ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - فرانسه - نرخ بیکاری.

Ok
width
height
France Unemployment Rate


تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2019-08-14 05:30 AM Q2 8.5% 8.7% 8.7%
2019-11-14 06:30 AM Q3 8.6% 8.5% 8.4%
2020-02-13 06:30 AM Q4 8.1% 8.5% 8.5%
2020-05-14 05:30 AM Q1 7.8% 8.1% 8.4%
2020-08-13 05:30 AM Q2 7.8%
2020-11-13 06:30 AM Q3

فرانسه کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 7.80 8.10 10.80 3.00 در صد [+]
افراد شاغل 28546.60 28573.90 28573.90 19522.00 هزار [+]
افراد بیکار 3964.70 4167.40 4315.70 1975.40 هزار [+]
نرخ اشتغال 66.00 66.00 66.00 63.00 در صد [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 3.00 3.20 5.00 2.60 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 21.20 21.40 26.20 14.50 در صد [+]
هزینه های کار 106.20 102.80 106.20 5.90 امتیاز [+]
بهره وری 98.00 103.34 103.70 18.48 امتیاز [+]
پست های خالی شغلی 212.10 121.30 363.80 79.80 هزار [+]
دستمزد 3084.00 3023.00 3084.00 1751.73 EUR / ماه [+]
دستمزد در تولید 104.10 103.90 116.10 72.70 امتیاز [+]
رشد دستمزد 0.20 0.30 1.00 0.10 در صد [+]
حداقل دستمزد 1539.42 1521.22 1539.42 1035.97 EUR / ماه [+]
جمعیت 66.98 66.88 66.98 45.46 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 62.00 62.00 62.00 60.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 62.00 62.00 62.00 60.00 [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 71.70 71.90 72.00 69.20 در صد [+]
صورت های پرداخت توليد 2776.10 2788.30 5475.10 2762.80 هزار [+]
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار -202.70 -148.30 827.10 -202.70 هزار [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 4641.40 4718.70 4945.40 3802.00 هزار [+]
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25041.40 25543.80 25543.80 24328.50 هزار [+]
صورت پرداخت های خصوصی 19248.30 19745.70 19745.70 12409.60 هزار [+]
استخدام تمام وقت 22085.40 22166.60 22182.90 18337.00 هزار [+]
اشتغال دولتی 5793.10 5798.10 5805.10 5611.30 هزار [+]
تغییر اشتغال -0.20 0.30 0.70 -0.50 در صد [+]
[+]