کشور گذشته قبلی
استرالیا 92347 100005
برزیل 127453 141938
شیلی 24492 24984
چین 2250000 2525691
کلمبیا 8831 9170
هند 261633 290939
مکزیک 51666 42948
فیلیپین 6661 7899
روسیه 151964 148676
آفریقای جنوبی 35779 43428
اسپانیا 78595 85819
تایلند 74295 58960
ترکیه 61488 96428
ایالات متحده 18.5 17.7


- مجموع فروش خودرو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی