کشور گذشته قبلی
استرالیا 117817.00 2019-06
برزیل 181291.00 2019-06
شیلی 28446.00 2019-06
چین 2056000.00 2019-06
کلمبیا 13187.00 2019-05
مکزیک 59524.00 2019-05
فیلیپین 9532.00 2019-06
روسیه 151180.00 2019-06
آفریقای جنوبی 45940.00 2019-06
اسپانیا 130519.00 2019-06
تایلند 86048.00 2019-06
ترکیه 42688.00 2019-06
ایالات متحده 17.30 2019-06


- مجموع فروش خودرو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی