کشور گذشته قبلی
منطقه یورو 52.3 73.9
فرانسه 42.3 64.3
آلمان 56.1 77.4
ایتالیا 38.9 52.4
سوئیس 26.2 45.6
انگلستان 7.4 35.1


ZEW شاخص تمایلات اقتصادی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.