21/02/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
پی ام آی توليد Markit آنی FEB 49.1 47.9
09:00 AM
EA
پی ام آی خدمات Markit آنی FEB 52.8 52.5
09:00 AM
EA
پی ام آی مرکب Markit آنی FEB 51.6 51.3
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم نهایی JAN 1.1% 1.3%
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی JAN 1.4% 1.3%
10:00 AM
EA
نرخ تورم (ماهانه) JAN -1% 0.3%
05:00 PM
EA
ECB Lane Speech
26/02/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
EA
ECB Panetta Speech
01:30 PM
EA
ECB President Lagarde Speech
27/02/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
Loans to Households YoY JAN 3.7%
09:00 AM
EA
Loans to Companies YoY JAN 3.2%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 JAN 5%
09:30 AM
EA
ECB Panetta Speech
10:00 AM
EA
اطمینان کسب و کار FEB -0.23
10:00 AM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده نهایی FEB -8.1
10:00 AM
EA
تمایلات اقتصادی FEB 102.8
10:00 AM
EA
تمایلات صنعتی FEB -7.3
10:00 AM
EA
خدمات تمایلات FEB 11.0
10:00 AM
EA
انتظارات تورم مصرف کننده FEB 20.7
10:05 AM
EA
ECB Schnabel Speech
12:15 PM
EA
ECB Lane Speech
04:00 PM
EA
ECB Guindos Speech
07:30 PM
EA
ECB Lane Speech
02/03/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
پی ام آی توليد Markit نهایی FEB 47.9
03/03/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
EA
نرخ بیکاری JAN 7.4%
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم آنی FEB 1.1%
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ تورم آنی FEB 1.4%
10:00 AM
EA
تغییرات ماهیانه PPI JAN 0%
10:00 AM
EA
PPI (سالانه) JAN -0.7%
04/03/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
پی ام آی خدمات Markit نهایی FEB 52.5
09:00 AM
EA
پی ام آی مرکب Markit نهایی FEB 51.3
10:00 AM
EA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JAN -1.6%
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه خرده فروشی JAN 1.3%
10/03/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
EA
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سومین تخمین Q4 0.3%
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سومین تخمین Q4 1.2%
10:00 AM
EA
Employment Change QoQ Final Q4 0.1%
10:00 AM
EA
Employment Change YoY Final Q4 1%
12/03/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JAN -4.1%
10:00 AM
EA
تولیدات صنعتی (ماهانه) JAN -2.1%
12:45 PM
EA
سپرده نرخ تسهیلات -0.5%
12:45 PM
EA
اعلام نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB)
12:45 PM
EA
Marginal Lending Rate 0.25%
01:30 PM
EA
کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا (ECB)
17/03/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز JAN -3.7%
10:00 AM
EA
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW MAR 10.4
10:00 AM
EA
سالانه، شاخص هزینه کار Q4 2.6%
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه رشد دستمزد Q4 2.6%
18/03/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
EA
موازنه تجاری JAN €23.1B
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم نهایی FEB 1.1%
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی FEB 1.4%
10:00 AM
EA
نرخ تورم (ماهانه) FEB -1%
20/03/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
حساب جاری JAN €51.2B


منطقه یورو - تقویم - شاخص های اقتصادی

منطقه یورو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.