کشور گذشته قبلی
آرژانتین 43535 38362
برزیل 173287 164027
چین 1767000 1497000
فرانسه 1316371 2175350
آلمان 208700 133600
هند 136783 185711
اندونزی 551400 1045666
ایران 863263 955923
ژاپن 612891 622771
کنیا 576 609
مالزی 12897 2396
مکزیک 208 237
کره شمالی 0.2 0.2
لهستان 9.6 11.6
پرتغال 2245 18529
روسیه 136 146
کره جنوبی 3506774 3950617
اسپانیا 524 1058
تایوان 22328 14439
تایلند 123163 134245
ترکیه 107029 106748
انگلستان 37246 53438
ایالات متحده 1.81 1.73


- تولید خودرو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی