کشور گذشته قبلی
استرالیا 0.84 2019-06
برزیل 58.80 2019-08
ژاپن -1.00 2019-06
انگلستان -24.00 2019-09


- تمایلات کسب و کار کوچک - اطلاعات - شاخص های اقتصادی