کشور گذشته قبلی
منطقه یورو 54.4 32.8
فرانسه 50.8 24.2
آلمان 55 39
ایتالیا 40.1 19.3
سوئیس 46.8 30
انگلستان 16.9 -2.9


ZEW شاخص تمایلات اقتصادی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.