کشور گذشته قبلی
استرالیا 81065 101233
برزیل 108244 97590
شیلی 41467 31745
چین 1181000 2233912
کلمبیا 9806 7080
هند 251581 279501
مکزیک 40522 43743
فیلیپین 6259 6625
روسیه 32706 55129
آفریقای جنوبی 37107 50607
اسپانیا 69111 59920
تایلند 87245 74489
ترکیه 60035 64267
ایالات متحده 14.3 13.3


- مجموع فروش خودرو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی