گذشته قبلی
پول 1.07 1.07
بازار سهام 23876 24137 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 0.7 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.8 6.2 در صد
نرخ بیکاری 8.3 8.5 در صد
نرخ تورم 6 6.5 در صد
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 1 در صد
نرخ بهره 0 0 در صد
موازنه تجاری -83.64 -1766 EUR - میلیون
حساب جاری -1025 -1560 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.6 3.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 151 155 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -7.2 -9.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 110 110 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.5 55.8 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 55.7 52.1 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده 100 101 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.5 0.7 در صد
نرخ مالیات شرکت 24 24 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 43 43 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 8.3 8.5 در صد
افراد شاغل 23040 22933 هزار
افراد بیکار 2074 2122 هزار
استخدام تمام وقت 143061 142892 صدها نفر
قسمت مدت زمان اشتغال 35062 34902 صدها نفر
نرخ اشتغال 59.6 59.3 در صد
نرخ مشارکت نیروی کار 65.5 65.3 در صد
نرخ بیکاری بلند مدت 5.5 5.2 در صد
نرخ بیکاری جوانان 24.5 24.2 در صد
هزینه های کار 110 112 امتیاز
دستمزد 2333 2502 EUR / ماه
رشد دستمزد 0.7 0.6 در صد
دستمزد در تولید 106 105 امتیاز
جمعیت 59.64 59.82 میلیون
سن بازنشستگی زنان 67 67
سن بازنشستگی مردان 67 67
تغییر اشتغال 0.3 0.4 در صد
گذشته قبلی
نرخ تورم 6 6.5 در صد
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 1 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 110 امتیاز
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 112 111 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 106 106 امتیاز
اندازه اصل تورم 1.9 1.7 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 106 امتیاز
قیمت تولید 142 137 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 36.9 32.8 در صد
قیمت صادرات 139 135 امتیاز
قیمت واردات 152 149 امتیاز
تورم مواد غذایی 6.4 5.8 در صد
نرخ تورم هماهنگ (تغییرات ماهیانه) 0.4 2.4 در صد
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه 6.3 6.8 در صد
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) 4 0.4 در صد
CPI مسکن آب و برق 132 132 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117 120 امتیاز
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 228 228 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 137564837 137506272 دوزها
موارد کروناویروس 13159342 13109527 افراد
مرگ و میر کروناویروس 156357 156201 افراد
تخت بیمارستان 3.16 3.14 به ازای هر 1000 نفر
بیمارستان ها 17.68 17.53 به ازای هر - یک - میلیون نفر
پزشکان پزشکی 4.32 4.15 به ازای هر 1000 نفر
پرستاران 6.68 6.73 به ازای هر 1000 نفر
تختخوابهای ICU 2.6 2.59 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 0 0 در صد
نرخ بهره بین بانکی -0.45 -0.5 در صد
عرضه پول M1 1554069 1538352 EUR - میلیون
عرضه پول M2 1914818 1900973 EUR - میلیون
عرضه پول M3 1922984 1909225 EUR - میلیون
ترازنامه بانک 4027861 4015391 EUR - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 220155 211420 EUR - میلیون
وام به بخش خصوصی 665649 662778 EUR - میلیون
ترازنامه بانک مرکزی 1598123 1599790 EUR - میلیون
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 180 162 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری -83.64 -1766 EUR - میلیون
حساب جاری -1025 -1560 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.6 3.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 56352 47253 EUR - میلیون
واردات 56436 49019 EUR - میلیون
بدهی خارجی 2443292 2409210 EUR - میلیون
رابطه مبادله 91.3 91.1 امتیاز
گردش سرمایه -6699 -2333 EUR - میلیون
حواله 122 113 EUR - میلیون
ذخایر طلا 2452 2452 تن
Crude Oil Imports from Russia 522 895 هزار تن
واردات گاز طبیعی 246469 271501 تراژول
تولید نفت خام 119 130 BBL/D/1K
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1708 1228 EUR - میلیون
شاخص تروریسم 3.04 3.11
درآمد گردشگری 1802 1640 EUR - میلیون
فروش اسلحه 806 321 SIPRI - TIV - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 151 155 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -7.2 -9.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -93.97 -5.37 EUR - میلیارد
هزینه های دولت 80730 81386 EUR - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 57.3 48.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت 36.24 41.86 EUR - میلیارد
بدهی های دولت 2755372 2736637 EUR - میلیون
هزینه های مالی 130 47.23 EUR - میلیارد
درخواست پناهندگی 4340 4350 افراد
ارزیابی اعتبار 61
مخارج نظامی 28370 26381 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 24 24 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 43 43 در صد
نرخ مالیات بر فروش 22 22 در صد
نرخ تامین اجتماعی 39.49 39.49 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30 30 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49 9.49 در صد
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 110 110 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.5 55.8 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 55.7 52.1 امتیاز
تولید صنعتی 3 3.4 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0 4 در صد
تولید صنعتی 3.5 -3.4 در صد
میزان استفاده ازظرفیت تولید 78.6 78.6 در صد
تغییرات موجودی انبار 2313 -1282 EUR - میلیون
ثبت خودرو 97339 119497
سرعت اینترنت 9211 8669 KBps
آدرس های IP 13315518 13117319 IP
ورشکستگی 2242 1783 بانک اطلاعات شرکتها
شاخص رقابتی 71.53 70.77 امتیاز
رتبه رقابتی 30 31
پی ام آی مرکب 54.5 52.1 امتیاز
شاخص فساد مالی 56 53 امتیاز
رتبه فساد مالی 42 52
آسانی کسب و کار 58 51
تولید الکتریسیته 21966 24931 گیگاوات ساعت
فروش ساخت 2.8 2.3 در صد
استخراج معدن -15 -9.9 در صد
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده 100 101 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.5 0.7 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 5.6 4.3 در صد
هزینه های مصرف کننده 252522 251594 EUR - میلیون
درآمد قابل تصرف شخص 305313 298072 EUR - میلیون
پس انداز های شخصی 11.3 11 در صد
نرخ وام بانکی 1.65 1.69 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار 111833 111081 EUR - میلیون
قیمت گازوئیل 1.98 2.18 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 43.8 44.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی خانوار به درآمد 64.36 61.69 در صد
گذشته قبلی
میزان ساخت و ساز 19.4 22.1 در صد
شاخص مسکن 104 104 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 59 62.9 امتیاز
نرخ مالکیت مسکن 75.1 72.4 در صد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایتالیا - شاخص های اقتصادی.