کشور گذشته قبلی
آرژانتین 30280.00 2019-05
برزیل 275700.00 2019-05
چین 1491400.00 2019-05
فرانسه 2269600.00 2018-12
آلمان 445700.00 2019-05
هند 217200.00 2019-05
ایران 955923.00 2019-03
ژاپن 780165.00 2019-03
کنیا 327.00 2018-12
مالزی 48877.00 2019-04
مکزیک 349.63 2019-05
کره شمالی 0.30 2017-12
لهستان 43.40 2019-04
پرتغال 26000.00 2019-02
روسیه 147.50 2019-04
کره جنوبی 4028834.00 2018-12
اسپانیا 1792.00 2019-04
تایوان 20851.00 2019-04
تایلند 198821.00 2019-03
ترکیه 127913.00 2019-04
انگلستان 70971.00 2019-04
ایالات متحده 2.56 2019-05


- تولید خودرو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی