بازارها گذشته مرجع
پول 1.19 2021-08
بازار سهام 25427 2021-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.57 2021-08
توجه داشته باشید عملکرد 2 سال -0.49 2021-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.7 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 17.3 2021-06
نرخ بیکاری 9.7 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 114 2021-08
نرخ تورم 1.8 2021-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 69200779 2021-08
نرخ بهره 0 2021-07
موازنه تجاری 5642 2021-05
حساب جاری 3882 2021-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.6 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 156 2020-12
بودجه دولت -9.5 2020-12
اطمینان کسب و کار 116 2021-07
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 60.3 2021-07
PMI شاخص خدمات 56.7 2021-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 117 2021-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2021-05
نرخ مالیات شرکت 24 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 43 2021-12
موارد کروناویروس 4358533 2021-08
مرگ و میر کروناویروس 128088 2021-08
Coronavirus بهبود یافت 4081902 2021-08
تخت بیمارستان 3.18 2017-12
بیمارستان ها 17.56 2017-12
پزشکان پزشکی 4.1 2017-12
پرستاران 6.71 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.7 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 17.3 2021-06
تولید ناخالص داخلی 1886 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 414242 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 79899 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 32934 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38992 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7889 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 18230 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 73163 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 264703 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.7 2021-06
افراد شاغل 22696 2021-06
افراد بیکار 2429 2021-06
استخدام تمام وقت 143061 2020-12
قسمت مدت زمان اشتغال 35062 2020-12
نرخ اشتغال 57.9 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 64.2 2021-06
نرخ بیکاری بلند مدت 5.5 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 31.7 2021-05
هزینه های کار 113 2021-03
دستمزد 2333 2020-12
رشد دستمزد 0.6 2021-06
دستمزد در تولید 104 2021-06
جمعیت 59.64 2020-12
سن بازنشستگی زنان 67 2021-12
سن بازنشستگی مردان 67 2021-12
تغییر اشتغال -0.9 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 114 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 69200779 2021-08
موارد کروناویروس 4358533 2021-08
مرگ و میر کروناویروس 128088 2021-08
Coronavirus بهبود یافت 4081902 2021-08
تخت بیمارستان 3.18 2017-12
بیمارستان ها 17.56 2017-12
پزشکان پزشکی 4.1 2017-12
پرستاران 6.71 2017-12
تختخوابهای ICU 275 2013-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.8 2021-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2021-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2021-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2021-07
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2021-07
اندازه اصل تورم 0.3 2021-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2021-03
قیمت تولید 108 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 9.1 2021-06
قیمت صادرات 118 2021-05
قیمت واردات 112 2021-05
تورم مواد غذایی -0.6 2021-06
CPI مسکن آب و برق 106 2021-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 2021-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-07
نرخ بهره بین بانکی -0.55 2021-07
عرضه پول M1 1473616 2021-05
عرضه پول M2 1846313 2021-05
عرضه پول M3 1867325 2021-06
ترازنامه بانک 3933164 2021-05
ذخایر ارزی خارجی 169887 2021-06
وام به بخش خصوصی 667731 2021-05
ترازنامه بانک مرکزی 1504580 2021-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 162 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5642 2021-05
حساب جاری 3882 2021-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.6 2020-12
صادرات 43585 2021-05
واردات 37943 2021-05
بدهی خارجی 2345211 2021-03
رابطه مبادله 105 2021-05
گردش سرمایه 3747 2021-05
حواله 110 2021-03
ذخایر طلا 2452 2021-03
تولید نفت خام 117 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 887 2021-05
شاخص تروریسم 3.04 2019-12
درآمد گردشگری 662 2021-05
فروش اسلحه 806 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 156 2020-12
بودجه دولت -9.5 2020-12
ارزش بودجه دولت -25.64 2021-05
هزینه های دولت 81424 2021-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 57.3 2020-12
درآمدهای دولت 39.7 2021-05
بدهی های دولت 2686811 2021-05
هزینه های مالی 65.34 2021-05
درخواست پناهندگی 2415 2021-04
ارزیابی اعتبار 61 2021-08
مخارج نظامی 28370 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 43 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 39.49 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 116 2021-07
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 60.3 2021-07
PMI شاخص خدمات 56.7 2021-06
تولید صنعتی 21.1 2021-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.5 2021-05
تولید صنعتی 90.7 2021-04
میزان استفاده ازظرفیت تولید 77.7 2021-06
تغییرات موجودی انبار 444 2021-03
ثبت خودرو 149438 2021-06
سرعت اینترنت 9211 2017-03
آدرس های IP 13315518 2017-03
ورشکستگی 2902 2020-12
شاخص رقابتی 71.53 2019-12
رتبه رقابتی 30 2019-12
پی ام آی مرکب 58.3 2021-06
شاخص فساد مالی 53 2020-12
رتبه فساد مالی 52 2020-12
آسانی کسب و کار 58 2019-12
تولید الکتریسیته 23860 2021-06
فروش ساخت -1 2021-05
استخراج معدن 19.9 2021-04
تولید فولاد 1500 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 117 2021-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2021-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 13.3 2021-05
هزینه های مصرف کننده 232598 2021-03
درآمد قابل تصرف شخص 293303 2021-03
پس انداز های شخصی 17.1 2021-03
نرخ وام بانکی 1.77 2021-05
تسهیلات اعتباری خریدار 108294 2021-05
قیمت گازوئیل 2.11 2021-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 44.9 2020-12
بدهی خانوار به درآمد 61.69 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 32.6 2021-05
شاخص مسکن 101 2021-03
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 57.9 2021-06
نرخ مالکیت مسکن 72.4 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایتالیا - شاخص های اقتصادی.