20/10/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
EA
حساب جاری AUG €21.8B €25.5B
21/10/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
EA
ECB President Lagarde Speech
07:45 AM
EA
ECB Lane Speech
10:00 AM
EA
ECB Guindos Speech
01:55 PM
EA
ECB Lane Speech
04:00 PM
EA
ECB Guindos Speech
22/10/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
EA
ECB Panetta Speech
02:00 PM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده آنی OCT -15.5 -13.9
23/10/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
EA
پی ام آی توليد Markit آنی OCT 53.7
08:00 AM
EA
پی ام آی خدمات Markit آنی OCT 48
08:00 AM
EA
پی ام آی مرکب Markit آنی OCT 50.4
27/10/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
Loans to Households YoY SEP 3%
09:00 AM
EA
Loans to Companies YoY SEP 7.1%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 SEP 9.5%
29/10/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده نهایی OCT -13.9
10:00 AM
EA
تمایلات اقتصادی OCT 91.1
10:00 AM
EA
تمایلات صنعتی OCT -11.1
10:00 AM
EA
خدمات تمایلات OCT -11.1
10:00 AM
EA
انتظارات تورم مصرف کننده OCT 12.5
12:45 PM
EA
سپرده نرخ تسهیلات -0.5%
12:45 PM
EA
اعلام نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) 0%
12:45 PM
EA
Marginal Lending Rate 0.25%
01:30 PM
EA
کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا (ECB)
30/10/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
EA
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q3 -11.8%
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q3 -14.7%
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ تورم آنی OCT -0.3%
10:00 AM
EA
نرخ تورم (ماهیانه) فلش OCT 0.1%
10:00 AM
EA
نرخ بیکاری SEP 8.1%
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم آنی OCT 0.2%
02/11/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
پی ام آی توليد Markit نهایی OCT 53.7
04/11/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
پی ام آی خدمات Markit نهایی OCT 48
09:00 AM
EA
پی ام آی مرکب Markit نهایی OCT 50.4
10:00 AM
EA
تغییرات ماهیانه PPI SEP 0.1%
10:00 AM
EA
PPI (سالانه) SEP -2.5%
05/11/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
EA
پی ام آی ساخت و ساز OCT 47.5
10:00 AM
EA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی SEP 4.4%
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP 3.7%
10/11/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
EA
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW NOV
12/11/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP -7.2%
10:00 AM
EA
تولیدات صنعتی (ماهانه) SEP 0.7%
13/11/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
EA
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین Q3 -11.8%
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین Q3 -14.7%
10:00 AM
EA
موازنه تجاری SEP €14.7B
10:00 AM
EA
Employment Change YoY Prel Q3 -3.1%
10:00 AM
EA
Employment Change QoQ Prel Q3 -2.9%
17/11/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز SEP -0.9%


منطقه یورو - تقویم - شاخص های اقتصادی

منطقه یورو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.