بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2018-09
نرخ بیکاری 10.6 2018-10
نرخ تورم 1.7 2018-11
نرخ بهره 0 2018-11
موازنه تجاری 1274 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 1.14 2018-12
بازار سهام 18410 امتیاز 2018-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.12 % 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 % 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.7 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 1935 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 403919 EUR - میلیون 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 74584 EUR - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 34878 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35220 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7182 EUR - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16532 EUR - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 70584 EUR - میلیون 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 271273 EUR - میلیون 2018-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 10.6 % 2018-10
افراد شاغل 23255 هزار 2018-10
افراد بیکار 2746 هزار 2018-10
استخدام تمام وقت 141064 صدها نفر 2018-03
قسمت مدت زمان اشتغال 35332 صدها نفر 2018-03
نرخ اشتغال 58.7 % 2018-10
نرخ مشارکت نیروی کار 65.8 % 2018-10
نرخ بیکاری بلند مدت 6.4 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 32.5 % 2018-10
هزینه های کار 107 نقاط شاخص 2018-06
دستمزد 2434 EUR / ماه 2017-12
رشد دستمزد 1.8 % 2018-10
دستمزد در تولید 114 نقاط شاخص 2018-10
جمعیت 60.48 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66.58 2018-12
تغییر اشتغال 0.5 % 2018-06
هزینه زندگی خانواده 1440 EUR / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 935 EUR / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2340 EUR / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1130 EUR / ماه 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.7 % 2018-11
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 % 2018-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-11
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2018-11
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2018-11
اندازه اصل تورم 0.9 % 2018-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 نقاط شاخص 2018-09
قیمت تولید 106 نقاط شاخص 2018-10
تغییر قیمت تولید کننده 5.8 % 2018-10
قیمت صادرات 109 نقاط شاخص 2018-09
قیمت واردات 109 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 1.1 % 2018-11
CPI مسکن آب و برق 101 نقاط شاخص 2018-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 نقاط شاخص 2018-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-11
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-11
عرضه پول M1 1178020 EUR - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 1546444 EUR - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 1535185 EUR - میلیون 2018-10
ترازنامه بانک 3740973 EUR - میلیون 2018-09
ذخایر ارزی 129213 EUR - میلیون 2018-11
وام به بخش خصوصی 694968 EUR - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 971604 EUR - میلیون 2018-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 169 % 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 1274 EUR - میلیون 2018-09
صادرات 36916 EUR - میلیون 2018-09
واردات 35641 EUR - میلیون 2018-09
حساب جاری 3154 EUR - میلیون 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.8 % 2017-12
بدهی خارجی 2138556 EUR - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 99.7 نقاط شاخص 2018-09
گردش سرمایه 1040 EUR - میلیون 2018-09
حواله 142 EUR - میلیون 2018-06
ذخایر طلا 2452 تن 2018-09
تولید نفت خام 83 BBL/D/1K 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 153 EUR - میلیون 2018-09
شاخص تروریسم 2.75 2016-12
درآمد گردشگری 4814 EUR - میلیون 2018-09
فروش اسلحه 660 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132 % 2017-12
بودجه دولت -2.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -33.82 EUR - میلیارد 2018-09
هزینه های دولت 78350 EUR - میلیون 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 % 2017-12
درآمدهای دولت 29.59 EUR - میلیارد 2018-09
بدهی های دولت 2331254 EUR - میلیون 2018-09
هزینه های مالی 63.41 EUR - میلیارد 2018-09
درخواست پناهندگی 4810 افراد 2018-06
ارزیابی اعتبار 59.92
مخارج نظامی 28417 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 104 نقاط شاخص 2018-11
شاخص PMI تولید 48.6 2018-11
شاخص PMI خدمات 50.3 نقاط شاخص 2018-11
تولید صنعتی 1 % 2018-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.1 % 2018-10
تولید صنعتی 1.2 % 2018-10
استفاده از ظرفیت 77.9 % 2018-09
سفارشات کارخانه -2.9 % 2018-09
میزان سفارشات جدید 108 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات موجودی انبار 158 EUR - میلیون 2018-06
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -49 2018-11
ثبت خودرو 146991 2018-11
سرعت اینترنت 9211 KBps 2017-03
آدرس های IP 13315518 IP 2017-03
ورشکستگی 2949 بانک اطلاعات شرکتها 2018-06
شاخص رقابتی 70.77 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 31 2018-12
پی ام آی مرکب 49.3 2018-11
شاخص فساد مالی 50 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 54 2017-12
آسانی کسب و کار 51 2018-12
تولید الکتریسیته 24984 گیگاوات ساعت 2018-09
استخراج معدن 0 % 2018-10
تولید فولاد 2299 هزار تن 2018-10
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 115 نقاط شاخص 2018-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 % 2018-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.5 % 2018-10
هزینه های مصرف کننده 242025 EUR - میلیون 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 296399 EUR - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 8.6 % 2018-06
نرخ وام بانکی 1.93 % 2018-10
تسهیلات اعتباری خریدار 100349 EUR - میلیون 2018-09
قیمت گازوئیل 1.92 USD / لیتر 2018-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 41 % of GDP 2018-03
بدهی خانوار به درآمد 61.12 % 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 0.6 % 2018-08
شاخص مسکن 99.4 نقاط شاخص 2018-06
پی ام آی ساخت و ساز 53.9 2018-11
نرخ مالکیت مسکن 72.4 % 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 43 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 22 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 39.49 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 11.32 mm 2015-12
درجه حرارت 6.69 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایتالیا - شاخص های اقتصادی.