بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11 1.11
بازار سهام 3307.23 3235 3164 3095 3027 2891

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.60 4.5 2.9 1.6 1.4 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.10 -8 -4.8 -0.6 12.6 4
نرخ بیکاری 7.40 9.5 9.6 9.4 9.1 8.8
نرخ تورم 0.30 0.1 0.3 0.6 1.3 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 -0.3 0.4 0.5 0.3 0.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 2875.00 23300 22000 29500 16200 31000
حساب جاری 10.20 24.5 25.1 32 28 28.9
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.70 3.4 3.4 3.6 3.6 3.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.10 102 102 98 98 98
بودجه دولت -0.60 -8.4 -8.4 -4 -4 -4
اطمینان کسب و کار -2.26 -1.3 -1 -0.3 0.5 -0.1
شاخص PMI تولید 47.40 52 50.1 51 54 52
شاخص PMI خدمات 48.30 43 47 50 53.6 51
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.70 -18.4 -16.5 -14 -10 -12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 17.80 -1.6 -0.7 1 0.9 0.6
نرخ مالیات شرکت 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.60 4.5 2.9 1.6 1.4 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.10 -8 -4.8 -0.6 12.6 4
تولید ناخالص داخلی 13335.84 11800 11800 12700 12700 12700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2742.42 2786 2708 2726 3088 2816
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 600.29 585 597 597 676 621
تولید ناخالص داخلی سرانه 41387.60 38300 38300 39200 39200 39200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47037.10 45200 45200 46200 46200 46200

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 7.40 9.5 9.6 9.4 9.1 8.8
افراد بیکار 12146.00 14700 15900 15100 14800 14800
افراد شاغل 160.37 152 149 150 154 157
نرخ بیکاری بلند مدت 3.20 4.4 5 4.7 4.9 4.6
نرخ بیکاری جوانان 16.00 16 16 15.8 15.5 15.5
بهره وری 102.00 98.4 99.9 100 100 100
هزینه های کار 103.20 101 111 103 104 113
دستمزد 1893.00 1836 1855 1897 1914 1883
رشد دستمزد 3.40 -2.6 -2 0.2 1.1 1.5
جمعیت 341.90 342 342 343 343 343
تغییر اشتغال -0.20 0.5 -0.7 0.4 0.3 0.5
نرخ مشارکت نیروی کار 57.60 55 55.2 55.6 56.2 56.7
سن بازنشستگی مردان 64.36 64.75 64.75 65 65 65
سن بازنشستگی زنان 63.96 64.5 64.5 64.75 64.75 64.75

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 0.30 0.1 0.3 0.6 1.3 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 -0.3 0.4 0.5 0.3 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.33 105 106 106 107 107
قیمت مصرف کننده اصلی 105.26 105 105 105 107 107
اندازه اصل تورم 0.80 0.5 0.6 0.9 1.2 1.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106.15 105 106 107 108 107
قیمت تولید 99.80 102 109 103 103 111
تغییر قیمت تولید کننده -5.00 -2 -0.6 0.2 2.3 2
تورم مواد غذایی 3.40 1.4 1.7 1.6 1.7 2.3
CPI مسکن آب و برق 103.64 105 106 106 105 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.43 106 107 105 104 109

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
عرضه پول M1 9629081.00 9760000 9850000 9950000 9910000 9880000
نرخ بهره بین بانکی -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43 -0.43
عرضه پول M2 13112573.00 14000000 14400000 14800000 14600000 15200000
عرضه پول M3 13790007.00 14400000 14900000 15400000 15200000 15600000
ذخایر ارزی 78.74 82 85 84 86 91
ترازنامه بانک مرکزی 5636378.00 5750000 5810000 5790000 5740000 5650000
وام به بخش خصوصی 4822886.00 4950000 5010000 5070000 5060000 5090000
نرخ بهره سپرده -0.50 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
نرخ وام 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
میزان رشد وام 3.00 0.5 0.2 0.6 1 0.7

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 2875.00 23300 22000 29500 16200 31000
حساب جاری 10.20 24.5 25.1 32 28 28.9
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.70 3.4 3.4 3.6 3.6 3.6
واردات 133735.30 145500 147000 152500 142000 147000
صادرات 136610.30 168800 169000 182000 158200 178000
بدهی خارجی 15316858.56 15500000 16100000 16500000 16200000 16600000
گردش سرمایه -11.19 -12 -8 22 18 15
ذخایر طلا 504.80 505 505 505 505 505

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.10 102 102 98 98 98
بودجه دولت -0.60 -8.4 -8.4 -4 -4 -4
هزینه های دولت 581.48 595 605 612 609 605
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.10 55 55 50 50 50
بدهی های دولت 10022826.20 11500000 11500000 12200000 12200000 12200000

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
نرخ مالیات بر فروش 20.80 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار -2.26 -1.3 -1 -0.3 0.5 -0.1
شاخص PMI تولید 47.40 52 50.1 51 54 52
شاخص PMI خدمات 48.30 43 47 50 53.6 51
پی ام آی مرکب 48.50 43 48 50.6 53.7 51
تولید صنعتی -28.00 -7 -3.2 4.5 15 5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -17.10 -1.6 -0.4 1 0.9 0.7
تولید صنعتی -29.60 -9 -3.6 4.5 18 5.6
استفاده از ظرفیت 69.70 72 77 75 78 80
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 58.60 6 2 4 19 4
ثبت خودرو 484.41 580 690 620 610 750
استخراج معدن -21.70 -6 -2.8 3.6 14 4.8
تمایلات صنعتی -21.70 -19 -16 -12 -8 -14
خدمات تمایلات -35.60 -16 -12 -8 -12 -3

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.70 -18.4 -16.5 -14 -10 -12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 17.80 -1.6 -0.7 1 0.9 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی -5.10 -4.8 -3 1.9 10 4.5
هزینه های مصرف کننده 1458.97 1498 1457 1450 1643 1515
درآمد قابل تصرف شخص 1824413.00 1783096 1736841 1813467 2054289 1806315
پس انداز های شخصی 16.90 13.2 13.4 12.8 12.7 12.5
اعتبار بخش خصوصی 11805603.00 12700000 13200000 13600000 13400000 12900000
نرخ وام بانکی 1.42 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47
شاخص خوشبینی اقتصادی 75.70 85 91 95 94 98
تسهیلات اعتباری خریدار 697289.43 697944 687552 709854 785148 715054
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.90 68 68 65 65 65
بدهی خانوار به درآمد 93.75 99 99 101 101 101
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 21.60 15 16 16 18 20

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
میزان ساخت و ساز -28.40 -6.8 -3.2 2.5 16.2 5.1
شاخص مسکن 121.81 112 114 113 117 120
پی ام آی ساخت و ساز 48.30 48 50.1 51 54.2 52
نرخ مالکیت مسکن 66.20 65.5 65.5 65 65 65


منطقه یورو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.