ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - منطقه یورو - نرخ بیکاری.

Ok
width
height
Euro Area Unemployment Rate


تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2020-06-03 09:00 AM Apr 7.3% 7.1% 8.2%
2020-07-02 09:00 AM May 7.4% 7.3% 7.7%
2020-07-30 09:00 AM Jun 7.8% 7.7% 7.7%
2020-09-01 09:00 AM Jul 7.9% 7.7% 8%
2020-10-01 09:00 AM Aug 7.9%
2020-10-30 10:00 AM Sep
2020-12-02 10:00 AM Oct

منطقه یورو کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 7.90 7.70 12.10 7.20 در صد [+]
افراد شاغل 155.60 160.37 160.69 117.36 میلیون [+]
افراد بیکار 12793.00 12449.00 19397.00 11455.00 هزار [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 3.10 3.20 6.30 2.70 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 17.30 17.20 24.80 14.80 در صد [+]
هزینه های کار 115.70 103.30 115.70 83.40 امتیاز [+]
بهره وری 104.10 102.90 104.10 81.80 امتیاز [+]
دستمزد 1869.00 1893.00 1893.00 1176.00 EUR / ماه [+]
رشد دستمزد 5.20 3.90 5.20 0.80 در صد [+]
جمعیت 341.90 341.15 341.90 260.38 میلیون [+]
تغییر اشتغال -2.90 -0.30 0.70 -2.90 در صد [+]
استخدام تمام وقت 117342.40 117284.20 118849.00 107485.60 هزار [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 57.60 57.40 57.60 55.00 در صد [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 31920.30 31533.10 31920.30 19769.20 هزار [+]
سن بازنشستگی مردان 64.36 64.27 64.36 62.24 [+]
سن بازنشستگی زنان 63.96 63.86 63.96 61.66 [+]
[+]