14/10/2019 واقعی قبلی
11:30 AM
BR
BCB Focus Market Readout
17/10/2019 واقعی قبلی
11:30 AM
BR
فعالیت اقتصادی IBC-Br AUG -0.16%
18/10/2019 واقعی قبلی
02:00 PM
BR
اطمینان کسب و کار OCT 59.4
21/10/2019 واقعی قبلی
11:30 AM
BR
BCB Focus Market Readout
04:00 PM
BR
درآمدهای مالیاتی فدرال SEP BRL119.95B
07:00 PM
BR
خالص صورت های پرداخت SEP 121.39K
22/10/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
BR
تغییرات ماهیانه CPI میان ماهی IPCA OCT 0.09%
12:00 PM
BR
تغییرات سالیانه CPI میان ماهی IPCA OCT 3.22%
24/10/2019 واقعی قبلی
01:30 PM
BR
حساب جاری SEP $-4.27B
01:30 PM
BR
سرمایه گذاری مستقیم خارجی SEP $9.47B
25/10/2019 واقعی قبلی
01:30 PM
BR
تغییرات ماهیانه وام دهی بانکی SEP 1.1%
28/10/2019 واقعی قبلی
11:30 AM
BR
BCB Focus Market Readout
30/10/2019 واقعی قبلی
09:00 PM
BR
تصمیم نرخ بهره 5.5%
31/10/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
BR
نرخ بیکاری SEP 11.8%
01:30 PM
BR
تراز بودجه اسمی SEP BRL-63.644B
01/11/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
BR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP -2.3%
12:00 PM
BR
تولیدات صنعتی (ماهانه) SEP 0.8%
01:00 PM
BR
پی ام آی توليد Markit OCT 53.4
04/11/2019 واقعی قبلی
11:30 AM
BR
BCB Focus Market Readout
06:00 PM
BR
موازنه تجاری OCT $2.25B
05/11/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
BR
BCB Copom Meeting Minutes
01:00 PM
BR
پی ام آی خدمات Markit OCT 51.8
01:00 PM
BR
پی ام آی مرکب Markit OCT 52.5
07/11/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
BR
نرخ تورم (سالانه) OCT 2.89%
12:00 PM
BR
نرخ تورم (ماهانه) OCT -0.04%
02:30 PM
BR
تغییرات ماهیانه تولید خودرو OCT -8.3%
02:30 PM
BR
تغییرات ماهیانه ثبت خودرو جدید OCT -3.3%


برزیل - تقویم - شاخص های اقتصادی

برزیل - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.