18/02/2019 واقعی قبلی
04:15 PM
EA
ECB Enria Speech
19/02/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
حساب جاری DEC €33B €25.6B ®
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز DEC 0.7% 1.1% ®
10:00 AM
EA
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW FEB -16.6 -20.9
10:15 AM
EA
ECB Guindos Speech
03:00 PM
EA
سخنرانی Praet - بانک مرکزی اروپا
20/02/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
EA
سخنرانی Praet - بانک مرکزی اروپا
03:00 PM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده آنی FEB -7.9
EA
جلسه سیاست های غیر پولی - بانک مرکزی اروپا
21/02/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
EA
سخنرانی Praet - بانک مرکزی اروپا
09:00 AM
EA
پی ام آی مرکب Markit آنی FEB 51
09:00 AM
EA
پی ام آی توليد Markit آنی FEB 50.5
09:00 AM
EA
پی ام آی خدمات Markit آنی FEB 51.2
12:30 PM
EA
ECB ملاقات حسابرسی سیاست پولی
01:30 PM
EA
سخنرانی Praet - بانک مرکزی اروپا
22/02/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم نهایی JAN 1%
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی JAN 1.6%
10:00 AM
EA
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0%
03:30 PM
EA
سخنرانی پرزیدنت دراقی بانک مرکزی اروپا (ECB)
27/02/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه رشد وام JAN 3.3%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 JAN 4.1%
10:00 AM
EA
اطمینان کسب و کار FEB 0.69
10:00 AM
EA
خدمات تمایلات FEB 11
10:00 AM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده نهایی FEB -7.9
10:00 AM
EA
انتظارات تورم مصرف کننده FEB 15.5
10:00 AM
EA
تمایلات اقتصادی FEB 106.2
10:00 AM
EA
تمایلات صنعتی FEB 0.5
01/03/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
پی ام آی توليد Markit نهایی FEB 50.5
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم آنی FEB
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ تورم آنی FEB
10:00 AM
EA
نرخ بیکاری JAN 7.9%
04/03/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
EA
تغییرات ماهیانه PPI JAN -0.8%
10:00 AM
EA
PPI (سالانه) JAN 3%
05/03/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
پی ام آی مرکب Markit نهایی FEB 51
09:00 AM
EA
پی ام آی خدمات Markit نهایی FEB 51.2
10:00 AM
EA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JAN -1.6%
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه خرده فروشی JAN 0.8%
07/03/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
EA
Employment Change QoQ Final Q4 0.2%
10:00 AM
EA
Employment Change YoY Final Q4 1.3%
10:00 AM
EA
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سومین تخمین Q4 0.2%
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سومین تخمین Q4 1.6%
12:45 PM
EA
سپرده نرخ تسهیلات -0.4%
12:45 PM
EA
اعلام نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) 0%
12:45 PM
EA
Marginal Lending Rate 0.25%
01:30 PM
EA
کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا (ECB)
13/03/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JAN -4.2%
10:00 AM
EA
تولیدات صنعتی (ماهانه) JAN -0.9%
15/03/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم نهایی FEB
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی FEB
10:00 AM
EA
نرخ تورم (ماهانه) FEB


منطقه یورو - تقویم - شاخص های اقتصادی

منطقه یورو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.