کشور گذشته قبلی
منطقه یورو -20.20 2019-06
فرانسه -19.50 2019-06
آلمان -21.10 2019-06
ایتالیا -43.10 2019-06
سوئیس -30.00 2019-06
انگلستان -63.70 2019-06


ZEW شاخص تمایلات اقتصادی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.