قیمت سهام
116.13
تغییر روزانه
-1.27%
سالیانه
-7.72%

قیمت روز سال
CBOE 116.13 -1.49 -1.27% -7.72%
CME 181.08 -2.25 -1.23% -8.55%
Intercontinental Exchange 93.24 -0.82 -0.87% -22.13%
MarketAxess 227.48 -0.42 -0.18% -46.35%
NASDAQ OMX 56.93 -0.47 -0.82% -13.21%

قیمت روز سال
USND 10868 -198.88 -1.80% -27.78%