -1.76% 3.24% -1.20% 1,580.74% 2020-07-08
COLCAP 1,154 21.70 1.92% 3.93% -4.67% -27.40% 2020-07-08
IGPA 21,128 341.39 -1.59% 4.00% 2.26% -17.75% 2020-07-08
BVPSI 370 0.00 0.00% -1.67% -3.88% -16.19% 2020-07-07
BSX 1,829 0.00 0.00% % -6.13% -14.56% 2020-07-07
JSE 369,499 46.41 -0.01% -2.72% -1.78% -22.65% 2020-07-08

آسیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
NIKKEI 225 22,461 125.40 -0.56% 1.68% -2.73% 4.15% 2020-07-08
SHANGHAI 3,403 58.10 1.74% 12.47% 15.13% 16.23% 2020-07-08
SHANGHAI 50 3,430 48.18 1.42% 13.96% 17.13% 19.03% 2020-07-08
CSI 300 4,774 75.88 1.62% 12.39% 17.96% 25.86% 2020-07-08
SENSEX 36,329 345.51 -0.94% 2.58% 6.99% -6.20% 2020-07-08
KOSPI 2,159 5.29 -0.24% 2.48% -1.37% 5.21% 2020-07-08
DSE Broad 4,035 32.84 0.82% 1.20% 1.82% -23.59% 2020-07-08
JCI 5,076 89.09 1.79% 3.29% 0.82% -20.54% 2020-07-08
TASI 7,394 12.65 -0.17% 1.94% 0.89% -16.49% 2020-07-08
TAIEX 12,170 77.22 0.64% 3.99% 4.58% 13.71% 2020-07-08
ADX General 4,312 29.18 -0.67% 0.63% -0.47% -14.14% 2020-07-08
SET 50 898 9.45 -1.04% 0.69% -4.59% -20.96% 2020-07-08
FKLCI 1,584 16.78 1.07% 4.56% 0.53% -5.90% 2020-07-08
STI 2,669 8.07 0.30% 2.27% -4.46% -19.82% 2020-07-08
TA-100 1,341 21.36 -1.57% -1.52% -6.76% -9.67% 2020-07-08
Hang Seng 26,129 153.52 0.59% 4.00% 4.28% -7.07% 2020-07-08
PSEi 6,286 18.10 0.29% 1.22% -4.53% -21.84% 2020-07-08
KSE 100 35,695 321.54 0.91% 2.31% 2.56% 5.43% 2020-07-08
KASE 2,379 15.27 0.65% 0.92% 2.99% 4.10% 2020-07-08
QE 9,225 19.03 -0.21% 1.51% -0.36% -12.15% 2020-07-08
HNX 114 0.66 0.58% 2.40% -4.79% 8.82% 2020-07-08
VN 865 1.08 0.13% 2.49% -3.88% -10.79% 2020-07-08
MSM TOP 30 3,494 9.59 -0.27% -0.70% -0.84% -8.64% 2020-07-08
ASPI 5,070 12.26 -0.24% -1.53% 3.18% -8.07% 2020-07-08
Blom 608 4.04 0.67% 0.21% 4.75% -29.11% 2020-07-08
ASE 1,596 9.99 0.63% -0.13% -3.41% -15.02% 2020-07-08
MSE TOP 20 16,454 154.36 0.95% 0.63% 1.92% -20.11% 2020-07-08
LSX Composite 593 0.00 0.00% 0.36% 5.53% -25.08% 2020-07-08
DFM general 2,083 14.56 -0.69% 0.92% -1.94% -21.57% 2020-07-08
NIFTY 50 10,706 93.90 -0.87% 2.64% 6.56% -7.36% 2020-07-08
All-Share Index 5,139.47 13.65 -0.26% 0.73% -0.41% -15.69% 2020-07-08
Nikkei Volatility Index 33.34 0.29 0.88% 11.95% 16.57% 134.29% 2020-06-18
TEDPIX 1,747,078.60 28,728.50 1.67% 17.89% 56.14% 602.44% 2020-07-07
Estirad 1,283.33 2.58 0.20% 0.88% 0.17% -16.58% 2020-07-08

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
ASX 200 5,920 92.60 -1.54% -0.24% -3.66% -11.18% 2020-07-08
Australian All 6,034 92.40 -1.51% -0.11% -3.65% -10.60% 2020-07-08
ASX 50 5,777 91.60 -1.56% -0.26% -4.44% -12.81% 2020-07-08
NZX 50 11,707 36.46 -0.31% 3.15% 3.62% 11.09% 2020-07-08

افریقا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
NSE-All Share 24,278 179.99 0.75% -1.29% -4.17% -17.19% 2020-07-08
FTSE/JSE TOP 40 51,559 636.43 1.25% 4.01% 3.29% 1.28% 2020-07-08
JALSH-All Share 55,871 626.89 1.13% 3.87% 2.55% -1.92% 2020-07-08
Egypt EGX 30 11,128 77.65 0.70% 1.54% 0.59% -21.06% 2020-07-08
Casablanca CFG 25 10,175 10.57 -0.10% -0.35% 0.47% -9.26% 2020-07-08
Nairobi 20 1,922 32.94 -1.69% -1.32% -3.03% -27.86% 2020-07-08
NSE All Share 134 0.74 -0.55% -2.42% -4.05% -8.84% 2020-07-08
DSEI 1,796 13.66 -0.75% -0.69% -0.51% -5.35% 2020-07-08
TUN 6,605 33.72 0.51% 0.66% -0.33% -8.64% 2020-07-08
GGSECI 1,867 10.36 -0.55% -1.69% -4.76% -18.49% 2020-07-08
NSX Overall 1,076 21.60 2.05% 3.18% -1.88% -18.33% 2020-07-08
SEMDEX 1,671 10.64 0.64% 0.65% -1.11% -22.56% 2020-07-08
USE All Share Index 1,316.55 3.82 -0.29% -3.00% -2.60% -19.47% 2020-07-08
Gaborone 7,131 0.00 0.00% -0.41% -1.88% -6.48% 2020-07-08
Zimbabwe Industrial Index 5,870.36 90.83 1.57% 3.49% 69.93% 818.95% 2020-06-26

ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - لیست کشور - بازار سهام.