کشور گذشته قبلی
استرالیا 110664 100809
برزیل 133318 142673
شیلی 27241 32511
چین 2020000 2132800
کلمبیا 6085 7734
هند 231633 88045
مکزیک 45359 45770
فیلیپین 7382 7599
روسیه 157808 147378
آفریقای جنوبی 38030 38337
اسپانیا 96785 95403
تایلند 61758 55942
ترکیه 79819 54734
ایالات متحده 15.36 16.99


- مجموع فروش خودرو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی