کشور گذشته قبلی
آرژانتین 30172 46490
برزیل 210925 206042
چین 2527000 2231000
فرانسه 1316371 2175350
آلمان 256200 307200
هند 164443 144213
اندونزی 551400 1045666
ایران 863263 955923
ژاپن 429359 346064
کنیا 947 962
مالزی 53661 61248
مکزیک 213 249
کره شمالی 0.2 0.2
لهستان 18.9 21
پرتغال 2245 18529
روسیه 136 146
کره جنوبی 3506774 3950617
اسپانیا 1557 1297
تایوان 24449 23356
تایلند 104144 123163
ترکیه 131557 115078
انگلستان 75756 64729
ایالات متحده 1.78 1.42


- تولید خودرو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی