کشور گذشته قبلی
آرژانتین 29227.00 2019-03
برزیل 240546.00 2019-03
چین 2089800.00 2019-03
فرانسه 2227000.00 2017-12
آلمان 451400.00 2019-03
هند 237936.00 2019-03
ژاپن 677024.00 2019-01
مکزیک 346.87 2019-03
روسیه 134.00 2019-02
کره جنوبی 4114913.00 2017-12
اسپانیا 1982.00 2019-02
ترکیه 132189.00 2019-03
انگلستان 123203.00 2019-02
ایالات متحده 2.46 2019-03


- تولید خودرو - G20 - اطلاعات - شاخص های اقتصادی