کشور گذشته قبلی
آرژانتین 0 19164
برزیل 1847 189958
چین 1587389 1049000
فرانسه 2202460 2269600
آلمان 10900 287900
هند 128862 201889
اندونزی 1045666 1055774
ایران 955923 1535756
ژاپن 718860 666947
کنیا 742 548
مالزی 34977 37893
مکزیک 3.72 261
کره شمالی 0.3 0.4
لهستان 0.4 20.1
پرتغال 13686 25002
روسیه 111 118
کره جنوبی 3950617 4028834
اسپانیا 45 1154
تایوان 19751 20563
تایلند 156266 134208
ترکیه 11164 103350
انگلستان 197 78767
ایالات متحده 0.01 1.7


- تولید خودرو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی