14/06/2019 واقعی قبلی
11:30 AM
BR
فعالیت اقتصادی IBC-Br APR -0.47% -0.30% ®
19/06/2019 واقعی قبلی
02:00 PM
BR
اطمینان کسب و کار JUN 56.5
09:00 PM
BR
تصمیم نرخ بهره 6.5%
21/06/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
BR
درآمدهای مالیاتی فدرال MAY BRL139.03B
08:00 PM
BR
خالص صورت های پرداخت MAY 129.6K
24/06/2019 واقعی قبلی
01:30 PM
BR
حساب جاری MAY $-0.06B
01:30 PM
BR
سرمایه گذاری مستقیم خارجی MAY $6.96B
25/06/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
BR
تغییرات ماهیانه CPI میان ماهی IPCA JUN 0.35%
12:00 PM
BR
تغییرات سالیانه CPI میان ماهی IPCA JUN 4.93%
26/06/2019 واقعی قبلی
01:30 PM
BR
تغییرات ماهیانه وام دهی بانکی MAY 0%
28/06/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
BR
نرخ بیکاری MAY 12.5%
01:30 PM
BR
تراز بودجه اسمی MAY BRL-28.05B
02:00 PM
BR
ضریب اطمینان مصرف کننده Q2 48.4
01/07/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
BR
پی ام آی توليد Markit JUN 50.2
06:00 PM
BR
موازنه تجاری JUN $6.42B
02/07/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
BR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY -3.9%
12:00 PM
BR
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAY 0.3%
03/07/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
BR
پی ام آی مرکب Markit JUN 48.4
01:00 PM
BR
پی ام آی خدمات Markit JUN 47.8
05/07/2019 واقعی قبلی
02:00 PM
BR
تغییرات ماهیانه تولید خودرو JUN 3.1%
02:00 PM
BR
تغییرات ماهیانه ثبت خودرو جدید JUN 5.8%
10/07/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
BR
نرخ تورم (سالانه) JUN 4.66%
12:00 PM
BR
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.13%
11/07/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
BR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY -0.6%
12:00 PM
BR
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY 1.7%


برزیل - تقویم - شاخص های اقتصادی

برزیل - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.