طلا - قراردادهای آتی - قیمت ها

انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 72.6480 0.29 0.40% 1.88% 5.84% 41.15% 2018-05-22
Brent 79.4810 0.36 0.45% 1.34% 6.39% 46.78% 2018-05-22
گاز طبیعی 2.8258 0.02 0.64% -0.36% 3.13% -12.22% 2018-05-22
بنزین 2.2603 0.00 0.08% 2.52% 6.43% 36.05% 2018-05-22
سوخت گرمایشی 2.2827 0.01 0.24% 1.50% 6.62% 42.07% 2018-05-22
اتانول 1.4829 0.01 -0.40% -0.55% -0.48% 1.29% 2018-05-22
Naphtha 671.53 3.22 0.48% 1.12% 10.82% 52.98% 2018-05-21
Propane 0.92 0.00 0.08% 2.33% 13.80% 43.34% 2018-05-21
Uranium 22.7000 0.30 1.34% 5.09% 9.40% 12.10% 2018-05-21

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,296.37 2.76 0.21% 0.48% -2.09% 3.65% 2018-05-22
نقره 16.6108 0.12 0.71% 2.33% 0.49% -2.46% 2018-05-22
پلاتین 898.50 2.50 0.28% 0.62% -2.07% -4.41% 2018-05-22
پالادیوم 999.50 10.00 1.01% 1.73% 2.15% 29.72% 2018-05-22
Manganese 39.50 0.00 0.00% 0.00% -3.66% 19.70% 2018-05-21
Neodymium 412,500.00 0.00 0.00% 0.00% -5.17% 11.94% 2018-05-21
Rhodium 2,200.00 25.00 1.15% 6.54% 3.77% 134.04% 2018-05-21

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 1,022.9755 1.00 -0.10% 0.41% 0.22% 7.88% 2018-05-22
گندم 511.6990 3.50 0.69% 3.69% 10.88% 19.14% 2018-05-22
پنبه 89.02 0.60 0.68% 6.28% 7.01% 15.28% 2018-05-22
برنج 12.2250 0.01 -0.04% -2.08% -6.40% 13.01% 2018-05-22
Palm Oil 2,460.00 27.00 1.11% 3.62% 2.41% -14.49% 2018-05-22
Cheese 1.6390 0.00 -0.06% -0.06% 3.93% 6.15% 2018-05-21
Milk 15.21 0.01 -0.07% -0.26% 4.75% -2.50% 2018-05-22
لاستیک 183.50 0.00 0.00% 3.67% 2.69% -43.19% 2018-05-22
كاكائو 2,615.00 63.00 -2.35% -5.77% -4.77% 29.39% 2018-05-21
آب پرتقال 167.45 1.25 0.75% -2.28% 14.81% 23.31% 2018-05-21
قهوه 120.20 6.25 5.48% 5.76% 2.74% -7.72% 2018-05-21
چوب 609.00 15.00 -2.40% -6.45% 11.40% 67.91% 2018-05-21
پشم 1,943.00 0.00 0.00% 2.75% 6.47% 27.66% 2018-05-21
Tea 2.50 0.00 0.00% -5.66% -18.83% -28.16% 2018-05-21
کلزا 533.20 0.80 0.15% -0.06% -1.11% 1.41% 2018-05-22
جو دو سر 244.5382 0.25 -0.10% 1.78% 7.84% 1.36% 2018-05-22
شکر 12.14 0.04 0.33% 5.38% 8.30% -23.50% 2018-05-22
ذرت 404.1591 1.00 0.25% 0.47% 6.78% 9.38% 2018-05-22

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 104.9250 2.53 2.47% 1.89% -13.80% -14.75% 2018-05-21
خوک بدون چربی 74.0000 0.70 -0.94% -0.97% 8.82% -7.67% 2018-05-21
Poultry 3.54 0.01 -0.28% 1.72% 16.07% -2.75% 2018-05-21
فیدر گاو 133.8000 0.13 -0.09% 0.19% -3.76% -7.24% 2018-05-22
گوشت گاو 9.50 0.04 -0.42% -1.86% -0.52% -4.62% 2018-05-21

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 3.1046 0.02 0.76% 2.04% -0.11% 19.61% 2018-05-22
Bitumen 3,088.00 0.00 0.00% 6.93% 11.00% 26.14% 2018-05-22
فولاد 4,066.00 2.00 -0.05% 2.16% 6.55% 10.55% 2018-05-22
کبالت 90,750 0.00 0.00% -0.27% -0.82% 66.51% 2018-05-21
سرب 2,314.50 0.00 0.00% -2.49% 0.19% 11.80% 2018-05-21
آلومینیوم 2,280.00 10.00 0.44% -1.68% -0.65% 17.34% 2018-05-21
قلع 20,700.00 80.00 -0.39% -1.19% -1.66% 0.98% 2018-05-21
روی 3,104.00 4.50 0.15% 1.60% -3.87% 16.78% 2018-05-21
نیکل 14,688.50 0.00 0.00% 1.78% 3.39% 57.92% 2018-05-21
مولیبدن 25,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 44.93% 2018-05-21
سنگ آهن 65.50 2.50 -3.68% -5.07% -5.07% 4.80% 2018-05-21
Iron Ore 62% fe 66.85 0.18 -0.27% -1.09% 2.55% 8.00% 2018-05-21
زغال سنگ 103.35 0.75 -0.72% 0.49% 10.42% 39.00% 2018-05-21
Lithium 133.55 0.69 0.52% 1.51% 3.77% 22.66% 2018-05-21
Soda Ash 2,064.29 0.00 0.00% 0.35% 8.08% 27.88% 2018-05-18

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 1,239.00 34.00 -2.67% -16.06% -5.13% 30.56% 2018-05-21
صفحه اول CRB 210.34 2.08 1.00% 0.95% 2.62% 12.64% 2018-05-21
صفحه اول LME 3,330.50 0.00 0.00% -0.51% -1.03% 19.50% 2018-05-21
S&P GSCI 2,826.53 0.00 0.00% 0.52% 3.52% 22.85% 2018-05-21


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - طلا - قراردادهای آتی - قیمت ها.