25/01/2021 واقعی قبلی
02:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه -0.624% -0.625%
02:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه -0.621% -0.614%
02:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه -0.624% -0.621%
27/01/2021 واقعی قبلی
07:45 AM
FR
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN 92 95
11:00 AM
FR
شکایات مزایای بیکاری DEC 0.5K 36.6K
11:00 AM
FR
تعداد کل افراد جویای کار DEC 3586.8K 3586.3K
29/01/2021 واقعی قبلی
06:30 AM
FR
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel Q4 18.7%
06:30 AM
FR
مصرف خانگی (ماهیانه) DEC -18.9%
07:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه PPI DEC 1.7%
01/02/2021 واقعی قبلی
08:50 AM
FR
پی ام آی توليد Markit نهایی JAN 51.1
10:00 AM
FR
New Car Registrations YoY JAN -11.8%
02:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه -0.624%
02:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه -0.621%
02:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه -0.624%
02/02/2021 واقعی قبلی
07:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی JAN 0%
07:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی JAN 0.2%
07:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JAN 0.2%
07:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JAN 0%
03/02/2021 واقعی قبلی
08:50 AM
FR
پی ام آی خدمات Markit نهایی JAN 49.1
08:50 AM
FR
پی ام آی مرکب Markit نهایی JAN 49.5
04/02/2021 واقعی قبلی
07:45 AM
FR
موازنه بودجه DEC €-176.85B
08:30 AM
FR
پی ام آی ساخت و ساز JAN 40.5
10:00 AM
FR
مزایده OAT ده ساله -0.33%
10:00 AM
FR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC -18%
10:00 AM
FR
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC -15.7%
05/02/2021 واقعی قبلی
07:45 AM
FR
موازنه تجاری DEC €-3.6B
07:45 AM
FR
حساب جاری DEC €-1.4B
07:45 AM
FR
Private Non Farm Payrolls QoQ Prel Q4 1.6%
08/02/2021 واقعی قبلی
02:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه
02:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه
02:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه
10/02/2021 واقعی قبلی
07:45 AM
FR
تولیدات صنعتی (ماهانه) DEC -0.9%
11/02/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
FR
گزارش بازار نفت IEA
15/02/2021 واقعی قبلی
02:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه
02:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه
02:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه
16/02/2021 واقعی قبلی
06:30 AM
FR
نرخ بیکاری Q4 9%
18/02/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
FR
3-سال حراج BTAN
10:00 AM
FR
مزایده BTAN پنج ساله -0.60%
19/02/2021 واقعی قبلی
07:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی JAN 0%
07:45 AM
FR
نرخ تورم (ماهانه) نهایی JAN 0.2%
07:45 AM
FR
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی JAN 0.2%
07:45 AM
FR
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی JAN 0%
08:15 AM
FR
پی ام آی توليد Markit آنی FEB
08:15 AM
FR
پی ام آی خدمات Markit آنی FEB
08:15 AM
FR
پی ام آی مرکب Markit آنی FEB
22/02/2021 واقعی قبلی
02:00 PM
FR
مزایده BTF سه ماهه
02:00 PM
FR
مزایده BTF دوازده ماهه
02:00 PM
FR
مزایده BTF شش ماهه


فرانسه - تقویم - شاخص های اقتصادی

فرانسه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.