کشور گذشته قبلی
استرالیا 83312 81199
برزیل 109077 119813
شیلی 37564 38226
چین 2067099 1798841
کلمبیا 7710 8265
هند 160070 232224
مکزیک 38569 40533
فیلیپین 6580 4894
روسیه 119485 114130
آفریقای جنوبی 43130 41425
اسپانیا 59641 47584
تایلند 56871 42176
ترکیه 57141 58454
ایالات متحده 9.66 13.06


- مجموع فروش خودرو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی