گندم - قراردادهای آتی - قیمت ها

انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 63.1734 0.83 -1.30% -1.75% 8.75% 8.75% 2018-01-19
Brent 68.6671 0.78 -1.13% -1.72% 6.36% 6.36% 2018-01-19
گاز طبیعی 3.1923 0.00 0.03% -0.24% 21.06% 21.06% 2018-01-19
بنزین 1.8708 0.01 -0.73% 1.15% 7.81% 7.81% 2018-01-19
سوخت گرمایشی 2.0471 0.02 -0.79% -1.82% 5.29% 5.29% 2018-01-19
اتانول 1.3410 0.02 -1.32% -0.45% 4.36% 4.36% 2018-01-18
Naphtha 595.21 0.73 0.12% 0.90% 3.79% 3.79% 2018-01-18
Propane 0.93 0.00 -0.02% 2.45% -2.06% -2.06% 2018-01-18

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,333.61 4.05 0.31% -0.35% 5.37% 5.37% 2018-01-19
نقره 17.0567 0.10 0.61% -1.13% 5.46% 5.46% 2018-01-19
پلاتین 1,002.70 2.30 0.23% 0.94% 9.17% 9.17% 2018-01-19
پالادیوم 1,104.49 5.75 0.52% -1.68% 7.74% 7.74% 2018-01-19

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 974.8330 1.75 0.18% 3.07% 2.18% 2.18% 2018-01-19
گندم 426.5234 1.50 0.35% 1.43% 0.71% 0.71% 2018-01-19
پنبه 82.54 0.09 -0.11% 1.05% 9.02% 9.02% 2018-01-19
برنج 12.1423 0.02 -0.19% 4.98% 3.70% 3.70% 2018-01-19
Cheese 1.5030 0.00 0.00% -0.07% -9.02% -9.02% 2018-01-18
Palm Oil 2,449.00 16.00 -0.65% -2.43% -0.04% -0.04% 2018-01-19
Milk 13.87 0.04 0.29% 0.80% -10.17% -10.17% 2018-01-19
قهوه 121.10 2.00 -1.62% -1.38% -1.66% -1.66% 2018-01-18
لاستیک 209.30 3.20 1.55% 2.25% 5.71% 5.71% 2018-01-19
آب پرتقال 144.60 0.65 -0.45% 5.93% 4.07% 4.07% 2018-01-18
شکر 13.08 0.34 -2.53% -7.76% -10.23% -10.23% 2018-01-18
كاكائو 1,984.00 1.00 -0.05% 2.90% 2.74% 2.74% 2018-01-18
چوب 479.50 3.10 0.65% -3.01% 11.36% 11.36% 2018-01-18
Tea 3.26 0.00 0.00% 3.16% -4.68% -9.19% 2018-01-18
جو دو سر 259.3025 0.50 -0.19% 3.93% 5.84% 5.84% 2018-01-19
پشم 1,801.00 16.00 -0.88% 1.98% 2.33% 26.03% 2018-01-18
کلزا 491.40 1.20 -0.24% 0.92% -0.69% -0.69% 2018-01-19
ذرت 352.2796 1.00 0.28% 1.74% 0.87% 0.87% 2018-01-19

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 121.9500 0.98 0.81% 4.16% 2.14% 2.14% 2018-01-18
فیدر گاو 149.1750 1.30 0.88% 3.72% 5.22% 5.22% 2018-01-18
خوک بدون چربی 73.0500 0.33 0.45% 2.92% 6.84% 6.84% 2018-01-18
گوشت گاو 10.11 0.05 -0.49% -1.37% 4.01% -1.94% 2018-01-18
Poultry 3.69 0.00 0.00% 1.10% 0.00% 0.00% 2018-01-18

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 3.1881 0.01 0.24% -0.37% 0.52% 0.52% 2018-01-19
فولاد 3,873.00 15.00 0.39% -11.78% -7.08% -7.08% 2018-01-18
Bitumen 2,726.00 124.00 4.77% 9.04% 11.81% 11.81% 2018-01-18
کبالت 77,250 0.00 0.00% 2.66% 6.92% 120.71% 2018-01-18
زغال سنگ 105.70 0.85 -0.80% 1.61% 5.44% 5.44% 2018-01-18
سرب 2,541.00 0.00 0.00% -0.53% -1.68% 10.83% 2018-01-18
آلومینیوم 2,192.00 3.00 0.14% 1.84% 5.69% 21.91% 2018-01-17
قلع 20,495.00 25.00 0.12% 2.73% 5.92% -2.87% 2018-01-17
روی 3,376.00 8.50 0.25% 1.23% 5.63% 24.28% 2018-01-18
نیکل 12,351.25 0.00 0.00% -2.30% 4.87% 22.15% 2018-01-18
سنگ آهن 75.00 0.50 -0.66% -4.46% 2.74% 2.74% 2018-01-18
مولیبدن 15,750.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2018-01-18
Lithium 147.80 4.47 -2.94% -4.38% -0.23% -0.23% 2018-01-18

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
S&P GSCI 2,620.69 0.00 0.00% 1.09% 7.74% 8.60% 2018-01-18
صفحه اول LME 3,350.10 0.00 0.00% 3.40% 2.77% 25.79% 2018-01-18
خشک بالتیک 1,139.00 25.00 -2.15% -12.59% -22.83% -22.83% 2018-01-18
صفحه اول CRB 199.63 0.05 -0.03% 0.63% 5.07% 5.07% 2018-01-18


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - گندم - قراردادهای آتی - قیمت ها.