ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - برزیل - بازار سهام.

Ok
width
height
Brazil Stock Market (BOVESPA)

قیمت روز سال
iBovespa 74072 4,535.42 6.52% -23.93%
قیمت روز سال
Petrobras 16.15 0.83 5.42% -50.67%
Petroleo Brasileiro 15.77 0.43 2.80% -46.09%
Itaú Unibanco 22.18 1.52 7.36% -35.41%
Ambev 11.86 0.47 4.13% -31.64%
Banco Bradesco S/a 19.46 1.79 10.13% -38.57%
Banco Bradesco 21.03 1.82 9.47% -42.30%
Vale S.a 43.13 2.63 6.49% -19.22%
Banco Santander 26.44 2.58 10.81% -41.88%
Banco Do Brasil 27.86 2.36 9.25% -43.36%
Itaúsa 8.71 0.60 7.40% -27.78%
BM&F Bovespa 37.21 1.36 3.79% 12.76%
Telefonica Brasil 52.00 1.69 3.36% 7.29%
Magazine Luiza SA 38.20 2.66 7.48% -77.09%
BB Seguridade 23.63 0.34 1.46% -16.35%
JBS 21.09 0.69 3.38% 22.26%
Weg S/a 33.28 0.39 1.19% 77.49%
Centrais Eletricas Brasileiras 21.59 -0.08 -0.37% -37.69%
Centrais Eletricas Brasileiras 24.85 -0.10 -0.40% -31.37%
Suzano Papel e Celulose SA 40.02 0.22 0.55% -11.83%
Hapvida Participaçoes e Investimentos SA 43.00 5.25 13.91% 54.87%
Lojas Renner 34.75 3.79 12.24% -18.83%
Rumo Logistica 20.76 0.12 0.58% 14.25%
Raia Drogasil 97.00 2.00 2.11% 42.67%
CPFL Energia 26.54 0.71 2.75% -9.48%
Compania Sanea 36.34 2.16 6.32% -10.58%
Engie Brasil Energia SA 38.85 1.29 3.43% -12.30%
CCR 12.04 0.79 7.02% -4.37%
Tim Participacoes 13.38 1.03 8.34% 7.21%
Localiza Rent A 28.00 4.69 20.12% -10.71%
Lojas Americanas 19.50 2.06 11.81% 21.19%
BRF 17.68 2.42 15.86% -26.58%
Gerdau 9.70 0.37 3.97% -38.80%
Ultrapar Participaco 12.43 1.31 11.78% -72.74%
Cosan USA 51.11 3.01 6.26% 10.44%
Braskem 16.56 0.94 6.02% -65.88%
Hypermarcas 29.76 1.04 3.62% 15.63%
Cielo 4.05 0.07 1.76% -56.03%
Sul America SA 38.57 4.26 12.42% 21.37%
Klabin SA 16.49 -0.12 -0.72% -4.68%
Companhia Siderurgica Nacional 6.55 0.30 4.80% -61.81%
Embraer 8.86 0.38 4.48% -54.21%
TOTVS SA 46.71 2.77 6.30% 11.97%
EDP Energias do Brasil SA 15.71 1.10 7.53% -11.67%
Bradespar 28.87 1.95 7.24% -13.15%
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA 22.95 1.59 7.44% 71.29%
Gol Linhas Aereas Inteligentes SA 10.15 0.68 7.18% -58.06%
Companhia de Saneamento de Minas Gerais 40.19 2.01 5.26% -36.32%
Metalurgica Gerdau SA 4.34 0.16 3.83% -41.70%
Omega Geraçao SA 27.20 0.40 1.49% 31.40%
Linx SA 18.51 1.73 10.31% -51.37%
SLC Agrícola SA 20.49 0.49 2.45% -0.09%