چوب - قراردادهای آتی - قیمت ها


Lumber
width
height

انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 69.4189 0.66 0.96% -2.69% -1.95% 34.87% 2018-10-19
Brent 80.2464 0.86 1.08% -0.23% 1.96% 38.95% 2018-10-19
گاز طبیعی 3.2203 0.03 0.78% 1.88% 8.21% 10.47% 2018-10-19
بنزین 1.9150 0.03 1.46% -1.39% -4.95% 14.11% 2018-10-19
سوخت گرمایشی 2.3146 0.02 0.75% -0.29% 3.89% 28.22% 2018-10-19
اتانول 1.2644 0.00 -0.08% -3.41% 0.19% -8.78% 2018-10-19
Naphtha 670.30 4.31 -0.64% -0.96% -0.43% 30.30% 2018-10-18
Propane 0.99 0.02 -1.50% -0.18% -6.42% 7.59% 2018-10-18
Uranium 27.7000 0.05 0.18% 0.73% 1.28% 37.47% 2018-10-18

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,225.59 2.14 0.17% 0.66% 1.56% -4.28% 2018-10-19
نقره 14.6436 0.08 0.53% 0.64% 2.62% -13.83% 2018-10-19
پلاتین 831.20 5.70 0.69% -0.63% -0.09% -9.68% 2018-10-19
پالادیوم 1,078.22 7.72 0.72% 1.15% 2.69% 10.59% 2018-10-19
Manganese 41.50 0.00 0.00% 3.75% 1.22% 40.68% 2018-10-18
Neodymium 407,500.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -23.11% 2018-10-18
Rhodium 2,490.00 10.00 -0.40% -3.11% 2.47% 63.28% 2018-10-18

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 860.5469 1.25 -0.14% -0.80% 1.21% -12.08% 2018-10-19
گندم 517.4144 3.50 0.68% 0.03% -1.26% 21.46% 2018-10-19
پنبه 77.72 0.33 -0.42% -0.83% -1.71% 16.21% 2018-10-19
برنج 11.0592 0.09 0.82% 3.50% 11.99% -10.71% 2018-10-19
Cheese 1.5750 0.00 0.13% -0.32% -4.83% -8.38% 2018-10-19
Palm Oil 2,125.00 10.00 -0.47% 0.57% 0.33% -21.99% 2018-10-19
Milk 15.53 0.02 -0.13% -0.51% -3.78% -6.45% 2018-10-19
لاستیک 147.40 1.00 0.68% -4.10% 1.52% -21.05% 2018-10-19
قهوه 122.20 0.15 0.12% 4.85% 22.51% -2.44% 2018-10-19
کلزا 501.10 10.50 2.14% 1.29% 2.45% -0.22% 2018-10-19
چوب 324.90 3.30 1.03% 1.50% -5.83% -24.00% 2018-10-19
آب پرتقال 142.00 0.80 -0.56% -1.49% -3.66% -8.97% 2018-10-19
شکر 13.83 0.04 -0.29% 5.81% 28.06% -1.21% 2018-10-19
جو دو سر 297.7660 3.25 1.10% 3.39% 19.58% 10.39% 2018-10-19
پشم 1,991.00 0.00 0.00% -1.24% -4.92% 26.98% 2018-10-18
Tea 3.29 0.00 0.00% -5.19% -7.58% -4.36% 2018-10-18
كاكائو 2,156.00 11.00 0.51% -0.19% -2.04% 0.84% 2018-10-19
ذرت 368.3496 1.75 -0.47% -1.44% 4.50% 6.92% 2018-10-19

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 112.3928 0.90 -0.80% 0.06% -0.05% 0.64% 2018-10-19
خوک بدون چربی 52.4267 0.03 0.05% -4.68% -14.41% -19.16% 2018-10-19
گوشت گاو 10.22 0.11 -1.06% 0.10% 0.89% 6.90% 2018-10-18
Poultry 4.40 0.02 0.46% 3.53% 3.77% 17.65% 2018-10-18
فیدر گاو 154.9559 0.58 -0.37% 0.17% -0.46% 0.87% 2018-10-19

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 2.7706 0.03 1.13% -0.80% 1.82% -12.09% 2018-10-19
Bitumen 3,726.00 12.00 -0.32% 5.55% 6.28% 52.83% 2018-10-16
فولاد 4,511.00 189.00 -4.02% -3.11% 0.42% 19.40% 2018-10-16
کبالت 61,750 0.00 0.00% 0.00% -1.98% 1.65% 2018-10-18
زغال سنگ 110.65 1.78 1.64% 2.88% -1.16% 14.01% 2018-10-18
سرب 2,031.50 0.00 0.00% 7.15% -1.65% -17.39% 2018-10-18
آلومینیوم 2,013.00 9.00 -0.45% -1.66% -1.08% -5.76% 2018-10-18
قلع 19,025.00 55.00 -0.29% 0.00% 0.26% -2.81% 2018-10-18
روی 2,683.50 18.50 0.69% 2.07% 14.24% -13.41% 2018-10-18
نیکل 12,298.50 0.00 0.00% -2.42% -0.11% 5.38% 2018-10-18
مولیبدن 25,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 58.73% 2018-10-18
سنگ آهن 72.50 2.00 2.84% 3.57% 5.84% 21.85% 2018-10-18
Soda Ash 1,922.86 0.00 0.00% 2.91% 4.91% -15.48% 2018-10-18
Iron Ore 62% fe 71.4000 0.00 0.00% 1.65% 3.98% 17.65% 2018-10-18
Lithium 116.14 1.83 -1.55% -1.68% -6.41% -20.65% 2018-10-18

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 1,565.00 11.00 0.71% 4.82% 15.41% -1.07% 2018-10-18
صفحه اول LME 2,979.20 0.00 0.00% -0.07% 2.60% -8.53% 2018-10-18
S&P GSCI 2,817.68 0.00 0.00% -2.05% 2.49% 20.40% 2018-10-18
صفحه اول CRB 203.57 0.79 0.39% -0.23% 2.61% 9.10% 2018-10-19


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - چوب - قراردادهای آتی - قیمت ها.