کشور گذشته قبلی
فنلاند -11.20 2019-11 -12.8
آلمان -1.30 2019-11 0.2
ایتالیا -0.30 2019-11 0.6
رومانی -1.10 2019-11 -0.6
اسلواکی -7.20 2019-11 -8.9
اسپانیا -20.20 2019-11 -2.6
انگلستان -22.00 2020-01 -28
ایالات متحده -0.70 2019-11 0.2


- سفارشات کارخانه - اطلاعات - شاخص های اقتصادی