ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ایتالیا - دستمزد.

Ok
width
height
Italy Average Nominal Monthly Wages

ایتالیا کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 9.80 9.80 13.10 5.80 در صد [+]
افراد شاغل 23311.61 23351.26 23430.24 22107.17 هزار [+]
افراد بیکار 2527.92 2523.36 3346.46 1409.51 هزار [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 37249.12 36964.59 37249.12 19609.13 صدها نفر [+]
استخدام تمام وقت 143719.68 144862.02 148487.11 132977.43 صدها نفر [+]
نرخ اشتغال 59.10 59.10 59.30 55.30 در صد [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 65.60 65.70 65.90 61.60 در صد [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 5.20 5.60 8.00 2.60 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 29.30 28.70 43.50 19.40 در صد [+]
هزینه های کار 111.50 110.70 111.90 44.50 امتیاز [+]
بهره وری 104.90 104.60 108.50 24.50 امتیاز [+]
دستمزد 2467.00 2436.00 2467.00 1176.00 EUR / ماه [+]
رشد دستمزد 0.60 0.60 15.80 0.30 در صد [+]
دستمزد در تولید 102.90 102.80 113.70 2.20 امتیاز [+]
جمعیت 60.36 60.48 60.80 50.03 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 67.00 66.58 67.00 59.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 67.00 66.58 67.00 59.00 [+]
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1130.00 1330.00 1390.00 1130.00 EUR / ماه [+]
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2340.00 2500.00 2650.00 2340.00 EUR / ماه [+]
هزینه زندگی خانواده 1440.00 1460.00 1460.00 1320.00 EUR / ماه [+]
هزینه زندگی انفرادی 935.00 950.00 950.00 825.00 EUR / ماه [+]
تغییر اشتغال -0.10 0.10 1.30 -0.90 در صد [+]
[+]