ایتالیا - بازار سهام

قیمت روز سال
UniCredit 17.98 0.13 0.71% 31.79%
Eni Group 15.95 -0.05 -0.30% 9.71%
Enel 5.17 -0.02 -0.42% 16.13%
Intesa Sanpaolo 3.14 0.02 0.76% 16.03%
Assicurazioni Generali 16.71 0.18 1.09% 17.26%
Fiat Chrysler 19.32 -0.12 -0.61% 106.90%
Atlantia 27.11 0.12 0.44% 22.45%
Luxottica Group 52.38 0.16 0.31% 2.40%
Tenaris S.a. 15.29 0.05 0.33% 1.73%
CNH Industrial 10.19 -0.17 -1.64% 9.58%
Telecom Italia 0.88 0.01 1.69% 11.34%
Snam 3.85 0.02 0.63% -3.25%
STMicroelectronics 18.44 -0.08 -0.43% 34.86%
Saipem 3.34 -0.03 -0.77% -14.16%
Exor 61.32 0.30 0.49% 29.78%
Terna Rete Elettrica Nazionale 4.88 0.04 0.89% 6.18%
Poste Italiane 7.78 0.03 0.34% 27.12%
Mediobanca 10.18 0.07 0.64% 25.37%
Moncler 35.19 0.24 0.69% 62.39%
Recordati 29.83 -0.09 -0.30% -10.12%
UnipolSai Assicurazioni 2.14 0.02 1.14% 4.40%
Prysmian 24.69 0.02 0.08% -3.37%
Pirelli & C 7.24 0.09 1.29% -23.93%
Buzzi Unicem 20.05 0.36 1.80% -10.97%
A2A 1.62 0.01 0.46% 21.54%
Salvatore Ferragamo 23.26 -0.10 -0.43% -13.21%
UBI Banca 4.13 0.07 1.65% 21.84%
Finecobank 9.91 -0.03 -0.28% 55.79%
Mediaset 3.29 0.01 0.40% -9.23%
Banca Generali 27.56 -0.24 -0.86% 10.55%
Azimut Holding 17.43 -0.03 -0.17% 1.78%
Unipol Gruppo 4.34 0.04 1.00% 16.33%
Yoox 37.84 0.04 0.11% 60.34%

قیمت روز سال
FTSE MIB 23829 37.30 0.16% 15.20%ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ایتالیا - بازار سهام.