بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 1.22 1.2 1.2 1.19 1.19 1.18
بازار سهام 24559.88 23950 23348 22763 22191 21046
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.92 0.92 0.97 1.02 1.08 1.19
توجه داشته باشید عملکرد 2 سال -0.33 0.03 0.07 0.11 0.16 0.25

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.40 1.5 2.3 1.2 0.7 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.40 14.2 3.5 2.9 3.6 3.8
نرخ بیکاری 10.10 12 11.4 11.1 10.5 9.9
نرخ تورم 1.10 0.6 0.8 1.1 1.2 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.3 0.4 0.2 0.3 0.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 4753.87 4160 4200 3900 9800 9100
حساب جاری 3737.40 2400 1980 1910 1680 1750
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.60 3.2 3.2 3.2 2.8 2.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 155.80 158 158 158 155 155
بودجه دولت -9.50 -12 -12 -12 -6 -6
اطمینان کسب و کار 105.40 105 108 104 102 102
شاخص PMI تولید 60.70 53 52.4 54 54.5 55
شاخص PMI خدمات 47.30 52.9 52.5 52.9 53.6 55
ضریب اطمینان مصرف کننده 102.30 108 107 105 106 105
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.10 0.9 -1 0.6 0.9 0.5
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 43.00 43 43 43 43 43

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.40 1.5 2.3 1.2 0.7 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.40 14.2 3.5 2.9 3.6 3.8
تولید ناخالص داخلی 2001.24 1920 1920 1920 2000 2000
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 400346.60 403756 424019 413429 416241 429139
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 76892.00 67901 79454 79122 79660 82128
تولید ناخالص داخلی سرانه 35613.80 34600 34600 34600 35200 35200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42412.70 40600 40600 40600 41200 41200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7564.00 8779 8054 7783 7836 8079
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 17220.00 14167 18281 17719 17840 18393
تولید ناخالص داخلی از ساخت 72128.00 63836 74847 74220 74725 77040
تولید ناخالص داخلی از خدمات 265662.00 276331 281491 273366 275226 283754

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 10.10 12 11.4 11.1 10.5 9.9
افراد شاغل 22245.88 22200 21500 21700 22100 22700
افراد بیکار 2494.75 2700 2750 2690 2610 2510
نرخ اشتغال 56.60 56.9 57.1 57.4 58 58.4
نرخ مشارکت نیروی کار 63.00 63.2 63.6 64 64.2 64.8
نرخ بیکاری بلند مدت 5.10 6.9 6.3 6 5.4 5.4
نرخ بیکاری جوانان 33.00 33.4 32.8 32.5 31.9 31.9
هزینه های کار 108.70 115 120 115 110 111
دستمزد 2502.00 2522 2520 2580 2530 2565
دستمزد در تولید 103.80 104 104 121 105 106
رشد دستمزد 0.60 0.7 0.9 1.1 1.2 1.4
جمعیت 59.64 59.4 59.4 59.4 59.1 59.1
سن بازنشستگی زنان 67.25 67.25 67.25 67.25 67.25 67.25
سن بازنشستگی مردان 67.25 67.25 67.25 67.25 67.25 67.25
تغییر اشتغال 0.30 0.4 0.3 0.5 0.6 0.4

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 1.10 0.6 0.8 1.1 1.2 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.3 0.4 0.2 0.3 0.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.10 1.2 107 109 109 109
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.10 104 103 104 105 105
قیمت مصرف کننده اصلی 103.60 103 104 105 104 105
اندازه اصل تورم 0.30 0.7 1 1.1 1.2 1.4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105.70 106 105 107 107 108
قیمت تولید 103.90 99.79 101 112 104 104
تغییر قیمت تولید کننده 2.70 0.8 0.9 1.2 1.4 1.6
تورم مواد غذایی -0.20 0.8 1.4 1.2 1.5 1.7
CPI مسکن آب و برق 103.90 99.39 99.09 103 104 104
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.60 104 103 104 108 105

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54
عرضه پول M2 1817397.00 1850000 1910000 1890000 1940000 1990000
ترازنامه بانک 3854770.93 3980000 3970000 4030000 4080000 4150000
وام به بخش خصوصی 668289.00 678000 679000 685000 684000 691000
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 161.60 177 177 177 175 175
ترازنامه بانک مرکزی 1456235.30 1364000 1421000 1441000 1451000 1481000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 4753.87 4160 4200 3900 9800 9100
حساب جاری 3737.40 2400 1980 1910 1680 1750
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.60 3.2 3.2 3.2 2.8 2.8
واردات 33687.13 27200 34400 32600 30900 37100
صادرات 38440.99 31400 40500 42400 34800 46200
بدهی خارجی 2324324.00 2380000 2400000 2410000 2420000 2450000
گردش سرمایه 7324.70 2420 2500 2980 1850 3020
ذخایر طلا 2451.84 2452 2452 2452 2452 2452
درآمد گردشگری 340.43 2720 3200 1900 1720 2300
تولید نفت خام 111.00 70 70 70 70 70
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2810.00 1500 3650 980 2420 510

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 155.80 158 158 158 155 155
بودجه دولت -9.50 -12 -12 -12 -6 -6
ارزش بودجه دولت -38.03 -61 -34 -5.9 -41 -23
هزینه های دولت 81502.00 89200 88700 89000 84200 81900
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.70 52 52 52 48 48
درآمدهای دولت 31.55 28 27 89 37 96
بدهی های دولت 2643799.30 2621000 2628000 2634000 2645000 2674000
هزینه های مالی 69.58 62 56 130 84 119

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 43.00 43 43 43 43 43
نرخ مالیات بر فروش 22.00 25 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49 39.49
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49 9.49

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار 105.40 105 108 104 102 102
شاخص PMI تولید 60.70 53 52.4 54 54.5 55
شاخص PMI خدمات 47.30 52.9 52.5 52.9 53.6 55
تولید صنعتی -0.60 25 11 4.6 3.2 3.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.20 0.6 -1.2 0.6 0.8 0.5
تولید صنعتی -3.00 27 12 5 3.4 3.8
استفاده از ظرفیت 75.30 69 70 72 74 75
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 59.70 38 15 20 12 11
ثبت خودرو 145033.00 125000 151000 122000 75200 145000
استخراج معدن 0.70 20 10 4.5 3.4 3.2
ورشکستگی 2902.00 3700 3200 3600 3200 3200
پی ام آی مرکب 51.20 53.4 52.8 53.4 54.1 55.1

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 102.30 108 107 105 106 105
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.10 0.9 -1 0.6 0.9 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 22.90 10.5 3 5.6 3.8 3.2
هزینه های مصرف کننده 235641.00 244362 250706 242475 244124 251689
درآمد قابل تصرف شخص 289184.00 313339 306290 297570 299595 308878
پس انداز های شخصی 15.20 13.6 13 12.8 12.6 12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 44.40 49 49 49 47 47
بدهی خانوار به درآمد 61.56 70 70 70 66 66
نرخ وام بانکی 1.79 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78
تسهیلات اعتباری خریدار 109470.92 124002 113003 113247 113412 117551
قیمت گازوئیل 2.05 1.82 1.73 1.59 1.56 1.49

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
میزان ساخت و ساز 3.50 37.6 10.5 5.6 3.2 2.7
شاخص مسکن 100.10 99 100 102 101 105
نرخ مالکیت مسکن 72.40 70 70 70 67 67
پی ام آی ساخت و ساز 57.60 54 53.2 52 52.7 53.8


ایتالیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.