کشور گذشته قبلی
ژاپن 0.5 0.5
سوئیس 0.8 0.7
چین 1.2 1.2
ایتالیا 1.5 1.3
اندونزی 1.56 1.44
فرانسه 2 1.7
سنگاپور 2.1 1.6
اسپانیا 2.1 1.7
هلند 2.4 2.5
استرالیا 2.6 2.1
منطقه یورو 2.6 2.6
کره جنوبی 2.7 2.4
آفریقای جنوبی 3.4 3.3
آلمان 3.7 3.3
کانادا 4 3.6
انگلستان 4.2 4
ایالات متحده 5.5 4.9
مکزیک 5.94 5.67
برزیل 7.29 7.56
روسیه 8.89 8.71
ترکیه 31.88 17.62
آرژانتین 55.5 56.6


اندازه اصل تورم - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.