بازارها گذشته مرجع
پول 1.1 2020-01
بازار سهام 23416 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.06 2020-01
توجه داشته باشید عملکرد 2 سال -0.13 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.3 2019-09
نرخ بیکاری 9.7 2019-11
نرخ تورم 0.5 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-12
نرخ بهره 0 2020-01
موازنه تجاری 4872 2019-11
حساب جاری 4921 2019-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 135 2018-12
بودجه دولت -2.2 2018-12
اطمینان کسب و کار 99.1 2019-12
شاخص PMI تولید 46.2 2019-12
شاخص PMI خدمات 51.1 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 111 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 2019-11
نرخ مالیات شرکت 24 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 43 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.3 2019-09
تولید ناخالص داخلی 2074 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 430459 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 79511 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 35392 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35739 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8001 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 17195 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 76086 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 286742 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.7 2019-11
افراد شاغل 23486 2019-11
افراد بیکار 2535 2019-11
استخدام تمام وقت 144862 2019-09
قسمت مدت زمان اشتغال 36965 2019-09
نرخ اشتغال 59.4 2019-11
نرخ مشارکت نیروی کار 66 2019-11
نرخ بیکاری بلند مدت 5.2 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 28.6 2019-11
هزینه های کار 111 2019-09
دستمزد 2467 2018-12
رشد دستمزد 0.6 2019-11
دستمزد در تولید 103 2019-11
جمعیت 60.48 2018-12
سن بازنشستگی زنان 67 2019-12
سن بازنشستگی مردان 67 2019-12
تغییر اشتغال 0.1 2019-09
هزینه زندگی خانواده 1440 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 935 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2340 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1130 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.5 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-12
اندازه اصل تورم 0.6 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2019-09
قیمت تولید 103 2019-11
تغییر قیمت تولید کننده -2.5 2019-11
قیمت صادرات 112 2019-11
قیمت واردات 107 2019-11
تورم مواد غذایی 0.8 2019-12
CPI مسکن آب و برق 104 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-01
نرخ بهره بین بانکی -0.4 2019-12
عرضه پول M1 1282775 2019-11
عرضه پول M2 1649898 2019-11
عرضه پول M3 1661899 2019-11
ترازنامه بانک 3812706 2019-11
ذخایر ارزی 156048 2019-12
وام به بخش خصوصی 642535 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 994213 2019-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 166 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4872 2019-11
حساب جاری 4921 2019-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.6 2018-12
صادرات 40172 2019-11
واردات 35300 2019-11
بدهی خارجی 2258602 2019-09
رابطه مبادله 105 2019-11
گردش سرمایه 8466 2019-11
حواله 121 2019-09
ذخایر طلا 2452 2019-12
تولید نفت خام 76 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3214 2019-11
شاخص تروریسم 3.11 2018-12
درآمد گردشگری 2400 2019-11
فروش اسلحه 611 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 135 2018-12
بودجه دولت -2.2 2018-12
ارزش بودجه دولت -13.68 2019-11
هزینه های دولت 80209 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.6 2018-12
درآمدهای دولت 47.32 2019-11
بدهی های دولت 2444610 2019-11
هزینه های مالی 60.99 2019-11
درخواست پناهندگی 3875 2019-10
ارزیابی اعتبار 62 2020-01
مخارج نظامی 26082 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 43 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 39.49 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 99.1 2019-12
شاخص PMI تولید 46.2 2019-12
شاخص PMI خدمات 51.1 2019-12
تولید صنعتی -0.6 2019-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.1 2019-11
تولید صنعتی -0.5 2019-11
استفاده از ظرفیت 77.1 2019-09
سفارشات کارخانه -0.3 2019-11
میزان سفارشات جدید 104 2019-11
تغییرات موجودی انبار -1819 2019-09
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -0.6 2020-01
ثبت خودرو 140075 2019-12
سرعت اینترنت 9211 2017-03
آدرس های IP 13315518 2017-03
ورشکستگی 2844 2019-06
شاخص رقابتی 71.53 2019-12
رتبه رقابتی 30 2019-12
پی ام آی مرکب 49.3 2019-12
شاخص فساد مالی 53 2019-12
رتبه فساد مالی 51 2019-12
آسانی کسب و کار 58 2019-12
تولید الکتریسیته 23674 2019-11
فروش ساخت 0 2019-11
استخراج معدن 1.9 2019-11
تولید فولاد 1971 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 111 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.9 2019-11
هزینه های مصرف کننده 262418 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 299868 2019-09
پس انداز های شخصی 8.9 2019-09
نرخ وام بانکی 1.83 2019-11
تسهیلات اعتباری خریدار 110928 2019-11
قیمت گازوئیل 1.9 2019-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 41.3 2019-06
بدهی خانوار به درآمد 60.95 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -3.4 2019-11
شاخص مسکن 98.8 2019-09
پی ام آی ساخت و ساز 47.7 2019-12
نرخ مالکیت مسکن 72.4 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایتالیا - شاخص های اقتصادی.