14/06/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
EA
سخنرانی Lautenschläger - بانک مرکزی اروپا
EA
نشست Ecofin
15/06/2019 واقعی قبلی
12:10 PM
EA
ECB Hakkarainen Speech
17/06/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
سالانه، شاخص هزینه کار Q1 2.4% 2.3%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه رشد دستمزد Q1 2.5% 2.3%
05:00 PM
EA
سخنرانی پرزیدنت دراقی بانک مرکزی اروپا (ECB)
EA
بانک مرکزی ECB در بانک مرکزی
18/06/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
EA
سخنرانی پرزیدنت دراقی بانک مرکزی اروپا (ECB)
09:00 AM
EA
موازنه تجاری APR €22.5B
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم نهایی MAY 1.3%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی MAY 1.7%
09:00 AM
EA
نرخ تورم (ماهانه) MAY 0.7%
09:00 AM
EA
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW JUN -1.6
02:00 PM
EA
سخنرانی پرزیدنت دراقی بانک مرکزی اروپا (ECB)
EA
بانک مرکزی ECB در بانک مرکزی
19/06/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
EA
حساب جاری APR €35.1B
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز APR 6.3%
02:00 PM
EA
سخنرانی پرزیدنت دراقی بانک مرکزی اروپا (ECB)
EA
بانک مرکزی ECB در بانک مرکزی
20/06/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
EA
ECB Guindos Speech
08:00 AM
EA
بولتن اقتصادی بانک مرکزی اروپا (ECB)
02:00 PM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده آنی JUN -6.5
EA
جلسه شورا اروپایی
21/06/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
EA
پی ام آی مرکب Markit آنی JUN 51.8
08:00 AM
EA
پی ام آی توليد Markit آنی JUN 47.7
08:00 AM
EA
پی ام آی خدمات Markit آنی JUN 52.9
EA
Euro Summit
EA
جلسه شورا اروپایی
26/06/2019 واقعی قبلی
EA
جلسه سیاست های غیر پولی - بانک مرکزی اروپا
27/06/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
اطمینان کسب و کار JUN 0.30
09:00 AM
EA
خدمات تمایلات JUN 12.2
09:00 AM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده نهایی JUN
09:00 AM
EA
انتظارات تورم مصرف کننده JUN 23.2
09:00 AM
EA
تمایلات اقتصادی JUN 105.1
09:00 AM
EA
تمایلات صنعتی JUN -2.9
EA
نشست عمومی شورا - بانک مرکزی اروپا
28/06/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم آنی JUN
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ تورم آنی JUN
01/07/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
EA
تغییرات سالیانه رشد وام MAY 3.4%
08:00 AM
EA
پی ام آی توليد Markit نهایی JUN 47.7
08:00 AM
EA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 MAY 4.7%
09:00 AM
EA
نرخ بیکاری MAY 7.6%
02/07/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
تغییرات ماهیانه PPI MAY -0.3%
09:00 AM
EA
PPI (سالانه) MAY 2.6%
03/07/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
EA
پی ام آی مرکب Markit نهایی JUN 51.8
08:00 AM
EA
پی ام آی خدمات Markit نهایی JUN 52.9
04/07/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY -0.4%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY 1.5%
10/07/2019 واقعی قبلی
EA
جلسه سیاست های غیر پولی - بانک مرکزی اروپا
12/07/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY -0.4%
09:00 AM
EA
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAY -0.5%


منطقه یورو - تقویم - شاخص های اقتصادی

منطقه یورو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.