ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - منطقه یورو - نرخ تورم (ماهانه).

Ok
width
height
Euro Area Inflation Rate MoM


تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2020-02-21 10:00 AM نرخ تورم (ماهانه) Jan -1% 0.3% -1%
2020-03-03 10:00 AM نرخ تورم (ماهیانه) فلش Feb 0.2% -1%
2020-03-18 10:00 AM نرخ تورم (ماهانه) نهایی Feb 0.2% -1% 0.2%
2020-03-31 09:00 AM نرخ تورم (ماهیانه) فلش Mar 0.5% 0.2%
2020-04-17 09:00 AM نرخ تورم (ماهانه) نهایی Mar 0.2% 0.5%
2020-04-30 09:00 AM نرخ تورم (ماهیانه) فلش Apr
2020-05-20 09:00 AM نرخ تورم (ماهانه) نهایی Apr
2020-05-29 09:00 AM نرخ تورم (ماهیانه) فلش May

منطقه یورو قیمت ها گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 0.70 1.20 5.00 -0.60 در صد [+]
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.20 1.30 -1.50 در صد [+]
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.56 104.37 105.44 70.40 امتیاز [+]
قیمت مصرف کننده اصلی 103.31 102.91 104.83 75.10 امتیاز [+]
اندازه اصل تورم 1.00 1.20 2.60 0.60 در صد [+]
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105.64 105.08 105.64 72.24 امتیاز [+]
قیمت تولید 104.10 104.70 106.20 49.10 امتیاز [+]
تغییر قیمت تولید کننده -1.30 -0.70 10.80 -8.20 در صد [+]
قیمت واردات 100.50 100.40 101.50 93.30 امتیاز [+]
تورم مواد غذایی 1.80 1.70 6.90 -1.60 در صد [+]
CPI مسکن آب و برق 105.42 105.70 105.70 60.35 امتیاز [+]
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.33 106.86 107.87 66.00 امتیاز [+]
[+]