کشور گذشته قبلی
آرژانتین 49335.00 2019-08
برزیل 269809.00 2019-08
چین 1693000.00 2019-08
فرانسه 2269600.00 2018-12
آلمان 313200.00 2019-08
هند 195138.00 2019-08
اندونزی 1055774.00 2018-12
ایران 955923.00 2019-03
ژاپن 696692.00 2019-06
کنیا 597.00 2019-06
مالزی 45748.00 2019-07
مکزیک 337.46 2019-08
کره شمالی 0.30 2017-12
لهستان 37.80 2019-07
پرتغال 20969.00 2019-07
روسیه 110.20 2019-07
کره جنوبی 4028834.00 2018-12
اسپانیا 2066.00 2019-06
تایوان 12675.00 2019-08
تایلند 170847.00 2019-07
ترکیه 52242.00 2019-08
انگلستان 108239.00 2019-07
ایالات متحده 2.55 2019-08


- تولید خودرو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی