نرخ ارز

153.04

تغییر روزانه:

4.41%

سالیانه:

255.49%