کشور گذشته قبلی
آرژانتین 23916.00 2019-06
برزیل 233113.00 2019-06
چین 1598000.00 2019-06
فرانسه 2269600.00 2018-12
آلمان 374700.00 2019-06
هند 217200.00 2019-05
ایران 955923.00 2019-03
ژاپن 699356.00 2019-04
کنیا 327.00 2018-12
مالزی 48650.00 2019-05
مکزیک 337.25 2019-06
کره شمالی 0.30 2017-12
لهستان 43.00 2019-05
پرتغال 26000.00 2019-02
روسیه 147.50 2019-04
کره جنوبی 4028834.00 2018-12
اسپانیا 2314.00 2019-05
تایوان 22701.00 2019-06
تایلند 198821.00 2019-03
ترکیه 109116.00 2019-06
انگلستان 116035.00 2019-05
ایالات متحده 2.56 2019-05


- تولید خودرو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی