Brazil Government Budget Value
width
height
Forecast Data Chart

تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2019-02-28 01:30 PM تراز بودجه اسمی BRL26.044B BRL-68.042B BRL-7.1B
2019-03-29 01:30 PM تراز بودجه اسمی BRL-45.013B BRL26.044B
2019-04-30 01:30 PM تراز بودجه اسمی BRL-62.175B BRL-45.013B BRL-43.517B
2019-05-31 01:30 PM تراز بودجه اسمی BRL-28.05B BRL-62.175B BRL-22.01B
2019-06-28 01:30 PM تراز بودجه اسمی BRL-28.05B
2019-07-29 01:30 PM تراز بودجه اسمی
2019-08-30 01:30 PM تراز بودجه اسمی
[+]


برزیل دولت گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.22 74.07 77.22 51.27 در صد [+]
بودجه دولت -7.10 -7.80 -2.00 -10.20 درصد از تولید ناخالص داخلی [+]
ارزش بودجه دولت -28050.00 -62175.00 26044.00 -123821.44 BRL - میلیون [+]
هزینه های دولت 118159.12 115516.82 170623.39 9016.42 BRL - میلیون [+]
درآمدهای دولت 139029.65 109854.07 160425.52 12715.40 BRL - میلیون [+]
مخارج نظامی 30769.00 29283.00 30769.00 1946.00 USD - میلیون [+]
ارزیابی اعتبار 34.34 [+]
بدهی های دولت 5479642.90 5430959.00 5479642.90 1336644.90 BRL - میلیون [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - برزیل - ارزش بودجه دولت.