بنزین - قراردادهای آتی - قیمت ها

انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 56.5000 0.41 0.73% 1.44% 8.63% 17.63% 2017-11-21
Brent 62.2611 0.03 0.05% 0.08% 7.36% 26.75% 2017-11-21
گاز طبیعی 3.0337 0.01 -0.36% -2.20% 1.43% 1.73% 2017-11-21
بنزین 1.7415 0.00 -0.04% -1.12% 3.76% 23.53% 2017-11-21
سوخت گرمایشی 1.9291 0.00 -0.16% 1.16% 7.90% 26.39% 2017-11-21
اتانول 1.3980 0.02 -1.20% -3.05% -1.48% -12.68% 2017-11-20
Naphtha 569.50 2.08 -0.36% -1.45% 10.90% 36.01% 2017-11-20
Propane 0.98 0.00 -0.42% 0.54% 5.78% 82.99% 2017-11-20

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,279.50 2.87 0.22% -0.09% -0.17% 5.58% 2017-11-21
نقره 16.9863 0.07 0.41% -0.14% -0.34% 2.14% 2017-11-21
پلاتین 928.70 5.10 0.55% 0.32% 0.84% -0.88% 2017-11-21
پالادیوم 985.75 2.72 -0.28% 0.00% 2.79% 33.21% 2017-11-21

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 989.4000 1.25 -0.13% 3.17% 0.88% -3.94% 2017-11-21
گندم 421.2282 1.25 -0.30% -1.58% -3.55% 3.43% 2017-11-21
پنبه 71.01 0.36 -0.50% 3.51% 1.85% -3.68% 2017-11-21
برنج 12.3236 0.07 0.54% 11.09% 0.36% 25.62% 2017-11-21
Cheese 1.7610 0.00 0.23% 0.00% 2.38% 0.06% 2017-11-20
Palm Oil 2,592.00 88.00 -3.28% -5.75% -6.32% -11.32% 2017-11-20
Milk 16.83 0.04 0.24% 0.18% 1.32% 0.42% 2017-11-20
كاكائو 2,084.00 42.00 -1.98% -5.62% -1.88% -14.52% 2017-11-20
لاستیک 176.30 2.90 -1.62% -6.57% -7.60% -21.47% 2017-11-21
آب پرتقال 167.30 0.50 0.30% 4.17% 9.53% -21.31% 2017-11-20
قهوه 122.90 0.90 -0.73% -3.68% -1.17% -22.53% 2017-11-20
چوب 429.70 10.00 -2.27% -8.07% -1.35% 33.65% 2017-11-20
جو دو سر 253.5000 1.50 -0.59% -8.24% -7.31% 14.45% 2017-11-21
پشم 1,683.00 0.00 0.00% 0.12% 7.33% 27.89% 2017-11-20
کلزا 516.10 0.10 0.02% 1.18% 2.77% -0.79% 2017-11-21
شکر 14.98 0.39 -2.54% -0.99% 7.93% -26.39% 2017-11-20
Tea 3.48 0.00 0.00% -6.45% 6.10% 5.78% 2017-11-20
ذرت 344.2033 0.80 -0.23% 1.99% -2.01% -1.94% 2017-11-21

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 117.1000 1.75 -1.47% -2.88% 5.00% 7.41% 2017-11-20
گوشت گاو 9.74 0.03 -0.31% -1.72% 1.04% -6.97% 2017-11-20
فیدر گاو 149.5500 2.18 -1.43% -5.77% -2.65% 20.43% 2017-11-20
خوک بدون چربی 62.0250 1.38 2.27% -0.44% -2.36% 24.61% 2017-11-20
Poultry 3.85 0.03 0.79% 0.26% 2.67% -12.70% 2017-11-20

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 3.0717 0.01 -0.34% 0.38% -3.22% 20.81% 2017-11-21
Bitumen 2,542.00 80.00 3.25% -1.55% 5.30% 31.98% 2017-11-20
فولاد 4,010.00 0.00 0.00% 1.52% 5.36% 41.90% 2017-11-20
کبالت 61,500 0.00 0.00% 1.23% 2.50% 106.72% 2017-11-20
سرب 2,424.00 0.00 0.00% -3.59% -3.30% 13.99% 2017-11-20
آلومینیوم 2,104.00 2.00 0.10% 0.14% -0.80% 24.20% 2017-11-17
قلع 19,475.00 125.00 0.65% 0.26% -3.01% -3.59% 2017-11-17
روی 3,180.00 36.00 1.15% -1.21% 1.89% 25.20% 2017-11-17
نیکل 11,518.50 0.00 0.00% -4.45% -0.58% 6.65% 2017-11-20
مولیبدن 15,750.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 2017-11-20
سنگ آهن 62.00 0.00 0.00% -2.36% -0.80% -23.46% 2017-11-20
زغال سنگ 96.55 0.00 0.00% -1.28% 0.00% -8.14% 2017-11-20
Lithium 146.07 1.04 -0.71% -2.36% -0.42% 68.28% 2017-11-20

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 1,385.00 14.00 1.02% -4.15% -12.67% 11.69% 2017-11-20
صفحه اول CRB 191.95 1.17 -0.61% -1.14% 2.53% 1.89% 2017-11-20
صفحه اول LME 3,206.70 0.00 0.00% 2.49% 1.75% 31.49% 2017-11-20
S&P GSCI 2,453.84 0.00 0.00% -0.92% 4.62% 11.49% 2017-11-20


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - بنزین - قراردادهای آتی - قیمت ها.