Ok
width
height
Italy Part Time Employmentایتالیا گذشته قبلی واحد مرجع
نرخ بیکاری 8.10 8.30 در صد May 2022
افراد بیکار 2028.35 2094.15 هزار May 2022
افراد شاغل 22971.15 23021.12 هزار May 2022
استخدام تمام وقت 143060.67 142891.60 صدها نفر Dec 2020
قسمت مدت زمان اشتغال 35061.53 34901.68 صدها نفر Dec 2020
نرخ اشتغال 59.90 59.90 در صد Apr 2022
نرخ مشارکت نیروی کار 65.40 65.50 در صد Apr 2022
نرخ بیکاری جوانان 23.80 25.10 در صد Apr 2022
هزینه های کار 107.10 109.70 امتیاز Mar 2022
بهره وری 104.90 104.60 امتیاز Dec 2017
دستمزد در تولید 105.60 105.60 امتیاز May 2022
رشد دستمزد 0.90 0.80 در صد May 2022

ایتالیا - قسمت مدت زمان اشتغال
ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ایتالیا - قسمت مدت زمان اشتغال.
واقعی قبلی بالاترین پایین ترین تاریخ واحد فرکانس
35061.53 34901.68 37249.12 19609.13 2004 - 2020 صدها نفر سه ماهه
NSA