کشور گذشته قبلی
استرالیا 82456.00 2019-10 88181
برزیل 187816.00 2019-09 195921
شیلی 28038.00 2019-10 37925
چین 2298299.00 2019-10 2270682
کلمبیا 12546.00 2019-09 12760
هند 2176136.00 2019-10 2004932
مکزیک 58027.00 2019-09 63059
فیلیپین 9721.00 2019-09 8781
روسیه 152057.00 2019-10 157129
آفریقای جنوبی 51978.00 2019-10 49140
اسپانیا 93961.00 2019-10 81751
تایلند 76195.00 2019-09 80838
ترکیه 49075.00 2019-10 41992
ایالات متحده 17.20 2019-09 17


- مجموع فروش خودرو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی