کشور گذشته
منطقه یورو -22.00 2018-11
فرانسه -11.70 2018-10
آلمان -24.10 2018-11
ایتالیا -43.40 2018-10
سوئیس -39.10 2018-10
انگلستان -67.90 2018-10


ZEW شاخص تمایلات اقتصادی - فهرست کشورها

ZEW شاخص تمایلات اقتصادی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.