بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 1.20 1.19 1.18 1.18 1.18 1.17
بازار سهام 3525.34 3434 3359 3285 3213 3069

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 12.60 -2.2 1.4 2.2 1.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.40 -4.8 -0.6 12.6 7.5 4
نرخ بیکاری 8.30 9.6 9.4 9.1 9 8.8
نرخ تورم -0.30 0.3 0.6 1.3 1.2 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.4 0.5 0.3 0.5 0.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 24811.60 13000 29500 16200 22700 14000
حساب جاری 33.50 25.1 32 28 25.1 28.9
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 3.4 3.6 3.6 3.6 3.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.60 102 98 98 98 98
بودجه دولت -0.60 -8.4 -4 -4 -4 -4
اطمینان کسب و کار -0.63 -1 -0.3 0.5 0.3 -0.1
شاخص PMI تولید 53.60 52.9 51 54 53.2 52
شاخص PMI خدمات 41.30 45 50 53.6 52.5 51
ضریب اطمینان مصرف کننده -17.60 -16.5 -14 -10 -11 -12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.00 -0.7 1 0.9 -0.6 0.6
نرخ مالیات شرکت 22.70 23.3 22.7 22.7 22.7 23.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.70 41.5 41.7 41.7 41.7 41.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 12.60 -2.2 1.4 2.2 1.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.40 -4.8 -0.6 12.6 7.5 4
تولید ناخالص داخلی 13335.84 11800 12700 12700 12700 12700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2722.30 2708 2722 2721 2926 2816
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 498.91 604 598 562 536 628
تولید ناخالص داخلی سرانه 41387.60 38300 39200 39200 39200 39200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47037.10 45200 46200 46200 46200 46200

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 8.30 9.6 9.4 9.1 9 8.8
افراد بیکار 13612.00 15900 15100 14800 14700 14800
افراد شاغل 155.89 149 150 154 155 157
نرخ بیکاری بلند مدت 2.30 5 4.7 4.9 4.8 4.6
نرخ بیکاری جوانان 17.60 18.9 18.7 18.4 18.3 18.1
بهره وری 104.10 99.9 100 100 100 100
هزینه های کار 115.70 122 111 104 117 125
دستمزد 1869.00 1893 1855 1873 1890 1942
رشد دستمزد 5.20 -2 0.2 1.1 1.2 1.5
جمعیت 341.90 342 343 343 343 343
تغییر اشتغال 0.90 -1.6 -0.4 0.6 0.5 0.7
نرخ مشارکت نیروی کار 55.60 55.2 55.6 56.2 56.5 56.7
سن بازنشستگی مردان 64.61 64.75 65 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 64.29 64.5 64.75 64.75 64.75 64.75

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم -0.30 0.3 0.6 1.3 1.2 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.4 0.5 0.3 0.5 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.16 106 106 107 106 107
قیمت مصرف کننده اصلی 105.07 105 105 107 106 107
اندازه اصل تورم 0.20 0.6 0.9 1.2 1.4 1.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107.56 106 107 109 109 108
قیمت تولید 101.60 104 103 103 104 106
تغییر قیمت تولید کننده -2.40 -0.6 0.2 2.3 1.9 2
تورم مواد غذایی 1.70 1.7 1.6 1.7 1.9 2.3
CPI مسکن آب و برق 104.11 106 106 105 105 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.89 107 105 105 104 109

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
عرضه پول M1 10019994.00 9850000 9950000 9910000 9860000 9880000
نرخ بهره بین بانکی -0.54 -0.1 -0.51 -0.51 -0.51 0.4
عرضه پول M2 13512027.00 14400000 14800000 14600000 14300000 15200000
عرضه پول M3 14237538.00 14900000 15400000 15200000 14900000 15600000
ذخایر ارزی 76.14 85 84 86 88 91
ترازنامه بانک مرکزی 6833483.00 6810000 6790000 6740000 6820000 6950000
وام به بخش خصوصی 4845675.00 5010000 5070000 5060000 5070000 5090000
نرخ بهره سپرده -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
نرخ وام 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
میزان رشد وام 3.10 2.4 0.6 1 0.9 0.7

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 24811.60 13000 29500 16200 22700 14000
حساب جاری 33.50 25.1 32 28 25.1 28.9
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 3.4 3.6 3.6 3.6 3.6
واردات 165467.70 147000 152500 142000 154200 147000
صادرات 190279.30 169000 182000 158200 176900 178000
بدهی خارجی 15182056.57 16100000 16500000 16200000 16400000 16600000
گردش سرمایه 37.88 -8 22 18 15 15
ذخایر طلا 504.77 505 505 505 505 505

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.60 102 98 98 98 98
بودجه دولت -0.60 -8.4 -4 -4 -4 -4
هزینه های دولت 565.58 605 612 609 607 605
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.10 55 50 50 50 50
بدهی های دولت 10027177.00 11500000 12200000 12200000 12200000 12200000

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 22.70 23.3 22.7 22.7 22.7 23.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.70 41.5 41.7 41.7 41.7 41.5
نرخ مالیات بر فروش 20.70 20.8 20.7 20.7 20.7 20.8

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار -0.63 -1 -0.3 0.5 0.3 -0.1
شاخص PMI تولید 53.60 52.9 51 54 53.2 52
شاخص PMI خدمات 41.30 45 50 53.6 52.5 51
پی ام آی مرکب 45.10 48 50.6 53.7 52.9 51
تولید صنعتی -6.80 -3.2 4.5 15 6.5 5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.40 -0.4 1 0.9 -1.2 0.7
تولید صنعتی -7.20 -3.6 4.5 18 8.2 5.6
استفاده از ظرفیت 76.30 77 75 78 77 80
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 32.80 7 4 19 14 4
ثبت خودرو 900.54 690 620 610 630 750
استخراج معدن -6.10 -2.8 3.6 14 5.1 4.8
تمایلات صنعتی -10.10 -16 -12 -10 -12 -14
خدمات تمایلات -17.30 -12 -8 -12 -7 -3

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -17.60 -16.5 -14 -10 -11 -12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.00 -0.7 1 0.9 -0.6 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.20 1.5 1.9 10 3.8 4.5
هزینه های مصرف کننده 1282.21 1459 1454 1444 1378 1517
درآمد قابل تصرف شخص 1771923.00 1727950 1819739 1995185 1904817 1797068
پس انداز های شخصی 24.63 16.4 12.8 12.7 13 12.5
اعتبار بخش خصوصی 11866323.00 13200000 13600000 13400000 13000000 12900000
نرخ وام بانکی 1.79 2.24 1.74 1.74 1.74 2.74
شاخص خوشبینی اقتصادی 87.60 91 95 94 95 98
تسهیلات اعتباری خریدار 705268.29 687554 709795 793020 758031 715056
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.20 68 65 65 65 65
بدهی خانوار به درآمد 93.75 99 101 101 101 101
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 15.40 16 16 18 19 20

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
میزان ساخت و ساز -2.50 -3.2 2.5 16.2 5.9 5.1
شاخص مسکن 123.98 114 113 117 116 120
پی ام آی ساخت و ساز 44.90 50.1 51 54.2 53.4 52
نرخ مالکیت مسکن 65.90 65.5 65 65 65 65


منطقه یورو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.