Italy Full Time Employment
width
height
Forecast Data Chart

ایتالیا کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 9.50 9.80 13.10 5.80 در صد [+]
افراد شاغل 23399.78 23404.17 23421.87 22108.22 هزار [+]
افراد بیکار 2451.63 2538.91 3346.25 1409.67 هزار [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 37211.83 36140.57 37211.83 19609.13 صدها نفر [+]
استخدام تمام وقت 144587.23 141171.59 148487.11 132977.43 صدها نفر [+]
نرخ اشتغال 59.10 59.20 59.20 55.30 در صد [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 65.80 65.70 65.90 61.60 در صد [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 6.00 6.00 8.00 2.60 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 28.90 28.10 43.40 19.40 در صد [+]
بهره وری 104.90 104.60 108.50 24.50 نقاط شاخص [+]
هزینه های کار 111.90 111.20 111.90 44.50 نقاط شاخص [+]
دستمزد 2467.00 2436.00 2467.00 1176.00 EUR / ماه [+]
رشد دستمزد 0.70 0.70 15.80 0.30 در صد [+]
دستمزد در تولید 102.70 102.70 113.70 2.20 نقاط شاخص [+]
جمعیت 60.48 60.59 60.80 50.03 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 67.00 66.58 67.00 59.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 67.00 66.58 67.00 59.00 [+]
هزینه زندگی خانواده 1440.00 1460.00 1460.00 1320.00 EUR / ماه [+]
هزینه زندگی انفرادی 935.00 950.00 950.00 825.00 EUR / ماه [+]
تغییر اشتغال 0.50 0.20 1.10 -0.90 در صد [+]
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1130.00 1330.00 1390.00 1130.00 EUR / ماه [+]
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2340.00 2500.00 2650.00 2340.00 EUR / ماه [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ایتالیا - استخدام تمام وقت.