- مجموع فروش خودرو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی

کشور گذشته
استرالیا 130300.00 2018-06
برزیل 176067.00 2018-07
شیلی 33228.00 2018-06
چین 1890000.00 2018-07
کلمبیا 11800.00 2018-06
مکزیک 75248.00 2018-06
فیلیپین 7766.00 2018-06
روسیه 143452.00 2018-07
آفریقای جنوبی 47881.00 2018-07
اسپانیا 131176.00 2018-07
تایلند 87854.00 2018-06
ترکیه 52734.00 2018-07
ایالات متحده 16.77 2018-07


- مجموع فروش خودرو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی