کشور گذشته قبلی
سوئیس 2.1 2.3
سنگاپور 2.2 2.4
ژاپن 2.5 2.6
کره جنوبی 2.8 2.7
مکزیک 3 3
هلند 3.3 3.2
ایالات متحده 3.6 3.6
انگلستان 3.8 3.7
استرالیا 3.9 3.9
روسیه 4 4.1
آلمان 5 5
کانادا 5.1 5.2
اندونزی 5.83 6.49
چین 5.9 6.1
منطقه یورو 6.8 6.8
عربستان سعودی 6.9 6.6
آرژانتین 7 7
فرانسه 7.3 7.4
هند 7.8 7.6
ایتالیا 8.4 8.4
برزیل 10.5 11.1
ترکیه 11.3 11.2
اسپانیا 13.65 13.33
آفریقای جنوبی 34.5 35.3


نرخ بیکاری - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.