ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - برزیل - بازار سهام.

Ok
width
height
Brazil Stock Market (BOVESPA)

قیمت روز سال
iBovespa 97488 -1,449.14 -1.46% -6.74%
قیمت روز سال
Petrobras 23.15 0.65 2.89% -24.37%
Petroleo Brasileiro 22.51 0.53 2.41% -18.59%
Itaú Unibanco 27.73 1.23 4.64% -25.66%
Ambev 14.36 0.22 1.56% -24.18%
Banco Bradesco S/a 20.73 1.30 6.69% -41.34%
Banco Bradesco 22.65 1.30 6.09% -42.26%
Vale S.a 56.57 1.31 2.37% 11.03%
Banco Santander 29.83 1.39 4.89% -35.88%
Banco Do Brasil 34.67 1.17 3.49% -36.91%
Itaúsa 10.36 0.39 3.91% -21.99%
BM&F Bovespa 56.52 0.02 0.04% 40.25%
Telefonica Brasil 48.93 0.08 0.16% -3.49%
Magazine Luiza SA 71.99 -0.01 -0.01% -68.62%
BB Seguridade 28.03 0.27 0.97% -16.35%
JBS 22.32 0.37 1.69% -8.94%
Weg S/a 53.20 -0.80 -1.48% 136.13%
Centrais Eletricas Brasileiras 32.81 0.22 0.68% -8.28%
Centrais Eletricas Brasileiras 33.76 -0.19 -0.56% -9.42%
Suzano Papel e Celulose SA 36.90 -0.37 -0.99% 13.36%
Hapvida Participaçoes e Investimentos SA 61.00 0.09 0.15% 48.71%
Lojas Renner 42.52 1.52 3.71% -11.55%
Rumo Logistica 23.28 0.79 3.51% 7.28%
Raia Drogasil 114.70 0.08 0.07% 40.74%
CPFL Energia 31.49 0.69 2.24% -0.22%
Compania Sanea 59.17 1.29 2.23% 20.24%
Engie Brasil Energia SA 44.56 -0.49 -1.09% -1.35%
CCR 15.40 0.60 4.05% 5.91%
Tim Participacoes 15.30 0.05 0.33% 27.61%
Localiza Rent A 43.25 0.55 1.29% -0.57%
Lojas Americanas 32.60 1.60 5.16% 95.33%
BRF 21.15 0.96 4.75% -38.46%
Gerdau 16.15 0.44 2.80% 5.21%
Ultrapar Participaco 18.54 0.11 0.60% -5.89%
Cosan USA 76.78 1.16 1.53% 57.18%
Braskem 24.13 0.62 2.64% -35.34%
Hypermarcas 32.62 0.22 0.68% 12.10%
Cielo 4.83 0.03 0.63% -31.10%
Sul America SA 48.06 -0.44 -0.91% 14.56%
Klabin SA 20.64 -0.23 -1.10% 24.34%
Companhia Siderurgica Nacional 11.20 0.49 4.58% -35.03%
Embraer 8.47 0.28 3.42% -56.32%
TOTVS SA 24.36 0.16 0.66% -49.81%
EDP Energias do Brasil SA 17.96 -0.19 -1.05% -8.60%
Bradespar 36.46 0.47 1.31% 13.72%
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA 30.71 2.11 7.38% 48.21%
Gol Linhas Aereas Inteligentes SA 20.17 0.61 3.12% -50.70%
Companhia de Saneamento de Minas Gerais 58.30 0.40 0.69% -12.37%
Metalurgica Gerdau SA 7.36 0.09 1.24% 2.17%
Omega Geraçao SA 34.92 -0.58 -1.63% 35.09%
Linx SA 25.80 0.32 1.26% -25.61%
SLC Agrícola SA 24.09 0.18 0.75% 29.10%