22/09/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه فروش صنعتی JUL 3.1%
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه فروش صنعتی JUL 28.4%
23/09/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
(تولیدات ساخت و ساز (تغییرات سالیانه JUN 32.6%
08:00 AM
IT
(تولیدات ساخت و ساز (تغییرات سالیانه JUL
24/09/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
اطمینان کسب و کار SEP 113.4
08:00 AM
IT
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP 116.2
28/09/2021 واقعی قبلی
09:45 AM
IT
6 ماه حراج BOT -0.519%
29/09/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه AUG 2.1%
08:00 AM
IT
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه AUG 10.4%
09:45 AM
IT
5-سال BTP حراج -0.01%
09:45 AM
IT
مزایده BTP ده ساله 0.67%
30/09/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
نرخ بیکاری AUG 9.3%
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی SEP 2%
09:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی SEP 0.4%
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی SEP 2.5%
09:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی SEP 0.2%
01/10/2021 واقعی قبلی
07:45 AM
IT
مارکیت IHS شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید SEP 60.9
05/10/2021 واقعی قبلی
07:45 AM
IT
HS - مارکیت - خدمات - SME ها SEP 58
07:45 AM
IT
HS - مارکیت - کامپوزیت - SME ها SEP 59.1
06/10/2021 واقعی قبلی
07:30 AM
IT
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز SEP 65.2
07/10/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه AUG -0.4%
08:00 AM
IT
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه AUG 6.7%
11/10/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
تولیدات صنعتی (ماهانه) AUG 0.8%
08:00 AM
IT
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه AUG 7%
12/10/2021 واقعی قبلی
09:45 AM
IT
BOT مزایده دوازده ماهه
13/10/2021 واقعی قبلی
09:45 AM
IT
BTP مزایده دو ساله -0.27%
09:45 AM
IT
BTP مزایده سی ساله 1.69%
09:45 AM
IT
BTP مزایده هفت ساله 0.32%
09:45 AM
IT
20-Year BTP Auction 1.55%
15/10/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
(نرخ تورم نهایی (تغییرات سالیانه SEP 2%
08:00 AM
IT
نرخ تورم (ماهانه) نهایی SEP 0.4%
08:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی SEP 0.2%
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی SEP 2.5%
09:00 AM
IT
موازنه تجاری AUG €8.762B

ایتالیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایتالیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.