کشور گذشته قبلی
آرژانتین 46416 43826
برزیل 205916 185499
چین 1701000 996000
فرانسه 1316371 2175350
آلمان 306500 257600
هند 169417 160788
اندونزی 551400 1045666
ایران 863263 955923
ژاپن 604917 581918
کنیا 1198 968
مالزی 50724 55137
مکزیک 275 252
کره شمالی 0.2 0.2
لهستان 23.6 24.4
پرتغال 2245 18529
کره جنوبی 3506774 3950617
اسپانیا 1596 1415
تایوان 15959 20517
تایلند 172671 155660
ترکیه 103984 107167
انگلستان 62284 60554
ایالات متحده 1.83 1.84


- تولید خودرو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی