قیمت سهام
9,382.00
تغییر روزانه
2.47%
سالیانه
-32.89%

قیمت روز سال
Accor 26.44 -0.30 -1.12% -8.32%
Compass Group 1,936.00 1.50 0.08% 30.15%
Intercontinental 4,995.00 -77.00 -1.52% 7.44%
OPAP 13.52 0.17 1.27% 11.83%
Sodexo 80.98 0.30 0.37% 12.38%
TUI 148.50 3.15 2.17% -54.86%
Whitbread 2,655.00 -26.00 -0.97% -15.23%

قیمت روز سال
GB100 7475 -41.20 -0.55% 3.92%