کشور گذشته قبلی
استرالیا 79666 95652
برزیل 130800 194679
شیلی 24492 24984
چین 2500000 2830000
کلمبیا 10468 12181
هند 1532 1469
مکزیک 43092 57242
فیلیپین 7295 8781
روسیه 95213 166666
آفریقای جنوبی 37521 34784
اسپانیا 58279 41966
تایلند 55208 104089
ترکیه 43728 104293
ایالات متحده 15.7 16.6


- مجموع فروش خودرو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی