ایالات متحده قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Dow Jones 27,076 70.58 -0.26% -0.39% 4.29% 1.57% 2019-09-19
S&P 500 2,998 8.13 -0.27% -0.37% 3.37% 2.31% 2019-09-19
NASDAQ 100 7,860 28.56 -0.36% -0.73% 2.54% 3.84% 2019-09-19
S&P VIX 14.27 0.32 0.34% 0.07% -3.21% 2.49% 2019-09-19

اروپا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
FTSE 100 7,351 37.48 0.51% 0.09% 3.17% -0.22% 2019-09-19
FTSE All 4,036 11.40 0.28% 0.03% 3.37% -0.88% 2019-09-19
DAX 12,401 11.99 0.10% -0.08% 6.43% 0.60% 2019-09-19
CAC 40 5,640 19.68 0.35% -0.05% 5.52% 3.45% 2019-09-19
FTSE MIB 22,085 137.74 0.63% 0.01% 7.81% 3.26% 2019-09-19
IBEX 35 9,108 79.13 0.88% 0.28% 5.68% -4.97% 2019-09-19
MOEX 2,800 18.16 -0.64% 0.02% 4.77% 16.64% 2019-09-19
AEX 577 0.60 0.10% 0.42% 5.86% 5.43% 2019-09-19
BIST 100 100,512 1,418.53 -1.39% -1.89% 4.66% 4.57% 2019-09-19
SMI 10,004 14.92 -0.15% -0.89% 2.39% 11.14% 2019-09-19
OMXS 30 1,661 5.40 0.33% 0.55% 8.22% 0.89% 2019-09-19
WIG 57,997 300.57 -0.52% 0.19% 3.19% -0.40% 2019-09-19
WIG 20 2,190 14.93 -0.68% 0.05% 3.79% -3.03% 2019-09-19
Euronext BEL 20 3,697 17.13 0.47% -0.01% 5.99% -1.90% 2019-09-19
Oslo Bors All-Share 1,007 2.29 0.23% 2.31% 8.38% -3.05% 2019-09-19
ATX 3,057 16.85 0.55% 1.27% 5.93% -9.58% 2019-09-19
OMX Copenhagen 1,036 4.02 0.39% 0.32% 1.73% 5.84% 2019-09-19
OMX Helsinki 25 4,026 8.97 0.22% -0.93% 5.77% -6.67% 2019-09-19
OMX Helsinki 9,433 17.97 0.19% -0.59% 4.93% -7.20% 2019-09-19
ISEQ 6,099 26.87 0.44% -1.35% 7.12% -9.10% 2019-09-19
Athens General 872 0.81 -0.09% 2.49% 5.07% 28.01% 2019-09-19
PSI Geral 3,194 16.21 -0.50% -0.52% 4.56% 1.33% 2019-09-19
PSI 20 4,992 0.27 0.01% -0.49% 3.55% -6.84% 2019-09-19
PX 1,053 2.70 0.26% 0.31% 1.84% -4.61% 2019-09-19
BET 9,341 27.72 0.30% 1.30% 3.10% 11.81% 2019-09-19
BUX 40,801 129.26 -0.32% 1.83% 2.91% 12.91% 2019-09-19
PFTS 517 0.47 0.09% -0.95% -3.32% -4.12% 2019-09-18
SAX 336 2.10 -0.62% -3.28% -2.26% 3.31% 2019-09-18
LuxX 1,344 3.16 0.24% 1.28% 11.33% -19.53% 2019-09-19
CROBEX 1,893 0.86 -0.05% 0.06% 0.90% 4.89% 2019-09-19
SOFIX 577 3.78 -0.65% -0.20% 0.21% -8.01% 2019-09-19
SBITOP 859 0.21 -0.02% 0.87% -0.86% 0.43% 2019-09-19
OMX Vilnius 692 0.13 -0.02% 0.31% 0.01% 0.66% 2019-09-19
BELEX 15 760 1.05 0.14% -0.28% 1.07% 4.14% 2019-09-19
S&P Europe 350 1,571.88 0.23 -0.01% -0.11% 4.20% 2.68% 2019-09-18
S&P Global 1200 2,446.72 3.00 -0.12% 0.25% 3.45% 0.23% 2019-09-18
SASX-10 819 0.00 0.00% -0.03% 2.10% 26.46% 2019-09-18
MSE 4,859 12.06 0.25% 0.39% 1.49% 11.79% 2019-09-18
MBI 10 4,132 15.24 0.37% 0.97% 3.96% 20.12% 2019-09-19
Euronext 100 1,091 2.88 0.26% -0.02% 5.12% 3.24% 2019-09-19
OMX Riga 1,019 5.79 -0.57% -0.98% -1.77% 3.28% 2019-09-19
OMX Tallinn 1,232 2.13 -0.17% 0.66% -1.51% 1.08% 2019-09-19
CSE General 67 0.01 -0.01% -0.88% -4.09% -8.16% 2019-09-19
ICEX 1,414 1.34 0.09% -0.74% -0.22% 11.74% 2019-09-19
Euro Stoxx 50 3,541 14.07 0.40% 0.06% 5.70% 4.05% 2019-09-19
MONEX INDEX 11,161.55 12.40 0.11% 0.47% 2.38% 6.25% 2019-09-18

امریکا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Dow Jones 27,076 70.58 -0.26% -0.39% 4.29% 1.57% 2019-09-19
S&P 500 2,998 8.13 -0.27% -0.37% 3.37% 2.31% 2019-09-19
NASDAQ 100 7,860 28.56 -0.36% -0.73% 2.54% 3.84% 2019-09-19
NASDAQ 8,177 0.00 0.00% 0.09% 2.18% 1.86% 2019-09-19
S&P MidCap 400 1,953 6.06 -0.31% -0.54% 3.26% -3.78% 2019-09-18
US 600 970 6.26 -0.64% -0.42% 5.37% -10.15% 2019-09-18
Russell 2000 1,568 0.00 0.00% -0.47% 3.94% -8.83% 2019-09-18
S&P VIX 14.27 0.32 0.34% 0.07% -3.21% 2.49% 2019-09-19
NYSE Arca Networking 563 3.46 -0.61% -0.28% 1.76% -0.53% 2019-09-18
US 100 10,972 11.80 0.11% 0.15% 3.24% 1.45% 2019-09-18
NYSE Composite 13,119 12.10 -0.09% 0.28% 3.40% -0.02% 2019-09-18
NYSE TMT 9,172 18.57 -0.20% -0.73% 2.82% 4.16% 2019-09-18
NYSE Arca Airline 99 0.00 0.00% 1.20% 4.49% -8.99% 2019-09-18
NYSE AMEX Composite 2,572 0.92 0.04% 1.33% 6.34% -3.08% 2019-09-18
NYSE Arca Major 2,757 7.18 0.26% 1.20% 3.22% 6.33% 2019-09-18
NYSE Arca Oil & Gas 1,246 6.22 -0.50% 1.51% 5.57% -17.49% 2019-09-18
NYSE International 5,437 13.41 -0.25% 0.61% 3.75% -2.36% 2019-09-18
Ecuador General Index 1,327 1.53 0.12% -0.49% 0.61% -5.64% 2019-09-18
TSX 16,800 34.46 -0.20% 1.14% 3.04% 3.61% 2019-09-18
iBovespa 104,532 84.93 -0.08% 1.05% 5.09% 33.73% 2019-09-18
IPC Mexico 43,088 17.66 0.04% 0.79% 8.93% -12.97% 2019-09-18
S&P/BVL Peru General Index TR (PEN) 19,507 21.52 0.11% 0.92% 2.07% 1.73% 2019-09-18
Merval 30,120 48.76 0.16% 5.25% 10.61% -12.73% 2019-09-18
IBC 50,331 3,287.89 -6.13% -16.88% 12.96% -84.15% 2019-09-18
COLCAP 1,597 0.58 -0.04% 0.73% 3.16% 6.09% 2019-09-18
IGPA 25,316 186.58 -0.73% 2.84% 4.05% -8.06% 2019-09-17
BVPSI 454 0.00 0.00% 0.13% 0.01% -1.80% 2019-09-18
BSX 2,084 0.00 0.00% 0.87% 8.68% -27.29% 2019-09-18
JSE 508,058 1,524.64 -0.30% -0.96% -3.63% 40.61% 2019-09-18

آسیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
NIKKEI 225 22,044 83.74 0.38% 1.31% 6.61% -6.89% 2019-09-19
SHANGHAI 2,998 12.41 0.42% -1.09% 4.10% 9.85% 2019-09-19
CSI 300 3,924 14.30 0.37% -1.21% 3.61% 18.56% 2019-09-19
SHANGHAI 50 2,957 2.47 0.08% -1.42% 2.82% 18.87% 2019-09-19
SENSEX 36,118 446.01 -1.22% -2.66% -3.24% -1.96% 2019-09-19
KOSPI 2,079 8.42 0.41% 0.82% 6.07% -10.51% 2019-09-19
DSE Broad 4,856 32.03 -0.66% -1.58% -7.11% -11.18% 2019-09-19
JCI 6,244 32.16 -0.51% -1.54% -0.81% 5.28% 2019-09-19
TASI 7,834 12.34 0.16% 0.02% -8.80% 0.84% 2019-09-19
TAIEX 10,895 34.75 -0.32% 0.62% 3.54% 0.58% 2019-09-19
ADX General 5,125 31.34 -0.61% 0.56% 1.10% 4.94% 2019-09-19
SET 50 1,090 10.20 -0.93% -1.23% 1.88% -5.79% 2019-09-19
FKLCI 1,596 3.21 -0.20% -0.29% -0.40% -11.50% 2019-09-19
STI 3,159 8.04 -0.25% -1.13% 0.73% -0.68% 2019-09-19
TA-100 1,528 4.93 0.32% 0.48% 2.53% 1.52% 2019-09-19
Hang Seng 26,469 285.17 -1.07% -2.28% 0.91% -3.67% 2019-09-19
PSEi 7,911 3.97 -0.05% -0.42% 0.31% 10.88% 2019-09-19
KSE 100 32,182 626.73 1.99% 2.01% 5.80% -21.52% 2019-09-19
KASE 2,185 3.57 -0.16% -0.19% 1.47% 0.21% 2019-09-19
QE 10,527 12.42 -0.12% 0.63% 6.39% 7.79% 2019-09-19
HNX 104 1.75 1.71% 2.90% 1.03% -9.58% 2019-09-19
VN 997 1.95 0.20% 2.15% 1.26% -0.76% 2019-09-19
MSM TOP 30 3,993 23.24 -0.58% -0.68% 2.65% -11.18% 2019-09-19
ASPI 5,811 3.53 0.06% -0.25% -1.72% -1.88% 2019-09-19
Blom 795 0.00 0.00% 0.10% -1.88% -18.88% 2019-09-16
ASE 1,817 0.98 0.05% 1.32% -1.44% -8.92% 2019-09-19
MSE TOP 20 19,147 122.96 -0.64% -0.44% -3.02% -4.21% 2019-09-19
LSX Composite 750 3.01 0.40% 10.08% -2.14% -15.66% 2019-09-18
DFM general 2,820 3.87 -0.14% -2.38% 1.10% 2.00% 2019-09-19
TEDPIX 294,166.60 7,915.50 -2.62% -1.92% 11.88% 83.24% 2019-09-18
Nikkei Volatility Index 16.79 0.35 2.13% 3.39% -17.82% 4.29% 2019-09-18
NIFTY 50 10,709 131.90 -1.22% -2.50% -2.80% -3.90% 2019-09-19
All-Share Index 5,552.51 50.23 0.91% -3.36% -7.91% 7.86% 2019-09-19
Estirad 1,490.39 1.02 0.07% -3.64% -2.89% 10.28% 2019-09-19

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Australian All 6,825 34.00 0.50% 0.88% 2.98% 8.74% 2019-09-19
ASX 200 6,718 35.90 0.54% 0.94% 2.64% 8.88% 2019-09-19
ASX 50 6,691 37.00 0.56% 1.19% 2.86% 11.42% 2019-09-19
NZX 50 10,801 26.20 0.24% -0.95% -0.03% 15.39% 2019-09-19

افریقا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
NSE-All Share 27,682 274.57 1.00% 0.93% 2.30% -14.78% 2019-09-18
JALSH-All Share 56,081 139.19 -0.25% -1.23% 3.32% -0.82% 2019-09-19
FTSE/JSE TOP 40 49,788 346.38 -0.69% -1.93% 2.56% -1.21% 2019-09-19
Egypt EGX 30 14,728 17.30 -0.12% -2.53% 2.08% 4.58% 2019-09-19
Casablanca CFG 25 11,526 28.00 -0.24% -0.40% -0.32% 2.92% 2019-09-19
NSE All Share 144 0.42 0.29% 0.58% -5.02% -7.42% 2019-09-18
Nairobi 20 2,432 0.28 0.01% -0.23% -3.44% -17.00% 2019-09-18
DSEI 1,927 7.39 0.39% 0.61% -0.45% -6.78% 2019-09-18
TUN 7,118 6.91 -0.10% -0.03% -0.71% -9.53% 2019-09-19
GGSECI 2,250 1.07 -0.05% -0.42% -0.25% -19.18% 2019-09-18
Gaborone 7,435 2.04 0.03% 0.05% -1.29% -8.58% 2019-09-18
NSX Overall 1,285 5.03 -0.39% 1.43% 8.42% -2.15% 2019-09-19
SEMDEX 2,111 0.92 0.04% 0.43% -2.61% -4.64% 2019-09-19
Zimbabwe Industrial Index 577.74 5.85 1.02% 6.59% -3.04% 51.44% 2019-09-18

ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - لیست کشور - بازار سهام.