کشور گذشته قبلی
منطقه یورو 46 25.2
فرانسه 46.9 23.1
آلمان 51 28.2
ایتالیا 38.7 19.2
سوئیس 31.3 12.7
انگلستان 31.9 13.2


ZEW شاخص تمایلات اقتصادی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.