کشور گذشته قبلی
استرالیا 110234 59894
برزیل 102400 44139
شیلی 19177 25025
چین 2300000 2193580
کلمبیا 1382 7584
هند 1048263 1646332
مکزیک 22103 18772
فیلیپین 1389 26
روسیه 122622 63033
آفریقای جنوبی 31870 12926
اسپانیا 82651 34547
تایلند 40418 30109
ترکیه 70973 32235
ایالات متحده 13.05 12.21


- مجموع فروش خودرو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی