کشور گذشته قبلی
منطقه یورو -29.5 -43
آلمان -34.3 -41
سوئیس -51.6 -27.8


ZEW شاخص تمایلات اقتصادی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.