طلا - قراردادهای آتی - قیمت ها

انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 70.4600 1.00 1.44% -0.77% 7.51% 54.32% 2018-07-20
Brent 73.0700 0.49 0.68% -3.00% 0.03% 52.37% 2018-07-20
گاز طبیعی 2.7570 0.01 -0.43% 0.18% -7.33% -4.90% 2018-07-20
بنزین 2.0690 0.03 1.25% -1.79% 2.82% 32.90% 2018-07-20
سوخت گرمایشی 2.1044 0.01 0.68% -1.36% 1.66% 38.73% 2018-07-20
اتانول 1.4290 0.00 0.00% 2.00% 0.63% -5.80% 2018-07-21
Naphtha 635.90 3.13 0.49% -1.17% 1.32% 52.43% 2018-07-20
Propane 0.92 0.01 0.78% -1.94% 5.72% 43.86% 2018-07-20
Uranium 23.7500 0.00 0.00% 2.59% 3.26% 15.57% 2018-07-20

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,231.37 8.97 0.73% -0.78% -2.80% -1.87% 2018-07-20
نقره 15.4710 0.21 1.37% -1.96% -5.12% -5.95% 2018-07-20
پلاتین 826.50 22.00 2.73% 0.09% -4.06% -11.46% 2018-07-20
پالادیوم 894.00 24.50 2.82% -4.59% -5.99% 5.80% 2018-07-20
Manganese 38.50 0.00 0.00% 0.00% -2.53% 30.51% 2018-07-20
Neodymium 412,500.00 0.00 0.00% -0.60% -2.37% -5.17% 2018-07-20
Rhodium 2,330.00 30.00 1.30% 3.10% 3.10% 126.21% 2018-07-20

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 849.7500 3.75 0.44% 4.39% -3.49% -14.81% 2018-07-20
گندم 516.0000 11.75 2.33% 7.17% 4.19% 5.58% 2018-07-20
پنبه 87.74 0.56 -0.63% -1.30% 5.44% 26.90% 2018-07-20
برنج 11.9300 0.07 0.55% 0.97% -6.03% -0.91% 2018-07-20
Cheese 1.4950 0.01 -0.33% -0.73% -8.00% -3.55% 2018-07-20
Palm Oil 2,180.00 0.00 0.00% 1.87% -3.28% -16.54% 2018-07-20
Milk 14.19 0.02 -0.14% -0.56% -7.01% -8.45% 2018-07-20
لاستیک 163.20 2.10 -1.27% 0.00% 1.30% -21.54% 2018-07-20
آب پرتقال 170.95 1.00 0.59% 1.27% 10.01% 27.10% 2018-07-20
قهوه 110.65 5.40 5.13% 3.36% -1.73% -16.52% 2018-07-20
چوب 485.80 0.90 0.19% -14.77% -11.19% 28.21% 2018-07-20
جو دو سر 233.2500 1.25 0.54% -9.59% -3.62% -19.22% 2018-07-20
پشم 1,982.00 0.00 0.00% 0.00% -3.93% 30.22% 2018-07-20
كاكائو 2,322.00 30.00 1.31% -7.75% -7.45% 17.99% 2018-07-20
کلزا 490.30 3.00 -0.61% 1.07% -6.61% -0.75% 2018-07-20
شکر 11.12 0.15 1.37% 1.46% -6.32% -22.78% 2018-07-20
Tea 3.05 0.00 0.00% 6.27% 16.86% -9.23% 2018-07-20
ذرت 355.2500 4.00 1.14% 7.57% -0.49% -5.83% 2018-07-20

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 108.9250 0.03 0.02% 4.18% 0.25% -4.35% 2018-07-20
خوک بدون چربی 66.4500 0.80 -1.19% -16.89% -17.43% -17.33% 2018-07-20
Poultry 3.88 0.00 0.00% 0.52% -10.60% 15.13% 2018-07-20
گوشت گاو 9.51 0.01 -0.11% -0.94% -3.26% 5.78% 2018-07-20
فیدر گاو 153.6750 0.78 -0.50% 1.96% 3.50% 3.52% 2018-07-20

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 2.7460 0.06 2.23% -0.87% -9.22% 0.62% 2018-07-20
فولاد 4,028.00 50.00 -1.23% -1.03% -2.71% 6.00% 2018-07-20
Bitumen 3,186.00 26.00 0.82% 0.50% 3.37% 28.68% 2018-07-20
زغال سنگ 113.35 2.68 -2.31% -0.90% 7.19% 31.60% 2018-07-20
کبالت 69,750 0.00 0.00% -0.71% -13.08% 21.83% 2018-07-20
سرب 2,115.50 18.75 0.89% -3.13% -10.46% -5.28% 2018-07-20
آلومینیوم 2,029.00 28.00 1.40% -0.64% -6.33% 5.95% 2018-07-20
قلع 19,485.00 10.00 -0.05% -0.84% -5.64% -3.66% 2018-07-20
روی 2,575.00 29.50 1.16% -0.23% -14.02% -6.48% 2018-07-20
نیکل 13,437.00 188.00 1.42% -3.20% -9.85% 38.16% 2018-07-20
مولیبدن 25,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 58.73% 2018-07-20
سنگ آهن 67.00 0.00 0.00% 0.75% 0.75% -0.74% 2018-07-20
Soda Ash 1,957.14 0.00 0.00% -1.08% -6.23% 18.41% 2018-07-20
Lithium 124.42 0.66 -0.53% -1.95% -1.54% 9.54% 2018-07-20

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 1,689.00 32.00 1.93% 1.38% 25.39% 72.88% 2018-07-20
صفحه اول CRB 197.60 1.25 0.64% -0.53% -0.76% 10.92% 2018-07-20
صفحه اول LME 2,977.10 0.00 0.00% -1.10% -8.99% 3.87% 2018-07-20
S&P GSCI 2,677.95 14.19 0.53% -1.21% 0.45% 23.40% 2018-07-20


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - طلا - قراردادهای آتی - قیمت ها.