کشور گذشته قبلی
منطقه یورو 4.50 2019-04
فرانسه -1.60 2019-04
آلمان 3.10 2019-04
ایتالیا -16.80 2019-04
سوئیس -26.90 2019-03
انگلستان -62.00 2019-04


ZEW شاخص تمایلات اقتصادی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.