بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 1.11 1.11 1.11 1.1 1.1 1.09
بازار سهام 2716.89 2657 2599 2542 2486 2375

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 -2 -5 -2 1 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 -3 -9 -6 -3 0.7
نرخ بیکاری 7.40 7.9 9.5 10.5 11 10.4
نرخ تورم 1.20 0.7 1.1 1.2 1.3 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.5 0.3 0.2 0.4 0.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 1293.90 22900 20000 16300 20000 20000
حساب جاری 8.68 30.1 27.5 24.5 25.1 28.9
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.10 3 3 3 3 2.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87.90 95 95 95 95 101
بودجه دولت -0.50 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -6
اطمینان کسب و کار -0.04 -0.6 -2 -1.3 -1 -0.1
شاخص PMI تولید 44.80 44.8 42 46 50.1 52
شاخص PMI خدمات 28.40 28.4 41 43 47 51
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.60 -11.6 -18 -18.4 -16.5 -12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60 -1.8 -1 -0.6 0.4 0.4
نرخ مالیات شرکت 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 -2 -5 -2 1 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 -3 -9 -6 -3 0.7
تولید ناخالص داخلی 14000.00 12790 12790 12790 12790 12526
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2845.89 2808 2770 2800 2761 2780
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 623.10 587 607 589 604 609
تولید ناخالص داخلی سرانه 40978.90 39110 39110 39110 39110 39790
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40027.90 38173 38173 38173 38173 38822

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 7.40 7.9 9.5 10.5 11 10.4
افراد بیکار 12081.00 12440 12440 12440 12100 11900
افراد شاغل 160.58 162 162 162 163 163
نرخ بیکاری بلند مدت 3.20 3.7 3.7 3.7 3.7 2.9
نرخ بیکاری جوانان 15.60 16.1 16.1 16.1 16.1 15.3
بهره وری 101.90 108 108 108 109 109
هزینه های کار 113.20 120 114 106 122 125
دستمزد 1887.00 1905 1916 1936 1932 1983
رشد دستمزد 2.30 2.5 2.5 2.6 2.4 2.6
جمعیت 341.90 342 342 342 342 343
استخدام تمام وقت 117277.70 118500 118500 118500 119000 120000
تغییر اشتغال 0.30 0.3 0.3 0.4 0.1 0.2
نرخ مشارکت نیروی کار 57.40 59.1 59.2 59.4 59.5 59.5
قسمت مدت زمان اشتغال 31533.60 33400 33400 33400 34200 34900
سن بازنشستگی مردان 64.36 64.75 64.75 64.75 64.75 65
سن بازنشستگی زنان 63.96 64.5 64.5 64.5 64.5 64.75

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 1.20 0.7 1.1 1.2 1.3 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.5 0.3 0.2 0.4 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.56 105 107 107 107 108
قیمت مصرف کننده اصلی 103.31 105 106 106 106 108
اندازه اصل تورم 1.20 1.1 1.4 1.4 1.3 1.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105.64 105 106 106 107 109
قیمت تولید 104.90 105 106 105 106 108
تغییر قیمت تولید کننده -0.50 -0.1 1.1 1.2 1.5 1.8
قیمت واردات 100.50 103 103 103 105 105
تورم مواد غذایی 1.80 1.4 1.5 1.6 1.7 1.9
CPI مسکن آب و برق 105.42 106 106 106 107 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.33 106 108 108 108 110

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
عرضه پول M1 9059070.00 9090000 9150000 9360000 9650000 9650000
نرخ بهره بین بانکی -0.31 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47 -0.47
عرضه پول M2 12484479.00 13200000 13700000 14000000 14400000 16200000
عرضه پول M3 13147011.00 13600000 14000000 14400000 14900000 14900000
ذخایر ارزی 73.71 82 84 85 91 96
ترازنامه بانک مرکزی 4691998.00 4750000 4850000 4950000 5110000 5250000
وام به بخش خصوصی 4585619.00 4479920 4451726 4513145 4438272 4469340
نرخ بهره سپرده -0.50 -0.5 -0.7 -0.7 -0.7 -0.6
نرخ وام 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
میزان رشد وام 3.80 3.3 1.4 0.5 -0.4 0.7

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری 1293.90 22900 20000 16300 20000 20000
حساب جاری 8.68 30.1 27.5 24.5 25.1 28.9
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.10 3 3 3 3 2.8
واردات 182737.70 168100 155000 171500 159000 165000
صادرات 184031.60 191000 175000 187800 179000 185000
بدهی خارجی 15089197.68 14600000 14600000 14500000 14400000 14600000
گردش سرمایه 9.87 36 36 36 41.2 39
ذخایر طلا 504.77 505 505 505 505 505

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 87.90 95 95 95 95 101
بودجه دولت -0.50 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -6
هزینه های دولت 582.74 571 565 572 565 569
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.80 46.6 46.6 46.6 46.6 46.5
بدهی های دولت 9859512.70 10500000 10500000 10500000 10500000 11100000

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ مالیات شرکت 23.30 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
نرخ مالیات بر فروش 20.80 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
اطمینان کسب و کار -0.04 -0.6 -2 -1.3 -1 -0.1
شاخص PMI تولید 44.80 44.8 42 46 50.1 52
شاخص PMI خدمات 28.40 28.4 41 43 47 51
پی ام آی مرکب 31.40 31.4 41 43 48 51
تولید صنعتی -1.90 -3.6 1.5 1.6 1.4 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.30 -2.7 -0.6 -0.4 0.3 0.4
تولید صنعتی -1.40 -2 1 1.2 1.4 1.7
استفاده از ظرفیت 80.90 84.2 84.2 84.2 84.5 84.9
تغییرات موجودی انبار 0.60 5.1 5.1 5.1 6 5.4
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -49.50 -36 -40 -32 -27 -6
ثبت خودرو 879.31 919 936 957 985 985
استخراج معدن -11.20 -2 0.9 1 2.5 2.2
تمایلات صنعتی -6.10 -13 -27 -19 -16 -14
خدمات تمایلات 11.20 -4 -20 -16 -12 -3

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.60 -11.6 -18 -18.4 -16.5 -12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60 -1.8 -1 -0.6 0.4 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.70 -2.8 -2.9 -1.8 -0.7 1
هزینه های مصرف کننده 1529.45 1506 1486 1505 1484 1494
درآمد قابل تصرف شخص 1819486.00 1779190 1772382 1792194 1764901 1777256
پس انداز های شخصی 13.04 12.9 12.9 12.9 13.2 13.4
اعتبار بخش خصوصی 11532208.00 11116969 11036572 11223458 11108553 11186312
نرخ وام بانکی 1.97 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88
شاخص خوشبینی اقتصادی 103.50 92 89 91 95 98
تسهیلات اعتباری خریدار 721659.08 685641 691021 701505 700725 705630
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.80 53.7 53.7 53.7 53.7 52.9
بدهی خانوار به درآمد 93.49 87.1 87.1 87.1 87.1 86.5
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 21.10 19 17 18 19 20

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
میزان ساخت و ساز 6.00 -0.7 1 0.9 1.6 2.2
شاخص مسکن 119.54 117 119 120 121 123
پی ام آی ساخت و ساز 52.50 44 41 48 50.1 52
نرخ مالکیت مسکن 66.20 65.5 65.5 65.5 65.5 65


منطقه یورو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.