کشور گذشته قبلی
استرالیا 1.21 2019-09 0.84
برزیل 63.40 2020-01 62.2
ژاپن -9.00 2019-12 -4
انگلستان -34.00 2019-12 -24


- تمایلات کسب و کار کوچک - اطلاعات - شاخص های اقتصادی