کشور گذشته قبلی
آرژانتین 30280.00 2019-05
برزیل 275700.00 2019-05
چین 1491400.00 2019-05
فرانسه 2269600.00 2018-12
آلمان 445700.00 2019-05
هند 217200.00 2019-05
ژاپن 780165.00 2019-03
مکزیک 349.63 2019-05
روسیه 147.50 2019-04
کره جنوبی 4028834.00 2018-12
اسپانیا 1792.00 2019-04
ترکیه 136517.00 2019-05
انگلستان 70971.00 2019-04
ایالات متحده 2.56 2019-05


- تولید خودرو - G20 - اطلاعات - شاخص های اقتصادی