13/12/2018 واقعی قبلی توافق
12:45 PM
EA
سپرده نرخ تسهیلات -0.4% -0.4%
12:45 PM
EA
اعلام نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) 0% 0%
12:45 PM
EA
Marginal Lending Rate 0.25% 0.25%
01:30 PM
EA
کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا (ECB)
14/12/2018 واقعی قبلی توافق
09:00 AM
EA
پی ام آی مرکب Markit آنی DEC 51.3 52.7
09:00 AM
EA
پی ام آی توليد Markit آنی DEC 51.4 51.8
09:00 AM
EA
پی ام آی خدمات Markit آنی DEC 51.4 53.4
10:00 AM
EA
سالانه، شاخص هزینه کار Q3 2.5% 2.3% ®
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه رشد دستمزد Q3 2.4% 2.1% ®
01:30 PM
EA
سخنرانی Angeloni- بانک مرکزی اروپا
EA
نشست گروه یورو
15/12/2018 واقعی قبلی توافق
10:30 AM
EA
سخنرانی پرزیدنت دراقی بانک مرکزی اروپا (ECB)
17/12/2018 واقعی قبلی توافق
10:00 AM
EA
موازنه تجاری OCT €13.1B
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم نهایی NOV 1.1%
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی NOV 2.2%
10:00 AM
EA
نرخ تورم (ماهانه) NOV 0.2%
19/12/2018 واقعی قبلی توافق
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز OCT 4.6%
20/12/2018 واقعی قبلی توافق
09:00 AM
EA
حساب جاری OCT €24.1B
21/12/2018 واقعی قبلی توافق
03:00 PM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده آنی DEC -3.9
02/01/2019 واقعی قبلی توافق
09:00 AM
EA
پی ام آی توليد Markit نهایی DEC 51.8
03/01/2019 واقعی قبلی توافق
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه رشد وام NOV 3.2%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 NOV 3.9%
04/01/2019 واقعی قبلی توافق
09:00 AM
EA
پی ام آی مرکب Markit نهایی DEC 52.7
09:00 AM
EA
پی ام آی خدمات Markit نهایی DEC 53.4
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم آنی DEC
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ تورم آنی DEC
10:00 AM
EA
تغییرات ماهیانه PPI NOV 0.8%
10:00 AM
EA
PPI (سالانه) NOV 4.9%
07/01/2019 واقعی قبلی توافق
10:00 AM
EA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی NOV 0.3%
10:00 AM
EA
تغییرات سالیانه خرده فروشی NOV 1.7%
08/01/2019 واقعی قبلی توافق
10:00 AM
EA
اطمینان کسب و کار DEC
10:00 AM
EA
خدمات تمایلات DEC
10:00 AM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده نهایی DEC
10:00 AM
EA
انتظارات تورم مصرف کننده DEC
10:00 AM
EA
تمایلات اقتصادی DEC
10:00 AM
EA
تمایلات صنعتی DEC
09/01/2019 واقعی قبلی توافق
10:00 AM
EA
نرخ بیکاری NOV 8.1%


منطقه یورو - تقویم - شاخص های اقتصادی

منطقه یورو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.