ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ایتالیا - نرخ اشتغال.

Ok
width
height
Italy Employment Rate

ایتالیا کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 9.70 9.80 13.10 5.80 در صد [+]
افراد شاغل 22929.40 22846.50 23473.79 22099.40 هزار [+]
افراد بیکار 2467.16 2490.54 3349.09 1414.71 هزار [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 34551.33 36117.00 37249.12 19609.13 صدها نفر [+]
استخدام تمام وقت 141029.28 142212.08 148487.11 132977.43 صدها نفر [+]
نرخ اشتغال 58.10 57.80 59.30 55.30 در صد [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 64.20 63.60 66.00 61.60 در صد [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 5.00 5.50 8.00 2.60 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 31.20 29.60 43.50 19.40 در صد [+]
هزینه های کار 120.80 114.60 120.80 44.50 امتیاز [+]
بهره وری 104.90 104.60 108.50 24.50 امتیاز [+]
دستمزد 2502.00 2470.00 2502.00 1176.00 EUR / ماه [+]
دستمزد در تولید 103.30 103.30 113.70 2.20 امتیاز [+]
رشد دستمزد 0.50 0.50 15.80 0.30 در صد [+]
جمعیت 60.36 60.48 60.80 50.03 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 67.00 67.00 67.00 59.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 67.00 67.00 67.00 59.00 [+]
تغییر اشتغال -2.50 -0.50 1.30 -2.50 در صد [+]
[+]