ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ایتالیا - نرخ بیکاری.


Ok
width
height
Italy Unemployment Rate


تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2019-10-31 09:00 AM Sep 9.9% 9.6% 9.6%
2019-11-29 09:00 AM Oct 9.7% 9.9% 9.8%
2020-01-09 09:00 AM Nov 9.7% 9.7% 9.8%
2020-01-30 09:00 AM Dec 9.8% 9.8% 9.7%
2020-03-03 09:00 AM Jan 9.8%
2020-04-01 08:00 AM Feb
2020-04-30 08:00 AM Mar
2020-06-03 08:00 AM Apr

ایتالیا کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 9.80 9.80 13.10 5.80 در صد [+]
افراد شاغل 23376.27 23450.90 23450.90 22106.72 هزار [+]
افراد بیکار 2546.89 2545.39 3346.20 1409.41 هزار [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 36964.59 37211.83 37211.83 19609.13 صدها نفر [+]
استخدام تمام وقت 144862.02 144587.23 148487.11 132977.43 صدها نفر [+]
نرخ اشتغال 59.20 59.30 59.30 55.30 در صد [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 65.80 65.90 65.90 61.60 در صد [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 5.20 5.60 8.00 2.60 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 28.90 28.90 43.50 19.40 در صد [+]
هزینه های کار 110.70 111.90 111.90 44.50 امتیاز [+]
بهره وری 104.90 104.60 108.50 24.50 امتیاز [+]
دستمزد 2467.00 2436.00 2467.00 1176.00 EUR / ماه [+]
دستمزد در تولید 102.80 102.80 113.70 2.20 امتیاز [+]
رشد دستمزد 0.60 0.60 15.80 0.30 در صد [+]
جمعیت 60.48 60.59 60.80 50.03 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 67.00 66.58 67.00 59.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 67.00 66.58 67.00 59.00 [+]
هزینه زندگی خانواده 1440.00 1460.00 1460.00 1320.00 EUR / ماه [+]
هزینه زندگی انفرادی 935.00 950.00 950.00 825.00 EUR / ماه [+]
تغییر اشتغال 0.10 0.30 1.30 -0.90 در صد [+]
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1130.00 1330.00 1390.00 1130.00 EUR / ماه [+]
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2340.00 2500.00 2650.00 2340.00 EUR / ماه [+]
[+]