20/01/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
BR
BCB Focus Market Readout
23/01/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
BR
تغییرات سالیانه CPI میان ماهی IPCA JAN 4.34% 3.91%
12:00 PM
BR
تغییرات ماهیانه CPI میان ماهی IPCA JAN 0.71% 1.05%
02:00 PM
BR
اطمینان کسب و کار JAN 64.3
24/01/2020 واقعی قبلی
06:00 PM
BR
درآمدهای مالیاتی فدرال DEC BRL125.16B
06:00 PM
BR
خالص صورت های پرداخت DEC 99.232K
27/01/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
BR
BCB Focus Market Readout
12:30 PM
BR
حساب جاری DEC $-2.164B
12:30 PM
BR
سرمایه گذاری مستقیم خارجی DEC $6.99B
29/01/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
BR
تغییرات ماهیانه وام دهی بانکی DEC 1.1%
31/01/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
BR
نرخ بیکاری DEC 11.2%
12:30 PM
BR
تراز بودجه اسمی DEC BRL-53.2B
03/02/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
BR
BCB Focus Market Readout
01:00 PM
BR
پی ام آی توليد Markit JAN 50.2
06:00 PM
BR
موازنه تجاری JAN $5.6B
04/02/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
BR
تولیدات صنعتی (ماهانه) DEC -1.2%
12:00 PM
BR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC -1.7%
05/02/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
BR
پی ام آی خدمات Markit JAN 51
01:00 PM
BR
پی ام آی مرکب Markit JAN 50.9
09:00 PM
BR
تصمیم نرخ بهره 4.5%
06/02/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
BR
تغییرات ماهیانه تولید خودرو JAN -25%
01:00 PM
BR
تغییرات ماهیانه ثبت خودرو جدید JAN 8.4%
10/02/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
BR
BCB Focus Market Readout
12:00 PM
BR
نرخ تورم (سالانه) JAN 4.31%
12:00 PM
BR
نرخ تورم (ماهانه) JAN
11/02/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
BR
BCB Copom Meeting Minutes
12/02/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
BR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC 0.6%
12:00 PM
BR
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 2.9%
14/02/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
BR
فعالیت اقتصادی IBC-Br DEC 0.18%
17/02/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
BR
BCB Focus Market Readout


برزیل - تقویم - شاخص های اقتصادی

برزیل - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.