کشور گذشته قبلی
استرالیا 81220 68985
برزیل 168464 161093
شیلی 19037 11464
چین 2570000 2565000
کلمبیا 7334 5346
هند 1048263 1646332
مکزیک 45630 43223
فیلیپین 8988 8556
روسیه 154164 154409
آفریقای جنوبی 38752 37236
اسپانیا 74228 70729
تایلند 74114 77433
ترکیه 94733 90619
ایالات متحده 16.2 16.34


- مجموع فروش خودرو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی