کشور گذشته قبلی
استرالیا 84239.00 2019-12 84708
برزیل 215348.00 2019-12 196769
شیلی 28038.00 2019-10 37925
چین 2659000.00 2019-12 2456879
کلمبیا 14204.00 2019-11 13357
هند 1405776.00 2019-12 1792415
مکزیک 70607.00 2019-11 62538
فیلیپین 9246.00 2019-12 9551
روسیه 179235.00 2019-12 156848
آفریقای جنوبی 41698.00 2019-12 44670
اسپانیا 105853.00 2019-12 93158
تایلند 89285.00 2019-12 79299
ترکیه 90500.00 2019-12 58176
ایالات متحده 17.10 2019-11 16.6


- مجموع فروش خودرو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی