کشور گذشته قبلی
منطقه یورو 25.60 2020-01 11.2
فرانسه -3.70 2019-12 -4.8
آلمان 26.70 2020-01 10.7
ایتالیا -9.20 2019-12 -7.6
سوئیس 12.50 2019-12 -3.9
انگلستان -38.30 2019-12 -47.2


ZEW شاخص تمایلات اقتصادی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.