کشور گذشته قبلی
فنلاند -11.2 -12.8
آلمان 5.5 -2.1
ایتالیا 1.2 1.3
رومانی -1.1 -0.6
اسلواکی -9.4 -7.2
اسپانیا 1.7 3.1
انگلستان -29 -18
ایالات متحده -0.5 1.9


- سفارشات کارخانه - اطلاعات - شاخص های اقتصادی