کشور گذشته قبلی
آرژانتین 32149 25835
برزیل 220162 210860
چین 2045446 1694000
فرانسه 2202460 2269600
آلمان 369300 203100
هند 201948 14072
اندونزی 1045666 1055774
ایران 955923 1535756
ژاپن 606013 438986
کنیا 560 659
مالزی 47934 44828
مکزیک 301 293
کره شمالی 0.3 0.4
لهستان 31.1 3.5
پرتغال 12077 14230
روسیه 82.4 113
کره جنوبی 3950617 4028834
اسپانیا 2066 733
تایوان 19448 13636
تایلند 156266 134208
ترکیه 142129 75341
انگلستان 51039 85696
ایالات متحده 2.32 2.49


- تولید خودرو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی