طلا - قراردادهای آتی - قیمت ها

انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 63.8118 0.94 -1.46% 1.35% 11.14% 21.59% 2018-01-16
Brent 69.1544 1.08 -1.54% 0.49% 9.20% 24.67% 2018-01-16
گاز طبیعی 3.0959 0.04 -1.29% 5.92% 12.78% -9.26% 2018-01-16
بنزین 1.8447 0.02 -0.93% 0.46% 10.30% 15.27% 2018-01-16
سوخت گرمایشی 2.0687 0.04 -1.74% 0.12% 7.46% 25.48% 2018-01-16
اتانول 1.3610 0.00 0.29% 2.64% 7.25% -9.63% 2018-01-16
Naphtha 595.36 5.49 0.93% 1.26% 5.04% 19.86% 2018-01-12
Propane 0.93 0.02 1.72% 3.13% 3.13% 27.94% 2018-01-12

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,334.35 5.31 -0.40% 1.66% 5.79% 9.69% 2018-01-16
نقره 17.1736 0.20 -1.17% 1.32% 6.46% 0.08% 2018-01-16
پلاتین 991.99 4.01 -0.40% 2.75% 9.43% 1.81% 2018-01-16
پالادیوم 1,113.49 12.51 -1.11% 1.24% 9.41% 48.97% 2018-01-16

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 968.1318 4.53 0.47% 1.30% 0.69% -9.46% 2018-01-16
گندم 414.0813 7.53 -1.79% -4.20% -1.53% -4.48% 2018-01-16
پنبه 78.91 0.97 -1.17% 4.70% 10.18% 13.02% 2018-01-15
برنج 12.0508 0.24 2.00% 3.76% 2.91% 21.72% 2018-01-16
Palm Oil 2,504.00 24.00 0.97% -3.13% 1.46% -23.07% 2018-01-16
Cheese 1.4970 0.00 -0.20% -0.33% -9.71% -12.25% 2018-01-16
Milk 13.73 0.03 -0.22% -0.51% -11.42% -18.23% 2018-01-16
لاستیک 210.60 5.50 2.68% 3.54% 6.31% -31.40% 2018-01-16
آب پرتقال 137.60 1.40 1.03% 1.29% -2.45% -20.74% 2018-01-16
Tea 3.26 0.00 0.00% 3.16% -4.68% -9.19% 2018-01-15
کلزا 492.00 1.00 0.20% 0.35% 0.16% -3.34% 2018-01-16
جو دو سر 250.7685 2.20 0.89% 0.71% -0.29% 0.61% 2018-01-16
پشم 1,818.00 0.00 0.00% 3.30% 7.00% 28.66% 2018-01-15
چوب 469.70 2.30 -0.49% -0.38% 8.00% 40.33% 2018-01-16
قهوه 120.45 1.80 -1.47% -3.76% 1.60% -19.65% 2018-01-16
شکر 13.97 0.21 -1.48% -5.16% 1.53% -32.61% 2018-01-16
كاكائو 1,928.00 14.00 0.73% 1.53% 0.31% -13.74% 2018-01-16
ذرت 346.6593 0.29 -0.08% -0.67% -0.10% -5.15% 2018-01-16

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 118.0190 0.53 0.45% 0.29% -1.63% -1.30% 2018-01-16
Poultry 3.53 0.01 -0.28% -1.94% -4.34% -5.11% 2018-01-15
فیدر گاو 144.7597 0.33 0.23% -0.49% -1.96% 10.57% 2018-01-16
گوشت گاو 10.12 0.05 -0.49% -1.27% 4.12% -1.84% 2018-01-15
خوک بدون چربی 73.0201 1.50 2.10% -0.21% 8.34% 10.97% 2018-01-16

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 3.1822 0.00 -0.04% -0.38% 1.93% 21.62% 2018-01-16
Bitumen 2,668.00 88.00 3.41% 6.72% 9.25% 5.96% 2018-01-16
فولاد 3,857.00 842.00 -17.92% -8.06% -9.12% 16.88% 2018-01-16
سرب 2,543.75 0.00 0.00% -1.65% 1.98% 19.99% 2018-01-15
آلومینیوم 2,227.00 13.00 0.59% -0.04% 10.14% 26.68% 2018-01-15
قلع 20,300.00 25.00 0.12% 2.01% 4.64% -4.02% 2018-01-15
روی 3,423.00 39.50 1.17% 2.89% 9.54% 26.78% 2018-01-15
نیکل 12,684.00 0.00 0.00% 2.62% 13.49% 25.25% 2018-01-15
زغال سنگ 105.85 0.00 0.00% 0.52% 5.69% 27.68% 2018-01-15
کبالت 75,250 0.00 0.00% 0.00% 0.67% 126.32% 2018-01-15
سنگ آهن 77.50 1.00 -1.27% 2.65% 11.51% -2.52% 2018-01-15
مولیبدن 15,750.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 2018-01-15
Lithium 155.87 0.75 0.48% 0.80% 8.70% 59.03% 2018-01-15

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
صفحه اول LME 3,380.00 0.00 0.00% 4.32% 3.68% 26.92% 2018-01-15
صفحه اول CRB 199.29 0.92 0.46% 1.64% 5.84% 1.77% 2018-01-15
S&P GSCI 2,623.03 0.00 0.00% 1.49% 7.31% 10.08% 2018-01-15
خشک بالتیک 1,264.00 15.00 -1.17% -8.74% -20.40% 36.65% 2018-01-15


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - طلا - قراردادهای آتی - قیمت ها.