کشور گذشته قبلی
فنلاند 18.9 -6.5
آلمان 3 1.4
رومانی 3.1 2.5
اسلواکی 4.6 -3.4
انگلستان -8 -5
ایالات متحده 1.1 -0.5


- سفارشات کارخانه - اطلاعات - شاخص های اقتصادی