جو دو سر - قراردادهای آتی - قیمت ها


Oat
width
height

انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 69.3468 0.72 1.05% -2.79% -2.05% 34.73% 2018-10-19
Brent 80.0981 0.69 0.87% -0.41% 1.78% 38.70% 2018-10-19
گاز طبیعی 3.2322 0.03 1.03% 2.25% 8.61% 10.88% 2018-10-19
بنزین 1.9159 0.02 1.11% -1.34% -4.90% 14.17% 2018-10-19
سوخت گرمایشی 2.3047 0.01 0.61% -0.71% 3.44% 27.67% 2018-10-19
اتانول 1.2564 0.00 -0.16% -4.02% -0.44% -9.35% 2018-10-19
Naphtha 672.36 2.07 0.31% -0.52% 0.20% 30.70% 2018-10-19
Propane 0.99 0.01 -0.59% -0.89% -6.46% 6.96% 2018-10-19
Uranium 27.6000 0.10 -0.36% 0.36% 0.55% 36.97% 2018-10-19

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,216.70 8.31 -0.68% -0.07% 0.82% -4.97% 2018-10-19
نقره 14.5260 0.03 -0.20% -0.17% 1.79% -14.52% 2018-10-19
پلاتین 830.00 4.50 0.55% -0.78% -0.24% -9.81% 2018-10-19
پالادیوم 1,080.50 10.00 0.93% 1.36% 2.90% 10.82% 2018-10-19
Manganese 41.50 0.00 0.00% 3.75% 1.22% 40.68% 2018-10-19
Neodymium 407,500.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -23.11% 2018-10-19
Rhodium 2,490.00 0.00 0.00% -2.92% 2.05% 63.28% 2018-10-19

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 854.5593 7.25 -0.84% -1.49% 0.51% -12.69% 2018-10-19
گندم 513.6053 0.75 0.15% -0.70% -1.98% 20.56% 2018-10-19
پنبه 77.92 0.13 -0.17% -0.57% -1.45% 16.51% 2018-10-19
برنج 11.0402 0.07 0.59% 3.32% 11.80% -10.86% 2018-10-19
Cheese 1.5740 0.00 0.06% -0.38% -4.89% -8.49% 2018-10-19
Palm Oil 2,125.00 10.00 -0.47% 0.57% 0.33% -21.99% 2018-10-19
Milk 15.55 0.00 0.00% -0.38% -3.66% -6.33% 2018-10-19
لاستیک 147.40 1.00 0.68% -4.10% 1.52% -21.05% 2018-10-19
قهوه 122.10 0.05 0.04% 4.76% 22.41% -1.81% 2018-10-19
پشم 1,970.00 0.00 0.00% -2.62% -5.33% 25.64% 2018-10-19
شکر 13.89 0.02 0.14% 6.27% 28.61% -0.79% 2018-10-19
Tea 3.36 0.07 2.13% -3.17% -5.62% -2.33% 2018-10-19
آب پرتقال 139.60 0.10 0.07% -3.16% -5.29% -8.61% 2018-10-19
کلزا 503.00 8.30 1.68% 1.68% 2.84% 0.16% 2018-10-19
چوب 328.60 2.70 0.83% 2.66% -4.75% -24.56% 2018-10-19
كاكائو 2,162.00 17.00 0.79% 0.09% -1.77% 1.12% 2018-10-19
جو دو سر 294.5544 0.25 0.08% 2.28% 18.29% 9.20% 2018-10-19
ذرت 366.0979 4.50 -1.21% -2.05% 3.86% 6.27% 2018-10-19

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 112.2810 0.85 -0.75% -0.04% -0.15% 0.54% 2018-10-19
خوک بدون چربی 51.5805 0.68 -1.29% -6.22% -15.79% -20.46% 2018-10-19
گوشت گاو 10.16 0.06 -0.59% -0.49% 0.20% 6.28% 2018-10-19
Poultry 4.40 0.00 0.00% 1.38% 1.62% 17.65% 2018-10-19
فیدر گاو 154.7075 0.38 -0.24% 0.00% -0.62% 0.70% 2018-10-19

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 2.7772 0.03 1.22% -0.56% 2.07% -11.88% 2018-10-19
Bitumen 3,726.00 12.00 -0.32% 5.55% 6.28% 52.83% 2018-10-16
فولاد 4,511.00 189.00 -4.02% -3.11% 0.42% 19.40% 2018-10-16
کبالت 60,750 0.00 0.00% -1.62% -3.57% 0.00% 2018-10-19
زغال سنگ 111.17 0.52 0.47% 3.37% -0.70% 14.55% 2018-10-19
سرب 1,981.00 0.00 0.00% -1.69% -1.37% -19.44% 2018-10-19
آلومینیوم 2,003.00 10.00 -0.50% -0.84% -1.14% -6.23% 2018-10-19
قلع 19,170.00 145.00 0.76% -0.54% 1.59% -2.07% 2018-10-19
روی 2,626.00 57.50 -2.14% 0.77% 7.89% -15.26% 2018-10-19
نیکل 12,276.00 0.00 0.00% -2.58% -1.16% 5.19% 2018-10-19
مولیبدن 25,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 58.73% 2018-10-19
سنگ آهن 73.50 1.00 1.38% 5.00% 5.76% 23.53% 2018-10-19
Soda Ash 1,922.86 0.00 0.00% 2.91% 4.91% -15.48% 2018-10-19
Iron Ore 62% fe 71.4000 0.00 0.00% 1.29% 3.98% 17.65% 2018-10-19
Lithium 115.94 0.20 -0.17% 1.14% -8.22% -20.78% 2018-10-19

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 1,576.00 11.00 0.70% 4.03% 14.79% -0.13% 2018-10-19
صفحه اول CRB 203.35 0.57 0.28% -0.34% 2.50% 8.62% 2018-10-19
صفحه اول LME 2,979.20 0.00 0.00% 0.05% 2.15% -8.53% 2018-10-19
S&P GSCI 2,787.30 0.00 0.00% -1.18% 0.49% 19.10% 2018-10-19


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - جو دو سر - قراردادهای آتی - قیمت ها.