ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - بنزین - قراردادهای آتی - قیمت ها.

Ok
width
height
Gasoline

انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه YTD تاریخ
نفت خام
USD/Bbl
45.8200 0.15 -0.33% 8.71% 22.55% -25.12% 2020-11-27
برنت
USD/Bbl
48.4300 0.18 -0.37% 9.57% 17.55% -27.06% 2020-11-26
گاز طبیعی
USD/MMBtu
2.9480 0.02 0.72% 11.25% -1.60% 37.22% 2020-11-27
بنزین
USD/Gal
1.2877 0.00 -0.32% 9.57% 19.08% -24.99% 2020-11-27
سوخت گرمایشی
USD/Gal
1.3920 0.00 0.16% 8.22% 24.93% -31.30% 2020-11-27
اتانول
USD/Gal
1.3700 0.04 -2.84% -3.52% -12.57% -1.94% 2020-11-25
نفتا
USD/T
371.04 0.65 0.18% 1.41% -1.74% -30.79% 2020-11-25
پروپان
USD/Gal
0.55 0.00 0.29% 0.07% 4.70% 22.98% 2020-11-25
اورانیوم
USD/Lbs
29.1500 0.00 0.00% 0.52% -1.02% 17.30% 2020-11-25

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه YTD تاریخ
طلا
USD/t.oz
1,815.30 10.00 0.55% -2.79% -4.80% 18.78% 2020-11-26
نقره
USD/t.oz
23.420 0.12 0.52% -2.78% -4.60% 29.97% 2020-11-26
پلاتین
USD/t.oz
965.52 2.02 0.21% 1.49% 9.88% 0.26% 2020-11-26

کشاورزی قیمت روز هفتگی ماهیانه YTD تاریخ
سویا
USd/Bu
1,182.7500 5.00 -0.42% 0.68% 9.31% 23.58% 2020-11-26
گندم
USd/Bu
587.7500 0.50 -0.08% -0.68% -4.55% 4.70% 2020-11-26
پنیر
USD/Lbs
2.4290 0.00 -0.12% -0.04% 5.88% 34.65% 2020-11-25
روغن نخل
MYR/T
2,785.00 9.00 0.32% -3.80% 5.57% 0.69% 2020-11-25
شیر
USD/CWT
23.11 0.03 -0.13% -0.17% 6.84% 35.46% 2020-11-25
پشم
AUD/100Kg
1,150.00 6.00 -0.52% -0.78% -5.66% -26.19% 2020-11-25
لاستیک
JPY/Kg
248.40 0.50 0.20% 1.35% -12.84% 40.98% 2020-11-26
کلزا
CAD/T
577.30 1.60 -0.28% 0.87% 7.40% 22.44% 2020-11-26
جو دو سر
USd/Bu
283.0000 2.75 -0.96% -4.87% -7.67% -5.03% 2020-11-26
كاكائو
USD/T
2,993.00 61.00 -2.00% 5.72% 19.86% 18.21% 2020-11-25
برنج
USD/cwt
12.4450 0.06 0.44% -0.04% 1.26% -3.79% 2020-11-25
چای
USD/Kgs
2.71 0.00 0.00% 0.00% 1.12% 8.40% 2020-11-25
قهوه
USd/Lbs
114.50 1.35 1.19% -4.38% 7.36% -9.91% 2020-11-25
پنبه
USd/Lbs
70.90 0.63 -0.88% 1.75% -1.68% 2.35% 2020-11-25
شکر
USd/Lbs
14.77 0.27 -1.80% -4.40% 0.00% 12.49% 2020-11-25
آب پرتقال
USd/Lbs
127.35 0.35 -0.27% -0.78% 8.75% 34.26% 2020-11-25
چوب
USD/1000 board feet
617.10 16.60 2.76% 3.59% 22.68% 51.73% 2020-11-25
ذرت
USd/BU
420.0000 5.75 -1.35% -1.35% 0.54% 8.46% 2020-11-25

دامداری قیمت روز هفتگی ماهیانه YTD تاریخ
گوشت گاو
BRL/Kg
18.99 0.05 0.26% -1.04% 7.35% 32.06% 2020-11-25
مرغ
BRL/Kgs
6.36 0.00 0.00% -2.45% 3.41% 18.88% 2020-11-25
فیدر گاو
USd/Lbs
140.1750 1.58 1.14% 2.30% 4.84% -3.09% 2020-11-25
گاو زنده
USd/Lbs
111.3750 0.20 0.18% 0.66% 7.12% -11.31% 2020-11-25
خوک بدون چربی
USd/Lbs
66.1750 0.88 1.34% 0.57% -2.32% -7.51% 2020-11-25

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه YTD تاریخ
مس
USD/Lbs
3.3335 0.03 0.77% 3.62% 8.23% 18.33% 2020-11-26
لیتیم
CNY/T
39,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -21.21% 2020-11-26
قیر طبیعی
CNY/T
2,420.00 32.00 -1.31% 7.36% -0.17% -21.28% 2020-11-26
فولاد
CNY/T
4,071.00 10.00 -0.25% -0.56% 12.74% 8.79% 2020-11-25
کبالت
USD/T
32,390.00 0.00 0.00% -0.02% -2.75% -1.10% 2020-11-25
سرب
USD/T
2,017.15 8.75 0.44% 4.43% 14.42% 5.42% 2020-11-25
نیکل
USD/T
16,010.00 187.00 -1.15% 1.57% 2.47% 14.77% 2020-11-25
مولیبدن
USD/Kg
23.50 0.00 0.00% 6.09% 13.53% 6.58% 2020-11-25
سنگ آهن
USD/T
127.00 0.00 0.00% 1.20% 9.01% 38.04% 2020-11-25
پالادیوم
USD/t.oz
2,373.30 44.13 1.89% 2.07% 1.81% 22.37% 2020-11-26
آلومینیوم
USD/T
1,982.50 14.75 0.75% -0.54% 8.95% 9.86% 2020-11-26
قلع
USD/T
18,750.00 5.00 0.03% -0.49% 3.94% 9.08% 2020-11-26
روی
USD/T
2,770.00 12.00 0.44% 0.57% 8.83% 19.91% 2020-11-26
زغال سنگ
USD/T
68.55 0.80 -1.15% 6.69% 16.23% -1.62% 2020-11-26
منگنز
CNY/T
28.00 0.00 0.00% -0.89% -5.08% -11.11% 2020-11-25
سودا خاکستر
CNY/T
1,600.00 216.67 -11.93% -11.93% -14.29% 2.13% 2020-11-25
نئودیمیم
CNY/T
580,000.00 37,500.00 6.91% 17.77% 31.22% 60.22% 2020-11-25
آهن 62٪ آهن
USD/T
123.6300 0.23 0.19% 1.10% 2.39% 33.54% 2020-11-25
رودیوم
USD/t oz.
16,100.00 0.00 0.00% 7.33% 9.52% 166.12% 2020-11-25

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه YTD تاریخ
خشک بالتیک
Index Points
1,197.00 19.00 1.61% 7.35% -14.62% 22.64% 2020-11-25
صفحه اول CRB
Index Points
170.40 0.63 0.37% 3.00% 7.37% -13.34% 2020-11-25
صفحه اول LME
Index Points
3,143.50 0.00 0.00% 0.00% 2.98% 10.56% 2020-11-25
S & P GSCI
Index Points
1,875.12 9.05 0.48% 4.00% 8.67% -27.65% 2020-11-25