ایتالیا - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-06
نرخ بیکاری 9.7 2018-08
نرخ تورم 1.4 2018-09
نرخ بهره 0 2018-09
موازنه تجاری 2564 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 1.14 2018-10
بازار سهام 19002 امتیاز 2018-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.73 % 2018-10
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 1935 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 402976 EUR - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 74445 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 34878 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35220 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7057 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16278 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 69300 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 271930 EUR - میلیون 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.7 % 2018-08
افراد شاغل 23369 هزار 2018-08
افراد بیکار 2522 هزار 2018-08
استخدام تمام وقت 141064 صدها نفر 2018-03
قسمت مدت زمان اشتغال 35332 صدها نفر 2018-03
نرخ اشتغال 59 % 2018-08
نرخ مشارکت نیروی کار 65.5 % 2018-08
نرخ بیکاری بلند مدت 6.7 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 31 % 2018-08
هزینه های کار 107 نقاط شاخص 2018-06
دستمزد 2434 EUR / ماه 2017-12
رشد دستمزد 1.9 % 2018-08
دستمزد در تولید 114 نقاط شاخص 2018-08
جمعیت 60.48 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66.58 2018-12
تغییر اشتغال 0.5 % 2018-06
هزینه زندگی خانواده 1370 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 855 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2390 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1130 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.4 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-09
اندازه اصل تورم 0.7 % 2018-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 105 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 4.4 % 2018-08
قیمت صادرات 108 نقاط شاخص 2018-07
قیمت واردات 109 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 1.5 % 2018-09
CPI مسکن آب و برق 103 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2018-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-09
عرضه پول M1 1148184 EUR - میلیون 2018-08
عرضه پول M2 1517792 EUR - میلیون 2018-08
عرضه پول M3 1526562 EUR - میلیون 2018-08
ترازنامه بانک 3715367 EUR - میلیون 2018-08
ذخایر ارزی 123989 EUR - میلیون 2018-09
وام به بخش خصوصی 696404 EUR - میلیون 2018-08
ترازنامه بانک مرکزی 964363 EUR - میلیون 2018-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 169 % 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2564 EUR - میلیون 2018-08
صادرات 30887 EUR - میلیون 2018-08
واردات 28324 EUR - میلیون 2018-08
حساب جاری 8607 EUR - میلیون 2018-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.8 % 2017-12
بدهی خارجی 2138556 EUR - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 99.4 نقاط شاخص 2018-07
گردش سرمایه 10388 EUR - میلیون 2018-07
حواله 154 EUR - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 2452 تن 2018-09
تولید نفت خام 93 BBL/D/1K 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 817 EUR - میلیون 2018-07
شاخص تروریسم 2.75 2016-12
درآمد گردشگری 5495 EUR - میلیون 2018-07
فروش اسلحه 660 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132 % 2017-12
بودجه دولت -2.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 12.12 EUR - میلیارد 2018-07
هزینه های دولت 78679 EUR - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 % 2017-12
درآمدهای دولت 56.83 EUR - میلیارد 2018-07
بدهی های دولت 2341686 EUR - میلیون 2018-07
هزینه های مالی 44.71 EUR - میلیارد 2018-07
درخواست پناهندگی 4810 افراد 2018-06
ارزیابی اعتبار 59.92
مخارج نظامی 28417 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 106 نقاط شاخص 2018-09
شاخص PMI تولید 50 2018-09
شاخص PMI خدمات 53.3 نقاط شاخص 2018-09
تولید صنعتی -0.8 % 2018-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.7 % 2018-08
تولید صنعتی -1.2 % 2018-07
استفاده از ظرفیت 78 % 2018-06
سفارشات کارخانه 4.9 % 2018-08
میزان سفارشات جدید 74.9 نقاط شاخص 2018-08
تغییرات موجودی انبار 158 EUR - میلیون 2018-06
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -34.7 2018-09
ثبت خودرو 96422 2018-09
سرعت اینترنت 9211 KBps 2017-03
آدرس های IP 13315518 IP 2017-03
ورشکستگی 2949 بانک اطلاعات شرکتها 2018-06
شاخص رقابتی 70.77 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 31 2018-12
پی ام آی مرکب 52.4 2018-09
شاخص فساد مالی 50 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 54 2017-12
آسانی کسب و کار 46 2017-12
تولید الکتریسیته 24768 گیگاوات ساعت 2018-08
استخراج معدن 2.8 % 2018-07
تولید فولاد 1162 هزار تن 2018-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 116 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 % 2018-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.2 % 2018-08
هزینه های مصرف کننده 242525 EUR - میلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 296399 EUR - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 8.6 % 2018-06
نرخ وام بانکی 1.95 % 2018-08
تسهیلات اعتباری خریدار 100155 EUR - میلیون 2018-08
قیمت گازوئیل 2.02 USD / لیتر 2018-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 41 % of GDP 2018-03
بدهی خانوار به درآمد 61.14 % 2016-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 2.6 % 2018-07
شاخص مسکن 99.4 نقاط شاخص 2018-06
پی ام آی ساخت و ساز 54.9 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 72.4 % 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 43 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 22 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 39.49 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 11.32 mm 2015-12
درجه حرارت 6.69 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایتالیا - شاخص های اقتصادی.