کشور گذشته قبلی
فنلاند 38.1 45.3
آلمان 3.4 4.6
رومانی 39 53.2
اسلواکی 10.9 46.1
انگلستان 22 18
ایالات متحده 0.4 1.5


- سفارشات کارخانه - اطلاعات - شاخص های اقتصادی