بازارها گذشته مرجع
پول 1.13 2019-06
بازار سهام 21221 2019-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.11 2019-06
توجه داشته باشید عملکرد 2 سال 0.22 2019-06
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.1 2019-03
نرخ بیکاری 10.2 2019-04
نرخ تورم 0.8 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-05
نرخ بهره 0 2019-06
موازنه تجاری 2885 2019-04
حساب جاری 3914 2019-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132 2018-12
بودجه دولت -2.1 2018-12
اطمینان کسب و کار 102 2019-05
شاخص PMI تولید 49.7 2019-05
شاخص PMI خدمات 50 2019-05
ضریب اطمینان مصرف کننده 112 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2019-04
نرخ مالیات شرکت 24 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 43 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.1 2019-03
تولید ناخالص داخلی 1935 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 403596 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 74810 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 34878 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35220 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7159 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16856 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 70681 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 271203 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 10.2 2019-04
افراد شاغل 23288 2019-04
افراد بیکار 2652 2019-04
استخدام تمام وقت 141172 2019-03
قسمت مدت زمان اشتغال 36141 2019-03
نرخ اشتغال 58.8 2019-04
نرخ مشارکت نیروی کار 65.7 2019-04
نرخ بیکاری بلند مدت 6 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 31.4 2019-04
هزینه های کار 111 2019-03
دستمزد 2434 2017-12
رشد دستمزد 1.5 2019-04
دستمزد در تولید 102 2019-04
جمعیت 60.48 2018-12
سن بازنشستگی زنان 67 2019-12
سن بازنشستگی مردان 67 2019-12
تغییر اشتغال 0.1 2019-03
هزینه زندگی خانواده 1440 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 935 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2340 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1130 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.8 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2019-05
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-05
اندازه اصل تورم 0.4 2019-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110 2019-03
قیمت تولید 104 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده 2.1 2019-04
قیمت صادرات 110 2019-03
قیمت واردات 108 2019-03
تورم مواد غذایی 0.4 2019-05
CPI مسکن آب و برق 103 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2019-05
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-06
نرخ بهره بین بانکی -0.31 2019-05
عرضه پول M1 1196010 2019-04
عرضه پول M2 1566558 2019-04
عرضه پول M3 1575781 2019-04
ترازنامه بانک 3733459 2019-04
ذخایر ارزی 140206 2019-05
وام به بخش خصوصی 668468 2019-04
ترازنامه بانک مرکزی 979808 2019-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 169 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 2885 2019-04
حساب جاری 3914 2019-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.5 2018-12
صادرات 38421 2019-04
واردات 35536 2019-04
بدهی خارجی 2113580 2018-12
رابطه مبادله 102 2019-03
گردش سرمایه 7707 2019-04
حواله 131 2019-03
ذخایر طلا 2452 2019-06
تولید نفت خام 88 2019-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 463 2019-04
شاخص تروریسم 2.74 2017-12
درآمد گردشگری 3218 2019-04
فروش اسلحه 611 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132 2018-12
بودجه دولت -2.1 2018-12
ارزش بودجه دولت -26.03 2019-03
هزینه های دولت 78566 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.6 2018-12
درآمدهای دولت 31.44 2019-03
بدهی های دولت 2358800 2019-03
هزینه های مالی 57.47 2019-03
درخواست پناهندگی 2600 2019-03
ارزیابی اعتبار 59.92
مخارج نظامی 26082 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 43 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 39.49 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 102 2019-05
شاخص PMI تولید 49.7 2019-05
شاخص PMI خدمات 50 2019-05
تولید صنعتی -1.5 2019-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.7 2019-04
تولید صنعتی -1.3 2019-03
استفاده از ظرفیت 76.8 2019-03
سفارشات کارخانه -2.4 2019-04
میزان سفارشات جدید 102 2019-04
تغییرات موجودی انبار -4480 2019-03
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -24.3 2019-05
ثبت خودرو 197307 2019-05
سرعت اینترنت 9211 2017-03
آدرس های IP 13315518 2017-03
ورشکستگی 2823 2019-03
شاخص رقابتی 70.77 2018-12
رتبه رقابتی 31 2018-12
پی ام آی مرکب 49.9 2019-05
شاخص فساد مالی 52 2018-12
رتبه فساد مالی 53 2018-12
آسانی کسب و کار 51 2018-12
تولید الکتریسیته 22679 2019-02
استخراج معدن 5.7 2019-03
تولید فولاد 1950 2019-04
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 112 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2019-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.2 2019-04
هزینه های مصرف کننده 242897 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 295366 2018-12
پس انداز های شخصی 7.6 2018-12
نرخ وام بانکی 1.98 2019-04
تسهیلات اعتباری خریدار 106049 2019-04
قیمت گازوئیل 1.93 2019-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 40.3 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 61.12 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 2.7 2019-04
شاخص مسکن 98.2 2018-12
پی ام آی ساخت و ساز 49.8 2019-05
نرخ مالکیت مسکن 72.4 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایتالیا - شاخص های اقتصادی.