ایالات متحده - بازار سهام

قیمت روز سال
Apple 173.1 3.17 1.86% 54.83%
Microsoft 83.7 1.17 1.42% 36.94%
Johnson & Johnson 138.35 0.49 0.35% 22.71%
JPMorgan Chase 99.02 0.01 0.01% 26.09%
Exxon Mobil 80.93 0.37 0.45% -6.63%
Wal-Mart 96.39 -1.17 -1.2% 37.47%
Visa 111.38 1.49 1.36% 39.35%
Procter & Gamble 88.78 0.51 0.58% 7.27%
Chevron 115.22 0.49 0.43% 4.16%
Intel 44.87 0.25 0.56% 26.46%
Pfizer 35.54 0.2 0.56% 13.43%
UnitedHealth 212.62 2.25 1.06% 39.64%
Home Depot 172.56 1.97 1.15% 31.74%
Coca-Cola 45.83 0.37 0.81% 10.78%
Verizon 46.21 -0.01 -0.02% -6.62%
Cisco Systems 36.61 0.11 0.31% 22.49%
DowDuPont Inc 71.94 -0.1 -0.13% 7.08%
Boeing 266.88 2.46 0.93% 78.49%
General Electric 17.83 -0.13 -0.75% -42.78%
Walt Disney 102.93 0.04 0.03% 5.34%
Merck & Co 54.23 0.15 0.27% -12.1%
IBM 151.89 1.36 0.9% -6.62%
3M 234.29 2.79 1.2% 36.29%
McDonalds 168.29 1.34 0.8% 40.6%
Nike 59.3 0.03 0.05% 14.68%
Goldman Sachs 238.05 0.08 0.03% 12.76%
United Technologies 117.1 0.64 0.54% 9.5%
American Express 94.36 0.52 0.55% 31.57%
Caterpillar 137.54 0.74 0.54% 46.91%
Travelers Companies 130.68 0.84 0.64% 16.26%

قیمت روز سال
S&P 500 2599 16.89 0.65% 17.98%
S&P MidCap 400 1858 11.75 0.63% 14.14%
NASDAQ 100 6378 70.01 1.1% 30.87%
Dow Jones 23590 160.5 0.68% 24%ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ایالات متحده - بازار سهام.