کشور گذشته قبلی
آرژانتین 29227.00 2019-03
برزیل 240546.00 2019-03
چین 2089800.00 2019-03
فرانسه 2227000.00 2017-12
آلمان 451400.00 2019-03
هند 237936.00 2019-03
ایران 958339.00 2017-03
ژاپن 677024.00 2019-01
کنیا 327.00 2018-12
مالزی 37201.00 2019-02
مکزیک 346.87 2019-03
کره شمالی 0.30 2017-12
لهستان 38.50 2019-02
پرتغال 26000.00 2019-02
روسیه 134.00 2019-02
کره جنوبی 4114913.00 2017-12
اسپانیا 1982.00 2019-02
تایوان 19429.00 2019-03
تایلند 179595.00 2019-01
ترکیه 132189.00 2019-03
انگلستان 123203.00 2019-02
ایالات متحده 2.46 2019-03


- تولید خودرو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی