کشور گذشته قبلی
چین 1808000.00 2019-07
فیلیپین 9397.00 2019-07
تایلند 81044.00 2019-07


- مجموع فروش خودرو - آسیا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی