26/09/2019 واقعی قبلی
09:45 AM
IT
6 ماه حراج BOT -0.217%
27/09/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
اطمینان کسب و کار SEP 99.7
08:00 AM
IT
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP 111.9
09:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه PPI AUG 0%
09:00 AM
IT
PPI (سالانه) AUG -0.5%
09:45 AM
IT
5-سال BTP حراج 0.32%
09:45 AM
IT
مزایده BTP ده ساله 0.96%
30/09/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
نرخ بیکاری AUG 9.9%
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی SEP 0.5%
09:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی SEP 0%
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی SEP 0.4%
09:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی SEP 0.4%
01/10/2019 واقعی قبلی
07:45 AM
IT
پی ام آی توليد Markit/ADACI SEP 48.7
03/10/2019 واقعی قبلی
07:45 AM
IT
پی ام آی خدمات Markit/ADACI SEP 50.6
08/10/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی AUG -0.5%
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 2.6%
10/10/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
تولیدات صنعتی (ماهانه) AUG -0.7%
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG -0.7%
09:45 AM
IT
مزایده BOT دوازده ماهه -0.226%
11/10/2019 واقعی قبلی
09:45 AM
IT
3-سال BTP حراج -0.01%
09:45 AM
IT
30 سال BTP حراج 2.06%
09:45 AM
IT
7 سال BTP حراج 0.56%
16/10/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه سفارشات صنعتی AUG -2.9%
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه فروش صنعتی AUG -0.6%
08:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه فروش صنعتی AUG -0.5%
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه سفارشات صنعتی AUG -1%
09:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی SEP 0%
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی SEP 0.5%
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی SEP 0.4%
09:00 AM
IT
نرخ تورم (ماهانه) نهایی SEP 0.4%
17/10/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
موازنه تجاری AUG €7.631B
18/10/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز AUG 0.8%
09:00 AM
IT
حساب جاری AUG €8421M


ایتالیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایتالیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.