ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ایتالیا - بازار سهام.

Ok
width
height
Italy Stock Market (FTSE MIB)

قیمت روز سال
FTSE MIB 19628 666.57 3.51% -2.97%
قیمت روز سال
Eni Group 9.00 0.23 2.60% -35.80%
Enel 7.50 0.32 4.38% 31.44%
Intesa Sanpaolo 1.67 0.05 2.97% -10.34%
UniCredit 8.45 0.42 5.16% -18.98%
Fiat Chrysler 8.77 0.43 5.16% -25.78%
Assicurazioni Generali 13.95 0.67 5.01% -12.24%
Tenaris S.a. 6.43 0.34 5.58% -42.14%
Atlantia 15.95 0.60 3.88% -27.19%
STMicroelectronics 24.64 1.89 8.31% 74.44%
CNH Industrial 6.37 0.34 5.71% -21.13%
Exor 53.70 2.82 5.54% -7.25%
Snam 4.49 0.09 2.11% -2.16%
Telecom Italia 0.35 -0.004 -0.99% -23.26%
Moncler 34.94 0.26 0.75% 3.56%
Poste Italiane 8.30 0.24 3.03% -7.14%
Terna Rete Elettrica Nazionale 6.39 0.17 2.67% 15.50%
Mediobanca 6.79 0.35 5.43% -18.83%
Pirelli & C 4.23 0.15 3.63% -19.60%
Recordati 41.03 -0.09 -0.22% 9.38%
UnipolSai Assicurazioni 2.17 0.05 2.17% -1.45%
Prysmian 19.56 0.39 2.01% 20.64%
Saipem 2.31 0.08 3.59% -42.62%
A2A 1.34 0.04 3.21% -9.15%
UBI Banca 2.79 0.11 3.99% 17.37%
Salvatore Ferragamo 13.64 0.73 5.65% -27.35%
Buzzi Unicem 19.50 0.69 3.64% 8.94%
Mediaset 1.72 0.11 6.92% -34.28%
Finecobank 10.79 0.04 0.37% 15.03%
Unipol Gruppo 3.47 0.11 3.27% -16.65%
Banca Generali 25.54 0.30 1.19% 11.14%
Azimut Holding 15.73 0.40 2.58% 2.71%