کشور گذشته قبلی
فنلاند 19.2 38.5
آلمان -4.7 -0.8
رومانی 27.4 18.6
اسلواکی -5.64 2.8
انگلستان 14 26
ایالات متحده 2.2 0.1


- سفارشات کارخانه - اطلاعات - شاخص های اقتصادی