بازارها گذشته مرجع
پول 1.16 2021-10
بازار سهام 26806 2021-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.9 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.7 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 17.3 2021-06
نرخ بیکاری 9.3 2021-08
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 148 2021-10
نرخ تورم 2.5 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 89092469 2021-10
نرخ بهره 0 2021-09
موازنه تجاری 1316 2021-08
حساب جاری 5031 2021-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.6 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 156 2020-12
بودجه دولت -9.5 2020-12
اطمینان کسب و کار 113 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 59.7 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 55.5 2021-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 120 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.4 2021-08
نرخ مالیات شرکت 24 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 43 2021-12
موارد کروناویروس 4752368 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 131954 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 4081902 2021-10
تخت بیمارستان 3.18 2017-12
بیمارستان ها 17.56 2017-12
پزشکان پزشکی 4.1 2017-12
پرستاران 6.71 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.7 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 17.3 2021-06
تولید ناخالص داخلی 1886 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 414143 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 81978 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 32902 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38992 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7898 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 18932 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 74301 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 272472 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.3 2021-08
افراد شاغل 22783 2021-08
افراد بیکار 2327 2021-08
استخدام تمام وقت 143061 2020-12
قسمت مدت زمان اشتغال 35062 2020-12
نرخ اشتغال 58.1 2021-08
نرخ مشارکت نیروی کار 64.2 2021-08
نرخ بیکاری بلند مدت 5.5 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 27.3 2021-08
هزینه های کار 114 2021-06
دستمزد 2333 2020-12
رشد دستمزد 0.7 2021-08
دستمزد در تولید 104 2021-08
جمعیت 59.64 2020-12
سن بازنشستگی زنان 67 2021-12
سن بازنشستگی مردان 67 2021-12
تغییر اشتغال 1.5 2021-06

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 148 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 89092469 2021-10
موارد کروناویروس 4752368 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 131954 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 4081902 2021-10
تخت بیمارستان 3.18 2017-12
بیمارستان ها 17.56 2017-12
پزشکان پزشکی 4.1 2017-12
پرستاران 6.71 2017-12
تختخوابهای ICU 275 2013-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.5 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2021-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2021-09
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2021-09
اندازه اصل تورم 1.1 2021-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2021-06
قیمت تولید 112 2021-08
تغییر قیمت تولید کننده 11.6 2021-08
قیمت صادرات 120 2021-08
قیمت واردات 115 2021-08
تورم مواد غذایی 1.1 2021-09
CPI مسکن آب و برق 108 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 2021-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-09
نرخ بهره بین بانکی -0.55 2021-09
عرضه پول M1 1501391 2021-08
عرضه پول M2 1869251 2021-08
عرضه پول M3 1877699 2021-08
ترازنامه بانک 3960248 2021-08
ذخایر ارزی خارجی 189658 2021-09
وام به بخش خصوصی 657896 2021-08
ترازنامه بانک مرکزی 1544947 2021-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 180 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1316 2021-08
حساب جاری 5031 2021-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.6 2020-12
صادرات 32650 2021-08
واردات 31334 2021-08
بدهی خارجی 2362795 2021-06
رابطه مبادله 104 2021-08
گردش سرمایه 5255 2021-08
حواله 116 2021-06
ذخایر طلا 2452 2021-06
تولید نفت خام 82 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2177 2021-08
شاخص تروریسم 3.04 2019-12
درآمد گردشگری 4974 2021-08
فروش اسلحه 806 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 156 2020-12
بودجه دولت -9.5 2020-12
ارزش بودجه دولت 17.45 2021-08
هزینه های دولت 80422 2021-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 57.3 2020-12
درآمدهای دولت 46.5 2021-08
بدهی های دولت 2734426 2021-08
هزینه های مالی 29.06 2021-08
درخواست پناهندگی 2870 2021-06
ارزیابی اعتبار 61 2021-10
مخارج نظامی 28370 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 43 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 39.49 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 113 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 59.7 2021-09
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 55.5 2021-09
تولید صنعتی 0 2021-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.2 2021-08
تولید صنعتی 1.7 2021-08
میزان استفاده ازظرفیت تولید 77.7 2021-06
تغییرات موجودی انبار -3342 2021-06
ثبت خودرو 105175 2021-09
سرعت اینترنت 9211 2017-03
آدرس های IP 13315518 2017-03
ورشکستگی 2539 2021-03
شاخص رقابتی 71.53 2019-12
رتبه رقابتی 30 2019-12
پی ام آی مرکب 56.6 2021-09
شاخص فساد مالی 53 2020-12
رتبه فساد مالی 52 2020-12
آسانی کسب و کار 58 2019-12
تولید الکتریسیته 23042 2021-08
فروش ساخت 0.8 2021-08
استخراج معدن -17.7 2021-08

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 120 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.4 2021-08
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 1.9 2021-08
هزینه های مصرف کننده 244548 2021-06
درآمد قابل تصرف شخص 294585 2021-06
پس انداز های شخصی 12.9 2021-06
نرخ وام بانکی 1.71 2021-08
تسهیلات اعتباری خریدار 111200 2021-08
قیمت گازوئیل 2.1 2021-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 45.5 2021-03
بدهی خانوار به درآمد 61.69 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 1.5 2021-08
شاخص مسکن 103 2021-06
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 56.6 2021-09
نرخ مالکیت مسکن 72.4 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایتالیا - شاخص های اقتصادی.