16/06/2021 واقعی قبلی
10:00 PM
BR
تصمیم نرخ بهره 4.25% 3.5%
21/06/2021 واقعی قبلی
11:30 AM
BR
بازخوانی بازار تمرکزبانک مرکزی برزیل
22/06/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
BR
بانک مرکزی برزیل Copom صورت جلسه
23/06/2021 واقعی قبلی
06:30 PM
BR
درآمدهای مالیاتی فدرال MAY BRL156.8B
24/06/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
BR
FGV اعتماد به نفس مصرف کننده JUN 76.2
02:00 PM
BR
خالص صورت های پرداخت MAY 120.9K
25/06/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
BR
IPCA تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مصرف کننده میان-ماهی JUN 0.44%
12:00 PM
BR
IPCA تغییرات سالانه شاخص قیمت مصرف کننده میان-ماهی JUN 7.27%
12:30 PM
BR
حساب جاری MAY $5.66B
12:30 PM
BR
سرمایه گذاری مستقیم خارجی MAY $3.54B
28/06/2021 واقعی قبلی
11:30 AM
BR
بازخوانی بازار تمرکزبانک مرکزی برزیل
12:30 PM
BR
تغییرات ماهیانه وام دهی بانکی MAY 0.5%
30/06/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
BR
نرخ بیکاری APR 14.7%
12:30 PM
BR
تراز بودجه اسمی MAY BRL30.0B
01/07/2021 واقعی قبلی
01:00 PM
BR
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید مارکیت JUN 53.7
06:00 PM
BR
موازنه تجاری JUN $9.3B
02/07/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
BR
IPC-Fipe Inflation MoM JUN
12:00 PM
BR
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAY -1.3%
12:00 PM
BR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY 34.7%
05/07/2021 واقعی قبلی
11:30 AM
BR
بازخوانی بازار تمرکزبانک مرکزی برزیل
01:00 PM
BR
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات مارکیت JUN 48.3
01:00 PM
BR
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مرکب مارکیت JUN 49.2
06/07/2021 واقعی قبلی
01:00 PM
BR
تغییرات ماهیانه ثبت خودرو جدید JUN 7.7%
01:00 PM
BR
تغییرات ماهیانه تولید خودرو JUN 1%
07/07/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
BR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY 1.8%
12:00 PM
BR
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY 23.8%
08/07/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
BR
نرخ تورم (سالانه) JUN 8.06%
09/07/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
BR
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.83%
12/07/2021 واقعی قبلی
11:30 AM
BR
بازخوانی بازار تمرکزبانک مرکزی برزیل
01:45 PM
BR
اطمینان کسب و کار JUL 61.7
14/07/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
BR
فعالیت اقتصادی IBC-Br MAY 0.44%


برزیل - تقویم - شاخص های اقتصادی

برزیل - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.