03/07/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
BR
پی ام آی خدمات Markit JUN 35.9 27.6
01:00 PM
BR
پی ام آی مرکب Markit JUN 40.5 28.1
06/07/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
BR
BCB Focus Market Readout
01:00 PM
BR
تغییرات ماهیانه تولید خودرو JUN 2232.4%
01:00 PM
BR
تغییرات ماهیانه ثبت خودرو جدید JUN 11.6%
08/07/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
BR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY -16.8%
12:00 PM
BR
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY -16.8%
10/07/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
BR
نرخ تورم (سالانه) JUN 1.88%
12:00 PM
BR
نرخ تورم (ماهانه) JUN -0.38%
13/07/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
BR
BCB Focus Market Readout
14/07/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
BR
فعالیت اقتصادی IBC-Br MAY -9.73%
20/07/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
BR
BCB Focus Market Readout
02:00 PM
BR
اطمینان کسب و کار JUL 41.2
23/07/2020 واقعی قبلی
01:30 PM
BR
درآمدهای مالیاتی فدرال JUN BRL77.4B
24/07/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
BR
تغییرات سالیانه CPI میان ماهی IPCA JUL 1.92%
12:00 PM
BR
تغییرات ماهیانه CPI میان ماهی IPCA JUL 0.02%
27/07/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
BR
BCB Focus Market Readout
28/07/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
BR
حساب جاری JUN $1.33B
12:30 PM
BR
سرمایه گذاری مستقیم خارجی JUN $2.55B
01:00 PM
BR
خالص صورت های پرداخت JUN -331.9K
29/07/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
BR
تغییرات ماهیانه وام دهی بانکی JUN 0.3%
31/07/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
BR
نرخ بیکاری JUN 12.9%
12:30 PM
BR
تراز بودجه اسمی JUN BRL-140.4B


برزیل - تقویم - شاخص های اقتصادی

برزیل - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.