کشور گذشته قبلی
فرانسه -0.2 0.6
ایتالیا -0.2 0.4
اندونزی -0.04 0.03
چین 0 0.1
آلمان 0 0
سوئیس 0 0.2
هلند 0.1 0.4
هند 0.18 0.25
کانادا 0.2 0.2
عربستان سعودی 0.2 0.1
آفریقای جنوبی 0.2 0.4
انگلستان 0.3 0.7
ژاپن 0.4 -0.2
ایالات متحده 0.4 0.3
منطقه یورو 0.5 0.4
سنگاپور 0.5 -0.2
کره جنوبی 0.5 0.6
روسیه 0.6 0.17
مکزیک 0.62 0.19
استرالیا 0.8 0.6
اسپانیا 0.8 0.5
برزیل 1.16 0.87
ترکیه 1.25 1.12
آرژانتین 3.5 2.5


نرخ تورم (ماهانه) - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.