کشور گذشته قبلی
فنلاند -4.9 -1.6
آلمان 10.4 -26.2
ایتالیا -32.2 -26.5
رومانی 5.4 3.7
اسلواکی -7.2 1.4
انگلستان -58 -62
ایالات متحده 8 -13.5


- سفارشات کارخانه - اطلاعات - شاخص های اقتصادی