کشور گذشته قبلی
آرژانتین 27687.00 2019-09
برزیل 247300.00 2019-09
چین 1693000.00 2019-08
فرانسه 2269600.00 2018-12
آلمان 415500.00 2019-09
هند 195138.00 2019-08
اندونزی 1055774.00 2018-12
ایران 955923.00 2019-03
ژاپن 774265.00 2019-07
کنیا 689.00 2019-07
مالزی 44363.00 2019-08
مکزیک 318.91 2019-09
کره شمالی 0.30 2017-12
لهستان 19.10 2019-08
پرتغال 20969.00 2019-07
روسیه 110.20 2019-07
کره جنوبی 4028834.00 2018-12
اسپانیا 967.00 2019-08
تایوان 18794.00 2019-09
تایلند 170847.00 2019-07
ترکیه 52242.00 2019-08
انگلستان 92158.00 2019-08
ایالات متحده 2.55 2019-08


- تولید خودرو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی