Brazil Government Budget Value
width
height
Forecast Data Chart

تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2019-06-28 01:30 PM تراز بودجه اسمی May BRL-47.6B BRL-28.05B BRL-50.25B
2019-07-29 01:30 PM تراز بودجه اسمی Jun BRL-30.1B BRL-47.6B BRL-50.6B
2019-08-30 01:40 PM تراز بودجه اسمی Jul BRL-30.263B BRL-30.1B BRL-26.4B
2019-09-30 05:00 PM تراز بودجه اسمی Aug BRL-63.644B BRL-30.263B BRL-53.75B
2019-10-31 01:30 PM تراز بودجه اسمی Sep BRL-63.644B
2019-11-29 01:30 PM تراز بودجه اسمی Oct
2019-12-27 01:30 PM تراز بودجه اسمی Nov
[+]


برزیل دولت گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.22 74.07 77.22 51.27 در صد [+]
بودجه دولت -7.10 -7.80 -2.00 -10.20 درصد از تولید ناخالص داخلی [+]
ارزش بودجه دولت -63644.00 -30263.00 26044.00 -123821.44 BRL - میلیون [+]
هزینه های دولت 111045.15 120212.48 170623.39 9016.42 BRL - میلیون [+]
درآمدهای دولت 119950.00 137735.00 160425.52 12715.40 BRL - میلیون [+]
مخارج نظامی 30769.00 29283.00 30769.00 1946.00 USD - میلیون [+]
ارزیابی اعتبار 34.34 [+]
بدهی های دولت 5617716.11 5540964.87 5617716.11 1336644.90 BRL - میلیون [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - برزیل - ارزش بودجه دولت.