بازارها گذشته مرجع
پول 1.11 2019-08
بازار سهام 20908 2019-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.33 2019-08
توجه داشته باشید عملکرد 2 سال -0.02 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0 2019-06
نرخ بیکاری 9.7 2019-06
نرخ تورم 0.4 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-07
نرخ بهره 0 2019-07
موازنه تجاری 5728 2019-06
حساب جاری 5047 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132 2018-12
بودجه دولت -2.1 2018-12
اطمینان کسب و کار 100 2019-07
شاخص PMI تولید 48.5 2019-07
شاخص PMI خدمات 51.7 2019-07
ضریب اطمینان مصرف کننده 113 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.9 2019-06
نرخ مالیات شرکت 24 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 43 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0 2019-06
تولید ناخالص داخلی 2074 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 403795 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 74810 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 35392 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35739 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7159 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16856 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 70681 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 271203 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.7 2019-06
افراد شاغل 23400 2019-06
افراد بیکار 2525 2019-06
استخدام تمام وقت 141172 2019-03
قسمت مدت زمان اشتغال 36141 2019-03
نرخ اشتغال 59.2 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 65.7 2019-06
نرخ بیکاری بلند مدت 6 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 28.1 2019-06
هزینه های کار 111 2019-03
دستمزد 2434 2017-12
رشد دستمزد 0.7 2019-06
دستمزد در تولید 102 2019-06
جمعیت 60.48 2018-12
سن بازنشستگی زنان 67 2019-12
سن بازنشستگی مردان 67 2019-12
تغییر اشتغال 0.1 2019-03
هزینه زندگی خانواده 1440 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 935 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2340 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1130 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.4 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-07
اندازه اصل تورم 0.5 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110 2019-03
قیمت تولید 104 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده 0.9 2019-06
قیمت صادرات 112 2019-06
قیمت واردات 107 2019-06
تورم مواد غذایی 0.8 2019-07
CPI مسکن آب و برق 102 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-07
نرخ بهره بین بانکی -0.37 2019-07
عرضه پول M1 1226080 2019-06
عرضه پول M2 1595700 2019-06
عرضه پول M3 1604801 2019-06
ترازنامه بانک 3766465 2019-06
ذخایر ارزی 150180 2019-07
وام به بخش خصوصی 658777 2019-06
ترازنامه بانک مرکزی 1006387 2019-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 169 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5728 2019-06
حساب جاری 5047 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.5 2018-12
صادرات 40783 2019-06
واردات 35054 2019-06
بدهی خارجی 2134121 2019-03
رابطه مبادله 104 2019-06
گردش سرمایه 7180 2019-06
حواله 117 2019-03
ذخایر طلا 2452 2019-06
تولید نفت خام 81 2019-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -2621 2019-06
شاخص تروریسم 2.74 2017-12
درآمد گردشگری 4434 2019-06
فروش اسلحه 611 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132 2018-12
بودجه دولت -2.1 2018-12
ارزش بودجه دولت 7.8 2019-06
هزینه های دولت 78566 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.6 2018-12
درآمدهای دولت 37.34 2019-06
بدهی های دولت 2386197 2019-06
هزینه های مالی 29.54 2019-06
درخواست پناهندگی 2545 2019-04
ارزیابی اعتبار 59.92
مخارج نظامی 26082 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 43 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 39.49 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 100 2019-07
شاخص PMI تولید 48.5 2019-07
شاخص PMI خدمات 51.7 2019-07
تولید صنعتی -1.2 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.2 2019-06
تولید صنعتی -0.9 2019-05
استفاده از ظرفیت 77.2 2019-06
سفارشات کارخانه 2.5 2019-05
میزان سفارشات جدید 116 2019-05
تغییرات موجودی انبار -4480 2019-03
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -49.5 2019-08
ثبت خودرو 152800 2019-07
سرعت اینترنت 9211 2017-03
آدرس های IP 13315518 2017-03
ورشکستگی 2823 2019-03
شاخص رقابتی 70.77 2018-12
رتبه رقابتی 31 2018-12
پی ام آی مرکب 51 2019-07
شاخص فساد مالی 52 2018-12
رتبه فساد مالی 53 2018-12
آسانی کسب و کار 51 2018-12
تولید الکتریسیته 23003 2019-05
فروش ساخت 1.6 2019-05
استخراج معدن -0.8 2019-05
تولید فولاد 2086 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 113 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.9 2019-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.3 2019-06
هزینه های مصرف کننده 242897 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 296806 2019-03
پس انداز های شخصی 8.4 2019-03
نرخ وام بانکی 1.91 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 107635 2019-06
قیمت گازوئیل 1.89 2019-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 40.3 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 61.12 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 2 2019-05
شاخص مسکن 97.8 2019-03
پی ام آی ساخت و ساز 49.8 2019-07
نرخ مالکیت مسکن 72.4 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایتالیا - شاخص های اقتصادی.