کشور گذشته قبلی
آرژانتین 21646.00 2019-07
برزیل 266371.00 2019-07
چین 1523000.00 2019-07
فرانسه 2269600.00 2018-12
آلمان 359400.00 2019-07
هند 217682.00 2019-07
ایران 955923.00 2019-03
ژاپن 676431.00 2019-05
کنیا 327.00 2018-12
مالزی 34891.00 2019-06
مکزیک 292.64 2019-07
کره شمالی 0.30 2017-12
لهستان 39.20 2019-06
پرتغال 23610.00 2019-06
روسیه 138.00 2019-06
کره جنوبی 4028834.00 2018-12
اسپانیا 2066.00 2019-06
تایوان 25891.00 2019-07
تایلند 198821.00 2019-03
ترکیه 109116.00 2019-06
انگلستان 109226.00 2019-06
ایالات متحده 2.67 2019-07


- تولید خودرو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی