کشور گذشته قبلی
منطقه یورو 74 69.6
فرانسه 66.7 63.4
آلمان 76.6 71.2
ایتالیا 59.7 56.8
سوئیس 66.7 55.5
انگلستان 60.4 35.8


ZEW شاخص تمایلات اقتصادی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.