کشور گذشته قبلی
آرژانتین 40035 34953
برزیل 166947 192843
چین 1555000 1616558
فرانسه 1316371 2175350
آلمان 247400 250100
هند 178077 65138
اندونزی 551400 1045666
ایران 863263 955923
ژاپن 420466 607516
کنیا 561 559
مالزی 40159 47764
مکزیک 264 241
کره شمالی 0.2 0.3
لهستان 18.8 24.1
پرتغال 11884 20100
روسیه 136 146
کره جنوبی 3506774 3950617
اسپانیا 1463 1580
تایوان 20742 23327
تایلند 104355 162515
ترکیه 107219 82860
انگلستان 69097 54962
ایالات متحده 1.41 1.58


- تولید خودرو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی