کشور گذشته قبلی
آرژانتین 30294.00 2019-04
برزیل 267546.00 2019-04
چین 1660500.00 2019-04
فرانسه 2269600.00 2018-12
آلمان 414300.00 2019-04
هند 229204.00 2019-04
ایران 955923.00 2019-03
ژاپن 745407.00 2019-02
کنیا 327.00 2018-12
مالزی 46324.00 2019-03
مکزیک 299.71 2019-04
کره شمالی 0.30 2017-12
لهستان 41.90 2019-03
پرتغال 26000.00 2019-02
روسیه 134.00 2019-02
کره جنوبی 4028834.00 2018-12
اسپانیا 2067.00 2019-03
تایوان 20851.00 2019-04
تایلند 183071.00 2019-02
ترکیه 127913.00 2019-04
انگلستان 126195.00 2019-03
ایالات متحده 2.42 2019-04


- تولید خودرو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی