کشور گذشته قبلی
استرالیا 85633.00 2019-08
برزیل 195927.00 2019-08
شیلی 28446.00 2019-06
چین 1958000.00 2019-08
کلمبیا 11430.00 2019-07
مکزیک 62669.00 2019-07
فیلیپین 8781.00 2019-08
روسیه 145545.00 2019-08
آفریقای جنوبی 45537.00 2019-08
اسپانیا 90774.00 2019-08
تایلند 80838.00 2019-08
ترکیه 26246.00 2019-08
ایالات متحده 16.90 2019-08


- مجموع فروش خودرو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی