کشور گذشته قبلی
منطقه یورو 64 59.6
فرانسه 55.9 58
آلمان 71.5 59.3
ایتالیا 48.6 51.6
سوئیس 42.4 48.7
انگلستان 38.4 39


ZEW شاخص تمایلات اقتصادی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.