09/07/2020 واقعی قبلی
EA
نشست گروه یورو
13/07/2020 واقعی قبلی
09:30 AM
EA
ECB Panetta Speech
14/07/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
EA
ECB Bank Lending Survey
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY -28%
09:00 AM
EA
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAY -17.1%
09:00 AM
EA
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW JUL 58.6
16/07/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
موازنه تجاری MAY €2.9B
11:45 AM
EA
سپرده نرخ تسهیلات -0.5%
11:45 AM
EA
اعلام نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) 0%
11:45 AM
EA
Marginal Lending Rate 0.25%
12:30 PM
EA
کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا (ECB)
17/07/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
EA
ECB Guindos Speech
08:30 AM
EA
ECB Schnabel Speech
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز MAY -28.4%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم نهایی JUN 0.9%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی JUN 0.1%
09:00 AM
EA
نرخ تورم (ماهانه) نهایی JUN -0.1%
20/07/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
EA
حساب جاری MAY €10.2B
23/07/2020 واقعی قبلی
02:00 PM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده آنی JUL -14.7
24/07/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
EA
پی ام آی توليد Markit آنی JUL 47.4
08:00 AM
EA
پی ام آی خدمات Markit آنی JUL 48.3
08:00 AM
EA
پی ام آی مرکب Markit آنی JUL 48.5
27/07/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
EA
Loans to Households YoY JUN 3%
08:00 AM
EA
Loans to Companies YoY JUN 7.3%
08:00 AM
EA
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 JUN 8.9%
29/07/2020 واقعی قبلی
EA
جلسه سیاست های غیر پولی - بانک مرکزی اروپا
30/07/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
نرخ بیکاری JUN 7.4%
09:00 AM
EA
ضریب اطمینان مصرف کننده نهایی JUL -14.7
09:00 AM
EA
تمایلات اقتصادی JUL 75.7
09:00 AM
EA
تمایلات صنعتی JUL -21.7
09:00 AM
EA
خدمات تمایلات JUL -35.6
09:00 AM
EA
انتظارات تورم مصرف کننده JUL 21.6
31/07/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q2 -3.6%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q2 -3.1%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ تورم آنی JUL
09:00 AM
EA
نرخ تورم (ماهیانه) فلش JUL
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم آنی JUL
03/08/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
EA
پی ام آی توليد Markit نهایی JUL 47.4
04/08/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
EA
تغییرات ماهیانه PPI JUN -0.6%
09:00 AM
EA
PPI (سالانه) JUN -5%
05/08/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
EA
پی ام آی خدمات Markit نهایی JUL 48.3
08:00 AM
EA
پی ام آی مرکب Markit نهایی JUL 48.5
09:00 AM
EA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUN 17.8%
09:00 AM
EA
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN
06/08/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
EA
پی ام آی ساخت و ساز JUL 48.3


منطقه یورو - تقویم - شاخص های اقتصادی

منطقه یورو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.