کشور گذشته قبلی
بلغارستان 1269 1319
کانادا 287 267
چین 51628 39739
جمهوری چک 10832 12809
دانمارک 3499 3281
فنلاند 3352 4796
فرانسه 28400 37400
ایسلند 2406 3792
اسرائيل 19526 12782
ژاپن 2.2 6
قرقیزستان 3509 2966
نروژ 1929 2982
روسیه 8.3 8.9
اسپانیا 1.09 1.09
سوئد 13.7 15.45
تایلند 6515 5648
ترکیه 9367 6591
انگلستان 41600 42400
ایالات متحده 1549 1810


خانه های مسکونی نوساز - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.