مس - قراردادهای آتی - قیمت ها

انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 63.1139 0.88 -1.38% -1.84% 8.65% 8.65% 2018-01-19
Brent 68.6237 0.82 -1.18% -1.78% 6.29% 6.29% 2018-01-19
گاز طبیعی 3.1887 0.00 -0.03% -0.35% 20.92% 20.92% 2018-01-19
بنزین 1.8697 0.01 -0.78% 1.09% 7.75% 7.75% 2018-01-19
سوخت گرمایشی 2.0454 0.02 -0.82% -1.90% 5.20% 5.20% 2018-01-19
اتانول 1.3410 0.02 -1.32% -0.45% 4.36% 4.36% 2018-01-18
Naphtha 595.21 0.73 0.12% 0.90% 3.79% 3.79% 2018-01-18
Propane 0.93 0.00 -0.02% 2.45% -2.06% -2.06% 2018-01-18

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,332.28 3.88 0.29% -0.45% 5.27% 5.27% 2018-01-19
نقره 17.0466 0.10 0.60% -1.19% 5.39% 5.39% 2018-01-19
پلاتین 1,001.70 1.30 0.13% 0.84% 9.06% 9.06% 2018-01-19
پالادیوم 1,105.00 6.26 0.57% -1.64% 7.79% 7.79% 2018-01-19

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 974.5383 1.50 0.15% 3.04% 2.15% 2.15% 2018-01-19
گندم 426.5895 1.25 0.29% 1.45% 0.73% 0.73% 2018-01-19
پنبه 82.53 0.10 -0.12% 1.04% 9.01% 9.01% 2018-01-19
برنج 12.1321 0.02 -0.19% 4.89% 3.62% 3.62% 2018-01-19
Cheese 1.5030 0.00 0.00% -0.07% -9.02% -9.02% 2018-01-18
Palm Oil 2,448.00 17.00 -0.69% -2.47% -0.08% -0.08% 2018-01-19
Milk 13.87 0.04 0.29% 0.80% -10.17% -10.17% 2018-01-19
کلزا 491.40 1.20 -0.24% 0.92% -0.69% -0.69% 2018-01-19
شکر 13.08 0.34 -2.53% -7.76% -10.23% -10.23% 2018-01-18
چوب 479.50 3.10 0.65% -3.01% 11.36% 11.36% 2018-01-18
لاستیک 209.90 3.80 1.84% 2.54% 6.01% 6.01% 2018-01-19
آب پرتقال 144.60 0.65 -0.45% 5.93% 4.07% 4.07% 2018-01-18
جو دو سر 258.7500 1.00 -0.39% 3.71% 5.61% 5.61% 2018-01-19
پشم 1,801.00 16.00 -0.88% 1.98% 2.33% 26.03% 2018-01-18
Tea 3.26 0.00 0.00% 3.16% -4.68% -9.19% 2018-01-18
كاكائو 1,984.00 1.00 -0.05% 2.90% 2.74% 2.74% 2018-01-18
قهوه 121.10 2.00 -1.62% -1.38% -1.66% -1.66% 2018-01-18
ذرت 352.2689 0.75 0.21% 1.74% 0.86% 0.86% 2018-01-19

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 121.9500 0.98 0.81% 4.16% 2.14% 2.14% 2018-01-18
فیدر گاو 149.1750 1.30 0.88% 3.72% 5.22% 5.22% 2018-01-18
Poultry 3.69 0.00 0.00% 1.10% 0.00% 0.00% 2018-01-18
گوشت گاو 10.11 0.05 -0.49% -1.37% 4.01% -1.94% 2018-01-18
خوک بدون چربی 73.0500 0.33 0.45% 2.92% 6.84% 6.84% 2018-01-18

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 3.1856 0.00 0.13% -0.45% 0.44% 0.44% 2018-01-19
Bitumen 2,726.00 124.00 4.77% 9.04% 11.81% 11.81% 2018-01-18
فولاد 3,873.00 15.00 0.39% -11.78% -7.08% -7.08% 2018-01-18
کبالت 77,250 0.00 0.00% 2.66% 6.92% 120.71% 2018-01-18
سنگ آهن 75.00 0.50 -0.66% -4.46% 2.74% 2.74% 2018-01-18
مولیبدن 15,750.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2018-01-18
زغال سنگ 105.70 0.85 -0.80% 1.61% 5.44% 5.44% 2018-01-18
سرب 2,541.00 0.00 0.00% -0.53% -1.68% 10.83% 2018-01-18
آلومینیوم 2,192.00 3.00 0.14% 1.84% 5.69% 21.91% 2018-01-17
قلع 20,495.00 25.00 0.12% 2.73% 5.92% -2.87% 2018-01-17
روی 3,376.00 8.50 0.25% 1.23% 5.63% 24.28% 2018-01-18
نیکل 12,351.25 0.00 0.00% -2.30% 4.87% 22.15% 2018-01-18
Lithium 147.80 4.47 -2.94% -4.38% -0.23% -0.23% 2018-01-18

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
صفحه اول CRB 199.63 0.05 -0.03% 0.63% 5.07% 5.07% 2018-01-18
صفحه اول LME 3,350.10 0.00 0.00% 3.40% 2.77% 25.79% 2018-01-18
S&P GSCI 2,620.69 0.00 0.00% 1.09% 7.74% 8.60% 2018-01-18
خشک بالتیک 1,139.00 25.00 -2.15% -12.59% -22.83% -22.83% 2018-01-18


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - مس - قراردادهای آتی - قیمت ها.