کشور گذشته قبلی
منطقه یورو -20.90 2019-01
فرانسه -23.70 2019-01
آلمان -15.00 2019-01
ایتالیا -35.40 2019-01
سوئیس -44.00 2019-01
انگلستان -68.70 2019-01


ZEW شاخص تمایلات اقتصادی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.