08/03/2021 واقعی قبلی
11:30 AM
BR
BCB Focus Market Readout
09/03/2021 واقعی قبلی
11:00 PM
BR
خالص صورت های پرداخت JAN -67.9K
10/03/2021 واقعی قبلی
01:30 PM
BR
اطمینان کسب و کار MAR 59.5
11/03/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
BR
نرخ تورم (سالانه) FEB 4.56%
12:00 PM
BR
نرخ تورم (ماهانه) FEB 0.25%
12/03/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
BR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JAN -6.1%
12:00 PM
BR
تغییرات سالیانه خرده فروشی JAN 1.2%
12:00 PM
BR
فعالیت اقتصادی IBC-Br JAN 0.64%
15/03/2021 واقعی قبلی
11:30 AM
BR
BCB Focus Market Readout
17/03/2021 واقعی قبلی
09:00 PM
BR
تصمیم نرخ بهره
22/03/2021 واقعی قبلی
11:30 AM
BR
BCB Focus Market Readout
23/03/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
BR
BCB Copom Meeting Minutes
11:00 AM
BR
FGV Consumer Confidence MAR 78
25/03/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
BR
تغییرات سالیانه CPI میان ماهی IPCA MAR 4.57%
12:00 PM
BR
تغییرات ماهیانه CPI میان ماهی IPCA MAR 0.48%
02:00 PM
BR
خالص صورت های پرداخت FEB
26/03/2021 واقعی قبلی
12:30 PM
BR
حساب جاری FEB $-7.25B
12:30 PM
BR
سرمایه گذاری مستقیم خارجی FEB $1.8B
01:30 PM
BR
درآمدهای مالیاتی فدرال FEB BRL180.2B
29/03/2021 واقعی قبلی
11:30 AM
BR
BCB Focus Market Readout
12:30 PM
BR
تغییرات ماهیانه وام دهی بانکی FEB 0.0%
31/03/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
BR
نرخ بیکاری JAN 13.9%
12:30 PM
BR
تراز بودجه اسمی FEB BRL17.9B
01/04/2021 واقعی قبلی
01:00 PM
BR
پی ام آی توليد Markit MAR 58.4
06:00 PM
BR
موازنه تجاری MAR $1.2B


برزیل - تقویم - شاخص های اقتصادی

برزیل - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.