بازارها گذشته مرجع
پول 1.11 2019-12
بازار سهام 23244 2019-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.29 2019-12
توجه داشته باشید عملکرد 2 سال -0.07 2019-12
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.3 2019-09
نرخ بیکاری 9.7 2019-10
نرخ تورم 0.4 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-11
نرخ بهره 0 2019-12
موازنه تجاری 2779 2019-09
حساب جاری 4102 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 135 2018-12
بودجه دولت -2.2 2018-12
اطمینان کسب و کار 98.9 2019-11
شاخص PMI تولید 47.6 2019-11
شاخص PMI خدمات 50.4 2019-11
ضریب اطمینان مصرف کننده 108 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 2019-10
نرخ مالیات شرکت 24 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 43 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.3 2019-09
تولید ناخالص داخلی 2074 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 430459 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 79511 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 35392 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35739 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8001 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 17195 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 76086 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 286742 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.7 2019-10
افراد شاغل 23426 2019-10
افراد بیکار 2514 2019-10
استخدام تمام وقت 144587 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 37212 2019-06
نرخ اشتغال 59.2 2019-10
نرخ مشارکت نیروی کار 65.7 2019-10
نرخ بیکاری بلند مدت 5.6 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 27.8 2019-10
هزینه های کار 111 2019-09
دستمزد 2467 2018-12
رشد دستمزد 0.6 2019-10
دستمزد در تولید 103 2019-10
جمعیت 60.48 2018-12
سن بازنشستگی زنان 67 2019-12
سن بازنشستگی مردان 67 2019-12
تغییر اشتغال 0.1 2019-09
هزینه زندگی خانواده 1440 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 935 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2340 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1130 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.4 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-11
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2019-11
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-11
اندازه اصل تورم 1 2019-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2019-09
قیمت تولید 103 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده -3 2019-10
قیمت صادرات 111 2019-09
قیمت واردات 107 2019-09
تورم مواد غذایی 1.3 2019-11
CPI مسکن آب و برق 103 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2019-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-12
نرخ بهره بین بانکی -0.4 2019-11
عرضه پول M1 1242355 2019-09
عرضه پول M2 1610308 2019-09
عرضه پول M3 1629945 2019-10
ترازنامه بانک 3839751 2019-09
ذخایر ارزی 153657 2019-11
وام به بخش خصوصی 647919 2019-09
ترازنامه بانک مرکزی 1019014 2019-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 166 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2779 2019-09
حساب جاری 4102 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.6 2018-12
صادرات 39386 2019-09
واردات 36607 2019-09
بدهی خارجی 2171891 2019-06
رابطه مبادله 104 2019-09
گردش سرمایه -3888 2019-09
حواله 126 2019-06
ذخایر طلا 2452 2019-12
تولید نفت خام 76 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -2310 2019-09
شاخص تروریسم 3.11 2018-12
درآمد گردشگری 5150 2019-09
فروش اسلحه 611 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 135 2018-12
بودجه دولت -2.2 2018-12
ارزش بودجه دولت -2.36 2019-09
هزینه های دولت 80209 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.6 2018-12
درآمدهای دولت 31.37 2019-09
بدهی های دولت 2439157 2019-09
هزینه های مالی 33.72 2019-09
درخواست پناهندگی 2260 2019-08
ارزیابی اعتبار 62 2019-12
مخارج نظامی 26082 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 43 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 39.49 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 98.9 2019-11
شاخص PMI تولید 47.6 2019-11
شاخص PMI خدمات 50.4 2019-11
تولید صنعتی -2.4 2019-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.3 2019-10
تولید صنعتی -2.7 2019-10
استفاده از ظرفیت 77.1 2019-09
سفارشات کارخانه 1 2019-09
میزان سفارشات جدید 109 2019-09
تغییرات موجودی انبار -1819 2019-09
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -7.6 2019-11
ثبت خودرو 150587 2019-11
سرعت اینترنت 9211 2017-03
آدرس های IP 13315518 2017-03
ورشکستگی 2844 2019-06
شاخص رقابتی 71.53 2019-12
رتبه رقابتی 30 2019-12
پی ام آی مرکب 49.6 2019-11
شاخص فساد مالی 52 2018-12
رتبه فساد مالی 53 2018-12
آسانی کسب و کار 58 2019-12
تولید الکتریسیته 25294 2019-08
فروش ساخت 0.2 2019-09
استخراج معدن -11.2 2019-09
تولید فولاد 2225 2019-10
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 108 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 2019-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1 2019-10
هزینه های مصرف کننده 262418 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 297321 2019-06
پس انداز های شخصی 8.9 2019-06
نرخ وام بانکی 1.83 2019-10
تسهیلات اعتباری خریدار 108950 2019-09
قیمت گازوئیل 1.85 2019-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 41.1 2019-03
بدهی خانوار به درآمد 60.95 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 0.3 2019-09
شاخص مسکن 99 2019-06
پی ام آی ساخت و ساز 48.2 2019-11
نرخ مالکیت مسکن 72.4 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایتالیا - شاخص های اقتصادی.