کشور گذشته قبلی
آرژانتین 21316 15657
برزیل 170287 98447
چین 1798000 1660000
فرانسه 2202460 2269600
آلمان 334000 300800
هند 60949 14072
اندونزی 1045666 1055774
ایران 955923 1535756
ژاپن 251384 359403
کنیا 669 830
مالزی 43405 12022
مکزیک 295 239
کره شمالی 0.3 0.4
لهستان 18.9 3.5
پرتغال 18317 13094
روسیه 30.6 111
کره جنوبی 3950617 4028834
اسپانیا 1645 733
تایوان 23319 19794
تایلند 156266 134208
ترکیه 103273 63145
انگلستان 56594 5314
ایالات متحده 1.72 0.54


- تولید خودرو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی