کشور گذشته قبلی
منطقه یورو 21 31.1
آلمان 22.3 26.5
سوئیس 25.7 -7.8


ZEW شاخص تمایلات اقتصادی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.