ایتالیا - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-06
نرخ بیکاری 10.9 2018-06
نرخ تورم 1.5 2018-07
نرخ بهره 0 2018-07
موازنه تجاری 5071 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 1.14 2018-08
بازار سهام 20415 امتیاز 2018-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.12 % 2018-08
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 1935 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 402859 EUR - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 72221 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 34878 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35220 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7183 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16235 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 69257 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 271271 EUR - میلیون 2018-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 10.9 % 2018-06
افراد شاغل 23320 هزار 2018-06
افراد بیکار 2866 هزار 2018-06
استخدام تمام وقت 141064 صدها نفر 2018-03
قسمت مدت زمان اشتغال 35332 صدها نفر 2018-03
نرخ اشتغال 58.7 % 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 66.1 % 2018-06
نرخ بیکاری بلند مدت 6.7 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 32.6 % 2018-06
هزینه های کار 105 نقاط شاخص 2018-03
دستمزد 2434 EUR / ماه 2017-12
رشد دستمزد 2 % 2018-06
دستمزد در تولید 113 نقاط شاخص 2018-06
جمعیت 60.48 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66.58 2018-12
تغییر اشتغال 0.1 % 2018-03
هزینه زندگی خانواده 1370 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 855 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2390 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1130 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.5 % 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2018-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2018-07
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-07
اندازه اصل تورم 0.7 % 2018-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 2.9 % 2018-06
قیمت صادرات 108 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 107 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 2.4 % 2018-07
CPI مسکن آب و برق 102 نقاط شاخص 2018-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2018-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-07
عرضه پول M1 1172534 EUR - میلیون 2018-06
عرضه پول M2 1548677 EUR - میلیون 2018-06
عرضه پول M3 1558427 EUR - میلیون 2018-06
ترازنامه بانک 3744279 EUR - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 124999 EUR - میلیون 2018-07
وام به بخش خصوصی 703465 EUR - میلیون 2018-06
ترازنامه بانک مرکزی 963123 EUR - میلیون 2018-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 173 % 2016-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5071 EUR - میلیون 2018-06
صادرات 42171 EUR - میلیون 2018-06
واردات 37100 EUR - میلیون 2018-06
حساب جاری 5135 EUR - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.8 % 2017-12
بدهی خارجی 2177794 EUR - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 101 نقاط شاخص 2018-06
گردش سرمایه -949 EUR - میلیون 2018-06
حواله 154 EUR - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 2452 تن 2018-06
تولید نفت خام 94 BBL/D/1K 2018-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -4343 EUR - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 2.75 2016-12
درآمد گردشگری 3621 EUR - میلیون 2018-05
فروش اسلحه 660 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132 % 2017-12
بودجه دولت -2.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -6.11 EUR - میلیارد 2018-06
هزینه های دولت 78641 EUR - میلیون 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 % 2017-12
درآمدهای دولت 36.11 EUR - میلیارد 2018-06
بدهی های دولت 2323282 EUR - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 42.22 EUR - میلیارد 2018-06
درخواست پناهندگی 5605 افراد 2018-03
ارزیابی اعتبار 59.92
مخارج نظامی 28417 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 107 نقاط شاخص 2018-07
شاخص PMI تولید 51.5 2018-07
شاخص PMI خدمات 54 نقاط شاخص 2018-07
تولید صنعتی 1.7 % 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.5 % 2018-06
تولید صنعتی 2.3 % 2018-06
استفاده از ظرفیت 78 % 2018-06
سفارشات کارخانه 3.6 % 2018-05
میزان سفارشات جدید 120 نقاط شاخص 2018-05
تغییرات موجودی انبار 717 EUR - میلیون 2018-03
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -29.8 2018-08
ثبت خودرو 152393 2018-07
سرعت اینترنت 9211 KBps 2017-03
آدرس های IP 13315518 IP 2017-03
ورشکستگی 2945 بانک اطلاعات شرکتها 2018-03
شاخص رقابتی 4.54 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 43 2018-12
پی ام آی مرکب 53 2018-07
شاخص فساد مالی 50 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 54 2017-12
آسانی کسب و کار 46 2017-12
تولید الکتریسیته 24277 گیگاوات ساعت 2018-03
استخراج معدن 12.5 % 2018-06
تولید فولاد 2135 هزار تن 2018-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 116 نقاط شاخص 2018-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 % 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.5 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 242159 EUR - میلیون 2018-03
درآمد قابل تصرف شخص 292224 EUR - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی 7.6 % 2018-03
نرخ وام بانکی 1.91 % 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 99589 EUR - میلیون 2018-06
قیمت گازوئیل 2 USD / لیتر 2018-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 40.9 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 61.14 % 2016-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 3.3 % 2018-04
شاخص مسکن 98.7 نقاط شاخص 2018-03
پی ام آی ساخت و ساز 53.3 2018-07
نرخ مالکیت مسکن 72.3 % 2016-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 43 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 22 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 39.49 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 11.32 mm 2015-12
درجه حرارت 6.69 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایتالیا - شاخص های اقتصادی.