ایالات متحده قیمت روز هفتگی ماهیانه YTD تاریخ
Dow Jones 30,021 429.73 1.45% 0.80% 8.44% 4.13% 2020-11-24
S&P 500 3,637 59.41 1.66% 0.76% 6.94% 11.70% 2020-11-24
NASDAQ 100 12,083 177.06 1.49% 0.88% 5.03% 36.28% 2020-11-24
S&P VIX 22.10 0.56 -0.56% -0.61% -10.36% 9.63% 2020-11-24

اروپا قیمت روز هفتگی ماهیانه YTD تاریخ
FTSE 100 6,444 109.87 1.73% 1.23% 11.25% -15.26% 2020-11-24
DAX 13,317 190.49 1.45% 1.40% 9.36% -0.51% 2020-11-24
CAC 40 5,572 80.16 1.46% 1.63% 15.70% -7.77% 2020-11-24
FTSE MIB 22,176 474.21 2.19% 3.46% 17.05% -6.97% 2020-11-24
IBEX 35 8,166 185.27 2.32% 2.93% 20.15% -15.73% 2020-11-24
MOEX 3,096 48.78 1.60% 1.43% 11.14% 0.63% 2020-11-24
AEX 608 6.64 1.10% 1.18% 11.37% -0.79% 2020-11-24
BIST 100 1,321 6.73 0.51% 4.86% 15.42% 13.94% 2020-11-24
SMI 10,502 37.96 0.36% -0.59% 5.17% -1.85% 2020-11-24
OMXS 30 1,938 16.37 0.85% 0.83% 9.19% 7.16% 2020-11-24
WIG 53,303 568.45 1.08% 2.94% 12.41% -9.73% 2020-11-24
Euronext BEL 20 3,724 110.08 3.05% 3.67% 16.01% -7.26% 2020-11-24
Oslo Bors All-Share 1,009 18.95 1.91% 3.17% 12.49% -3.25% 2020-11-24
ATX 2,570 44.01 1.74% 2.89% 21.58% -20.41% 2020-11-24
OMX Copenhagen 1,372 23.55 -1.69% -0.80% 1.24% 20.75% 2020-11-24
OMX Helsinki 10,699 117.16 1.11% 2.03% 6.43% 6.76% 2020-11-24
OMX Helsinki 25 4,560 53.56 1.19% 2.01% 6.06% 6.43% 2020-11-24
ISEQ 7,148 66.37 0.94% 0.59% 10.57% -2.29% 2020-11-24
Athens General 703 2.42 0.35% 1.72% 17.93% -24.48% 2020-11-24
PSI Geral 3,388 22.43 0.67% 2.37% 7.98% 0.11% 2020-11-24
PSI 20 4,571 121.63 2.73% 4.70% 12.82% -13.19% 2020-11-24
PX 956 0.91 0.10% 1.15% 11.14% -14.93% 2020-11-24
BET 9,328 153.99 1.68% 5.35% 6.59% -5.99% 2020-11-24
BUX 39,047 727.44 1.90% 4.21% 18.28% -15.54% 2020-11-24
PFTS 501 0.00 0.00% 0.00% 0.04% -1.65% 2020-11-24
SAX 337 4.74 -1.39% -4.94% -2.44% -3.91% 2020-11-24
LuxX 1,284 42.25 3.40% 3.77% 18.45% -7.53% 2020-11-24
CROBEX 1,690 5.85 -0.34% -0.30% 6.37% -16.71% 2020-11-24
SOFIX 425 0.45 0.11% -0.18% -1.13% -25.23% 2020-11-24
SBITOP 867 0.12 -0.01% 3.17% 7.15% -6.91% 2020-11-24
OMX Vilnius 770 1.52 -0.20% 0.31% -1.88% 7.50% 2020-11-24
BELEX 15 717 0.03 0.00% 0.69% 3.55% -10.18% 2020-11-24
OMX Tallinn 1,214 2.68 0.22% 0.56% 2.84% -5.09% 2020-11-24
OMX Riga 1,125 8.33 0.75% 1.30% 0.41% 8.31% 2020-11-24
CSE General 49 0.26 -0.53% 5.24% 14.36% -24.79% 2020-11-24
S&P Europe 350 1,564.05 16.26 1.05% 0.81% 10.61% -7.50% 2020-11-24
SASX-10 804 5.61 -0.69% 2.38% 0.40% -0.13% 2020-11-24
MBI 10 4,505 29.55 0.66% 2.58% 2.82% -3.01% 2020-11-24
MSE 3,631 13.65 -0.37% -0.24% 4.79% -22.29% 2020-11-23
S&P Global 1200 2,820.02 9.20 0.33% 5.39% 7.91% 6.55% 2020-11-23
Euronext 100 1,093 10.40 0.96% 1.15% 13.41% -5.60% 2020-11-24
ICEX 1,713 25.07 1.49% 0.36% 5.51% 11.04% 2020-11-24
Euro Stoxx 50 3,515 52.06 1.50% 1.34% 13.20% -7.33% 2020-11-24
MONEX INDEX 9,933.22 6.70 0.07% 0.69% 2.17% -12.74% 2020-11-24
STOXX Europe 600 392.39 3.55 0.91% 0.92% 10.24% -6.51% 2020-11-24

امریکا قیمت روز هفتگی ماهیانه YTD تاریخ
Dow Jones 30,021 429.73 1.45% 0.80% 8.44% 4.13% 2020-11-24
S&P 500 3,637 59.41 1.66% 0.76% 6.94% 11.70% 2020-11-24
NASDAQ 100 12,083 177.06 1.49% 0.88% 5.03% 36.28% 2020-11-24
NASDAQ 12,016 135.37 1.14% 0.98% 5.78% 33.92% 2020-11-24
S&P MidCap 400 2,219 37.20 1.71% 2.74% 12.41% 7.55% 2020-11-24
Russell 2000 1,856 37.45 2.06% 3.56% 15.61% 11.34% 2020-11-24
S&P VIX 22.10 0.56 -0.56% -0.61% -10.36% 9.63% 2020-11-24
Ecuador General Index 1,359 0.00 0.00% 0.09% 1.29% -3.42% 2020-11-23
TSX 17,305 210.24 1.23% 2.10% 7.62% 1.20% 2020-11-24
iBovespa 109,513 2,133.87 1.99% 2.11% 8.41% -7.64% 2020-11-24
IPC Mexico 42,739 471.79 1.12% 1.88% 11.75% -3.82% 2020-11-24
S&P/BVL Peru General Index TR (PEN) 18,925 114.15 0.61% 3.47% 6.05% -8.29% 2020-11-23
Merval 54,231 2,738.80 5.32% 4.47% 9.34% 31.93% 2020-11-24
IBC 794,039 94,126.20 13.45% 27.64% 40.41% 753.36% 2020-11-24
COLCAP 1,271 23.20 1.86% 3.28% 7.99% -23.37% 2020-11-24
IGPA 20,951 338.99 1.64% 3.54% 11.84% -12.65% 2020-11-24
BVPSI 364 0.00 0.00% 0.29% -0.22% -19.89% 2020-11-23
BSX 2,050 0.00 0.00% 8.13% 9.15% -14.75% 2020-11-23
JSE 390,333 5,302.81 1.38% 2.60% 4.93% -23.18% 2020-11-24

آسیا قیمت روز هفتگی ماهیانه YTD تاریخ
NIKKEI 225 26,166 638.22 2.50% 0.58% 11.37% 12.76% 2020-11-24
SHANGHAI 3,403 11.67 -0.34% 1.88% 4.67% 10.30% 2020-11-24
SHANGHAI 50 3,443 27.08 -0.78% 1.88% 4.18% 11.39% 2020-11-24
CSI 300 4,974 30.74 -0.61% 1.62% 6.03% 19.80% 2020-11-24
SENSEX 44,523 445.87 1.01% 1.30% 10.90% 7.79% 2020-11-24
KOSPI 2,618 15.17 0.58% 3.10% 11.68% 20.35% 2020-11-24
DSE Broad 4,833 15.49 0.32% -1.47% -1.20% 8.53% 2020-11-24
JCI 5,701 48.27 0.85% 3.09% 10.83% -9.27% 2020-11-24
TASI 8,636 25.31 0.29% 1.03% 5.90% 3.32% 2020-11-24
TAIEX 13,807 70.88 -0.51% 1.58% 6.96% 14.10% 2020-11-24
ADX General 4,947 27.00 -0.54% -0.26% 8.30% -3.00% 2020-11-24
SET 50 913 14.78 -1.59% 4.13% 20.45% -15.56% 2020-11-24
FKLCI 1,578 19.09 -1.20% -1.97% 5.61% -1.50% 2020-11-24
STI 2,892 42.85 1.50% 4.07% 14.60% -10.28% 2020-11-24
TA-100 1,526 15.78 1.04% 3.61% 8.13% -5.99% 2020-11-24
Hang Seng 26,588 102.00 0.39% 0.66% 7.27% -6.72% 2020-11-24
PSEi 7,109 69.95 -0.97% 2.15% 9.51% -8.19% 2020-11-24
KSE 100 39,863 230.84 0.58% -1.94% -4.75% -3.71% 2020-11-24
KASE 2,576 3.48 0.14% 2.30% 5.21% 8.61% 2020-11-24
QE 10,352 22.52 0.22% 1.22% 5.54% -1.52% 2020-11-24
HNX 148 0.60 -0.40% 0.68% 6.15% 43.30% 2020-11-24
VN 996 1.57 0.16% 2.77% 4.73% 3.01% 2020-11-24
MSM TOP 30 3,626 1.34 -0.04% -0.41% 1.74% -9.32% 2020-11-24
ASPI 6,088 15.59 0.26% -0.35% 7.38% -0.34% 2020-11-24
Blom 619 0.61 0.10% -0.32% -0.24% -20.70% 2020-11-24
ASE 1,554 4.75 0.31% -0.41% -0.09% -14.79% 2020-11-24
LSX Composite 591 2.44 -0.41% -0.07% 0.96% -17.40% 2020-11-24
MSE TOP 20 17,633 48.12 0.27% 0.26% 0.92% -10.13% 2020-11-24
DFM general 2,400 45.26 1.92% 3.55% 10.20% -13.35% 2020-11-24
TEDPIX 1,290,571.39 26,093.76 2.06% 0.17% -13.39% 236.00% 2020-11-04
All-Share Index 5,572.97 7.16 0.13% 1.90% 0.19% -7.86% 2020-11-24
NIFTY 50 13,055 128.70 1.00% 1.41% 10.94% 7.16% 2020-11-24
Nikkei Volatility Index 21.38 0.32 -1.47% -5.15% -7.81% 26.73% 2020-11-24
Estirad 1,460.53 0.11 -0.01% 0.91% 1.76% -9.40% 2020-11-24

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه YTD تاریخ
ASX 50 6,409 89.50 1.42% 2.51% 8.88% -3.47% 2020-11-24
ASX 200 6,644 82.50 1.26% 2.25% 7.94% -0.77% 2020-11-24
Australian All 6,856 83.50 1.23% 2.35% 7.84% 0.67% 2020-11-24
NZX 50 12,553 51.64 0.41% -1.66% 1.80% 8.83% 2020-11-24

افریقا قیمت روز هفتگی ماهیانه YTD تاریخ
NSE-All Share 34,341 218.78 0.64% 0.29% 19.33% 27.81% 2020-11-24
FTSE/JSE TOP 40 53,049 570.88 1.09% 1.45% 5.49% 3.13% 2020-11-24
JALSH-All Share 57,762 614.61 1.08% 1.24% 5.23% 0.08% 2020-11-24
Egypt EGX 30 10,997 112.24 1.03% -0.60% 3.72% -20.88% 2020-11-24
Casablanca CFG 25 11,019 95.30 0.87% 2.77% 5.50% -9.02% 2020-11-24
NSE All Share 143 0.77 -0.54% -1.03% 2.27% -13.86% 2020-11-24
Nairobi 20 1,791 3.83 0.21% 0.18% -0.48% -33.03% 2020-11-24
DSEI 1,804 5.40 0.30% -0.55% 0.60% -12.49% 2020-11-24
TUN 6,747 0.92 0.01% 0.70% 1.53% -4.15% 2020-11-24
GGSECI 1,828 0.13 0.01% 0.02% -0.48% -20.35% 2020-11-24
USE All Share Index 1,308.76 5.99 0.46% -2.19% -0.94% -28.04% 2020-11-24
Gaborone 6,856 4.06 0.06% -0.44% -0.59% -8.51% 2020-11-24
SEMDEX 1,569 1.21 0.08% 2.41% 6.12% -28.02% 2020-11-24
NSX Overall 1,199 36.29 3.12% 2.04% 7.59% -9.03% 2020-11-24
Zimbabwe Industrial Index 5,295.79 91.57 -1.70% 1.52% 5.54% 580.10% 2020-11-24

ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - لیست کشور - بازار سهام.