ایتالیا - بازار سهام

قیمت روز سال
UniCredit 14.12 0.16 1.16% -15.69%
Eni Group 16.13 0.04 0.27% 23.51%
Enel 4.79 -0.12 -2.47% -1.54%
Intesa Sanpaolo 2.42 0.01 0.44% -15.64%
Assicurazioni Generali 14.56 0.05 0.31% -2.77%
Fiat Chrysler 16.01 -0.41 -2.49% 59.44%
Atlantia 25.58 0.17 0.67% 0.31%
Luxottica Group 56.82 0.12 0.21% 9.69%
Tenaris S.a. 15.86 0.03 0.16% 16.02%
CNH Industrial 8.65 -0.17 -1.90% -12.85%
Telecom Italia 0.60 -0.002 -0.40% -28.92%
Snam 3.71 0.01 0.30% -7.35%
STMicroelectronics 20.44 2.01 10.88% 42.34%
Saipem 4.10 0.01 0.12% 19.97%
Exor 54.58 -2.02 -3.57% 10.11%
Terna Rete Elettrica Nazionale 4.77 -0.01 -0.25% -1.87%
Poste Italiane 7.75 0.002 0.03% 28.38%
Mediobanca 8.21 0.14 1.71% -5.79%
Moncler 39.07 0.18 0.46% 84.29%
Recordati 30.85 -0.35 -1.12% -14.57%
UnipolSai Assicurazioni 1.91 -0.01 -0.29% -2.00%
Prysmian 21.96 0.21 0.97% -16.85%
Pirelli & C 7.14 0 0% 10.39%
Buzzi Unicem 19.01 -0.15 -0.76% -13.98%
A2A 1.56 0.003 0.19% 9.43%
Salvatore Ferragamo 20.04 0.12 0.58% -16.98%
UBI Banca 3.44 0.02 0.59% -14.01%
Finecobank 10.16 0.03 0.30% 39.75%
Mediaset 2.81 0.01 0.47% -15.76%
Banca Generali 21.74 -0.12 -0.55% -23.32%
Azimut Holding 13.19 -0.03 -0.19% -27.87%
Unipol Gruppo 3.39 -0.01 -0.18% -13.92%
Yoox 37.94 0 0% 62.69%

قیمت روز سال
FTSE MIB 21661 -133.09 -0.61% 1.57%ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ایتالیا - بازار سهام.