18/06/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز APR 60.2% 74.5%
09:00 AM
IT
حساب جاری APR €6654M €2997M ®
22/06/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه فروش صنعتی APR 38.1%
08:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه فروش صنعتی APR 1.6%
25/06/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
اطمینان کسب و کار JUN 110.2
08:00 AM
IT
ضریب اطمینان مصرف کننده JUN 110.6
28/06/2021 واقعی قبلی
09:45 AM
IT
6 ماه حراج BOT -0.504%
30/06/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت تولید کننده MAY 1.1%
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه شاخص قیمت تولید کننده MAY 6.5%
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی JUN 1.3%
09:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی JUN 0%
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JUN 1.2%
09:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JUN -0.1%
09:45 AM
IT
5-سال BTP حراج
09:45 AM
IT
مزایده BTP ده ساله 0.94%
01/07/2021 واقعی قبلی
07:45 AM
IT
مارکیت IHS شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید JUN 62.3
08:00 AM
IT
نرخ بیکاری MAY
05/07/2021 واقعی قبلی
07:45 AM
IT
HS - مارکیت - خدمات - SME ها JUN 53.1
07:45 AM
IT
HS - مارکیت - کامپوزیت - SME ها JUN 55.7
06/07/2021 واقعی قبلی
07:30 AM
IT
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز JUN 58.3
07/07/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY -0.4%
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY 30.4%
09/07/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAY 1.8%
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY 79.5%
09:45 AM
IT
مزایده BOT دوازده ماهه -0.490%
13/07/2021 واقعی قبلی
09:45 AM
IT
3-سال BTP حراج -0.22%
09:45 AM
IT
30 سال BTP حراج 2.06%
09:45 AM
IT
7 سال BTP حراج 0.46%
15/07/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی JUN 1.3%
08:00 AM
IT
نرخ تورم (ماهانه) نهایی JUN 0%
08:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی JUN -0.1%
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی JUN 1.2%
16/07/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
موازنه تجاری MAY €5.87B


ایتالیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایتالیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.