- مجموع فروش خودرو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی

کشور گذشته
استرالیا 85551.00 2018-07
برزیل 173193.00 2018-09
شیلی 38729.00 2018-08
چین 2394100.00 2018-09
کلمبیا 11076.00 2018-07
مکزیک 75908.00 2018-08
فیلیپین 8678.00 2018-08
روسیه 157371.00 2018-09
آفریقای جنوبی 49670.00 2018-09
اسپانیا 69129.00 2018-09
تایلند 86780.00 2018-08
ترکیه 23028.00 2018-09
ایالات متحده 17.44 2018-09


- مجموع فروش خودرو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی