واقعی
412.93
تغییر روزانه
2.62%
سالیانه
-9.77%

قیمت روز سال
EU600 413 10.53 2.62% -9.77%