کشور گذشته قبلی
فنلاند 18.10 2019-07
آلمان -2.70 2019-07
ایتالیا -2.90 2019-07
رومانی 7.30 2019-07
اسلواکی -6.10 2019-07
اسپانیا 0.90 2019-06
انگلستان -13.00 2019-08
ایالات متحده 1.40 2019-07


- سفارشات کارخانه - اطلاعات - شاخص های اقتصادی