کشور گذشته قبلی
فنلاند -17.00 2019-08 17
آلمان 1.30 2019-09 -0.4
ایتالیا 1.10 2019-08 -2.8
رومانی 1.30 2019-08 7.4
اسلواکی -9.60 2019-08 -6.1
اسپانیا -1.90 2019-08 0.9
انگلستان -37.00 2019-10 -28
ایالات متحده -0.60 2019-09 -0.1


- سفارشات کارخانه - اطلاعات - شاخص های اقتصادی