کشور گذشته قبلی
آرژانتین 43160 21809
برزیل 200340 197035
چین 1883000 1162000
فرانسه 2202460 2269600
آلمان 373900 323600
هند 193382 185416
اندونزی 1045666 1055774
ایران 863263 955923
ژاپن 587946 652877
کنیا 798 768
مالزی 40301 36186
مکزیک 304 239
کره شمالی 0.2 0.3
لهستان 24.3 18
پرتغال 20588 10263
روسیه 128 137
کره جنوبی 3950617 4028834
اسپانیا 1689 1728
تایوان 17182 27070
تایلند 172455 149360
ترکیه 123427 116088
انگلستان 105008 86052
ایالات متحده 1.74 2.04


- تولید خودرو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی