ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - فرانسه - 3 ماه بیل عملکرد.

Ok
width
height
France 3 Month Bill Yield

Yield روز Month سال
France 10Y -0.23 -0.027% -0.112% 0.003%
France 1M -0.56 -0.001% 0.010% 0.010%
France 52W -0.55 -0.001% -0.013% 0.073%
France 20Y 0.21 -0.030% -0.144% -0.103%
France 2Y -0.63 -0.012% -0.025% 0.089%
France 30Y 0.46 -0.036% -0.157% -0.181%
France 3M -0.56 -0.001% -0.033% -0.032%
France 3Y -0.63 -0.016% -0.039% 0.123%
France 5Y -0.60 -0.027% -0.078% 0.050%
France 6M -0.56 0.004% -0.018% 0.015%
France 7Y -0.48 -0.024% -0.110% 0.006%