کشور گذشته قبلی
اسپانیا -0.2 3
ایتالیا -0.1 1
سنگاپور -0.1 1.2
هلند 0.3 3.6
ایالات متحده 0.3 1.2
چین 0.4 0
فرانسه 0.4 1.4
ژاپن 0.4 0.4
عربستان سعودی 0.4 0.3
سوئیس 0.4 0.6
مکزیک 0.54 0.99
کانادا 0.6 1.4
منطقه یورو 0.6 2.4
آفریقای جنوبی 0.6 1
کره جنوبی 0.7 0.7
آلمان 0.8 2.5
اندونزی 0.95 0.66
برزیل 1.06 1.62
هند 1.43 0.96
روسیه 1.6 7.6
استرالیا 2.1 1.3
انگلستان 2.5 1.1
آرژانتین 6 6.7
ترکیه 7.25 5.46


نرخ تورم (ماهانه) - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.