کشور گذشته قبلی
فنلاند -28.4 -12.7
آلمان 2.8 27.9
ایتالیا 3.7 23.7
رومانی -32.7 -43.1
اسلواکی -41.9 -57.7
انگلستان -44 -46
ایالات متحده 6.4 6.4


- سفارشات کارخانه - اطلاعات - شاخص های اقتصادی