بازارها گذشته مرجع
پول 1.12 2019-10
بازار سهام 22337 2019-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.04 2019-10
توجه داشته باشید عملکرد 2 سال -0.13 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.1 2019-06
نرخ بیکاری 9.5 2019-08
نرخ تورم 0.3 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 2019-09
نرخ بهره 0 2019-09
موازنه تجاری 2585 2019-08
حساب جاری 6037 2019-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 135 2018-12
بودجه دولت -2.1 2018-12
اطمینان کسب و کار 98.8 2019-09
شاخص PMI تولید 47.8 2019-09
شاخص PMI خدمات 51.4 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 112 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.6 2019-08
نرخ مالیات شرکت 24 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 43 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.1 2019-06
تولید ناخالص داخلی 2074 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 403786 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 76093 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 35392 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35739 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7111 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16737 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 70324 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 271777 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.5 2019-08
افراد شاغل 23400 2019-08
افراد بیکار 2452 2019-08
استخدام تمام وقت 144587 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 37212 2019-06
نرخ اشتغال 59.1 2019-07
نرخ مشارکت نیروی کار 65.8 2019-07
نرخ بیکاری بلند مدت 6 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 28.9 2019-07
هزینه های کار 112 2019-06
دستمزد 2467 2018-12
رشد دستمزد 0.7 2019-08
دستمزد در تولید 103 2019-08
جمعیت 60.48 2018-12
سن بازنشستگی زنان 67 2019-12
سن بازنشستگی مردان 67 2019-12
تغییر اشتغال 0.5 2019-06
هزینه زندگی خانواده 1440 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 935 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2340 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1130 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.3 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-09
اندازه اصل تورم 0.6 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110 2019-06
قیمت تولید 103 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده -1.4 2019-08
قیمت صادرات 112 2019-07
قیمت واردات 107 2019-07
تورم مواد غذایی 0.7 2019-09
CPI مسکن آب و برق 102 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-09
نرخ بهره بین بانکی -0.42 2019-09
عرضه پول M1 1245916 2019-08
عرضه پول M2 1616435 2019-08
عرضه پول M3 1627237 2019-08
ترازنامه بانک 3816692 2019-08
ذخایر ارزی 157087 2019-09
وام به بخش خصوصی 650157 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 1025468 2019-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 166 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2585 2019-08
حساب جاری 6037 2019-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.5 2018-12
صادرات 29790 2019-08
واردات 27204 2019-08
بدهی خارجی 2171891 2019-06
رابطه مبادله 105 2019-07
گردش سرمایه 11056 2019-08
حواله 117 2019-03
ذخایر طلا 2452 2019-09
تولید نفت خام 75 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 801 2019-08
شاخص تروریسم 2.74 2017-12
درآمد گردشگری 5738 2019-07
فروش اسلحه 611 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 135 2018-12
بودجه دولت -2.1 2018-12
ارزش بودجه دولت -28.38 2019-07
هزینه های دولت 78508 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.6 2018-12
درآمدهای دولت 53.67 2019-07
بدهی های دولت 2409910 2019-07
هزینه های مالی 82.05 2019-07
درخواست پناهندگی 2825 2019-06
ارزیابی اعتبار 59.92
مخارج نظامی 26082 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 43 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 39.49 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 98.8 2019-09
شاخص PMI تولید 47.8 2019-09
شاخص PMI خدمات 51.4 2019-09
تولید صنعتی -1.8 2019-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.3 2019-08
تولید صنعتی -1.3 2019-07
استفاده از ظرفیت 77.2 2019-06
سفارشات کارخانه 1.1 2019-08
میزان سفارشات جدید 67.3 2019-08
تغییرات موجودی انبار -5787 2019-06
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -22.6 2019-09
ثبت خودرو 142136 2019-09
سرعت اینترنت 9211 2017-03
آدرس های IP 13315518 2017-03
ورشکستگی 2844 2019-06
شاخص رقابتی 71.53 2019-12
رتبه رقابتی 30 2019-12
پی ام آی مرکب 50.6 2019-09
شاخص فساد مالی 52 2018-12
رتبه فساد مالی 53 2018-12
آسانی کسب و کار 51 2018-12
تولید الکتریسیته 23003 2019-05
فروش ساخت -0.5 2019-07
استخراج معدن 0.3 2019-07
تولید فولاد 857 2019-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 112 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.6 2019-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.7 2019-08
هزینه های مصرف کننده 242938 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 297321 2019-06
پس انداز های شخصی 8.9 2019-06
نرخ وام بانکی 1.86 2019-08
تسهیلات اعتباری خریدار 108590 2019-08
قیمت گازوئیل 1.85 2019-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 41.1 2019-03
بدهی خانوار به درآمد 61.06 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 2.1 2019-08
شاخص مسکن 99 2019-06
پی ام آی ساخت و ساز 50.2 2019-09
نرخ مالکیت مسکن 72.4 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایتالیا - شاخص های اقتصادی.