بازارها گذشته مرجع
پول 1.13 2019-02
بازار سهام 20212 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.8 2019-02
توجه داشته باشید عملکرد 2 سال 0.45 2019-02
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.1 2018-12
نرخ بیکاری 10.3 2018-12
نرخ تورم 0.9 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-01
نرخ بهره 0 2019-01
موازنه تجاری 3658 2018-12
حساب جاری 4806 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.8 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132 2017-12
بودجه دولت -2.3 2017-12
اطمینان کسب و کار 102 2019-01
شاخص PMI تولید 47.8 2019-01
شاخص PMI خدمات 49.7 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 114 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.7 2018-12
نرخ مالیات شرکت 24 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 43 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 1935 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 402865 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 74584 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 34878 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35220 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7182 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16532 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 70584 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 271273 2018-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 10.3 2018-12
افراد شاغل 23269 2018-12
افراد بیکار 2682 2018-12
استخدام تمام وقت 144859 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 35081 2018-09
نرخ اشتغال 58.8 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 65.7 2018-11
نرخ بیکاری بلند مدت 5.6 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 31.9 2018-12
هزینه های کار 107 2018-06
دستمزد 2434 2017-12
رشد دستمزد 1.7 2018-12
دستمزد در تولید 114 2018-12
جمعیت 60.48 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66.58 2018-12
تغییر اشتغال -0.3 2018-09
هزینه زندگی خانواده 1440 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 935 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2340 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1130 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.9 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-01
اندازه اصل تورم 0.5 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 2018-09
قیمت تولید 105 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 4.1 2018-12
قیمت صادرات 110 2018-11
قیمت واردات 111 2018-11
تورم مواد غذایی 0.6 2019-01
CPI مسکن آب و برق 106 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2019-01
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-01
نرخ بهره بین بانکی -0.31 2019-01
عرضه پول M1 1157592 2018-11
عرضه پول M2 1523575 2018-11
عرضه پول M3 1553284 2018-12
ترازنامه بانک 3688861 2018-11
ذخایر ارزی 135643 2019-01
وام به بخش خصوصی 696772 2018-11
ترازنامه بانک مرکزی 979768 2018-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 169 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 3658 2018-12
حساب جاری 4806 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.8 2017-12
صادرات 35700 2018-12
واردات 32042 2018-12
بدهی خارجی 2139097 2018-09
رابطه مبادله 98.8 2018-11
گردش سرمایه 9983 2018-11
حواله 148 2018-09
ذخایر طلا 2452 2019-03
تولید نفت خام 83 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 846 2018-11
شاخص تروریسم 2.74 2017-12
درآمد گردشگری 2234 2018-11
فروش اسلحه 660 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 132 2017-12
بودجه دولت -2.3 2017-12
ارزش بودجه دولت -10.4 2018-11
هزینه های دولت 78350 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 2017-12
درآمدهای دولت 43.4 2018-11
بدهی های دولت 2345344 2018-11
هزینه های مالی 53.8 2018-11
درخواست پناهندگی 4810 2018-06
ارزیابی اعتبار 59.92
مخارج نظامی 28417 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 43 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 39.49 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 102 2019-01
شاخص PMI تولید 47.8 2019-01
شاخص PMI خدمات 49.7 2019-01
تولید صنعتی -5.5 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.8 2018-12
تولید صنعتی -5.5 2018-12
استفاده از ظرفیت 78.7 2018-12
سفارشات کارخانه -0.2 2018-11
میزان سفارشات جدید 109 2018-11
تغییرات موجودی انبار 1089 2018-09
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -35.4 2019-01
ثبت خودرو 164864 2019-01
سرعت اینترنت 9211 2017-03
آدرس های IP 13315518 2017-03
ورشکستگی 2170 2018-09
شاخص رقابتی 70.77 2018-12
رتبه رقابتی 31 2018-12
پی ام آی مرکب 48.8 2019-01
شاخص فساد مالی 52 2018-12
رتبه فساد مالی 53 2018-12
آسانی کسب و کار 51 2018-12
تولید الکتریسیته 24827 2018-11
استخراج معدن -2.8 2018-12
تولید فولاد 1655 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 114 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.7 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.6 2018-12
هزینه های مصرف کننده 242025 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 295698 2018-09
پس انداز های شخصی 8.3 2018-09
نرخ وام بانکی 1.9 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 102500 2018-11
قیمت گازوئیل 1.83 2019-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 41 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 61.12 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -0.1 2018-11
شاخص مسکن 98.4 2018-09
پی ام آی ساخت و ساز 51.8 2019-01
نرخ مالکیت مسکن 72.4 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایتالیا - شاخص های اقتصادی.