کشور گذشته قبلی
فنلاند -15.1 9.7
آلمان 1.4 -2.2
ایتالیا 1.7 -1.4
رومانی 7.7 10.9
اسلواکی 11.1 8
انگلستان -24 -38
ایالات متحده 2.6 1.6


- سفارشات کارخانه - اطلاعات - شاخص های اقتصادی