بازارها گذشته مرجع
پول 1.18 2020-10
بازار سهام 19086 2020-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.78 2020-10
توجه داشته باشید عملکرد 2 سال -0.31 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -13 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -18 2020-06
نرخ بیکاری 9.7 2020-08
نرخ تورم -0.6 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.7 2020-09
نرخ بهره 0 2020-09
موازنه تجاری 3928 2020-08
حساب جاری 5950 2020-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 135 2019-12
بودجه دولت -1.6 2019-12
اطمینان کسب و کار 92.1 2020-09
شاخص PMI تولید 53.2 2020-09
شاخص PMI خدمات 48.8 2020-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 103 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 8.2 2020-08
نرخ مالیات شرکت 24 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 43 2020-12
موارد کروناویروس 449648 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 36832 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 257374 2020-10
تخت بیمارستان 3.18 2017-12
بیمارستان ها 17.56 2017-12
پزشکان پزشکی 4.1 2017-12
پرستاران 6.71 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -13 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -18 2020-06
تولید ناخالص داخلی 2001 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 354246 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 61006 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 35614 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42413 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7791 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 12168 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 54930 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 242676 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.7 2020-08
افراد شاغل 22929 2020-08
افراد بیکار 2467 2020-08
استخدام تمام وقت 141029 2020-06
قسمت مدت زمان اشتغال 34551 2020-06
نرخ اشتغال 58.1 2020-08
نرخ مشارکت نیروی کار 64.2 2020-07
نرخ بیکاری بلند مدت 5 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 31.2 2020-07
هزینه های کار 121 2020-06
دستمزد 2502 2019-12
رشد دستمزد 0.5 2020-08
دستمزد در تولید 103 2020-08
جمعیت 60.36 2019-12
سن بازنشستگی زنان 67 2020-12
سن بازنشستگی مردان 67 2020-12
تغییر اشتغال -2.5 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.6 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.7 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2020-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2020-09
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2020-09
اندازه اصل تورم 0.1 2020-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 2020-06
قیمت تولید 100 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده -3 2020-08
قیمت صادرات 110 2020-08
قیمت واردات 101 2020-08
تورم مواد غذایی 1.2 2020-09
CPI مسکن آب و برق 98.3 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-09
نرخ بهره بین بانکی -0.49 2020-09
عرضه پول M1 1341216 2020-08
عرضه پول M2 1721114 2020-08
عرضه پول M3 1731025 2020-08
ترازنامه بانک 3778120 2020-08
ذخایر ارزی 178458 2020-09
وام به بخش خصوصی 671164 2020-08
ترازنامه بانک مرکزی 1317842 2020-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 166 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 3928 2020-08
حساب جاری 5950 2020-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3 2019-12
صادرات 27718 2020-08
واردات 23789 2020-08
بدهی خارجی 2276159 2020-06
رابطه مبادله 109 2020-08
گردش سرمایه 25255 2020-08
حواله 103 2020-03
ذخایر طلا 2452 2020-06
تولید نفت خام 73 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 82 2020-08
شاخص تروریسم 3.11 2018-12
درآمد گردشگری 4284 2020-08
فروش اسلحه 611 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 135 2019-12
بودجه دولت -1.6 2019-12
ارزش بودجه دولت 18.59 2020-08
هزینه های دولت 78918 2020-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.7 2019-12
درآمدهای دولت 45.91 2020-08
بدهی های دولت 2578856 2020-08
هزینه های مالی 27.32 2020-08
درخواست پناهندگی 1810 2020-07
ارزیابی اعتبار 61 2020-10
مخارج نظامی 26082 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 43 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 39.49 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 92.1 2020-09
شاخص PMI تولید 53.2 2020-09
شاخص PMI خدمات 48.8 2020-09
تولید صنعتی -0.3 2020-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 7.7 2020-08
تولید صنعتی -14.7 2020-06
استفاده از ظرفیت 63.8 2020-06
سفارشات کارخانه 15.1 2020-08
میزان سفارشات جدید 71.3 2020-08
تغییرات موجودی انبار -2141 2020-06
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 38.9 2020-10
ثبت خودرو 156132 2020-09
سرعت اینترنت 9211 2017-03
آدرس های IP 13315518 2017-03
ورشکستگی 3115 2019-12
شاخص رقابتی 71.53 2019-12
رتبه رقابتی 30 2019-12
پی ام آی مرکب 50.4 2020-09
شاخص فساد مالی 53 2019-12
رتبه فساد مالی 51 2019-12
آسانی کسب و کار 58 2019-12
تولید الکتریسیته 23243 2019-12
فروش ساخت 5.9 2020-08
استخراج معدن 1.5 2020-06
تولید فولاد 939 2020-08

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 103 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 8.2 2020-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.8 2020-08
هزینه های مصرف کننده 216690 2020-06
درآمد قابل تصرف شخص 274377 2020-06
پس انداز های شخصی 18.6 2020-06
نرخ وام بانکی 1.7 2020-08
تسهیلات اعتباری خریدار 108650 2020-08
قیمت گازوئیل 1.79 2020-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 41.6 2020-03
بدهی خانوار به درآمد 60.95 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 12.8 2020-08
شاخص مسکن 102 2020-06
پی ام آی ساخت و ساز 51.2 2020-09
نرخ مالکیت مسکن 72.4 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 449648 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 36832 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 257374 2020-10
تخت بیمارستان 3.18 2017-12
بیمارستان ها 17.56 2017-12
پزشکان پزشکی 4.1 2017-12
پرستاران 6.71 2017-12
تختخوابهای ICU 275 2013-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایتالیا - شاخص های اقتصادی.