ایتالیا - بهره وری

Italy Productivity
width
height

ایتالیا کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 10.40 10.80 13.10 5.80 در صد [+]
افراد شاغل 23291.80 23320.17 23360.98 22122.38 هزار [+]
افراد بیکار 2705.01 2817.90 3347.08 1412.92 هزار [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 35331.72 35397.50 35825.92 19609.13 صدها نفر [+]
استخدام تمام وقت 141063.95 142513.62 148487.11 132977.43 صدها نفر [+]
نرخ اشتغال 58.70 58.70 58.90 55.30 در صد [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 65.70 66.00 66.00 61.70 در صد [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 6.70 6.40 8.00 2.60 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 30.80 31.80 43.30 19.60 در صد [+]
هزینه های کار 107.00 104.80 108.50 44.50 نقاط شاخص [+]
بهره وری 104.90 104.60 108.50 24.50 نقاط شاخص [+]
دستمزد 2434.00 2431.00 2434.00 1165.00 EUR / ماه [+]
دستمزد در تولید 113.50 113.20 113.50 2.20 نقاط شاخص [+]
رشد دستمزد 2.00 2.00 15.80 0.30 در صد [+]
جمعیت 60.48 60.59 60.80 50.03 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 65.58 65.58 65.58 59.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 66.58 66.58 66.58 59.00 [+]
هزینه زندگی خانواده 1370.00 1410.00 1720.00 1370.00 EUR / ماه [+]
هزینه زندگی انفرادی 855.00 875.00 995.00 855.00 EUR / ماه [+]
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1130.00 1340.00 1390.00 1130.00 EUR / ماه [+]
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2390.00 2560.00 2680.00 2390.00 EUR / ماه [+]
تغییر اشتغال 0.50 0.20 1.10 -0.90 در صد [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ایتالیا - بهره وری.