ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ایتالیا - بازار سهام.

Ok
width
height
Italy Stock Market (FTSE MIB)

قیمت روز سال
FTSE MIB 20028 -229.20 -1.13% -1.45%
قیمت روز سال
Eni Group 8.18 -0.07 -0.80% -37.28%
Enel 7.89 -0.12 -1.54% 25.46%
Intesa Sanpaolo 1.85 -0.01 -0.75% -1.62%
UniCredit 8.26 0.03 0.41% -13.34%
Fiat Chrysler 9.68 -0.08 -0.80% -12.41%
Assicurazioni Generali 13.11 -0.06 -0.46% -17.96%
Tenaris S.a. 5.15 -0.06 -1.23% -45.70%
Atlantia 14.23 -0.47 -3.20% -37.91%
STMicroelectronics 24.73 -0.58 -2.29% 56.47%
CNH Industrial 6.52 -0.09 -1.33% -18.10%
Exor 51.22 -0.58 -1.12% -10.39%
Snam 4.45 -0.07 -1.46% -0.91%
Telecom Italia 0.38 0.003 0.88% -14.92%
Moncler 32.99 -0.49 -1.46% -2.57%
Poste Italiane 7.99 -0.06 -0.72% -13.52%
Terna Rete Elettrica Nazionale 6.30 -0.09 -1.35% 16.05%
Mediobanca 7.12 -0.14 -1.96% -16.34%
Pirelli & C 3.72 -0.02 -0.48% -17.58%
Recordati 45.12 -0.72 -1.57% 16.29%
UnipolSai Assicurazioni 2.41 0.002 0.08% 9.33%
Prysmian 22.55 -0.15 -0.66% 27.22%
Saipem 1.94 -0.04 -1.77% -51.69%
A2A 1.28 -0.02 -1.20% -18.41%
UBI Banca 3.74 -0.03 -0.82% 68.47%
Salvatore Ferragamo 11.94 -0.32 -2.61% -30.36%
Buzzi Unicem 21.09 -0.19 -0.89% 14.56%
Mediaset 1.64 -0.02 -1.21% -45.50%
Finecobank 12.79 -0.27 -2.03% 47.70%
Unipol Gruppo 4.03 -0.08 -1.90% -6.47%
Banca Generali 25.46 -0.40 -1.55% -1.32%
Azimut Holding 16.88 -0.02 -0.12% 8.21%