ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ایالات متحده - بازار سهام.

Ok
width
height
Dow Jones Industrial Average

قیمت روز سال
Dow Jones 21122 -973.65 -4.44% -19.44%
S&P MidCap 400 1361 -82.19 -5.69% -28.93%
NASDAQ 100 7563 -327.21 -4.19% 0.24%
S&P 500 2494 -114.09 -4.41% -13.20%
قیمت روز سال
Apple 240.91 -13.38 -5.26% 23.32%
Microsoft 152.11 -5.60 -3.55% 27.62%
JPMorgan Chase 84.36 -5.67 -6.30% -19.92%
Johnson & Johnson 128.81 -2.32 -1.77% -6.09%
Exxon Mobil 37.53 -0.44 -1.16% -53.61%
Visa 153.11 -8.01 -4.97% -3.38%
Walmart 114.14 0.52 0.46% 17.44%
Pfizer 31.75 -0.89 -2.73% -25.89%
UnitedHealth 237.32 -12.06 -4.84% -3.47%
Home Depot 178.63 -8.08 -4.33% -10.06%
Chevron 68.56 -3.90 -5.38% -44.66%
Cisco Systems 38.33 -0.98 -2.49% -31.10%
Verizon 52.92 -0.81 -1.51% -10.11%
Intel 51.88 -2.24 -4.14% -4.56%
Boeing 130.70 -18.44 -12.36% -66.03%
Procter & Gamble 109.33 -0.67 -0.61% 5.44%
Coca-Cola 42.12 -2.13 -4.81% -8.79%
Merck & Co 73.80 -3.14 -4.08% -11.28%
Walt Disney 94.92 -1.68 -1.74% -15.64%
Nike 79.23 -3.51 -4.24% -6.09%
IBM 105.14 -5.79 -5.22% -26.80%
McDonalds 158.17 -7.18 -4.34% -16.02%
3M 133.14 -3.37 -2.47% -37.53%
United Technologies 91.37 -2.96 -3.14% -30.42%
General Electric 7.04 -0.90 -11.34% -30.30%
American Express 77.84 -7.77 -9.08% -29.59%
Caterpillar 111.35 -4.69 -4.04% -20.04%
Goldman Sachs 145.29 -9.30 -6.02% -27.67%
Travelers Companies 95.20 -4.15 -4.18% -30.31%