21/10/2019 واقعی قبلی
03:40 PM
EA
ECB Guindos Speech
23/10/2019 واقعی قبلی
02:00 PM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده آنی OCT -6.5
24/10/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
EA
پی ام آی توليد Markit آنی OCT 45.7
08:00 AM
EA
پی ام آی خدمات Markit آنی OCT 51.6
08:00 AM
EA
پی ام آی مرکب Markit آنی OCT 50.1
11:45 AM
EA
اعلام نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) 0%
11:45 AM
EA
Marginal Lending Rate 0.25%
11:45 AM
EA
سپرده نرخ تسهیلات -0.5%
12:30 PM
EA
کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا (ECB)
28/10/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه رشد وام SEP 3.4%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 SEP 5.7%
30/10/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
EA
اطمینان کسب و کار OCT -0.22
10:00 AM
EA
تمایلات اقتصادی OCT 101.7
10:00 AM
EA
تمایلات صنعتی OCT -8.8
10:00 AM
EA
خدمات تمایلات OCT 9.5
10:00 AM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده نهایی OCT -6.5
10:00 AM
EA
انتظارات تورم مصرف کننده OCT 19.5
31/10/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
EA
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q3 0.2%
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q3 1.2%
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ تورم آنی OCT 0.8%
10:00 AM
EA
نرخ بیکاری SEP 7.4%
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم آنی OCT 1%
04/11/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
پی ام آی توليد Markit نهایی OCT
05/11/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
EA
تغییرات ماهیانه PPI SEP -0.5%
10:00 AM
EA
PPI (سالانه) SEP -0.8%
06/11/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
پی ام آی خدمات Markit نهایی OCT 51.6
09:00 AM
EA
پی ام آی مرکب Markit نهایی OCT 50.1
10:00 AM
EA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی SEP 0.3%
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP 2.1%
EA
جلسه سیاست های غیر پولی - بانک مرکزی اروپا
07/11/2019 واقعی قبلی
EA
نشست گروه یورو
08/11/2019 واقعی قبلی
EA
نشست Ecofin
12/11/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
EA
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW NOV -23.5
13/11/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP -2.8%
10:00 AM
EA
تولیدات صنعتی (ماهانه) SEP 0.4%
14/11/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
EA
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین Q3 0.2%
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین Q3 1.2%
10:00 AM
EA
Employment Change YoY Prel Q3 1.2%
10:00 AM
EA
Employment Change QoQ Prel Q3 0.2%
15/11/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
EA
موازنه تجاری SEP €14.7B
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم نهایی OCT 1%
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی OCT 0.8%
10:00 AM
EA
نرخ تورم (ماهانه) OCT 0.2%


منطقه یورو - تقویم - شاخص های اقتصادی

منطقه یورو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.