26/11/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
IT
6 ماه حراج BOT -0.518% -0.478%
27/11/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
IT
اطمینان کسب و کار NOV 90.2 94.7 ®
09:00 AM
IT
ضریب اطمینان مصرف کننده NOV 98.1 101.7 ®
10:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه PPI OCT 0.6% 0.1%
10:00 AM
IT
PPI (سالانه) OCT -2.5% -3.1%
11:15 AM
IT
5-سال BTP حراج 0.01% 0.23%
11:15 AM
IT
مزایده BTP ده ساله 0.59% 0.79%
30/11/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی NOV -0.3%
10:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی NOV 0.2%
10:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی NOV 0.6%
10:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی NOV -0.6%
01/12/2020 واقعی قبلی
08:45 AM
IT
IHS Markit Manufacturing PMI NOV 53.8
09:00 AM
IT
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q3 -13%
09:00 AM
IT
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q3 -17.9%
02/12/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
IT
نرخ بیکاری OCT 9.6%
03/12/2020 واقعی قبلی
08:45 AM
IT
IHS Markit Services PMI NOV 46.7
08:45 AM
IT
IHS Markit Composite PMI NOV 49.2
04/12/2020 واقعی قبلی
08:30 AM
IT
پی ام آی ساخت و ساز NOV 48.1
09:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی OCT -0.8%
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT 1.3%
09/12/2020 واقعی قبلی
10:45 AM
IT
مزایده BOT دوازده ماهه -0.478%
10/12/2020 واقعی قبلی
10:45 AM
IT
3-سال BTP حراج -0.19%
10:45 AM
IT
30 سال BTP حراج 1.48%
10:45 AM
IT
7 سال BTP حراج 0.35%
11/12/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
IT
تولیدات صنعتی (ماهانه) OCT -5.6%
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT -5.1%
15/12/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم نهایی NOV -0.3%
09:00 AM
IT
نرخ تورم (ماهانه) نهایی NOV 0.2%
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی NOV -0.6%
09:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی NOV 0.6%
10:00 AM
IT
موازنه تجاری OCT €5.849B
16/12/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه سفارشات صنعتی OCT -6.4%
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه فروش صنعتی OCT -4.6%
09:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه فروش صنعتی OCT -3.2%
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه سفارشات صنعتی OCT 3.2%
17/12/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
IT
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز OCT 5.1%
18/12/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
IT
حساب جاری OCT €7642M
10:00 AM
IT
تغییرات ماهیانه PPI NOV 0.6%
10:00 AM
IT
PPI (سالانه) NOV -2.5%
23/12/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
IT
اطمینان کسب و کار DEC 90.2
09:00 AM
IT
ضریب اطمینان مصرف کننده DEC 98.1


ایتالیا - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایتالیا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.