کشور گذشته قبلی
استرالیا 1.21 2019-09 0.84
برزیل 57.50 2019-10 58.6
ژاپن -4.00 2019-09 -1
انگلستان -34.00 2019-12 -24


- تمایلات کسب و کار کوچک - اطلاعات - شاخص های اقتصادی