کشور گذشته قبلی
سنگاپور 2.6 2.7
سوئیس 2.6 2.5
ژاپن 2.8 2.7
مکزیک 3.5 3.7
هلند 3.8 3.7
کره جنوبی 3.8 3.1
ایالات متحده 3.9 4.2
انگلستان 4.1 4.2
استرالیا 4.2 4.6
روسیه 4.3 4.3
چین 5.1 5
آلمان 5.2 5.3
کانادا 5.9 6
اندونزی 6.49 6.26
عربستان سعودی 6.6 6.6
هند 6.9 8.3
منطقه یورو 7.2 7.3
فرانسه 8.1 8
آرژانتین 8.2 9.6
ایتالیا 9.2 9.4
ترکیه 11.2 11.2
برزیل 12.1 12.6
اسپانیا 14.57 15.26
آفریقای جنوبی 34.9 34.4


نرخ بیکاری - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.