کشور گذشته قبلی
آرژانتین 32662.00 2019-02
برزیل 257233.00 2019-02
چین 1140300.00 2019-02
فرانسه 2227000.00 2017-12
آلمان 440900.00 2019-02
هند 239361.00 2019-02
ایران 958339.00 2017-03
ژاپن 682426.00 2018-12
کنیا 434.00 2018-10
مالزی 51137.00 2019-01
مکزیک 311.83 2019-02
کره شمالی 0.30 2017-12
لهستان 32.10 2019-01
پرتغال 26000.00 2019-02
روسیه 124.90 2018-12
کره جنوبی 4114913.00 2017-12
اسپانیا 1823.00 2019-01
تایوان 12947.00 2019-02
تایلند 197020.00 2018-11
ترکیه 119473.00 2019-02
انگلستان 120649.00 2019-01
ایالات متحده 2.64 2019-02


- تولید خودرو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی