کشور گذشته قبلی
منطقه یورو -23.50 2019-10
فرانسه -21.20 2019-10
آلمان -22.80 2019-10
ایتالیا -25.60 2019-10
سوئیس -15.40 2019-09
انگلستان -62.00 2019-10


ZEW شاخص تمایلات اقتصادی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.