کشور گذشته قبلی
چین 1912600.00 2019-05
فیلیپین 7661.00 2019-04
تایلند 88097.00 2019-05


- مجموع فروش خودرو - آسیا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی