کشور گذشته قبلی
استرالیا 60986 72505
برزیل 142046 134938
شیلی 8971 8681
چین 2186000 2111803
کلمبیا 4657 5132
هند 1048263 1646332
مکزیک 44422 41621
فیلیپین 5454 6157
روسیه 137517 141924
آفریقای جنوبی 33515 32330
اسپانیا 66925 117929
تایلند 68883 59335
ترکیه 61533 87401
ایالات متحده 15.19 14.52


- مجموع فروش خودرو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی