کشور گذشته قبلی
سوئیس 85682 88413
ایالات متحده 58510 60837
سنگاپور 58057 61174
استرالیا 58020 58923
هلند 46328 48424
کانادا 42108 44958
انگلستان 41811 46612
آلمان 41259 43312
فرانسه 35765 38897
منطقه یورو 34424 36837
ژاپن 34366 36362
کره جنوبی 31265 31611
ایتالیا 29287 32044
اسپانیا 24935 28091
عربستان سعودی 18691 19802
ترکیه 12035 11956
روسیه 11787 12123
آرژانتین 11342 12712
چین 10431 10228
مکزیک 8927 9832
برزیل 8229 8638
آفریقای جنوبی 5121 5575
اندونزی 3757 3877
هند 1798 1973


تولید ناخالص داخلی سرانه - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.