کشور گذشته قبلی
استرالیا 87528.00 2018-12
برزیل 162537.00 2019-02
شیلی 34981.00 2018-12
چین 1480000.00 2019-02
کلمبیا 10361.00 2019-01
مکزیک 68254.00 2019-01
فیلیپین 8487.00 2019-01
روسیه 128406.00 2019-02
آفریقای جنوبی 43251.00 2019-02
اسپانیا 100701.00 2019-02
تایلند 82324.00 2019-02
ترکیه 24875.00 2019-02
ایالات متحده 16.57 2019-02


- مجموع فروش خودرو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی