کشور گذشته قبلی
فنلاند -17.3 -28.5
آلمان 0.5 4.9
ایتالیا -6.4 13.5
رومانی 14.2 -3.2
اسلواکی 4.8 1.1
انگلستان -40 -34
ایالات متحده 1.1 0.6


- سفارشات کارخانه - اطلاعات - شاخص های اقتصادی