کشور گذشته قبلی
آرژانتین 30.86 33.83
استرالیا 21999 15685
برزیل 147 147
کانادا 144597 105630
چین 965000 1864360
منطقه یورو 581 575
فرانسه 108723 147078
آلمان 180264 241330
هند 153995 187954
اندونزی 82877 98536
ایتالیا 97339 119497
ژاپن 153509 284544
مکزیک 40522 43743
هلند 22087 24959
روسیه 32706 55129
سنگاپور 4657 4863
آفریقای جنوبی 25653 33790
کره جنوبی 123439 122740
اسپانیا 89057 84798
سوئیس 15.48 21.51
ترکیه 97974 66567
انگلستان 116167 243479
ایالات متحده 279 245


ثبت خودرو - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.