کشور گذشته قبلی
استرالیا 81690 79940
برزیل 165140 154572
شیلی 31090 24272
چین 310000 1927201
کلمبیا 7596 14675
هند 1646332 1739975
مکزیک 62513 62231
فیلیپین 8093 6543
روسیه 119073 102102
آفریقای جنوبی 33550 43490
اسپانیا 37644 94620
تایلند 68271 71688
ترکیه 50008 47122
ایالات متحده 11.4 17.04


- مجموع فروش خودرو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی