کشور گذشته قبلی
استرالیا 75550.00 2019-04
برزیل 189097.00 2019-04
شیلی 27912.00 2019-02
چین 1980000.00 2019-04
کلمبیا 13058.00 2019-03
مکزیک 67680.00 2019-03
فیلیپین 7661.00 2019-04
روسیه 148296.00 2019-04
آفریقای جنوبی 36794.00 2019-04
اسپانیا 119417.00 2019-04
تایلند 103164.00 2019-03
ترکیه 30971.00 2019-04
ایالات متحده 16.40 2019-04


- مجموع فروش خودرو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی