کشور گذشته قبلی
چین 0.9 0.9
سوئیس 1.7 1.5
ژاپن 2.1 2.1
اندونزی 2.58 2.6
ایتالیا 3.3 2.4
هلند 3.6 3.5
سنگاپور 3.6 3.3
استرالیا 3.7 2.6
فرانسه 3.7 3.2
آلمان 3.78 3.8
منطقه یورو 3.8 3.5
آفریقای جنوبی 4.1 3.9
کره جنوبی 4.1 3.6
اسپانیا 4.9 4.4
انگلستان 5.9 6.2
ایالات متحده 6 6.2
کانادا 6.1 5.7
مکزیک 7.28 7.22
برزیل 9.31 9.44
روسیه 19.87 20.37
ترکیه 56.04 52.37
آرژانتین 60.5 57.3


اندازه اصل تورم - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.