04/12/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
BR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT 1% 1.1%
12:00 PM
BR
تولیدات صنعتی (ماهانه) OCT 0.8% 0.3%
01:00 PM
BR
پی ام آی خدمات Markit NOV 50.9 51.2
01:00 PM
BR
پی ام آی مرکب Markit NOV 51.8 51.8
05/12/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
BR
تغییرات ماهیانه تولید خودرو NOV -21.2% 16.6%
01:00 PM
BR
تغییرات ماهیانه ثبت خودرو جدید NOV -4.4% 7.9%
06/12/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
BR
نرخ تورم (سالانه) NOV 3.27% 2.54%
12:00 PM
BR
نرخ تورم (ماهانه) NOV 0.51% 0.1%
09/12/2019 واقعی قبلی
11:30 AM
BR
BCB Focus Market Readout
11/12/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
BR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی OCT 0.7%
12:00 PM
BR
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT 2.1%
09:00 PM
BR
تصمیم نرخ بهره 5.0%
12/12/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
BR
فعالیت اقتصادی IBC-Br OCT 0.44%
16/12/2019 واقعی قبلی
11:30 AM
BR
BCB Focus Market Readout
17/12/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
BR
BCB Copom Meeting Minutes
18/12/2019 واقعی قبلی
02:00 PM
BR
اطمینان کسب و کار DEC 62.5
20/12/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
BR
تغییرات ماهیانه CPI میان ماهی IPCA DEC 0.14%
12:00 PM
BR
تغییرات سالیانه CPI میان ماهی IPCA DEC 2.67%
12:30 PM
BR
حساب جاری NOV $-7.9B
12:30 PM
BR
سرمایه گذاری مستقیم خارجی NOV $6.8B
01:00 PM
BR
ضریب اطمینان مصرف کننده Q4 47.3
03:00 PM
BR
درآمدهای مالیاتی فدرال NOV BRL135B
06:00 PM
BR
خالص صورت های پرداخت NOV 70.85K
23/12/2019 واقعی قبلی
11:30 AM
BR
BCB Focus Market Readout
27/12/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
BR
نرخ بیکاری NOV 11.6%
12:30 PM
BR
تغییرات ماهیانه وام دهی بانکی NOV 0.3%
01:30 PM
BR
تراز بودجه اسمی NOV BRL-10.9B
30/12/2019 واقعی قبلی
11:30 AM
BR
BCB Focus Market Readout
02/01/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
BR
پی ام آی توليد Markit DEC 52.9
06:00 PM
BR
موازنه تجاری DEC $3.4B


برزیل - تقویم - شاخص های اقتصادی

برزیل - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.