کشور گذشته قبلی
منطقه یورو 81.3 84
فرانسه 66.7 63.4
آلمان 79.8 84.4
ایتالیا 59.7 56.8
سوئیس 72.2 68.3
انگلستان 60.4 35.8


ZEW شاخص تمایلات اقتصادی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.