بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 5.30 5.25 5.31 5.36 5.42 5.53
بازار سهام 120258.41 119727 116084 112552 109132 102291
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.51 7.75 7.86 7.96 8.07 8.28

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.70 0.7 0.5 0.7 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.90 0.6 5 3.5 3.2 2.5
نرخ بیکاری 14.30 14.2 13.9 13.6 13.2 11.8
نرخ تورم 4.52 3.5 3.1 3 3 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.35 0.1 0.2 0.3 0.2 0.3
نرخ بهره 2.00 2 2 2 2 2.5
نسبت ذخیره نقدی 21.00 21 21 25 25 25
موازنه تجاری -41.59 3000 5900 6200 3000 3000
حساب جاری 202.40 2500 1950 1500 850 500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 0.1 0.1 0.1 0.1 -0.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 75.79 88 88 88 92 93
بودجه دولت -5.90 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -8.7
اطمینان کسب و کار 60.90 64 63.3 63 62.8 63
شاخص PMI تولید 61.50 65 63 60 58 56
شاخص PMI خدمات 51.10 51.5 51.1 51.3 51.3 50.9
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.80 44 45 47 49 53
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.10 0.5 0.8 0.4 0.4 1.1
نرخ مالیات شرکت 34.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.70 0.7 0.5 0.7 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.90 0.6 5 3.5 3.2 2.5
تولید ناخالص داخلی 1839.76 1760 1760 1760 1760 1820
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 295173.22 296137 296250 280923 317002 305613
تولید ناخالص ملی 1863515.94 1794588 1769268 1708866 1879146 1852015
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 306322.03 278371 295071 270336 303693 287278
تولید ناخالص داخلی سرانه 11121.74 11100 11100 11100 11100 11200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14651.60 14400 14400 14400 14400 14600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 19543.35 13154 25809 24570 14061 13575
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13265.69 13405 12958 12359 15082 13834
تولید ناخالص داخلی از ساخت 31850.09 29366 27897 25010 31831 30306
تولید ناخالص داخلی از معادن 2845.06 2780 2503 2648 2913 2869
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 37650.96 38713 39239 38466 42523 39952
تولید ناخالص داخلی از خدمات 176560.33 182907 178518 171208 195457 188760
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7880.38 8425 8117 6921 9196 8694
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6888.16 6672 7027 6799 7288 6885

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 14.30 14.2 13.9 13.6 13.2 11.8
افراد شاغل 84.30 83 84 85 87 91
افراد بیکار 14.06 13.8 12.7 12.6 12.5 11.9
نرخ مشارکت نیروی کار 56.00 56.8 57.5 58.1 58.8 62
هزینه های کار 78.76 85 115 115 115 115
دستمزد 2535.00 2560 2640 2670 2700 2900
حداقل دستمزد 1045.00 1120 1120 1120 1120 1190
جمعیت 210.15 212 212 212 214 215
سن بازنشستگی زنان 62.00 60 60 62 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
بهره وری 78.76 101 105 106 109 113
آمار اشتغال غیر کشاورزی 414.56 40 50 70 70 80
دستمزد در تولید 2599.00 2700 2780 2800 2820 2940
نرخ اشتغال 48.00 48.1 48.6 49 49.5 53

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 4.52 3.5 3.1 3 3 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.35 0.1 0.2 0.3 0.2 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 5560.59 5536 5491 5554 5651 5849
اندازه اصل تورم 2.76 1.8 2.1 2.4 2.7 3.1
قیمت تولید 125.10 125 124 126 1087 140
قیمت صادرات 124.92 116 117 117 118 120
قیمت واردات 103.56 110 110 111 111 112
تورم مواد غذایی 14.09 5.8 5.6 5.3 5 3.6
تغییر قیمت تولید کننده 26.00 16 15 13.5 12 7.3
CPI مسکن آب و برق 9589.29 9455 9389 9524 9600 9936
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 5130.95 5214 4975 5085 5214 5396

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 2.00 2 2 2 2 2.5
نسبت ذخیره نقدی 21.00 21 21 25 25 25
ذخایر ارزی 355620.00 359000 363000 365000 368000 368000
ترازنامه بانک 7807075.16 7920000 7890000 7760000 7500000 7200000
نرخ بهره سپرده 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89
نرخ بهره بین بانکی 2.08 2.3 2.4 2.4 2.3 2.7
میزان رشد وام 2.00 0.9 0.5 0.3 0.3 0.7
ترازنامه بانک مرکزی 4157645815.00 4190000000 4170000000 4080000000 4020000000 3800000000

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -41.59 3000 5900 6200 3000 3000
حساب جاری 202.40 2500 1950 1500 850 500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 0.1 0.1 0.1 0.1 -0.3
واردات 18406.82 13900 14300 15000 15800 15800
صادرات 18365.23 19800 20500 20300 20000 26000
بدهی خارجی 620869.79 643000 646000 650000 653000 665000
رابطه مبادله 120.02 109 104 105 109 109
گردش سرمایه 65.40 300 -500 -600 -750 -1000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1513.70 2000 2500 2850 3500 4500
حواله 282.62 287 289 290 290 290
ذخایر طلا 67.36 67.6 67.6 67.6 67.6 67.6
تولید نفت خام 2907.12 3200 3200 3200 3500 3500
ورود توریست 6353.00 3800 3800 3800 3800 5700
فروش اسلحه 10.00 70 70 70 70 70

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 75.79 88 88 88 92 93
بودجه دولت -5.90 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -8.7
ارزش بودجه دولت -20100.00 -100000 -80000 -57000 -55000 -49000
هزینه های دولت 131381.37 201756 113563 272869 159056 208212
درآمدهای دولت 140101.00 100000 107000 111000 120000 130000
مخارج نظامی 30769.00 29500 29500 29500 29500 29000
بدهی های دولت 6558571.31 6710000 6750000 6790000 6830000 6900000

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 34.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 39.80 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.80 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار 60.90 64 63.3 63 62.8 63
شاخص PMI تولید 61.50 65 63 60 58 56
شاخص PMI خدمات 51.10 51.5 51.1 51.3 51.3 50.9
پی ام آی مرکب 53.50 51.5 51 51.5 52.3 51.9
تولید صنعتی 2.80 1.8 8 2.5 2.2 3
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.20 0.9 1 0.8 1.1 1.1
تولید صنعتی 4.20 1.5 6 3.3 2.5 2.5
استفاده از ظرفیت 80.30 77.5 76.8 77.1 77.3 78
مجموع فروش خودرو 194679.00 158000 161000 169000 176000 176000
تولید خودرو 209296.00 215000 220000 227000 230000 240000
ثبت خودرو 244.00 220 240 245 250 260
شاخص اقتصادی مقدم 0.86 0.3 0.5 0.5 0.8 1
تمایلات کسب و کار کوچک 60.90 52 51.3 51.7 52 53.3
استخراج معدن -7.50 2.5 2.7 2.5 2.5 2.2

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 43.80 44 45 47 49 53
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.10 0.5 0.8 0.4 0.4 1.1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.40 1.1 1.3 1.7 1.9 1.9
هزینه های مصرف کننده 1167912.87 1231018 1191981 1090257 1239973 1270411
تسهیلات اعتباری خریدار 2203609.00 2200000 2300000 2250000 2200000 2200000
اعتبار بخش خصوصی 3723627.00 3810000 3900000 3980000 4070000 4300000
نرخ وام بانکی 38.14 38.14 38.14 38.14 38.14 38.14
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 31.40 33 32.7 33 34 37
قیمت گازوئیل 0.87 1.01 0.66 0.63 0.95 0.95

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
شاخص مسکن 131.40 132 132 132 132 132


برزیل - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.