19/03/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
IT
موازنه تجاری JAN €0.322B €2.755B ®
20/03/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز JAN -1% -1% ®
22/03/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
IT
حساب جاری JAN €4211M
27/03/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
IT
اطمینان کسب و کار MAR 101.7
09:00 AM
IT
ضریب اطمینان مصرف کننده MAR 112.4
10:45 AM
IT
6 ماه حراج BOT -0.007%
28/03/2019 واقعی قبلی
10:45 AM
IT
5-سال BTP حراج 1.59%
10:45 AM
IT
مزایده BTP ده ساله 2.81%
29/03/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی MAR 1.1%
10:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی MAR -0.3%
10:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی MAR 1%
10:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی MAR 0.1%
11:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه PPI FEB 0%
11:00 AM
IT
PPI (سالانه) FEB 3.4%
01/04/2019 واقعی قبلی
07:45 AM
IT
پی ام آی توليد Markit/ADACI MAR 47.7
08:00 AM
IT
نرخ بیکاری FEB 10.5%
03/04/2019 واقعی قبلی
07:45 AM
IT
پی ام آی خدمات Markit/ADACI MAR 50.4
09/04/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی FEB 0.5%
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB 1.3%
10/04/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
IT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB -0.8%
08:00 AM
IT
تولیدات صنعتی (ماهانه) FEB 1.7%
09:45 AM
IT
مزایده BOT دوازده ماهه 0.060%
11/04/2019 واقعی قبلی
09:45 AM
IT
3-سال BTP حراج 1.06%
09:45 AM
IT
30 سال BTP حراج
09:45 AM
IT
7 سال BTP حراج 2.05%


ایتالیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایتالیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.