13/12/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
EA
ECB Guindos Speech
05:00 PM
EA
ECB Guindos Speech
EA
Euro Summit
16/12/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
پی ام آی توليد Markit آنی DEC 45.9 46.9
09:00 AM
EA
پی ام آی خدمات Markit آنی DEC 52.4 51.9
09:00 AM
EA
پی ام آی مرکب Markit آنی DEC 50.6 50.6
10:00 AM
EA
سالانه، شاخص هزینه کار Q3 2.6% 2.8% ®
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه رشد دستمزد Q3 2.6% 2.8% ®
12:30 PM
EA
ECB Lane Speech
01:00 PM
EA
ECB Guindos Speech
17/12/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
EA
موازنه تجاری OCT €18.7B
01:30 PM
EA
ECB Lane Speech
18/12/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
EA
ECB President Lagarde Speech
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز OCT -0.7%
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم نهایی NOV 1.1%
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی NOV 0.7%
10:00 AM
EA
نرخ تورم (ماهانه) NOV 0.1%
11:15 AM
EA
ECB Cœuré Speech
EA
جلسه سیاست های غیر پولی - بانک مرکزی اروپا
19/12/2019 واقعی قبلی
03:30 PM
EA
ECB Lane Speech
EA
نشست عمومی شورا - بانک مرکزی اروپا
20/12/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
حساب جاری OCT €35.8B
03:00 PM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده آنی DEC -7.2
02/01/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
پی ام آی توليد Markit نهایی DEC 46.9
03/01/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه رشد وام NOV 3.5%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 NOV 5.6%
06/01/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
پی ام آی خدمات Markit نهایی DEC 51.9
09:00 AM
EA
پی ام آی مرکب Markit نهایی DEC 50.6
10:00 AM
EA
تغییرات ماهیانه PPI NOV 0.1%
10:00 AM
EA
PPI (سالانه) NOV -1.9%
07/01/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم آنی DEC
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ تورم آنی DEC
10:00 AM
EA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی NOV -0.6%
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه خرده فروشی NOV 1.4%
08/01/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
EA
اطمینان کسب و کار DEC -0.23
10:00 AM
EA
تمایلات اقتصادی DEC 101.3
10:00 AM
EA
تمایلات صنعتی DEC -9.2
10:00 AM
EA
خدمات تمایلات DEC 9.3
10:00 AM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده نهایی DEC
10:00 AM
EA
انتظارات تورم مصرف کننده DEC 19.4
09/01/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
EA
نرخ بیکاری NOV 7.5%


منطقه یورو - تقویم - شاخص های اقتصادی

منطقه یورو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.