16/04/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
موازنه تجاری FEB €17.7B €11B ®
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم نهایی MAR 0.9% 1.1%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی MAR 1.3% 0.9%
09:00 AM
EA
نرخ تورم (ماهانه) نهایی MAR 0.9% 0.2%
EA
Eurogroup Video Conference
19/04/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
EA
حساب جاری FEB €13.3B €5.6B ®
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز FEB -5.8% -2.6% ®
22/04/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
Government Budget to GDP 2020 -0.6%
09:00 AM
EA
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 2020 84%
11:45 AM
EA
سپرده نرخ تسهیلات -0.5%
11:45 AM
EA
اعلام نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) 0%
11:45 AM
EA
Marginal Lending Rate 0.25%
12:30 PM
EA
کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا (ECB)
02:00 PM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده آنی APR -10.8
23/04/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
EA
پی ام آی توليد Markit آنی APR 62.5
08:00 AM
EA
پی ام آی خدمات Markit آنی APR 49.6
08:00 AM
EA
پی ام آی مرکب Markit آنی APR 53.2
02:30 PM
EA
ECB President Lagarde Speech
29/04/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
EA
Loans to Households YoY MAR 3%
08:00 AM
EA
Loans to Companies YoY MAR 7.1%
08:00 AM
EA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 MAR 13.3%
09:00 AM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده نهایی APR -10.8
09:00 AM
EA
تمایلات اقتصادی APR 101
09:00 AM
EA
تمایلات صنعتی APR 2
09:00 AM
EA
خدمات تمایلات APR -9.3
09:00 AM
EA
انتظارات تورم مصرف کننده APR 18.6
30/04/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم آنی APR 0.9%
09:00 AM
EA
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q1 -0.7%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q1 -4.9%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ تورم آنی APR 1.3%
09:00 AM
EA
نرخ تورم (ماهیانه) فلش APR 0.9%
09:00 AM
EA
نرخ بیکاری MAR 8.3%
03/05/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
EA
پی ام آی توليد Markit نهایی APR 62.5
05/05/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
EA
پی ام آی خدمات Markit نهایی APR 49.6
08:00 AM
EA
پی ام آی مرکب Markit نهایی APR 53.2
09:00 AM
EA
تغییرات ماهیانه PPI MAR 0.5%
09:00 AM
EA
PPI (سالانه) MAR
06/05/2021 واقعی قبلی
07:30 AM
EA
پی ام آی ساخت و ساز APR 50.1
09:00 AM
EA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAR 3%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR -2.9%
11/05/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW MAY 66.3
12/05/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
EA
جلسه سیاست های غیر پولی - بانک مرکزی اروپا
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAR -1.6%
09:00 AM
EA
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAR -1%


منطقه یورو - تقویم - شاخص های اقتصادی

منطقه یورو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.