بازارها گذشته مرجع
پول 1.09 2020-04
بازار سهام 17527 2020-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.71 2020-04
توجه داشته باشید عملکرد 2 سال 0.72 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.1 2019-12
نرخ بیکاری 9.7 2020-02
نرخ تورم 0.1 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-03
نرخ بهره 0 2020-03
موازنه تجاری 542 2020-01
حساب جاری -209 2020-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 135 2019-12
بودجه دولت -1.6 2019-12
اطمینان کسب و کار 89.5 2020-03
شاخص PMI تولید 40.3 2020-03
شاخص PMI خدمات 17.4 2020-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 101 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 2020-02
نرخ مالیات شرکت 24 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 43 2020-12
موارد کروناویروس 135586 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 17127 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 24392 2020-04
تخت بیمارستان 3.18 2017-12
بیمارستان ها 17.56 2017-12
پزشکان پزشکی 4.1 2017-12
پرستاران 6.71 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.1 2019-12
تولید ناخالص داخلی 2030 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 430058 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 78543 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 35392 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35739 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8230 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 17011 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 75158 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 286113 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.7 2020-02
افراد شاغل 23262 2020-02
افراد بیکار 2513 2020-02
استخدام تمام وقت 143720 2019-12
قسمت مدت زمان اشتغال 37249 2019-12
نرخ اشتغال 58.9 2020-02
نرخ مشارکت نیروی کار 65.6 2020-01
نرخ بیکاری بلند مدت 5.2 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 29.6 2020-02
هزینه های کار 112 2019-12
دستمزد 2467 2018-12
رشد دستمزد 0.6 2020-02
دستمزد در تولید 103 2020-02
جمعیت 60.36 2019-12
سن بازنشستگی زنان 67 2019-12
سن بازنشستگی مردان 67 2019-12
تغییر اشتغال -0.1 2019-12
هزینه زندگی خانواده 1440 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 935 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2340 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1130 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.1 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2020-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2020-03
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2020-03
اندازه اصل تورم 0.7 2020-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2019-12
قیمت تولید 102 2020-02
تغییر قیمت تولید کننده -2.6 2020-02
قیمت صادرات 114 2020-01
قیمت واردات 108 2020-01
تورم مواد غذایی 0.3 2020-02
CPI مسکن آب و برق 103 2020-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2020-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-03
نرخ بهره بین بانکی -0.42 2020-03
عرضه پول M1 1257326 2020-01
عرضه پول M2 1628206 2020-01
عرضه پول M3 1658393 2020-02
ترازنامه بانک 3750270 2020-01
ذخایر ارزی 166951 2020-02
وام به بخش خصوصی 638722 2020-01
ترازنامه بانک مرکزی 1014504 2020-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 166 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 542 2020-01
حساب جاری -209 2020-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.6 2018-12
صادرات 36553 2020-01
واردات 36012 2020-01
بدهی خارجی 2229541 2019-12
رابطه مبادله 105 2020-01
گردش سرمایه 5707 2020-01
حواله 121 2019-09
ذخایر طلا 2452 2019-12
تولید نفت خام 72 2019-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2963 2020-01
شاخص تروریسم 3.11 2018-12
درآمد گردشگری 2314 2020-01
فروش اسلحه 611 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 135 2019-12
بودجه دولت -1.6 2019-12
ارزش بودجه دولت 9.63 2020-01
هزینه های دولت 79223 2019-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.6 2018-12
درآمدهای دولت 39.12 2020-01
بدهی های دولت 2443483 2020-01
هزینه های مالی 29.49 2020-01
درخواست پناهندگی 2495 2019-12
ارزیابی اعتبار 62 2020-04
مخارج نظامی 26082 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 43 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 39.49 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 89.5 2020-03
شاخص PMI تولید 40.3 2020-03
شاخص PMI خدمات 17.4 2020-03
تولید صنعتی -0.1 2020-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.7 2020-01
تولید صنعتی -4.2 2019-12
استفاده از ظرفیت 76.8 2019-12
سفارشات کارخانه 1.2 2020-01
میزان سفارشات جدید 105 2020-01
تغییرات موجودی انبار -2554 2019-12
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -57.6 2020-03
ثبت خودرو 28326 2020-03
سرعت اینترنت 9211 2017-03
آدرس های IP 13315518 2017-03
ورشکستگی 2844 2019-06
شاخص رقابتی 71.53 2019-12
رتبه رقابتی 30 2019-12
پی ام آی مرکب 20.2 2020-03
شاخص فساد مالی 53 2019-12
رتبه فساد مالی 51 2019-12
آسانی کسب و کار 58 2019-12
تولید الکتریسیته 23243 2019-12
فروش ساخت 5.3 2020-01
استخراج معدن -10.4 2019-12
تولید فولاد 2046 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 101 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 2020-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.7 2020-02
هزینه های مصرف کننده 261986 2019-12
درآمد قابل تصرف شخص 299377 2019-12
پس انداز های شخصی 8.2 2019-12
نرخ وام بانکی 1.82 2020-02
تسهیلات اعتباری خریدار 111002 2020-01
قیمت گازوئیل 1.78 2020-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 41.3 2019-09
بدهی خانوار به درآمد 60.95 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 8.4 2020-01
شاخص مسکن 98.8 2019-09
پی ام آی ساخت و ساز 15.9 2020-03
نرخ مالکیت مسکن 72.4 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 135586 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 17127 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 24392 2020-04
تخت بیمارستان 3.18 2017-12
بیمارستان ها 17.56 2017-12
پزشکان پزشکی 4.1 2017-12
پرستاران 6.71 2017-12
ICU Beds 275 2013-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایتالیا - شاخص های اقتصادی.