بازارها گذشته مرجع
پول 1.18 2020-08
بازار سهام 19642 2020-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.02 2020-08
توجه داشته باشید عملکرد 2 سال -0.06 2020-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -12.4 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -17.3 2020-06
نرخ بیکاری 8.8 2020-06
نرخ تورم -0.3 2020-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2020-07
نرخ بهره 0 2020-07
موازنه تجاری 5584 2020-05
حساب جاری 2272 2020-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 135 2019-12
بودجه دولت -1.6 2019-12
اطمینان کسب و کار 85.2 2020-07
شاخص PMI تولید 51.9 2020-07
شاخص PMI خدمات 46.4 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 100 2020-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 12.1 2020-06
نرخ مالیات شرکت 24 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 43 2020-12
موارد کروناویروس 248229 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 35166 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 200589 2020-08
تخت بیمارستان 3.18 2017-12
بیمارستان ها 17.56 2017-12
پزشکان پزشکی 4.1 2017-12
پرستاران 6.71 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -12.4 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -17.3 2020-06
تولید ناخالص داخلی 2001 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 356647 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 71972 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 35614 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42413 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8100 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16110 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 68823 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 273297 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.8 2020-06
افراد شاغل 22702 2020-06
افراد بیکار 2204 2020-06
استخدام تمام وقت 142212 2020-03
قسمت مدت زمان اشتغال 36117 2020-03
نرخ اشتغال 57.5 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 63.2 2020-06
نرخ بیکاری بلند مدت 5 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 27.6 2020-06
هزینه های کار 110 2020-03
دستمزد 2467 2018-12
رشد دستمزد 0.6 2020-06
دستمزد در تولید 103 2020-06
جمعیت 60.36 2019-12
سن بازنشستگی زنان 67 2020-12
سن بازنشستگی مردان 67 2020-12
تغییر اشتغال -0.3 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.3 2020-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2020-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2020-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2020-07
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2020-07
اندازه اصل تورم 0.7 2020-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2020-03
قیمت تولید 99 2020-06
تغییر قیمت تولید کننده -4.5 2020-06
قیمت صادرات 112 2020-05
قیمت واردات 97.6 2020-05
تورم مواد غذایی 2.6 2020-06
CPI مسکن آب و برق 98.6 2020-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2020-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-07
نرخ بهره بین بانکی -0.44 2020-07
عرضه پول M1 1323340 2020-05
عرضه پول M2 1700862 2020-05
عرضه پول M3 1707853 2020-06
ترازنامه بانک 3887871 2020-05
ذخایر ارزی 174586 2020-06
وام به بخش خصوصی 656901 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 1237567 2020-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 166 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5584 2020-05
حساب جاری 2272 2020-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3 2019-12
صادرات 30507 2020-05
واردات 24922 2020-05
بدهی خارجی 2240148 2020-03
رابطه مبادله 114 2020-05
گردش سرمایه -6657 2020-05
حواله 103 2020-03
ذخایر طلا 2452 2020-03
تولید نفت خام 82 2020-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 274 2020-05
شاخص تروریسم 3.11 2018-12
درآمد گردشگری 444 2020-05
فروش اسلحه 611 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 135 2019-12
بودجه دولت -1.6 2019-12
ارزش بودجه دولت -14.04 2020-05
هزینه های دولت 79038 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.7 2019-12
درآمدهای دولت 26.29 2020-05
بدهی های دولت 2507580 2020-05
هزینه های مالی 40.33 2020-05
درخواست پناهندگی 890 2020-05
ارزیابی اعتبار 61 2020-08
مخارج نظامی 26082 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 43 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 39.49 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 85.2 2020-07
شاخص PMI تولید 51.9 2020-07
شاخص PMI خدمات 46.4 2020-06
تولید صنعتی -20.3 2020-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 42.1 2020-05
تولید صنعتی -21.7 2020-05
استفاده از ظرفیت 63.8 2020-06
سفارشات کارخانه 42.2 2020-05
میزان سفارشات جدید 76.1 2020-05
تغییرات موجودی انبار 1818 2020-03
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 48.6 2020-07
ثبت خودرو 132457 2020-06
سرعت اینترنت 9211 2017-03
آدرس های IP 13315518 2017-03
ورشکستگی 3115 2019-12
شاخص رقابتی 71.53 2019-12
رتبه رقابتی 30 2019-12
پی ام آی مرکب 47.6 2020-06
شاخص فساد مالی 53 2019-12
رتبه فساد مالی 51 2019-12
آسانی کسب و کار 58 2019-12
تولید الکتریسیته 23243 2019-12
فروش ساخت 41.9 2020-05
استخراج معدن -16.3 2020-05
تولید فولاد 1810 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 100 2020-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 12.1 2020-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.2 2020-06
هزینه های مصرف کننده 245048 2020-03
درآمد قابل تصرف شخص 293805 2020-03
پس انداز های شخصی 12.5 2020-03
نرخ وام بانکی 1.69 2020-06
تسهیلات اعتباری خریدار 108157 2020-05
قیمت گازوئیل 1.8 2020-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 40.5 2019-12
بدهی خانوار به درآمد 60.95 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -16.8 2020-05
شاخص مسکن 99.4 2020-03
پی ام آی ساخت و ساز 51.6 2020-06
نرخ مالکیت مسکن 72.4 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 248229 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 35166 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 200589 2020-08
تخت بیمارستان 3.18 2017-12
بیمارستان ها 17.56 2017-12
پزشکان پزشکی 4.1 2017-12
پرستاران 6.71 2017-12
تختخوابهای ICU 275 2013-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایتالیا - شاخص های اقتصادی.