بنزین - قراردادهای آتی - قیمت ها

انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 69.0229 1.34 -1.90% 1.41% 1.38% 48.95% 2018-07-23
Brent 74.1161 1.19 1.63% 3.17% -0.82% 52.50% 2018-07-23
گاز طبیعی 2.7310 0.03 -0.98% -1.02% -6.57% -5.80% 2018-07-23
بنزین 2.0997 0.03 1.31% 4.87% 2.35% 34.87% 2018-07-23
سوخت گرمایشی 2.1407 0.03 1.52% 4.21% 1.92% 41.12% 2018-07-23
اتانول 1.4263 0.00 -0.19% 1.52% 2.24% -5.98% 2018-07-23
Naphtha 635.90 3.13 0.49% -1.17% 1.32% 52.43% 2018-07-20
Propane 0.92 0.01 0.78% -1.94% 5.72% 43.86% 2018-07-20
Uranium 23.7500 0.00 0.00% 2.59% 3.26% 15.57% 2018-07-20

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,228.27 0.72 -0.06% -0.95% -2.90% -2.12% 2018-07-23
نقره 15.4783 0.03 0.19% -1.66% -5.06% -5.91% 2018-07-23
پلاتین 829.40 2.90 0.35% 0.90% -4.06% -10.38% 2018-07-23
پالادیوم 892.30 1.70 -0.19% -2.75% -5.00% 5.22% 2018-07-23
Manganese 38.50 0.00 0.00% 0.00% -2.53% 30.51% 2018-07-20
Neodymium 412,500.00 0.00 0.00% -0.60% -2.37% -5.17% 2018-07-20
Rhodium 2,330.00 30.00 1.30% 3.10% 3.10% 126.21% 2018-07-20

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 851.2204 0.50 0.06% 2.62% -2.66% -14.66% 2018-07-23
گندم 517.7984 1.25 0.24% 6.00% 8.61% 5.94% 2018-07-23
پنبه 87.59 0.15 -0.17% -1.45% 1.92% 32.01% 2018-07-23
برنج 11.9300 0.07 0.55% 0.97% -6.03% -0.91% 2018-07-20
Cheese 1.4950 0.01 -0.33% -0.73% -8.00% -3.55% 2018-07-20
Palm Oil 2,130.00 50.00 -2.29% -0.61% -7.19% -17.73% 2018-07-23
Milk 14.19 0.02 -0.14% -0.56% -7.01% -8.45% 2018-07-20
آب پرتقال 170.95 1.00 0.59% 1.27% 10.01% 27.10% 2018-07-20
چوب 485.80 0.90 0.19% -14.77% -11.19% 28.21% 2018-07-20
پشم 1,982.00 0.00 0.00% 0.00% -3.93% 30.22% 2018-07-20
Tea 3.05 0.00 0.00% 6.27% 16.86% -9.23% 2018-07-20
كاكائو 2,312.00 10.00 -0.43% -4.07% -4.97% 17.48% 2018-07-23
لاستیک 163.10 0.10 -0.06% -0.49% -0.18% -19.42% 2018-07-23
جو دو سر 230.4447 2.75 -1.18% -0.46% -4.38% -20.19% 2018-07-23
کلزا 491.80 1.50 0.31% 0.90% -6.02% -0.45% 2018-07-23
قهوه 112.05 1.40 1.27% 4.28% -1.84% -15.47% 2018-07-23
شکر 11.22 0.10 0.90% 0.72% -6.50% -22.08% 2018-07-23
ذرت 356.4234 1.00 0.28% 4.29% 1.69% -5.52% 2018-07-23

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 108.9250 0.03 0.02% 4.18% 0.25% -4.35% 2018-07-20
خوک بدون چربی 66.4500 0.80 -1.19% -16.89% -17.43% -17.33% 2018-07-20
Poultry 3.88 0.00 0.00% 0.52% -10.60% 15.13% 2018-07-20
فیدر گاو 152.6854 1.03 -0.67% 1.30% 2.84% 2.85% 2018-07-23
گوشت گاو 9.51 0.01 -0.11% -0.94% -3.26% 5.78% 2018-07-20

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 2.7560 0.01 0.53% -0.04% -7.89% 0.99% 2018-07-23
Bitumen 3,176.00 10.00 -0.31% 0.25% 3.32% 28.69% 2018-07-23
فولاد 4,108.00 80.00 1.99% 1.16% 0.20% 7.77% 2018-07-23
کبالت 69,750 0.00 0.00% -0.71% -13.08% 21.83% 2018-07-20
زغال سنگ 113.35 2.68 -2.31% -1.67% 5.15% 31.60% 2018-07-20
سرب 2,115.50 18.75 0.89% -3.13% -10.46% -5.28% 2018-07-20
آلومینیوم 2,029.00 28.00 1.40% -0.64% -6.33% 5.95% 2018-07-20
قلع 19,485.00 10.00 -0.05% -0.84% -5.64% -3.66% 2018-07-20
روی 2,575.00 29.50 1.16% -0.23% -14.02% -6.48% 2018-07-20
نیکل 13,437.00 188.00 1.42% -3.20% -9.85% 38.16% 2018-07-20
مولیبدن 25,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 58.73% 2018-07-20
سنگ آهن 67.00 0.00 0.00% 0.75% 0.75% -0.74% 2018-07-20
Soda Ash 1,957.14 0.00 0.00% -1.08% -6.23% 18.41% 2018-07-20
Lithium 124.42 0.66 -0.53% -1.95% -1.54% 9.54% 2018-07-20

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 1,689.00 32.00 1.93% 1.38% 25.39% 72.88% 2018-07-20
صفحه اول CRB 197.60 1.25 0.64% -0.53% -0.76% 10.92% 2018-07-20
صفحه اول LME 2,977.10 0.00 0.00% -1.10% -8.99% 3.87% 2018-07-20
S&P GSCI 2,677.95 14.19 0.53% -1.21% 0.45% 23.40% 2018-07-20


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - بنزین - قراردادهای آتی - قیمت ها.