بازارها گذشته مرجع
پول 1.2 2021-04
بازار سهام 24546 2021-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.74 2021-04
توجه داشته باشید عملکرد 2 سال -0.36 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.9 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.6 2020-12
نرخ بیکاری 10.2 2021-02
نرخ تورم 0.8 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2021-03
نرخ بهره 0 2021-03
موازنه تجاری 1587 2021-01
حساب جاری 710 2021-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.6 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 156 2020-12
بودجه دولت -9.5 2020-12
اطمینان کسب و کار 101 2021-03
شاخص PMI تولید 59.8 2021-03
شاخص PMI خدمات 48.6 2021-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 101 2021-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 6.6 2021-02
نرخ مالیات شرکت 24 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 43 2020-12
موارد کروناویروس 3779594 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 114612 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 3158725 2021-04
تخت بیمارستان 3.18 2017-12
بیمارستان ها 17.56 2017-12
پزشکان پزشکی 4.1 2017-12
پرستاران 6.71 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.9 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.6 2020-12
تولید ناخالص داخلی 2001 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 401777 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 76892 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 35614 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42413 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7564 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 17220 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 72128 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 265662 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 10.2 2021-02
افراد شاغل 22197 2021-02
افراد بیکار 2518 2021-02
استخدام تمام وقت 143061 2020-12
قسمت مدت زمان اشتغال 35062 2020-12
نرخ اشتغال 56.5 2021-02
نرخ مشارکت نیروی کار 63 2021-02
نرخ بیکاری بلند مدت 5.1 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 31.6 2021-02
هزینه های کار 109 2020-12
دستمزد 2502 2019-12
رشد دستمزد 0.7 2021-02
دستمزد در تولید 104 2021-02
جمعیت 59.64 2020-12
سن بازنشستگی زنان 67.25 2021-12
سن بازنشستگی مردان 67.25 2021-12
تغییر اشتغال 0.9 2020-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.8 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2021-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2021-03
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2021-03
اندازه اصل تورم 0.8 2021-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2020-12
قیمت تولید 103 2021-02
تغییر قیمت تولید کننده 0.7 2021-02
قیمت صادرات 114 2021-01
قیمت واردات 106 2021-01
تورم مواد غذایی 0.3 2021-03
CPI مسکن آب و برق 103 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2021-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-03
نرخ بهره بین بانکی -0.54 2021-03
عرضه پول M1 1434072 2021-01
عرضه پول M2 1813126 2021-01
عرضه پول M3 1826434 2021-02
ترازنامه بانک 3856039 2021-01
ذخایر ارزی 164441 2021-03
وام به بخش خصوصی 669139 2021-01
ترازنامه بانک مرکزی 1366237 2021-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 162 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1587 2021-01
حساب جاری 710 2021-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.6 2020-12
صادرات 33601 2021-01
واردات 32014 2021-01
بدهی خارجی 2324324 2020-12
رابطه مبادله 107 2021-01
گردش سرمایه 3358 2021-01
حواله 140 2020-09
ذخایر طلا 2452 2020-12
تولید نفت خام 111 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1166 2021-01
شاخص تروریسم 3.04 2019-12
درآمد گردشگری 413 2021-01
فروش اسلحه 806 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 156 2020-12
بودجه دولت -9.5 2020-12
ارزش بودجه دولت 12.59 2021-01
هزینه های دولت 81502 2020-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.7 2019-12
درآمدهای دولت 38.84 2021-01
بدهی های دولت 2603128 2021-01
هزینه های مالی 26.25 2021-01
درخواست پناهندگی 1055 2020-09
ارزیابی اعتبار 61 2021-04
مخارج نظامی 28037 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 43 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 39.49 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 101 2021-03
شاخص PMI تولید 59.8 2021-03
شاخص PMI خدمات 48.6 2021-03
تولید صنعتی -0.6 2021-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.2 2021-02
تولید صنعتی -3 2021-01
استفاده از ظرفیت 74.9 2020-12
تغییرات موجودی انبار -3463 2020-12
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 59.7 2021-03
ثبت خودرو 169684 2021-03
سرعت اینترنت 9211 2017-03
آدرس های IP 13315518 2017-03
ورشکستگی 2902 2020-12
شاخص رقابتی 71.53 2019-12
رتبه رقابتی 30 2019-12
پی ام آی مرکب 51.9 2021-03
شاخص فساد مالی 53 2020-12
رتبه فساد مالی 52 2020-12
آسانی کسب و کار 58 2019-12
تولید الکتریسیته 23243 2019-12
فروش ساخت 2.5 2021-01
استخراج معدن 0.7 2021-01
تولید فولاد 1500 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 101 2021-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 6.6 2021-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی -5.7 2021-02
هزینه های مصرف کننده 235641 2020-12
درآمد قابل تصرف شخص 289184 2020-12
پس انداز های شخصی 15.2 2020-12
نرخ وام بانکی 1.78 2021-02
تسهیلات اعتباری خریدار 109381 2021-01
قیمت گازوئیل 1.99 2021-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 44.4 2020-09
بدهی خانوار به درآمد 61.56 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -1.5 2021-01
شاخص مسکن 100 2020-12
پی ام آی ساخت و ساز 56.3 2021-03
نرخ مالکیت مسکن 72.4 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 3779594 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 114612 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 3158725 2021-04
تخت بیمارستان 3.18 2017-12
بیمارستان ها 17.56 2017-12
پزشکان پزشکی 4.1 2017-12
پرستاران 6.71 2017-12
تختخوابهای ICU 275 2013-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایتالیا - شاخص های اقتصادی.