سوخت گرمایشی - قراردادهای آتی - قیمت ها

Heating oil
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 63.1940 0.81 -1.27% -1.72% 8.79% 8.79% 2018-01-19
Brent 68.6892 0.76 -1.10% -1.69% 6.40% 6.40% 2018-01-19
گاز طبیعی 3.1921 0.00 0.03% -0.25% 21.05% 21.05% 2018-01-19
بنزین 1.8711 0.01 -0.72% 1.17% 7.82% 7.82% 2018-01-19
سوخت گرمایشی 2.0471 0.02 -0.77% -1.82% 5.29% 5.29% 2018-01-19
اتانول 1.3410 0.02 -1.32% -0.45% 4.36% 4.36% 2018-01-18
Naphtha 595.21 0.73 0.12% 0.90% 3.79% 3.79% 2018-01-18
Propane 0.93 0.00 -0.02% 2.45% -2.06% -2.06% 2018-01-18

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,334.08 4.65 0.35% -0.32% 5.41% 5.41% 2018-01-19
نقره 17.0598 0.11 0.67% -1.11% 5.48% 5.48% 2018-01-19
پلاتین 1,002.40 2.00 0.20% 0.91% 9.13% 9.13% 2018-01-19
پالادیوم 1,104.28 5.54 0.50% -1.70% 7.72% 7.72% 2018-01-19

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 974.8330 1.75 0.18% 3.07% 2.18% 2.18% 2018-01-19
گندم 426.5189 1.25 0.29% 1.43% 0.71% 0.71% 2018-01-19
پنبه 82.56 0.07 -0.08% 1.08% 9.05% 9.05% 2018-01-19
برنج 12.1417 0.02 -0.19% 4.97% 3.70% 3.70% 2018-01-19
Cheese 1.5030 0.00 0.00% -0.07% -9.02% -9.02% 2018-01-18
Palm Oil 2,449.00 16.00 -0.65% -2.43% -0.04% -0.04% 2018-01-19
Milk 13.87 0.04 0.29% 0.80% -10.17% -10.17% 2018-01-19
قهوه 121.10 2.00 -1.62% -1.38% -1.66% -1.66% 2018-01-18
لاستیک 209.00 2.90 1.41% 2.10% 5.56% 5.56% 2018-01-19
آب پرتقال 144.60 0.65 -0.45% 5.93% 4.07% 4.07% 2018-01-18
جو دو سر 259.3025 0.50 -0.19% 3.93% 5.84% 5.84% 2018-01-19
پشم 1,801.00 16.00 -0.88% 1.98% 2.33% 26.03% 2018-01-18
Tea 3.26 0.00 0.00% 3.16% -4.68% -9.19% 2018-01-18
کلزا 491.40 1.20 -0.24% 0.92% -0.69% -0.69% 2018-01-19
كاكائو 1,984.00 1.00 -0.05% 2.90% 2.74% 2.74% 2018-01-18
چوب 479.50 3.10 0.65% -3.01% 11.36% 11.36% 2018-01-18
شکر 13.11 0.03 0.23% -7.55% -10.02% -10.02% 2018-01-18
ذرت 352.2796 1.00 0.28% 1.74% 0.87% 0.87% 2018-01-19

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 121.9500 0.98 0.81% 4.16% 2.14% 2.14% 2018-01-18
خوک بدون چربی 73.0500 0.33 0.45% 2.92% 6.84% 6.84% 2018-01-18
گوشت گاو 10.11 0.05 -0.49% -1.37% 4.01% -1.94% 2018-01-18
Poultry 3.69 0.00 0.00% 1.10% 0.00% 0.00% 2018-01-18
فیدر گاو 149.1750 1.30 0.88% 3.72% 5.22% 5.22% 2018-01-18

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 3.1886 0.01 0.25% -0.36% 0.54% 0.54% 2018-01-19
Bitumen 2,726.00 124.00 4.77% 9.04% 11.81% 11.81% 2018-01-18
فولاد 3,873.00 15.00 0.39% -11.78% -7.08% -7.08% 2018-01-18
سرب 2,541.00 0.00 0.00% -0.53% -1.68% 10.83% 2018-01-18
آلومینیوم 2,192.00 3.00 0.14% 1.84% 5.69% 21.91% 2018-01-17
قلع 20,495.00 25.00 0.12% 2.73% 5.92% -2.87% 2018-01-17
روی 3,376.00 8.50 0.25% 1.23% 5.63% 24.28% 2018-01-18
نیکل 12,351.25 0.00 0.00% -2.30% 4.87% 22.15% 2018-01-18
مولیبدن 15,750.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2018-01-18
زغال سنگ 105.70 0.85 -0.80% 1.61% 5.44% 5.44% 2018-01-18
کبالت 77,250 0.00 0.00% 2.66% 6.92% 120.71% 2018-01-18
سنگ آهن 75.00 0.50 -0.66% -4.46% 2.74% 2.74% 2018-01-18
Lithium 147.80 4.47 -2.94% -4.38% -0.23% -0.23% 2018-01-18

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
صفحه اول LME 3,350.10 0.00 0.00% 3.40% 2.77% 25.79% 2018-01-18
صفحه اول CRB 199.63 0.05 -0.03% 0.63% 5.07% 5.07% 2018-01-18
S&P GSCI 2,620.69 0.00 0.00% 1.09% 7.74% 8.60% 2018-01-18
خشک بالتیک 1,139.00 25.00 -2.15% -12.59% -22.83% -22.83% 2018-01-18


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - سوخت گرمایشی - قراردادهای آتی - قیمت ها.